Universitats públiques


Universitats públiques
STEPV exigeix que la comunitat universitària forme part dels plans de vacunació

24 març 2021 / 12:08 h 

El Ministeri de Sanitat no considera essencial el personal universitari i no l’ha inclós en els plans de vacunació prioritària com sí ho ha fet al personal educatiu no universitari

  Ja Toca

  LOU

  Personal interí

No som d'usar i tirar

Per la consolidació del personal interí

Videoteca