Borses i oposicions

País Valencià

Borsa d’italià: convocatòria de constitució

Publicat 09 abril 2019

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10/04/2019 al 16/04/2019

País Valencià

Habilitacions: correcció d’errades a les llistes definitives

Publicat 08 abril 2019

País Valencià

Convocatòria de borsa extraordinària de Música i Arts escèniques: Tècniques Escèniques

Publicat 20 març 2019

Es convoca la constitució d’una borsa de treball extraordinària per al cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Tècniques Escèniques (6F4).
Termini de presentació de sol·licituds: del 21/03/2019 al 27/03/2019

 1. Resolució
 2. Annexos
 3. Sol·licitud
 4. Declaració responsable

País Valencià

Convocatòria de borsa extraordinària de Música i Arts Escèniques d’Instruments de Vent de Jazz

Publicat 20 març 2019

Es convoca la constitució d’una borsa de treball extraordinària per al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l’especialitat d’Instruments de Vent de Jazz (5D2).
Termini de presentació de sol·licituds: del 21/03/2019 al 27/03/2019.

 1. Resolució
 2. Annexos
 3. Sol·licitud
 4. Declaració responsable

País Valencià

Convocatòria de borsa extraordinària de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Espai Escènic

Publicat 15 març 2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 18/03/2019 al 25/03/2019

Cada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la seua documentació

 1. Resolució
 2. Annexos
 3. Sol·licitud
 4. Declaració responsable

País Valencià

Convocatòria de borsa extraordinària de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Direcció Escènica

Publicat 15 març 2019

Es convoca la constitució d’una borsa de treball extraordinària per al cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Direcció Escènica (6E3).
Termini de presentació de sol·licituds: del 18/03/2019 al 25/03/2019

 1. Resolució
 2. Annexos
 3. Sol·licitud
 4. Declaració responsable

 

País Valencià

Habilitacions: llistes definitives

Publicat 01 març 2019

RESOLUCIÓ del Director General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fan públiques les llistes definitives del procediment d’adquisició de noves especialitats per a les persones integrants de la borsa de treball del cos de Mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Resolució definitiva

 1. Resolució
 2. Llistat definitiu d’habilitacions reconegudes
 3. Llistat definitiu d’exclosos

País Valencià

Borsa d’Informàtica: llistes definitives

Publicat 01 març 2019

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors d’Ensenyament Secundari de l’especialitat de Informàtica.

 1. Resolució
 2. Llistat Alfabètic
 3. Llistat Barem
 4. Exclosos
Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques: Procés impugnació cos de mestres convocatòria 2018

15 abril 2019

ACTUACIONS A REALITZAR PER AQUELLS QUE VULGUEN PERSONAR-SE EN ELS PROCEDIMENTS CONTRA LA LLISTA DE NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES.CONVOCATÒRIA 2018:

 1. Emplenar Fitxa Personal del Procés d’Impugnació Funcionaris en Pràctiques Cos de Mestres ( model elaborat pel Sindicat, que adjuntem), la qual deurà ser emplenada, signada, escanejada i remesa, única i exclusivament, a la següent adreça de correu electrònic: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).
  Sols seràn admeses les que hagen segut rebudes a través d’aquest mitjà,
  Aquest correu es per a ús exclusiu de tramitació de les fitxes personals.
  La fitxa personal estarà disponible en la pàgina web del sindicat.
 2. Una vegada arreplegades les fitxes personals dels interessats/des, en el moment que corresponga, donarem les instruccions a portar a terme.
 3. El termini màxim per a traslladar-nos la fitxa personal es fixa el 02.05.2019.
 4. Atorgament de poders,  ” Apud Acta ” , de representació processal, quan sigueu avisats per part de la nostra procuradora. En eixe moment us traslladare’m les instruccions escaients (INSTRUCCIONS SOBRE COM PROCEDIR EN L’ATORGAMENT DE PODERS “APUD ACTA” DE REPRESENTACIÓ PROCESSAL)
  Al present document us adjunte’m la fitxa que teniu que emplenar amb les dades que consten en la mateixa. (1)
  El Sindicat, en funció del nombre de persones interessades que hagen remés la fitxa personal de dades, determinarà el cost econòmic del procediment.

