Borses i oposicions

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 30 abril 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Borses de treballPaís Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 01 març 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 07 gener 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 octubre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

València
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 28 setembre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

València
Llistats definitius actualitzats a data 28/09/2020

País Valencià

Modificació de l’Addenda de l’acord d’Interins i instruccions sobre baixes per COVID-19 anteriors a la incorporació al lloc de treball

Publicat 01 setembre 2020

Acord de modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

HI incorpora la COVID-16 a les causes d’incapacitat laboral per a la reincorporació al lloc adjudicat, a més de les ja reconegudes de maternitat, paternitat, adopció o acollida.

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT SOBRE INCORPORACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DOCENT INTERÍ ADJUDICAT PRÈVIAMENT A l’INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES I QUE PRESENTE INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER LA COVID-19 PRÈVIA A LA SEUA PRESA DE POSSESSIÓ

 1. El personal funcionari docent interí al qual se li haja adjudicat lloc de treball prèviament a l’inici de les activitats lectives i presente incapacitat laboral transitòria per la Covid-19 prèvia a la seua presa de possessió i tenint en compte que no podrà prendre possessió de la plaça adjudicada per estar en situació d’IT.
  D’acord amb la modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010; se li reservarà la plaça adjudicada fins al moment de la seua alta mèdica. Durant aquest període el lloc de treball s’oferirà com una substitució indeterminada i serà cobert per una altra persona funcionària interina.
 2. El tràmit a efectuar per part del personal funcionari interí afectat per la Covid-19 que es troba en IT serà:
  • Comunicació a la Direcció Territorial corresponent, fins al dijous dia 3 de setembre a les 23,59 hores, a través dels següents correus electrònics:
   València
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Alacant
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Castelló
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  • Adjuntaren baixa mèdica i/o certificat mèdic sobre aquest tema.
  • Comunicaran aquesta situació al centre docent assignat.
 3. Una vegada el personal funcionari interí estiga d’alta mèdica haurà de comunicar-ho a la Direcció Territorial corresponent a través del mateix correu electrònic i presentar-se en el centre docent assignat per a la seua presa de possessió, aportant còpia de l’alta mèdica

Instruccions en PDF

País Valencià

Actualització dels requisits de titulació de l’especialitat de Llengua Castellana i Literatura

Publicat 29 juliol 2020

País Valencià

Incorporació a les borses de personal que ha treballat en el curs 2019/2020 en llocs difícil cobertura

Publicat 28 juliol 2020

Incorporació a les borses de treball de personal docent de les persones que han accedit a llocs docents en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura:

País Valencià

Regulació del llistat d’adjudicació de Cultura Clàssica

Publicat 16 juliol 2020

Reclamacions
Contra el llistat provisional d’adjudicació de Cultura Clàssica es podran presentar reclamacions des de les 00.00 hores del 17 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores del 21 de juliol de 2020, a través del correu electrònic de provisió de Personal Docent: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions País Valencià

Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari per a 2021

19 octubre 2021

Oposicions País Valencià

Oposició ingrés 2021 - llistes de persones seleccionades

26 juliol 2021

S’han publicat les llistes de persones seleccionades en el procediment selectiu convocat per l’ORDRE 22/2020.

Més informació en els apartats “Llistes de persones seleccionades” i “Presentació de documentació i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades” de cada cos convocat:

Consulteu l’apartat de “Presentació de documentació i Adjudicació per a les persones aspirants seleccionades” de cada cos convocat per accedir al programa de peticions (disponible a partir del 27 de juliol)
Demà pel matí el sindicat convocarà assemblees informatives per a realitzar les peticions. En breu horaris i enllaços.

 

Oposicions País Valencià

Cos catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny: Publicada la llista de persones seleccionades

15 juliol 2021

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’accés al cos de catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Ordre 15/2018, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Consulta el PDF

Oposicions País Valencià

Oposicions 2021:  models d’al·legacions (de la segona part)

07 juliol 2021

Primer: Al·legacions a les notes provisionals de la segona part (Programació o Guia Docent). Entre les 9:00 i les 14:00 de l’endemà a la publicació. No hi ha resposta del tribunal, canviaran, o no, la nota i això serà la seua manera de respondre. En aquest punt també trobareu dos models, el primer per aquelles persones que no han superat la prova i l’altre document per aquelles persones que han superat la prova però no estan d’acord amb la qualificació obtinguda:

Model 3. Prova no superada.
Model 4. Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.


