Formació plurilingüe

Actualitzat el 26 setembre 2012 / 23:34 h


 1. Qui pot fer els cursos?

  És destinatari el professorat dels centres educatius sostinguts amb fons públics dels nivells d’ensenyament no universitaris, el professorat interí i en borsa de treball.

 2. Qui té prioritat?

  Tenen prioritat:

  • Professorat especialista en educació infantil que actualment impartix docència en educació infantil.
  • Professorat d’educació primària i secundària no especialista en idioma estranger que participa en projectes lingüístics innovadors d’ensenyança plurilingüe
 3. Fins a quan em puc inscriure?

  El període d’inscripció acaba el dia 4 d’octubre.

 4. Quina duració té el curs?

  La formació tindrà una duració d’un curs escolar. L’accés a la formació en línia finalitzarà el 31 d’agost de 2013 i la prova final serà a determinar durant el mes de setembre.

 5. He d’assistir a totes les sessions presencials?

  Les modalitats A i B contemplen l’assistència OBLIGATÒRIA a les sessions oferides per les EOI, dins dels horaris disponibles en cadascuna de les escoles per a tal fi. En cas d’incompatibilitat horària s’ha d’optar per la modalitat C (autònoma).

 6. Quin és el procés per a fer la inscripció?

  Per a inscriure’t en els cursos d’Anglés, en primer lloc, has de saber quin és el teu nivell d’anglés en la plataforma en línia, que partix d’un nivell A1 i, a través d’un itinerari de 10 nivells, arriba a un nivell B2. Per a això, has de realitzar el Placement test o prova de nivell que consistix en 50 preguntes de les quals 21 contenen prova d’àudio. No es tracta d’un examen, és una prova molt completa que permet verificar totes les competències de comprensió oral o escrita de l’alumnat i posicionar-lo en el nivell adequat als seus coneixements. Per a accedir a la prova, polsa ací.

  • Una vegada finalitzat el Placement test, et dirà el nivell que has d’indicar en el procés d’inscripció en els cursos. Des de la pàgina del resultat podràs accedir directament al procés d’inscripció. En cas de no poder realitzar la inscripció en eixe moment, recorda el nivell obtingut per a, amb posterioritat, realitzar la inscripció. Per tal d’accedir polsa ací.
  • Per a cursar anglés en la Modalitat tipus A o B, Semipresencial, has de marcar aquesta opció i ordenar les teues preferències d’acord amb les seus i aularis de l’EOI i les franges horàries disponibles segons l’horari disponible en la fitxa d’inscripció. En esta modalitat formativa el curs en línia es completa amb 60 hores de sessions presencials en les EOI.
  • Si no pots acudir en una franja horària o a un aulari determinat, no el selecciones. L’assignació de grups serà definitiva i no es realitzaran canvis.
  • Si els teus horaris són incompatibles, i no pots o no vols assistir a les sessions presencials, marca l’opció Autònoma. El curs en línia és igual per a tots els participants.
  • Si marques les dos opcions (Semipresencial i Autònoma), en cas de no haver-hi disponibilitat horària en l’aulari i la franja indicats, se t’inscriurà automàticament en la formació Autònoma.
  • Les peticions s’atendran per l’ordre de prioritat de la convocatòria dels cursos així com pel nivell obtingut i les preferències d’horaris i seus.
  • Una vegada finalitzat el termini d’inscripció el Servici de Formació del Professorat crearà els grups, els publicarà a la seua pàgina web per a la seua confirmació. Serà obligatori confirmar el grup assignat per a participar. A continuació, es facilitarà les dades estrictament necessàries a la plataforma en línia My Oxford English perquè t’envie un correu amb les claus d’accés i així iniciar el curs en línia. També es publicaran els grups formats en les EOI amb els seus horaris. Les 600 primeres inscripcions seleccionades que complisquen amb els requisits prioritaris conformaran els grups de la formació tipus B.
 7. Puc esmenar les dades de la inscripció?

  Sí, es poden esmenar. Per fer-ho has de recuperar la sol·licitud realitzada. En l’apartat ‘Inscripció’ de ‘Plurilingüisme’, en el punt 2, hi ha un enllaç per a accedir a la inscripció. En la pantalla informativa que apareix s’indica com recuperar la teua sol·licitud.

 8. Quina certificació obtindré?

  Se certificaran 120 hores de formació a distància o 180 hores de formació semipresencial, segons corresponga, amb el nivell que s’acredite per mitjà de la realització d’una prova final, dissenyada a este efecte.
  Les certificacions tindran efecte de Formació Permanent, i no són considerades titulacions a efectes acadèmics. Totes aquelles persones que superen un nivell B2, tindran accés, sense un altre requisit, als cursos del Pla de Formació Lingüisticodidàctica per a l’obtenció de la Capacitació en Llengües estrangeres, modalitat Anglés.
  Per tal de tindre una acreditació oficial del nivell de coneixement de la llengua s’haurà de realitzar l’examen correponent de EOIs, universitats, etc.

 9. Qui ha de fer el Placement test?

  Tot el professorat ha de realitzar el Placement test abans de la inscripció, tant si ha cursat mòduls, com si va fer el curs en línia d’anglès, com si ha fet PALE, com si no. És una prova que ens situa en el nostre nivell d’aprenentatge.

Top