Borses i oposicions

País Valencià

Llistat provisional habilitacions cos de mestres

Publicat 25 setembre 2022

Resolució provisional

  Resolució de 23 de setembre de 2022
  Llista provisional de persones sol·licitants amb especialitats reconegudes i no reconegudes

Termini de reclamacions: Des de dilluns 26 de setembre a les 00:00h fins a dimarts 27 de setembre a les 23:59h
Accés a OVIDOC per a realitzar RECLAMACIONS

País Valencià

Noves incorporacions a la borsa de professorat interí per les oposicions al cos de mestres

Publicat 27 juliol 2022

Les persones participants dels procediments selectius de l’oposició 2022 que hagen superat la fase d’oposició i que no hagen sigut seleccionades, així com aquelles que han superat la primera fase (A+B) podran accedir a l’adjudicació contínua a partir de la data de publicació, fins al dia 1 d’agost de 2022 a les 12.00 hores.

En l’annex I es reflecteix únicament el personal de nova incorporació a la borsa del cos únic de mestres. El personal participant en el procediment convocat per l’Ordre 45/2021 que haja superat la fase d’oposició completa sense obtindre plaça o que haja superat la primera prova (part A+B) que ja fora integrant de la borsa amb anterioritat no es reflecteix en aquest llistat. La posició d’aquest personal, així com, en el seu cas, la nova especialitat que haja quedat habilitada per la superació de la fase d’oposició o de la primera prova completa (A+B), es reflectirà en la publicació de llistats definitius de participants del procediment convocat per la Resolució de 24 de juny de 2022.

Es recorda que només podrà participar en el procediment d’adjudicació d’inici de curs el personal que ha participat en el procés d’oposició i que ha superat almenys la primera prova (part A + B). La resta del personal que ha participat en el procés d’oposicions s’incorporarà a la borsa durant el curs 2022/2023 mitjançant el procediment que es convoque.

  Resolució
  Llistats amb les noves incorporacions a les borses d’interins

País Valencià

Participació en els processos selectius d’ingrés convocats (2017,1018 i 2020): llistes definitives

Publicat 21 juliol 2022

Correu electrònic de contacte: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

País Valencià

País Valencià

Convocatòria d’adquisició de noves especialitats per al professorat interí del cos de mestres

Publicat 01 juliol 2022

País Valencià

Criteris per a determinar els llocs de difícil provisió a partir del curs 2022-2023

Publicat 27 juny 2022

RESOLUCIÓ DE 27 DE JUNY DE 2022 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN ELS CRITERIS PER A DETERMINAR ELS LLOCS DE DIFÍCIL PROVISIÓ A PARTIR DEL CURS 2022-2023

Criteris
a) Llocs en els centres que en el curs 2020-2021 estaven classificats com a difícil provisió.
b) Centres que escolaritzen un percentatge d’alumnat amb necessitats de compensació de desigualtats superior al 50%.
c) Centres que tenen un percentatge de professorat definitiu que exerceix docència efectiva en la seua plaça inferior a la mitjana de la totalitat dels centres de la Comunitat Valenciana.
d) Centres l’índex de petició dels quals, en els procediments de provisió provisional i definitiva, està més d’un 25% per davall de la mitjana de la totalitat dels centres de la Comunitat Valenciana.

Consulta l’annex I de la resolució per veure els centres que compleixen aquests requisits

País Valencià

Llistes provisionals del procediment d’acreditació dels requisits de de titulació per les borses de treball

Publicat 23 juny 2022

Resolució de 22 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es publiquen les llistes provisionals del procediment d’acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball dels cossos docents del professorat d’Ensenyament Secundari, professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d’Arts Plàstiques i Disseny i professorat tècnic de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua participació en els processos selectius d’ingrés convocats en 2017, 2019 i 2020.

Acord d’habilitació

  Resolució de 20 de juny de 2022

Llistats Provisionals

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 23 de juny de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 30 de juny de 2022.

  • Accés al tràmit telemàtic de reclamació i subsanació
  • Correu electrònic de contacte: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Borses de treballPaís Valencià

Llistats definitius del procediment per a la incorporació a la borsa de les persones opositores que no van superar la primera prova

Publicat 15 desembre 2021

A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, i fins al 31 de gener de 2022, les persones incorporades a la borsa hauran d’accedir al procediment d’Adjudicacions Contínues, a través de la plataforma informàtica disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, per a presentar una sol·licitud de participació en les adjudicacions contínues o per a procedir a desactivar-se.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 30 abril 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Borses de treballPaís Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 01 març 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Accés a Càtedres Secundària i EOI. Anunci prova de C1 de valencià

01 octubre 2022

Data i hora de realització de les proves
PROVA ESCRITA: 15 d’octubre de 2022, a les 9:00h
PROVA ORAL: 22 d’octubre de 2022

Hora concreta en la web de la JQCV

Centres de realització de totes les proves

    Alacant: Universitat d’Alacant. Aulari 2. Ctra. Sant Vicent, s/n. Sant Vicent del Raspeig
    Castelló: Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Av. Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló de la Plana
    València: Fira de Mostres. (Fòrum Centre) Av. de les Fires, s/n. València

AVÍS: El dia 5 d’octubre es publicarà en el DOGV la resolució i en la web el llistat de persones que han de realitzar la prova.
També es publicarà el llistat de les persones que tenen registrat un C1 de valencià en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

 

Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assemblees sobre l’accés a càtedres de secundària i EOI

13 setembre 2022

STEPV convoca les assemblees següents per a informar sobre l’accés a càtedres convocat.

