DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 febrer 2020

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2020, del director general, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal pel procediment d’urgència per a diversos llocs de treball. [2020/1477] (DIARI nº 8743, de 19.02.2020)

Ajuntament de Xirivella. Llista provisional d’admesos i exclosos de la borsa de treball de gestor/a cultural. [2020/1264] (DIARI nº 8743, de 19.02.2020)

ORDRE 8/2020, d’11 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de seguretat pública de l’Administració de la Generalitat, A2-25, sector administració especial, convocatòria 83/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1426] (DIARI nº 8743, de 19.02.2020)

RESOLUCIÓ número 25/2020, de 7 de febrer, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 3, director o directora d’Anàlisi i Investigació, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria número 2/2020. [2020/1382] (DIARI nº 8743, de 19.02.2020)

ORDRE 9/2020, d’11 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior de gestió de seguretat pública de l’Administració de la Generalitat, A2-25, sector administració especial, convocatòria 84/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1429] (DIARI nº 8743, de 19.02.2020)

ORDRE 10/2020, d’11 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 85/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1431] (DIARI nº 8743, de 19.02.2020)

ORDRE 11/2020, d’11 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria de camins, canals i ports de l’Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 86/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2020/1432] (DIARI nº 8743, de 19.02.2020)