Borses i oposicions

País Valencià

Actualització dels requisits de titulació de l’especialitat de Llengua Castellana i Literatura

Publicat 29 juliol 2020

País Valencià

Incorporació a les borses de personal que ha treballat en el curs 2019/2020 en llocs difícil cobertura

Publicat 28 juliol 2020

Incorporació a les borses de treball de personal docent de les persones que han accedit a llocs docents en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura:

País Valencià

Regulació del llistat d’adjudicació de Cultura Clàssica

Publicat 16 juliol 2020

Reclamacions
Contra el llistat provisional d’adjudicació de Cultura Clàssica es podran presentar reclamacions des de les 00.00 hores del 17 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores del 21 de juliol de 2020, a través del correu electrònic de provisió de Personal Docent: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

País Valencià

Correcció d’errades a l’acreditació dels requisits específics per a personal en borses que no va superar la primera prova de l’oposició 2016 i 2018

Publicat 19 juny 2020

País Valencià

Cos de mestres: Acreditació dels requisits específics per a personal en borses que no va superar la primera prova de l’oposició 2016 i 2018

Publicat 10 juny 2020

Convocatòria

Acreditació dels requisits específics de titulació de les persones participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l’especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit
El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins a les 20 hores del dia 19 de juny de 2020.

Per a l’acreditació dels requisits específics de titulació, s’haurà d’emplenar el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana
i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d’identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

Us recomanem llegir la resolució sobre el procediment que trobareu a la web de Conselleria:
http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio

País Valencià

Borsa de Guitarra Elèctrica: llistat definitiu d’integrants

Publicat 20 novembre 2019

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Guitarra Elèctrica.

País Valencià

Borsa de Baix Elèctric: llistat definitiu d’integrants

Publicat 20 novembre 2019

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors de Música i Arts Escéniques de l’especialitat de Baix Elèctric.

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Oposicions País Valencià

Oposicions País Valencià

Subgrup superior secundària: llistes definitives d’admeses i excloses

07 juliol 2020

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari, convocat per l’Ordre 4/2020, de 27 de febrer.

Recurs potestatiu de reposició a les llistes definitives El termini per a interposar un recurs potestatiu serà serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (del 8 de juliol de 2020 al 10 d’agost de 2020, tots dos inclosos).

Data de realització de la primera prova de la fase d’oposició: 17 d’octubre de 2020 a les 9.00 hores en l’Institut d’Educació Secundària Conselleria, carrer Monestir de Poblet, s/n, 46015 València i en l’Institut d’Educació Secundària Mare Nostrum, carrer Panamà, 22, 03008 Alacant.

Oposicions País Valencià

Oposicions País Valencià

Subgrup superior secundària: proves d’idiomes i sorteig de tribunals

30 juny 2020

Prova de coneixements de Valencià nivell C1
DATA I HORA DE REALITZACIÓ: 7 de juliol de 2020 a les 9:00 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Edifici prinicpal de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, situat en l’avinguda de Campanar, 32 de València.

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari. [2020/4920]


Sorteig de tribunals
El sorteig tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2020 a les 10.00 hores, a la sala de juntes (escala 3) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Anunci del sorteig

 

Oposicions País Valencià

Llistes provisionals d’admesos i exclosos en l’accés al cos docent de subgrup superior de Secundària

10 juny 2020

Publicades al DOGV les llistes provisionals d’admesos i exclosos en l’accés al cos docent de subgrup superior de Secundària:
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari.

Reclamació i correcció d’errors
El termini de presentació de reclamacions i correccions d’errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (de l’11 de juny de 2020 al 25 de juny de 2020, tots dos inclosos).

Les persones aspirants excloses que apareguen en els llistats i desitgen sol·licitar l’esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió i les persones aspirants admeses que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals i desitgen manifestar-lo hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere o de diversitat funcional i cal entregar documentació que acredite aquestes situacions, s’haurà d’entregar, a més del tràmit de reclamació, un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible. Per tant, en aquestes situacions s’hauran d’emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Tràmit telemàtic

Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: ampliació o ajornament fase de pràctiques

24 febrer 2020

S’obri el termini de sol·licituds per a l’ampliació o l’ajornament de la fase de pràctiques per als cossos:

  • Cos de professors d’Ensenyament Secundari
  • Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes
  • Cos de professors tècnics de Formació Professional
  • Cos de professors de Música i Arts Escèniques
  • Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny
  • Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques

El termini de presentació de sol·licituds serà del 24 de febrer de 2020 al 30 d’abril de 2020, tots dos inclosos.

Les persones interessades en una ampliació de la duració de la fase de pràctiques o un ajornament d’aquesta, hauran de presentar la sol·licitud des del 24 de febrer de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 a través de OVIDOC.

Oposicions Comunitats Autònomes

Castella-La Manxa: convocatòria d’oposicions 2020

17 febrer 2020