Borses i oposicions

País Valencià

País Valencià

Llistats amb les noves incorporacions a les borses d’interins

Publicat 31 juliol 2019

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2019 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 30 de juliol i fins al 31 de juliol a les 20.00 hores.

Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
  • Diploma de Mestre en Valencià.
  • Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.

La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí”.

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 juliol 2019

Llistats definitius actualitzats a data 30/07/2019 (Data de Publicació: 30/07/2019)
Actualització de Borses de Personal No Docent.


Alacant

Castelló

València

País Valencià

Borses de Catedràtics de Música i Arts escèniques: nou termini de presentació d’instància telemàtica

Publicat 18 juliol 2019

S’ha establit un nou termini de presentació d’instància telemàtica per a les borses de Catedràtics de Música i Arts escèniques de les especialitats següents:

  • Instruments de vents de Jazz
  • Direcció escènica
  • Tècniques escèniques

Nou termini de presentació d’instància telemàtica:
Del dimecres 17 de juliol de 2019 a les 00:00h, fins al dimarts 23 de juliol a les 23:59h.

País Valencià

Borsa de de Direcció Escènica: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Direcció Escènica.

 

País Valencià

Borsa de Tècniques Escèniques: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat de Tècniques Escèniques.

País Valencià

Borsa d’Espai Escènic: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de professors de Música i Arts Escèniques en l’especialitat d’Espai Escènic.

 

País Valencià

Borsa d’Instruments de Vent de Jazz: llistats definitius

Publicat 11 juliol 2019

Relació definitiva d’integrants a la borsa de treball extraordinària del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques en l’especialitat d’Instruments de Vent de Jazz.

País Valencià

Criteris de la prova d’aptitud la borsa de treball del cos de catedràtics de música i arts escèniques i professors d’arts plàstiques i disseny

Publicat 05 juliol 2019

Criteris per a la realització de la prova d’aptitud per a la incorporació a la borsa de treball del cos de catedràtics de música i arts escèniques i professors d’arts plàstiques i disseny.

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: Llistats d’aspirants seleccionats

30 juliol 2019

Llistes de persones aspirants seleccionades turnos LLIURE, DIVERSITAT FUNCIONAL i NOVES ESPECIALITATS

Secundària

Diligència de publicació

EOI

Professorat tècnic d’FP

Música i Arts escèniques

Arts plàstiques i disseny

Catedràtics de Música i Arts Escèniques


Les persones aspirants seleccionades hauran de presentar la documentació requerida per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques tal com es detalla en l’apartat corresponent de la web: Presentació de documentació per a nomenament i alta en nòmina.

Recurs d’alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades
El termini per a interposar el recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades. Des del 31 de juliol de 2019 fins al 2 de setembre de 2019.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs davant la Direcció General de Personal i Centres Docents, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic

Oposicions País Valencià

Més informació sobre els recursos a les proves d’oposició i al barem de mèrits

30 juliol 2019

1.- Recursos a les proves (Part A i part B) de les oposicions
Si durant el procediment de les oposicions has presentat al·legacions als tribunals per les qualificacions de les proves i han desestimat o no han atés la teua reclamació, ara pots presentar recursos d’alçada, si no ho has fet ja, a cada una de les proves. Tens un mes des de la publicació de les qualificacions de cadascuna de les proves que vulgues recórrer.
En l’Espai de l’Afiliació, apartat Serveis Jurídics, tens els models per a presentar els recursos d’alçada. Localitza el corresponent, emplena’l i presenta’l a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones), tal i com especifica la convocatòria d’oposicions.
Aclariment: en cas que no hages presentat en el seu moment al·legacions de la o les proves corresponents, ara no pots presentar els recursos d’alçada, perquè és requisit haver presentat prèviament les al·legacions al tribunal.
El següent pas que cal fer, segons recull la convocatòria d’oposicions, és presentar un recurs d’alçada a la llista de persones aspirants seleccionades. És un altre requisit si després es vol continuar en el procediment judicial. D’aquest recurs també hi ha models en l’espai de l’afiliació. Hem de deixar clar que no és un recurs contra les persones que han aprovat les oposicions, sinó per manifestar que no formes part d’eixa llista perquè no has superat el procediment i que no estàs d’acord amb eixa decisió, motiu pel qual presentes els recursos corresponents.