Fitxa personal procés impugnació funcionaris en pràctiques cos mestres convocatòria 2018


(1) Avís de confidencialitat:
Aquest correu amb els seus documents annexos és privat i confidencial. Va dirigit exclusivament al seu destinatari. Aquesta Consultoria informa a qui pugui haver rebut per error aquest correu, que conté informació confidencial l’ús de la qual, còpia, reproducció o distribució està expressament prohibit. Si no és Vostè el destinatari del correu i el rep per error, li preguem el posi en coneixement de l’emissor i l’elimini sense copiar-lo, imprimir-lo o utilitzar-lo de cap manera. 


D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i de la normativa d’aplicació vigent, se l’informa que les seves dades personals, recollits en qualssevol dels nostres mitjans, seran tractats pel SINDICAT DE TREBALLADORSI TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT DEL PAIS VALENCIÀ – INTERSINDICAL VALENCIANA la finalitat de la qual és la gestió contractual i professional,per la qual cosa no se cediran a tercers, excepte obligació legal. Es posa en el seu coneixement el dret d’accés, rectificació i/o supressió, limitació de tractament, així com de cancel·lació o portabilitat del tractament de les seves dades personals, enviant comunicació al correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

Oposicions País Valencià

Catedràtics 2018: prova de coneixements de valencià C1

12 abril 2019

CATEDRÀTICS 2018 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVELL C1

Enllaç per a la consulta de l’horari de la segona prova de coneixements de Valencià nivell C1, que es realitzarà el dissabte 13 d’abril de 2019.

Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: prova de coneixements de valencià C1

12 abril 2019

OPOSICIONS 2019 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVEL C1

Enllaç per a la cosulta de l’horari de la segona part de la prova de coneixements de Valencià nivell C1, la qual es realitzarà el dissabte 13 d’abril de 2019.

 

Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques: convocatòria d’assemblees

10 abril 2019

STEPV convoca assemblees per a informar sobre els recursos presentats contra la llista de nomenaments com a funcionaris en pràctiques el pròxim 15 i 16 d’abril, a Alacant, València i Castelló. També informarem sobre la suspensió provisional d’aquests recursos, fet que va ser comunicat ahir al sindicat per part del Tribunal Superior de Justícia.

Les assemblees seran els dies, llocs i hores següents (Atenció: a València s’ha canviat la data inicial per disponibilitat del centre):

 • Alacant, dilluns 15 abril, saló d’actes de l’IES Cavanilles (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34), 18h
 • València, dimarts 16 d’abril, saló d’actes de l’IES Lluís Vives (C. Sant Pau, 4, enfront de l’Estació del Nord) , 18h
 • Castelló, dilluns 15 d’abril, seu del Sindicat (Marqués de Valverde, 8), 18h

Oposicions País Valencià

Catedràtics de Música i Arts escèniques: sorteig dels tribunals

10 abril 2019

Oposicions País Valencià

Ràtios places/aspirants per especialitat

05 abril 2019

Adjuntem un dcument amb les ràtios per especialitat i cos arran de la llista provisional.
Ràtios per especialitat i cos 2019

Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques: convocatòria d’assemblees

05 abril 2019

STEPV convoca assemblees per a informar sobre els recursos presentats contra la llista de nomenaments com a funcionaris en pràctiques
El pròxim 15 d’abril el Sindicat convoca assemblees a Alacant, València i Castelló per a informar sobre el procediment judicial respecte a les oposicions de 2018.
Com ja vam informar, el Sindicat va anunciar que convocaria aquestes assemblees quan tinguera accés als expedients per poder informar amb més detall sobre la situació. El dia 15 ja estarem en disposició d’informar amb coneixement de causa.
Les assemblees seran dilluns 15 d’abril, a les 18h, els llocs estan per determinar excepte a Castelló, ja que pel volum de gent afectada estem concertant salons d’actes d’instituts.

