Borses i oposicions

País Valencià

Llistat provisional habilitacions cos de mestres

Publicat 25 setembre 2022

Resolució provisional

  Resolució de 23 de setembre de 2022
  Llista provisional de persones sol·licitants amb especialitats reconegudes i no reconegudes

Termini de reclamacions: Des de dilluns 26 de setembre a les 00:00h fins a dimarts 27 de setembre a les 23:59h
Accés a OVIDOC per a realitzar RECLAMACIONS

País Valencià

Noves incorporacions a la borsa de professorat interí per les oposicions al cos de mestres

Publicat 27 juliol 2022

Les persones participants dels procediments selectius de l’oposició 2022 que hagen superat la fase d’oposició i que no hagen sigut seleccionades, així com aquelles que han superat la primera fase (A+B) podran accedir a l’adjudicació contínua a partir de la data de publicació, fins al dia 1 d’agost de 2022 a les 12.00 hores.

En l’annex I es reflecteix únicament el personal de nova incorporació a la borsa del cos únic de mestres. El personal participant en el procediment convocat per l’Ordre 45/2021 que haja superat la fase d’oposició completa sense obtindre plaça o que haja superat la primera prova (part A+B) que ja fora integrant de la borsa amb anterioritat no es reflecteix en aquest llistat. La posició d’aquest personal, així com, en el seu cas, la nova especialitat que haja quedat habilitada per la superació de la fase d’oposició o de la primera prova completa (A+B), es reflectirà en la publicació de llistats definitius de participants del procediment convocat per la Resolució de 24 de juny de 2022.

Es recorda que només podrà participar en el procediment d’adjudicació d’inici de curs el personal que ha participat en el procés d’oposició i que ha superat almenys la primera prova (part A + B). La resta del personal que ha participat en el procés d’oposicions s’incorporarà a la borsa durant el curs 2022/2023 mitjançant el procediment que es convoque.

  Resolució
  Llistats amb les noves incorporacions a les borses d’interins

País Valencià

Participació en els processos selectius d’ingrés convocats (2017,1018 i 2020): llistes definitives

Publicat 21 juliol 2022

Correu electrònic de contacte: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

País Valencià

País Valencià

Convocatòria d’adquisició de noves especialitats per al professorat interí del cos de mestres

Publicat 01 juliol 2022

País Valencià

Criteris per a determinar els llocs de difícil provisió a partir del curs 2022-2023

Publicat 27 juny 2022

RESOLUCIÓ DE 27 DE JUNY DE 2022 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN ELS CRITERIS PER A DETERMINAR ELS LLOCS DE DIFÍCIL PROVISIÓ A PARTIR DEL CURS 2022-2023

Criteris
a) Llocs en els centres que en el curs 2020-2021 estaven classificats com a difícil provisió.
b) Centres que escolaritzen un percentatge d’alumnat amb necessitats de compensació de desigualtats superior al 50%.
c) Centres que tenen un percentatge de professorat definitiu que exerceix docència efectiva en la seua plaça inferior a la mitjana de la totalitat dels centres de la Comunitat Valenciana.
d) Centres l’índex de petició dels quals, en els procediments de provisió provisional i definitiva, està més d’un 25% per davall de la mitjana de la totalitat dels centres de la Comunitat Valenciana.

Consulta l’annex I de la resolució per veure els centres que compleixen aquests requisits

País Valencià

Llistes provisionals del procediment d’acreditació dels requisits de de titulació per les borses de treball

Publicat 23 juny 2022

Resolució de 22 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es publiquen les llistes provisionals del procediment d’acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball dels cossos docents del professorat d’Ensenyament Secundari, professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d’Arts Plàstiques i Disseny i professorat tècnic de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua participació en els processos selectius d’ingrés convocats en 2017, 2019 i 2020.

Acord d’habilitació

  Resolució de 20 de juny de 2022

Llistats Provisionals

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 23 de juny de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 30 de juny de 2022.