2. Recurs al barem
Segons la convocatòria de les oposicions, contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació en els taulers d’anuncis, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).
Aquest recurs està a disposició de l’afiliació en en l’espai de l’afiliació del web STEPV (apartat Serveis Jurídics). Localitza el corresponent, emplena’l i presenta’l.
Com en el cas dels recursos a les proves, també cal presentar un recurs d’alçada a la llista de persones aspirants seleccionades. Aquest recurs estarà a disposició de l’afiliació en l’espai de l’afiliació. Insistim, no és contra les persones que han aprovat l’oposició, sinó per a manifestar que no formem part de la llista, fet amb el qual no estem d’acord.

3.- Següent pas
La Direcció General de Personal, que és a qui has d’adreçar els recursos d’alçada, té tres mesos per a contestar. I poden passar tres coses:
  a) Que contesten estimant el recurs i et donen la raó. En eixe cas, depenent del que has reclamat es resoldrà d’una manera o d’una altra. Si tens qualsevol dubte posa’t en contacte amb el Sindicat perquè t’ajudem.
  b) Que contesten desestimant el recurs. A partir d’eixe moment tens dos mesos per a presentar un recurs contenciós administratiu si vols continuar. Cal apuntar-se la data exacta en què hem rebut la notificació.
  c) Que passen els tres mesos i l’administració no conteste. A partir d’eixe moment tens 6 mesos per a presentar un recurs contenciós administratiu.

En els casos b) i c), cal demanar cita amb els Serveis Jurídics del Sindicat per a preparar el contenciós administratiu. Si no esteu afiliats/des al Sindicat informeu-vos dels costos quan demaneu la cita.

Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assembles per a les persones que s’incorporen per primera vegada a les borses de treball

26 juliol 2019

STEPV convoca les assemblees següents per a les persones que s'incorporen a les borses de treball després de les oposicions.
Les assemblees seran a les 11h els dies i llocs següents:
En cas de molta assistència, haurem d'establir dos torns (disculpeu les molèsties si passa això).

Alacant, IES Cavanilles (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34), dilluns 29 de juliol, 11h
Castelló, Escola Oficial d'Idiomes (C/ José Pradas Gallén, 8), dimarts 30 de juliol, 11h
València, Escola Oficial d'Idiomes (C/ Pla de Zaidia, 19), dilluns 29 de juliol, 11h

Oposicions País Valencià

Previsió de la publicació del llistat de persones aspirants seleccionades

25 juliol 2019

Segons ha informat la Conselleria aquest matí, la publicació del llistat de persones seleccionades de les oposicions 2019 serà el pròxim dimarts 30 de juliol.

Oposicions País Valencià

Noves incorporacions a la borsa de professorat interí

25 juliol 2019

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2019 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 30 de juliol.

Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
Diploma de Mestre en Valencià.
Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.


La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí, mitjançant aquest enllaç.

En breu STEPV convocarà assemblees per a la setmana que ve per a les persones de nova incorporació a les borses. Estigueu atents!!!

Oposicions País Valencià

I si he aprovat, què he de fer? Guia per a les persones amb plaça en les oposicions 2019

24 juliol 2019

Guia per a les persones que han obtingut plaça en les oposicions

En aquesta guia trobareu informació útil de les passes que cal donar quan es publique el llistat de les persones aspirants que han obtingut plaça en aquestes oposicions i que a partir de l'1 de setembre de 2019 seran nomenades funcionàries en pràctiques.
Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb el sindicat (seus d'Alacant, València i Castelló) de dilluns a divendres de 10 a 14h (en juliol).