 • Alacant, lloc per determinar
 • València, lloc per determinar
 • Castelló, seu del Sindicat (Marqués de Valverde, 8)


Aclariment sobre la personació en el procés judicial
Moltes persones ens estan preguntant si han de personar-se o no. Aquest tema l’abordarem en les assemblees, però cal aclarir que la personació es pot dur a terme en qualsevol moment.
La diferència és que si et persones dins dels 9 dies tens accés a tot l’expedient, també de forma retroactiva des de l’inici del procés. Si és després dels 9 dies només a partir del moment en què et persones tindràs accés a tot el que passe a partir d’eixe moment. Però com ja hi ha afiliació personant-se dins el termini, el Sindicat tindrà accés a tot l’expedient.
Per a personar-se cal comptar amb advocat/a i procurador/a i té uns costos. Per això preferim tractar aquest tema en les assemblees i, en cas que s’opte per una personació massiva, ordenar tot el procediment i els possibles costos econòmics que puga tindre.

Oposicions País Valencià

Llistes provisionals d’admesos i exclosos en les oposicions 2019

04 abril 2019

 1. Secundària i resta de cossos
  RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius d’ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
 2. Catedràtics de Música i Arts Escèniques
  RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

El termini de presentació de reclamacions i correccions d’errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (del 5 d’abril de 2019 al 18 d’abril de 2019, tots dos inclosos).

Les persones aspirants excloses que apareguen en els llistats i desitgen sol·licitar l’esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió i les persones aspirants admeses que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals i desitgen manifestar-lo hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica.

Aquelles persones aspirants que no figuren en els llistats també podran realitzar el tràmit telemàtic exposant les circumstàncies que han motivat la no aparició en les llistes provisionals.

Les persones aspirants estrangeres que no disposen de NIE, hauran d’emplenar una instància de reclamació conforme al model oficial que els serà facilitat per la Direcció General de Centres i Personal Docent, sol·licitant-la al correu electrònic: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Tràmit telemàtic
Guia de l’usuari per a la reclamació i la correció d’errors telemàtica.
Ajuda per a la tramitació telemàtica.
Sol·licitud telemàtica (disponible a partir del 5 d’abril) - accés al tràmit telemàtic.
Avís important!
Les persones aspirants al procés selectiu que figuren a l’annex podran realitzar la corresponent subsanació d’erros, des de les 9:00 hores del dimecres dia 10 d’abril de 2019 fins les 23:59 hores del dijous dia 11 d’abril de 2019, l’annex podran realitzar la corresponent subsanació d’erros, des de les 9:00 hores del dimecres dia 10 d’abril de 2019 fins les 23:59 hores del dijous dia 11 d’abril de 2019,  a través de l’enllaç:

Oposicions País Valencià

Convocatòria de prova del C1 per a opositors no exempts de la prova de nivell de valencià

04 abril 2019

Oposicions País Valencià

Assemblees informatives sobre els recursos a les oposicions del cos de mestres de 2018

03 abril 2019

Davant les consultes al sindicat per part del professorat en pràctiques sobre la personació en el procés judicial arran d’un recurs contra el nomenament de funcionariat en pràctiques, STEPV anuncia que convocarà assemblees per a informar sobre les conseqüències que pot tindre aquests recursos en el personal afectat.
Aquestes assemblees es convocaran en el moment en què el sindicat tinga accés a l’expedient. D’aquesta manera podrà realitzar una valoració amb coneixement de causa i informar amb moltes més garanties el personal afectat ja que en aquests moments no disposem ni dels recursos presentats ni de les al·legacions de la Conselleria, que consten en l’expedient.
Moltes persones afiliades ja s’han posat en contacte amb STEPV per a personar-se en el procediment mitjançant els serveis jurídics del Sindicat i ja s’estan tramitant aquestes personacions.
Us demanem que estigueu atents i atentes a la convocatòria d’aquestes assemblees, on donarem la informació del procés i analitzarem la viabilitat del recurs.
Gràcies