Borses i oposicions

Borses de treballPaís Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 01 març 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 07 gener 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 octubre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

València
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 28 setembre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

València
Llistats definitius actualitzats a data 28/09/2020

País Valencià

Modificació de l’Addenda de l’acord d’Interins i instruccions sobre baixes per COVID-19 anteriors a la incorporació al lloc de treball

Publicat 01 setembre 2020

Acord de modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

HI incorpora la COVID-16 a les causes d’incapacitat laboral per a la reincorporació al lloc adjudicat, a més de les ja reconegudes de maternitat, paternitat, adopció o acollida.

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT SOBRE INCORPORACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DOCENT INTERÍ ADJUDICAT PRÈVIAMENT A l’INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES I QUE PRESENTE INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER LA COVID-19 PRÈVIA A LA SEUA PRESA DE POSSESSIÓ

 1. El personal funcionari docent interí al qual se li haja adjudicat lloc de treball prèviament a l’inici de les activitats lectives i presente incapacitat laboral transitòria per la Covid-19 prèvia a la seua presa de possessió i tenint en compte que no podrà prendre possessió de la plaça adjudicada per estar en situació d’IT.
  D’acord amb la modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010; se li reservarà la plaça adjudicada fins al moment de la seua alta mèdica. Durant aquest període el lloc de treball s’oferirà com una substitució indeterminada i serà cobert per una altra persona funcionària interina.
 2. El tràmit a efectuar per part del personal funcionari interí afectat per la Covid-19 que es troba en IT serà:
  • Comunicació a la Direcció Territorial corresponent, fins al dijous dia 3 de setembre a les 23,59 hores, a través dels següents correus electrònics:
   València
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Alacant
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Castelló
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  • Adjuntaren baixa mèdica i/o certificat mèdic sobre aquest tema.
  • Comunicaran aquesta situació al centre docent assignat.
 3. Una vegada el personal funcionari interí estiga d’alta mèdica haurà de comunicar-ho a la Direcció Territorial corresponent a través del mateix correu electrònic i presentar-se en el centre docent assignat per a la seua presa de possessió, aportant còpia de l’alta mèdica

Instruccions en PDF

País Valencià

Actualització dels requisits de titulació de l’especialitat de Llengua Castellana i Literatura

Publicat 29 juliol 2020

País Valencià

Incorporació a les borses de personal que ha treballat en el curs 2019/2020 en llocs difícil cobertura

Publicat 28 juliol 2020

Incorporació a les borses de treball de personal docent de les persones que han accedit a llocs docents en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura:

País Valencià

Regulació del llistat d’adjudicació de Cultura Clàssica

Publicat 16 juliol 2020

Reclamacions
Contra el llistat provisional d’adjudicació de Cultura Clàssica es podran presentar reclamacions des de les 00.00 hores del 17 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores del 21 de juliol de 2020, a través del correu electrònic de provisió de Personal Docent: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions Ingrés 2021: resultats prova de valencià nivell C1 realitzada el 13 de març de 2021

13 abril 2021

S’han publicat els resultats de la prova extraordinària de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 13 de març de 2021.

Resultats de la prova

Reclamacions als resultats de la prova de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 13 de març de 2021

Els tràmits de reclamació de la qualificació i revisió de la prova de nivell C1 es presentaran exclusivament de manera telemàtica:

 •   Termini de presentació de reclamacions: del 14 al 16 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)
 •   Tràmit de revisió de la prova - accés al tràmit
 •   Tràmit de reclamació de la qualificació de la prova - accés al tràmit

 

Oposicions País Valencià

Oposicions Ingrés 2021: resultats prova extraordinària coneixements de castellà per a estrangers

09 abril 2021

Oposicions País Valencià

CATEDRÀTICS 2018 - Llista de persones seleccionades. Recurs. Presentació de documentació.

07 abril 2021

S’han publicat les llistes de persones seleccionades en els procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018, amb la consegüent obertura de termini de recurs i presentació de documentació per al seu nomenament.

 

Oposicions País Valencià

Oposicions Ingrés 2021:  nomenament de tribunals d’oposicions

29 març 2021

S’ha publicat la Resolució per la qual es nomenen els òrgans de selecció del procediment selectiu convocat per Ordre 22/2020.

CAUSES DE DISPENSA, MOTIUS D’ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ admissibles (apartats 5.7, 5.8 i 5.9 de l’ordre 22/2020).

Termini per a manifestar les causes de dispensa o l’abstenció

En el termini de 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació en el DOGV

Abstenció o dispensa

Les persones seleccionades poden sol.licitar no formar part del tribunal, si tenen algun dels motius de dispensa.

Com?

Cal comunicar-ho per escrit, amb l’acreditació documental corresponent, a la presidenta o president del tribunal, en la mateixa sessió de constitució.
També es pot avançar la comunicació fent un registre d’entrada, amb tota la documentació acreditativa, adreçat a la Direcció General de Personal Docent. Una vegada registrat, s’ha d’enviar escanejat a l’adreça de correu electrònic: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Recusació

Les persones participants en el procés podran recusar les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies d’abstenció.

Com?

Registre d’entrada davant de la Direcció General de Personal Docent. Una vegada registrat, s’ha d’enviar escanejat a l’adreça de correu electrònic: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions Ingrés 2021: Calendari de referència

25 març 2021

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions Ingrés 2021:  Realització prova de castellà per a estrangers.

23 març 2021

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions Ingrés 2021: resultat del sorteig públic per a la designació de vocals de òrgans de selecció

17 març 2021

S’ha publicat el resutat del sorteig públic per a la designació de vocals del òrgans de selecció:

 

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions accés 2020: llistes de persones aspirants seleccionades, termini de recurs i termini per al lliurament de documentació

16 març 2021

S’han publicat les llistes de persones aspirants seleccionades d’especialitats convocades per ORDRE 4/2020.

Oposicions Comunitats Autònomes

Navarra: OPE 2020

01 desembre 2020

DECRETO FORAL 83/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.

Oposicions Comunitats Autònomes

Castella-La Manxa: convocatòria d’oposicions 2020

17 febrer 2020