Universitats públiques


Universitats públiques
STEPV en contra de la LOSU

23 setembre 2021 / 17:21 h 

La llei no ha estat negociada ni amb la comunitat universitària ni amb els representants dels treballadors i treballadores de la universitat

  Ja Toca

  LOU

  Personal interí

No som d'usar i tirar

Per la consolidació del personal interí

Videoteca