Curs de formació pedagògica i didàctica per al professorat tècnic de cicles formatius

Actualitzat el 23 març 2016 / 14:10 h


 1. Perquè existeix aquest curs?

  La formació pedagògica i didàctica és obligatòria per al professorat. En un principi, teníem el CAP (Curs d’Aptitud Pedagògica), però a partir de la LOE s’estableix el Màster de Professorat.
  El Màster és una titulació universitària a la qual només es pot accedir mitjançant un grau, llicenciatura, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria, enginyeria tècnica o diplomatura. Ara bé, hi ha algunes especialitats de FP en les quals es pot impartir docència amb una titulació de FP, titulació que no dóna accés a realitzar un Màster.
  Per tant, les administracions han d’establir una formació pedagògica i didàctica per a les persones que estan en aquesta situació: sense poder fer un màster universitari, però amb l’obligació de tindre una formació equivalent.

 2. A qui va adreçat? Qui el pot fer?

  Només poden realitzar aquest curs docents en actiu en centres sostinguts amb fons públics o integrants de les borses de Professorat Tècnic de Formació Professional d’algunes especialitats concretes (Cuina i Pastisseria; Estètica; Fabricació i Instal·lació de Fusta i Moble; Manteniment de Vehicles; Mecanitzat i Manteniment de Màquines; Patronatge i Confecció; Perruqueria; Producció d’Arts Gràfiques; Serveis de Restauració; i Soldadura) que no tinguen una titulació universitària que els permeta fer el Màster.
  Les especialitats que hem esmentat són les úniques de FP a les quals encara es pot accedir mitjançant una titulació de FP (annex VI del RD 276/2007: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4372-consolidado.pdf).
  La convocatòria d’enguany només es preveu per a les persones que estan treballant o en borsa. De cara a convocatòries següents, el sindicat ha demanat a l’administració que establisca aquest curs per al públic en general.

 3. Quins són els requisits per poder fer el curs?

  • Estar treballant en un centre sostingut amb fons públics, o formar part de les borses de treball de la Conselleria d’Educació en les especialitats de Cuina i Pastisseria; Estètica; Fabricació i Instal·lació de Fusta i Moble; Manteniment de Vehicles; Mecanitzat i Manteniment de Màquines; Patronatge i Confecció; Perruqueria; Producció d’Arts Gràfiques; Serveis de Restauració; i Soldadura
  • Acreditar coneixement de nivell B1 d’una llengua estrangera abans de fer el curs
  • No tindre una titulació universitària que permeta fer el Màster de docència
  • No haver treballat 12 mesos abans de l’1 de setembre de 2014
 4. Jo ja tinc experiència docent, estic obligat/da a fer el curs?

  Queden exemptes de fer el curs aquelles persones que hagen treballat 12 mesos discontinus o 2 cursos impartint docència en alguns dels nivells establerts en la LOE abans de l’1 de setembre de 2014.

 5. Què passa si no faig el curs?

  Si no fas el curs (i no estàs exempt/a pel que expliquem al punt 4), no podràs treballar el curs que ve i tampoc podràs presentar-te a oposicions.
  Si estàs en borsa, hauràs de demanar la desactivació per al curs que ve. Quan el faces, podràs demanar que et tornen a activar, mantenint el teu lloc a la borsa.

 6. No tinc un certificat de nivell B1 d’una llengua estrangera. Puc fer el curs?

  El nivell B1 d’una llengua estrangera és un requisit previ a fer el curs. Però si no tens un certificat, la Conselleria fa una prova prèvia.

 7. En què consisteix el curs?

  És un curs gratuït consistent en tres mòduls, els dos primers amb sessions presencials obligatòries, i el tercer consistent en sessions formatives en centres docents:

  • Mòdul 1: general. La superació d’aquest mòdul, donarà accés al 2
  • Mòdul 2: específic. La superació d’aquest mòdul, donarà accés al pràcticum
  • Mòdul 3: pràcticum. El pràcticum podrà ser convalidat si s’acredita una experiència professional per un període mínim de 200 hores d’activitat lectiva en centres educatius públics i privats que impartisquen els ensenyaments corresponents
 8. Quant durarà el curs? Quan tindrà lloc?

  El curs serà de 60 crèdits europeus (ECTS), i començarà el 29 de març i finalitzarà l’10 de juliol de 2016.

Top