DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 desembre 2018

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos A2-11, superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l’Administració de la Generalitat, sector administració especial, torn d’accés lliure. Convocatòria 11/15. [2018/11686] (DIARI nº 8444, de 14.12.2018)

Ajuntament d’Albalat dels Sorells. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2018. [2018/11225] (DIARI nº 8444, de 14.12.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de l’ampliació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018, del personal docent i investigador. [2018/11525] (DIARI nº 8444, de 14.12.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Sprinters addresses sports in natural protected areas. CPI-18-444». [2018/11585] (DIARI nº 8444, de 14.12.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución y salud. Evolución experimental y resistencia a antibióticos y antivirales. CPI-18-446». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2016-122). [2018/11588] (DIARI nº 8444, de 14.12.2018)

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2018, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Atmosphere Space Interactions Monitor (ASIM) operaciones y explotación científica. Participación española en Xipe Phase B. CPI-18-448», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2018/11592] (DIARI nº 8444, de 14.12.2018)

Ajuntament d’Algemesí. Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici 2018. [2018/11250] (DIARI nº 8444, de 14.12.2018)