Borses i oposicions

Borses de treballPaís Valencià

Llistats definitius del procediment per a la incorporació a la borsa de les persones opositores que no van superar la primera prova

Publicat 15 desembre 2021

A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, i fins al 31 de gener de 2022, les persones incorporades a la borsa hauran d’accedir al procediment d’Adjudicacions Contínues, a través de la plataforma informàtica disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, per a presentar una sol·licitud de participació en les adjudicacions contínues o per a procedir a desactivar-se.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 30 abril 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Borses de treballPaís Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 01 març 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 07 gener 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 octubre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

València
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 28 setembre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

València
Llistats definitius actualitzats a data 28/09/2020

País Valencià

Modificació de l’Addenda de l’acord d’Interins i instruccions sobre baixes per COVID-19 anteriors a la incorporació al lloc de treball

Publicat 01 setembre 2020

Acord de modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

HI incorpora la COVID-16 a les causes d’incapacitat laboral per a la reincorporació al lloc adjudicat, a més de les ja reconegudes de maternitat, paternitat, adopció o acollida.

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT SOBRE INCORPORACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DOCENT INTERÍ ADJUDICAT PRÈVIAMENT A l’INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES I QUE PRESENTE INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER LA COVID-19 PRÈVIA A LA SEUA PRESA DE POSSESSIÓ

 1. El personal funcionari docent interí al qual se li haja adjudicat lloc de treball prèviament a l’inici de les activitats lectives i presente incapacitat laboral transitòria per la Covid-19 prèvia a la seua presa de possessió i tenint en compte que no podrà prendre possessió de la plaça adjudicada per estar en situació d’IT.
  D’acord amb la modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010; se li reservarà la plaça adjudicada fins al moment de la seua alta mèdica. Durant aquest període el lloc de treball s’oferirà com una substitució indeterminada i serà cobert per una altra persona funcionària interina.
 2. El tràmit a efectuar per part del personal funcionari interí afectat per la Covid-19 que es troba en IT serà:
  • Comunicació a la Direcció Territorial corresponent, fins al dijous dia 3 de setembre a les 23,59 hores, a través dels següents correus electrònics:
   València
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Alacant
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Castelló
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  • Adjuntaren baixa mèdica i/o certificat mèdic sobre aquest tema.
  • Comunicaran aquesta situació al centre docent assignat.
 3. Una vegada el personal funcionari interí estiga d’alta mèdica haurà de comunicar-ho a la Direcció Territorial corresponent a través del mateix correu electrònic i presentar-se en el centre docent assignat per a la seua presa de possessió, aportant còpia de l’alta mèdica

Instruccions en PDF

País Valencià

Actualització dels requisits de titulació de l’especialitat de Llengua Castellana i Literatura

Publicat 29 juliol 2020

País Valencià

Incorporació a les borses de personal que ha treballat en el curs 2019/2020 en llocs difícil cobertura

Publicat 28 juliol 2020

Incorporació a les borses de treball de personal docent de les persones que han accedit a llocs docents en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura:

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: publicació criteris d’avaluació

25 maig 2022

S’han publicat els criteris d’avaluació de les diferents especialitats convocades en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, regulat per l’Ordre 45/2021.

Criteris d’avaluació

Accessos LLIURE i DIVERSITAT FUNCIONAL:

Accés NOVES ESPECIALITATS:

 

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: llistes definitives persones admeses i excloses; recurs de reposició; lliurament programació didàctica

11 maig 2022

S’han publicat les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats pel personal funcionari del mateix cos, convocats per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre. [2022/3920].

 

Consulta també la ubicació dels tribunals a la resolució

.

Recurs de reposició a les llistes definitives

El termini per a interposar un recurs de reposició serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (del 12 de maig de 2022 al 13 de juny de 2022, tots dos inclosos).

Tràmit de recurs telemàtic

  Guia d’usuari per a interposar un recurs de reposició telemàtic.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica.
  Recurs de reposició telemàtic (disponible a partir del 12 de maig) - accés al tràmit telemàtic.

Lliurament programación didàctica

El termini de lliurament de la programació didàctica serà del 12 de maig del 2022 al 22 de juny de 2022 (tots dos inclosos).


Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d’alçada pendent de resolució, hauran de lliurar telemàticament la programació didàctica, d’acord amb la base 7.2.1.2.A.1) de la convocatòria.

Tràmit telemàtic per al lliurament de la programació didàctica

Data començament proves selectives!

Data de començament de la primera prova de la fase d’oposició: 11 de juny de 2022 a les 9.00 hores, en els llocs d’actuació publicats en l’annex de la RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022.


L’endemà a la publicació de les llistes definitives s’obri el període perquè les persones admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs pendent de resolució, puguen lliurar la seua programació didàctica, d’acord amb la base 7.2.1.2.A.1 de la convocatòria.

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: resultat de la prova valencià nivell C1

28 abril 2022

Resultats de la prova de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 2 d’abril de 2022

 • Resultats prova de coneixements de Valencià nivell C1
 • Els certificats dels aspirants que han resultat APTES s’enviaran en format digital per correu electrònic a partir del dia 13 de maig. Els certificats es registraran d’ofici en la base de dades del Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. No cal que les persones interessades sol·liciten cap tipus de registre per a continuar en el procediment selectiu.

Reclamacio i revisió dels resultats de la prova de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 2 d’abril de 2022

 • Els tràmits de reclamació de la qualificació i revisió de la prova de nivell C1 es presentaran exclusivament de manera telemàtica:
  •   Termini de presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2022 (ambdós inclosos)
  •   Tràmit de revisió de la prova - accés al tràmit
  •   Tràmit de reclamació de la qualificació de la prova - accés al tràmit

 

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: nova correcció d’errors nomenament òrgans de selecció

12 abril 2022

S’ha publicat una nova CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocats per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2022/3172].

Més informació a l’apartat “Tribunals” del cos convocat:

2022 Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DISPENSES I ABSTENCIONS

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà del dia 23 de març de 2022 al 29 de març de 2022. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

 

Oposicions País Valencià

Actualització convocatòria de les proves de valencià vinculades a les oposicions

01 abril 2022

Oposicions País Valencià

Guia de les oposicions 2022

30 març 2022

Ja tens la guia de les oposicions en format PDF: 

 

 

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Convocatòria de les proves de valencià vinculades a les oposicions

24 març 2022

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià de nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

En la pàgina web de la Conselleria d’Educació es publicarà la llista dels aspirants convocats en cadascuna de les seus previstes en l’annex I. No s’admetrà cap canvi de seu una vegada publicades les llistes.

Seus de realització de la prova (Annex I)

 • Alacant. IES Maria Blasco. C. Enric Valor, 4, Sant Vicent del Raspeig,
 • Castelló de la Plana. Escola Oficial d’Idiomes. Carrer de José Pradas Gallén, 8.
 • València. Complex Educatiu Misericòrdia. C. Casa de la Misericòrdia, 34.

Horari de la prova
A partir de les 09.00 h, Àrea d’expressió i interacció orals. Les persones aspirants podran consultar individualment en el web de Personal Docent l’hora de realització d’aquesta part de la prova.
A les 16.00 h Àrea de comprensió escrita, Àrea d’estructures lingüístiques i Àrea d’expressió i interacció escrites

Més informació sobre les proves en l’annex II de la resolució

Oposicions Comunitats Autònomes

Oposicicions Murcia: convocatoria

28 febrer 2022

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el año 2022, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023.

Oposicions Comunitats Autònomes

Navarra: OPE 2020

01 desembre 2020

DECRETO FORAL 83/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.