4 de desembre
Eleccions sindicals a l’ensenyament públic

El 4 de desembre celebrarem les huitenes eleccions sindicals en l’ensenyament públic, en un context de retallades, d’atacs a la dignitat del professorat, i amb una reforma educativa que promou la privatització i la desregulació del sistema.

Vos animen a informar-vos i a participar en totes les fases del procés.


eleccions

Què triem?

Delegades i delegats de les juntes de Personal Docent. Són responsables de gestionar la negociació col·lectiva en l’àmbit de cada Direcció Territorial. També serveix per constituir els Comités de Salut laboral.

Les organitzacions que superen el 10% de les persones delegades formaran part de les meses sectorials d’Educació, que tenen com a missió participar i representar el professorat en múltiples aspectes de la negociació col·lectiva. Es constitueix una en l’àmbit de la Conselleria d’Educació i, una altra, en l’àmbit del Ministeri d’Educació. L’actual Mesa valenciana està integrada per STEPV-Iv, CSIF, CCOO, ANPE i UGT.


Com es vota

El dia 4 de desembre cal triar com a opció de vot una de les llistes (una papereta) dels sindicats que han presentat candidatura.

Enguany, contràriament a les passades eleccions de 2010, caldrà fer quilometres de nou per anar a votar. Si fa quatre anys tots els sindicats van acordar realitzar les eleccions sindicals en cada centre per afavorir la major participació, ara els sindicats CCOO, CSIF i UGT s’han desdit i han sigut beligerants contra aquella decisió. CCOO, CSIF i UGT han recurregut davant la Mesa Electoral Coordinadora per tal que les eleccions no se facen en cada centre i que la majoria del professorat s’haja de desplaçar per poder exercir el dret al vot.

STEPV i ANPE, que en disposem de més del 50% de la representació, vam presentar una proposta per realitzar les eleccions com fa quatre anys, amb una mesa per centre, perquè facilita la participació, com ho demostra que, al 2010 votara el 70% del cens. Tanmateix, CCOO va presentar a les Meses Coordinadores de València i Castelló un escrit contra l’acord d’ANPE i STEPV, en què argumentava que eixe acord no era vàlid perquè calia que el subscrigueren la majoria de sindicats i no els sindicats que ostenten la majoria. Amb aquesta tesi estan d’acord també CSIF i UGT. Tot sense justificar les raons de fons que expliquen perquè el professorat s’haurà de desplaçar, fent-se càrrec de la despesa que ocasione.

Les llistes són tancades, com en les eleccions municipals o generals.

Les paperetes estaran en les meses de votació on correspon votar. El Sindicat també us les enviarà, junt amb la propaganda electoral, al vostre centre.

eleccions

eleccions

Les meses electorals

En cada àmbit electoral –Alacant, Castelló, València– s’ha constituit una Mesa electoral coordinadora formada per tres persones triades entre totes les que tenen dret a vot: la més antiga del cens, que detenta la Presidència; la de més edat, com a vocal; i la més jove, com a secretària. A més, tenen el suport tècnic de personal funcionari de la Direcció Territorial i l’assessoria d’un membre de cada candidatura.

En l’àmbit de cada mesa electoral on s’ha de votar també s’ha de constituir una mesa electoral amb els mateixos criteris de la mesa coordinadora. En ella també hi haurà un representant de l’administració, i els sindicats poden nomenar apoderats de la candidatura. Aquestes persones són les responsables de dirigir l’acte de votació el dia 4 de desembre.

Una de les tasques que s’ha de realitzar és l’exposició del cens provisional enviat des de conselleria per comprovar que està correcte o tramitar l’oportuna reclamació.

La regulació de la resta de tasques, obligacions i drets de les meses electorals està regulada per una legislació que podeu trobar en la secció de Legislació educativa en la nostra pàgina web.

Normativa sobre eleccions sindicals

El programa electoral i les propostes per a cada sector

El programa recull els nostres compromisos. El propers dies, totes les companyes i els companys dels centres rebran les nostres propostes generals i les de cada sector, així com les nostres candidatures, representades per persones com tu, proposades per les comarques i sectors, i que són la mostra del pluralisme del sindicat.

Propostes electorals
eleccions

Històric dels resultats electorals


Calendari electoral orientatiu

 • Firma de l’acord sobre la proposta de promoció generalitzada d’eleccions sindicals 17 de juliol
 • Preavisos unitaris. Comunicació a l’Administració de la promoció d’eleccions 4 de setembre
 • Constitució mesa electoral coordinadora 7 d’octubre
 • Publicació del cens i reclamacions Fins el 28 d’octubre
 • Resolució reclamacions 29 d’octubre
 • Publicació definitiva del cens 30 d’octubre
 • Presentació de les candidatures Fins 11 de novembre
 • Proclamació de les candidatures 12 de novembre
 • Reclamacions contra la proclamació de candidatures 13 de novembre
 • Resolució de les reclamacions i proclamació definitiva de les candidatures 14 de novembre
 • Propaganda electoral Del 18 de novembre al 2 de desembre
 • Jornada de reflexió 3 de desembre
 • Votació 4 de desembre

 

eleccions


  

Pensades

En cada centre educatiu hi haurà una mesa electoral. Sí, a Madrid

El company Joan Blanco explica que hem d’aconseguir una alta participació el 4 de desembre per fer front a les polítiques cada vegada més restrictives de la Conselleria.

Una història digna

Albert Sansano, de la Secretaria Executiva del Consell Internacional del Fòrum Mundial d’Educació, reivindica la història del sindicalisme assembleari que representa STEPV.

Més pensades

És STEPV el sindicat del NO?

Diguem no a decisions injustes i a rendir-nos en la nostra lluita.

Diguem no

Diguem no a decisions injustes i a rendir-nos en la nostra lluita.

Acords i desacords

Tots els sindicats de la funció pública, excepte STEPV i Intersindical Valenciana, han signat autèntics balons d’oxigen per al govern valencià en forma d’acords, que ni tan sols recuperen les condicions laborals.

Votàrem i votarem

STEPV anima al professorat a participar activament en el procés electoral.

L’obsessió del PP contra el valencià

El procediment d’autorització del projecte lingüístic de centre no assegura el coneixement del valencià en igualtat de condicions que el castellà.

30+1: temps de passar pàgina

Sobre els trenta-un anys de la Llei d'ús i ensenyament.


Propostes electorals per al 4 de desembre

Coneix el programa de STEPV per a les eleccions sindicals, amb propostes comunes a tots els sectors i per als diferents ensenyaments.


4 de desembre Eleccions sindicals a l’ensenyament públic

Què triem? / Com es vota / Les meses electorals / El programa electoral i les propostes per a cada sector / Històric dels resultats electorals / Calendari electoral orientatiu


   Universitats

Propostes electorals de STEPV en les universitats valencianes.


Actualitzacions

Aquesta vesprada s’ha constituït la nova Junta de Personal Docent de Castelló

Es constitueix la nova Junta de Personal Docent d’Alacant


Vídeos electorals eleccions 2014