Segon: Una vegada finalitzat el procediment d’oposició i publicades les notes globals, les persones podran interposar un recurs d’alçada tant a primera part, com a la segona, com a tots dos en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació definitiva. En aquest punt trobareu quatre models:

Model 5. Primera Prova no superada.
Model 6. Primera Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.
Model 7. Segona Prova no superada.
Model 8. Segona Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.

Si decidim interposar aquest recurs, serà necessari, també, tramitar el recurs d’alçada contra la llista definitiva de persones seleccionades.

Tercer: Al·legacions a la puntuació provisional obtinguda en la fase de concurs (Barem). Entre les 9:00 i les 14:00 de l’endemà a la publicació. No hi ha resposta del tribunal, canviaran, o no, la puntuació del barem i això serà la seua manera de respondre.

Model 9. Al·legacions barem

Quart: Una vegada resoltes les al·legacions, podem presentar un recurs d’alçada en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació definitiva de la puntuació.

Si decidim interposar aquest recurs, serà necessari, també, tramitar el recurs d’alçada contra la llista definitiva de persones seleccionades.

Model 10. Recurs al concurs de mèrits

Cinqué: Recurs d’alçada contra la llista de persones seleccionades en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva. Sempre que s’haja presentat un recurs d’alçada a qualsevol de les parts del procediment, caldrà interposar, també, aquest recurs.La presentació d’aquest recurs és requisit per a continuar després, si escau, amb el contenciós administratiu.

Model 11. Per a qui no ha superat la fase d’oposició.
Model 12. Per a qui ha arribat a la fase de concurs de mèrits.


Recomanem que les al·legacions i els recursos estiguen fonamentats el màxim possible. Per això, també recomanem que s’argumente amb l’esquema desenvolupat que vam seguir a l’hora de fer la prova, entrant un poc en matèria i relacionant-ho amb els criteris d’avaluació que Conselleria té penjats el web, les discrepàncies que considerem amb la qualificació obtinguda, a més de tota aquella informació que la persona interessada considere adient per a justificar la seua argumentació.

Podem fer al·legacions a cadascuna de les parts de la prova. Adjunteu una foto o, si és el cas, la qualificació de la nota penjada en la web pel tribunal, com a DOCUMENT NÚMERO 1, tal com apareix en el model del recurs.

A qui es presenta les al·legacions?
Les al·legacions cal presentar-les directament al tribunal en el termini establit (de les 9:00h a les 14:00 de l’endemà de la publicació dels resultats).

A qui es presenta el recurs?
El recurs d’alçada s’ha d’interposar davant la Direcció General de Personal i Centres Docents (no al tribunal) en el termini d’un mes, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).
A partir d’aquest moment, per aclarir com continua el procediment, poseu-vos en contacte amb el Sindicat a partir del mes de setembre.

Oposicions País Valencià

Assemblees sobre reclamacions i recursos a les notes de les oposicions

07 juliol 2021

STEPV convoca aquestes assemblees per a informar i resoldre dubtes a les persones interessades en reclamar les notes de les oposicions o altres incidències

Seran dijous 8 de juliol en els enllaços següents:

- València, a les 17h, en aquest enllaç
- Alacant, a les 17:30h, en aquest enllaç
- Castelló, a les 17h, en aquest enllaç

Oposicions País Valencià

Oposicions 2021:  publicats resultats de la tancada

07 juliol 2021

Oposicions País Valencià

Assemblea sobre la presentació i valoració dels mèrits

06 juliol 2021

STEPV convoca les assemblees següents sobre la presentació dels mèrits en les oposicions
Seran dimecres 7 de juliol als enllaços i hores següents:

Matí
València: a les 11:30h en aquest enllaç
Alacant: a les 11h en aquest enllaç
Castelló: a les 10:30h en aquest enllaç

Vesprada
València: a les 17:30h en aquest enllaç
Alacant: a les 17:30h en aquest enllaç
Castelló: a les 17h en aquest enllaç

Oposicions Comunitats Autònomes

Navarra: OPE 2020

01 desembre 2020

DECRETO FORAL 83/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.

Oposicions Comunitats Autònomes

Castella-La Manxa: convocatòria d’oposicions 2020

17 febrer 2020