  • Accés al tràmit telemàtic de reclamació i subsanació
  • Correu electrònic de contacte: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Borses de treballPaís Valencià

Llistats definitius del procediment per a la incorporació a la borsa de les persones opositores que no van superar la primera prova

Publicat 15 desembre 2021

A partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, i fins al 31 de gener de 2022, les persones incorporades a la borsa hauran d’accedir al procediment d’Adjudicacions Contínues, a través de la plataforma informàtica disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, per a presentar una sol·licitud de participació en les adjudicacions contínues o per a procedir a desactivar-se.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 30 abril 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Borses de treballPaís Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 01 març 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Convocatòria de concurs oposició a secundària i resta de cossos (segons Llei Iceta)

29 desembre 2022

Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Decret d’ampliació de l’oferta pública d’ocupació de 2022

29 desembre 2022

El DOGV ha publicat aquest decret per a incorporar a les oposicions de 2022 cinc places que corresponen a les especialitats següents:

- 1 plaça d’Èuscar (EOI)
- 1 plaça de Dansa Aplicada a l’Art Dramàtic (Professors de Música i Arts Escèniques)
- 3 places de Joieria i Orfebreria (Professors d’Arts Plàstiques i Disseny)

Decret 228/2022, de 23 de desembre, del Consell, pel qual s’amplia l’oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a l’any 2022, pel que fa als processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, aprovada pel Decret 70/2022, de 27 de maig

Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Procediment d’estabilització (concurs de mèrits): aportació de documentació acreditativa de mèrits

23 desembre 2022

S’ha obert el termini per a l’aportació de la documentació acreditativa dels mèrits declarats en la declaració responsable adjunta en la inscripció. L’aportació haurà de realitzar-se en la data assignada pel sistema d’assignació de torns.

Si encara no ha sol·licitat cita prèvia se li recorda que pot sol·licitar-la a través del següent enllaç des del 22 de novembre de 2022 fins al 13 de gener de 2023, enllaç

Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Correcció d’errades de la convocatòria del concurs de mèrits del procediment selectiu extraordinari d’estabilització

04 desembre 2022

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu extraordinari d’estabilització per a l’ingrés, mitjançant concurs de mèrits, al cos de mestres i als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny:


STEPV #SempreAlTeuCostat

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2021: esmenes i reclamacions als llistats provisionals.

18 novembre 2022

Esmena i reclamació als llistats provisionals de la RESOLUCIÓ 25 d’octubre de 2022 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment per a l’acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i que no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, per a la seua incorporació a la borsa del cos de mestres

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’esmena i reclamació als llistats provisionals abastarà des de les 00:00 hores del dia 21 de novembre de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 25 de novembre de 2022.

  •   Accés al tràmit telemàtic de reclamació i subsanació
  •   Correu electrònic de contacte:.(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)[/email]

 

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022. Correcció errades acreditacions titulacions

26 octubre 2022

Correcció d’una errada sobre la Resolució de 25 d’octubre de 2022 de les acreditacions dels requisits de titulació oposicions 2022 de les persones que no van superar la primera prova de la fase d’oposició (A+B)

Adjuntem enllaç amb la resolució corregida que afecta l’enllaç d’una pàgina web de la base segona.

Oposicions Comunitats Autònomes

País Basc: convocat el concurs de mèrits derivat dels processos d’estabilització

06 octubre 2022

Oposicions Comunitats Autònomes

Catalunya: convocat el concurs de mèrits dels processos d’estabilització de la Llei Iceta

05 setembre 2022

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Formalització de la sol·licitud de participació
Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.
Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d’una especialitat de les sol·licitades. Una vegada s’hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l’ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Aquest formulari i canal de presentació són d’ús obligatori per a l’admissió a la participació en la convocatòria; no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d’acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost.

En el procés de sol·licitud es carreguen automàticament les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació. La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació s’ha d’introduir manualment, així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació.

L’aspirant pot al·legar altres mèrits que consideri, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius. Només es valoraran els mèrits que s’al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se’n podran al·legar de nous.
Amb l’emplenament del formulari de participació es genera un document d’autobarem provisional, d’acord amb la informació al·legada per les persones aspirants que queda supeditada a la comprovació i validació.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què es trameti per via telemàtica i s’hagi pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s’hagi comprovat el pagament efectiu d’aquests drets.
Les dades personals, el número de telèfon i l’adreça electrònica declarades per l’aspirant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l’efecte de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Pàgina web del Departament d’Educació de Catalunya amb tota la informació: entra ací

Oposicions Comunitats Autònomes

Oposicicions Murcia: convocatoria

28 febrer 2022

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el año 2022, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023.

Oposicions Comunitats Autònomes

Navarra: OPE 2020

01 desembre 2020

DECRETO FORAL 83/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.