Consulta ací la guia

Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assemblees per a qui supere les oposicions amb plaça (funcionaris en pràctiques)

19 juliol 2019

STEPV convoca les assemblees informatives següents per a les persones que han superat les oposicions amb plaça i, per tant, seran nomenades funcionàries en pràctiques. En l’assemblea s’informarà dels passos a seguir (adjudicació, documentació a presentar, informació sobre les pràctiques, etc.).
Les assemblees seran el 24 de juliol a les 11h als llocs següents:
- Alacant, IES Cavanilles (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34)
- València, IES Lluís Vives (C/San Pau, 4).
- Castelló, IES Sos Baynat (Carrer de Moncofa, 3)

Oposicions País Valencià

Model de reclamació dels mèrits

16 juliol 2019

Oposicions País Valencià

Models d’al·legació a les qualificacions de la segona prova

15 juliol 2019

D’acord amb la normativa de convocatòria de les oposicions, les persones aspirants tenen dret a presentar al·legacions a cada una de les proves en què es divideix l’oposició. Aquesta mesura ha estat gràcies a la pressió de STEPV en la negociació, tot i que el Sindicat exigia el dret a la revisió de les proves i no una mera al·legació a les notes, però és un primer pas.
STEPV ha preparat uns models d’al·legacions per a les persones que no estiguen d’acord amb les qualificacions. Les al·legacions les trobareu classificades per cossos docents (cadascú té les seues característiques) i, a continuació, per casuístiques (si he aprovat i no estic d’acord amb la nota i si he suspés).

Com emplenar l’al·legació?
Una vegada localitzat el model d’al·legació corresponent a la situació que es vol al·legar, cal emplenar les dades corresponents i, en l’espai reservat per a deixar constància de l’al·legació, cal especificar perquè es pensa que la nota no s’adequa a l’esperada.
Recomanem que l’al·legació estiga fonamentada el màxim possible. Per això, també recomanem que s’argumente amb l’esquema desenvolupat que vam seguir a l’hora de fer la prova, entrant un poc en matèria i relacionant-ho amb els criteris d’avaluació que Conselleria té penjats el web, les discrepàncies que considerem amb la qualificació obtinguda, a més de tota aquella informació que la persona interessada considere adient per a justificar la seua argumentació.
Adjunteu una foto o, si és el cas, la qualificació de la nota penjada en la web pel tribunal, com a DOCUMENT NÚMERO 1, tal i com apareix en el model d’al·legació.

A qui es presenta l’al·legació?
L’al·legació es presenta al corresponent tribunal, no a la Conselleria, sinó al tribunal que ens ha avaluat. I recordeu de quedar-vos còpia segellada pel tribunal de l’escrit d’al·legacions. Potser el necessiteu més endavant.

Quan es presenta l’al·legació?
Es poden presentar al·legacions a les notes una vegada es publiquen les llistes provisionals. El termini és des de les 9.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.


Com sabré la resposta del tribunal a les al·legacions?
El tribunal revisarà les al·legacions i publicarà les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals i, en cas que la nostra nota haja sigut modificada s’entendrà que han atés l’al·legació. Si no ha estat modificada, s’entendrà que han desestimat l’al·legació. Només podran continuar les persones que obtinguen una qualificació igual o superior a 5.

Quin és el següent pas que puc fer si no estic d’acord amb la qualificació definitiva del tribunal?
Si no estic d’acord amb la qualificació definitiva, la convocatòria ofereix la possibilitat de fer un recurs d’alçada. Aquest recurs està a disposició de l’afiliació en en l’espai de l’afiliació del web STEPV (apartat Serveis Jurídics). També els trobareu classificats per cossos, proves i casuístiques.
El recurs d’alçada s’ha d’interposar davant la Direcció General de Personal i centres Docents (no al tribunal) en el termini d’un mes, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

A partir d’aquest moment, per aclarir com continua el procediment, poseu-vos en contacte amb el Sindicat a partir del mes de setembre.

Models d’al·legació (tria el corresponent)
Cossos de professorat de secundària, FP, EOI i professorat de Música i Arts Escèniques

- Segona Prova (Programació i unitat didàctica):
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny

- Segona Prova (Guia docent i bloc temàtic)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

Cos de catedràtics de música i arts escèniques

- Segona Prova (Guia docent i bloc temàtic)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

Oposicions País Valencià

Correcció d’errades a la distribució de places per tribunal

13 juliol 2019

La Conselleria ha publicat aquesta correcció d'errades al llistat provisional de places per tribunal:

- Correcció Resolució provisional
- Correcció Annex