Dijous 15 de setembre, a les 17:30h, en aquest enllaç
Divendres 16 de setembre, a les 11h, en aquest enllaç

Recordem que el termini de presentació d’instàncies de participació està actiu i finalitza el 26 de setembre de 2022,

Oposicions País Valencià

Procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes.

05 setembre 2022

ORDRE 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca unl procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació acreditativa de mèrits serà del 12 al 26 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Participació: Les persones que desitgen prendre part en aquest procés selectiu hauran d’omplir el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/inici) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

Oposicions País Valencià

Models de recurs d’alçada per les puntuacions dels apartats 2.4.2 i 3.1

28 juliol 2022

Com hem explicat aquest matí en l’assemblea sobre la no puntació dels certificats d’idiomes o dels certificats de Capacitació en Valencià, en Llengua Estrangera i el Diploma de Mestre en els apartats 2.4.2 i 3.1, respectivament, del barem de mèrits de les oposicions 2022, facilitem els recursos d’alçada específics perquè les persones afectades el puguen presentar en el termini establert (un mes des de la publicació de les notes al barem de mèrits i a la llista de persones seleccionades).
Són dos recursos d’alçada, per tant. Un al barem de mèrits definitiu i un altre a la llista de persones seleccionades.
Cal presentar-los en la plataforma facilitada per la Conselleria d’Educació. Ací teniu els enllaços:

Tràmit de recurs telemàtic

  Guia d’usuari per a interposar un recurs telemàtic.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica
  Recurs d’alçada telemàtic (disponible a partir del 27 de juliol) - accés al tràmite telemàtic

Models de recurs

Ací teniu els dos models de recurs. Heu d’emplenar els espais en blanc amb les vostres dades i casuística i triar les opcions corresponents i esborrar les altres. En els recursos us va indicant el que cal fer. Cal presentar els dos recursos.
- Model 13. Recurs d’alçada al barem de mèrits definitiu
- Model 13 bis. Recurs d’alçada a la llista de persones seleccionades.

Si la Conselleria contesta desestimant el recurs d’alçada caldrà interposar recurs contenciós administratiu. Per això és important que ens feu arribar els recursos que presenteu i, sobretot, la resposta de Conselleria quan us contesten i tornarem a convocar assemblea per a continuar el procés.

Oposicions País Valencià

Assignació definitiva de places. Llistes de persones seleccionades. Termini de recurs

26 juliol 2022

Publicació de l’assignació definitiva de places per tribunal i de les llistes de persones seleccionades.

ASSIGNACIÓ DEFINITIVA DEL NOMBRE DE PLACES PER TRIBUNAL

  Resolució
  Annex


LLISTES DE PERSONES ASPIRANTS SELECCIONADES PER TORN LLIURE, DIVERSITAT FUNCIONAL i NOVES ESPECIALITATS

  Diligència de publicació

PROCEDIMENT D’INGRÉS

  120 Educació Infantil
  121 Llengua Estrangera: Anglés
  123 Educació Física
  124 Música 
  126 Audició i Llenguatge
  127 Pedagogia Terapèutica
  128 Educació Primària

ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALTATS

  120 Educació Infantil
  121 Llengua Estrangera: Anglés
  123 Educació Física
  124 Música (arxiu defectuós per part de Conselleria)
  126 Audició i Llenguatge
  127 Pedagogia Terapèutica
  128 Educació Primària

Les persones aspirants seleccionades hauran de presentar la documentació requerida per al seu nomenament com a personal funcionari en pràctiques tal com es detalla en l’apartat corresponent de la web: Presentació de documentació per a nomenament i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades

Recurs d’alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades

El termini per a interposar el recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades. Des del 27 de juliol de 2022 fins al 26 d’agost de 2022.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs davant la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica.
Tràmit de recurs telemàtic

    Guia d’usuari per a interposar un recurs telemàtic.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica
  Recurs d’alçada telemàtic (disponible a partir del 27 de juliol a las 10:00 hores) - accés al tràmit telemàtic

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  Llistat de preguntes freqüents
  Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d’Espanya)
  Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d’atenció (juliol): de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. Horari d’atenció (agost): de dilluns a divendres de 8h a 15h.
  Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)

 

Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assemblea sobre les puntuacions dels apartats 2.4.2 i 3.1 del barem de mèrits

26 juliol 2022

- Dijous 28 de juliol a les 10h en aquest enllaç:

La setmana passada STEPV va contactar amb la Conselleria perquè interpretava que la comissió baremadora havia aplicat en alguns tribunals, un criteri restrictiu al barem d’oposicions en aplicació de la nota de l’apartat 3.1 del barem que diu «En cas d’acreditar la Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera, no puntuen els certificats de nivell B2 de la llengua estrangera corresponent al certificat de Capacitació. El certificat del nivell C2 de valencià només es tindrà en compte sempre que no s’haja al·legat el certificat de Diploma de Mestre de Valencià.»
El sindicat considera que aquesta nota es troba a l’apartat 3.1 i no tindria perquè afectar al 2.4.2. Tampoc hauria d’afectar a la presentació de la capacitació com a mèrit, si has presentat el C1 com a requisit i, a més, també tens un C2 de valencià de l’EOI, ja que en aquest cas, ni tant sols hi ha cap nota que impedisca que es puntue.

La Conselleria ha comunicat hui al sindicat que ha fet una revisió d’ofici, tal i com STEPV demanava, però en el sentit contrari al que el sindicat interpreta que diu la convocatòria, ja que les capacitacions i el mestres són titulacions pedagògiques i no nivell d’idioma.

Així doncs, l’administració ha detectat que 20 tribunals havien computat titulacions en els dos apartats i està fent una correcció d’ofici, que es farà efectiva abans de la publicació del llistat de persones aspirants seleccionades.

STEPV considera restrictiva aquesta interpretació i convoca una assemblea informativa dijous 28 de juliol en l’enllaç que teniu a l’inici. Així mateix, posarà a disposició de les persones afectades un model de recurs específic per a aquests casos.

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: Llistes finals fase d’Oposició. Termini de recurs.

21 juliol 2022

El termini per a interposar un recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de l’acta amb la baremació definitiva del tribunal assignat a la persona aspirant. Primer dia d’obertura del tràmit 22 de juliol de 2022, últim dia el 22 d’agost de 2022. El termini d’un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

Contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones aspirants interesades podran interposar recurs d’alçada davant de la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: Llistes finals fase d’Oposició. Termini de recurs. Crida Lliurament mèrits.

13 juliol 2022

Al llarg del dia d’hui es publicaran les llistes finals de la fase d’oposició i la crida de lliurament de mèrits en les seus d’actuació dels tribunals i a efectes informatius en el portal de la Conselleria. La publicació estableix el termini de presentació de recursos contra les llistes.

Recurs d’alçada contra els actes i decisions del tribunal - FASE OPOSICIÓ

El termini per a interposar un recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació de l’acta final de la fase d’oposició del tribunal assignat a la persona aspirant. Primer dia d’obertura del tràmit 14 de juliol de 2022, últim dia el 16 d’agost de 2022. El termini d’un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

Contra els actes i decisions del tribunal que impossibiliten la continuació del procediment o produïsquen indefensió, una vegada publicades les notes globals de la fase d’oposició, les persones aspirants interessades, podran presentar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal Docent, per via telemàtica, en el termini d’un mes.
Ací teniu els “models d’al·legacions i recursos d’alçada a les qualificacions de les proves de les oposicions 2022” per descarregar.

Tràmit de recurs telemàtic

Oposicions Comunitats Autònomes

País Basc: convocat el concurs de mèrits derivat dels processos d’estabilització

06 octubre 2022

Oposicions Comunitats Autònomes

Catalunya: convocat el concurs de mèrits dels processos d’estabilització de la Llei Iceta

05 setembre 2022

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Formalització de la sol·licitud de participació
Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.
Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d’una especialitat de les sol·licitades. Una vegada s’hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l’ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Aquest formulari i canal de presentació són d’ús obligatori per a l’admissió a la participació en la convocatòria; no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d’acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost.

En el procés de sol·licitud es carreguen automàticament les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació. La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació s’ha d’introduir manualment, així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació.

L’aspirant pot al·legar altres mèrits que consideri, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius. Només es valoraran els mèrits que s’al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se’n podran al·legar de nous.
Amb l’emplenament del formulari de participació es genera un document d’autobarem provisional, d’acord amb la informació al·legada per les persones aspirants que queda supeditada a la comprovació i validació.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què es trameti per via telemàtica i s’hagi pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s’hagi comprovat el pagament efectiu d’aquests drets.
Les dades personals, el número de telèfon i l’adreça electrònica declarades per l’aspirant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l’efecte de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Pàgina web del Departament d’Educació de Catalunya amb tota la informació: entra ací

Oposicions Comunitats Autònomes

Oposicicions Murcia: convocatoria

28 febrer 2022

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el año 2022, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023.

Oposicions Comunitats Autònomes

Navarra: OPE 2020

01 desembre 2020

DECRETO FORAL 83/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.