DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 abril 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Utiel. Oferta d’ocupació pública complementària de 2018. [2019/3136] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2019, del director de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal d’un lloc de naturalesa laboral. Convocatòria número 5/2018. [2019/3249] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal del cos d’auxiliars d’investigació de camp C2-09-01, vinculat al desenvolupament de projectes d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. [2019/3929] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

Ajuntament de la Vall d’Uixó. Bases de la convocatòria per a proveir una plaça de personal laboral fix com a coordinador o coordinadora del Centre d’Esplai Jove, per promoció interna vertical. [2019/3216] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal del cos d’auxiliars d’investigació de laboratori C2-09-02, vinculat al desenvolupament de projectes d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. [2019/3930] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen errors en la de 8 d’abril de 2019, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. [2019/3856] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal específica per a la incorporació de personal de suport del cos A1-23, veterinari o veterinària, vinculat al desenvolupament d’un projecte d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries. [2019/3940] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2019, de la Universitat Jaume I, per la qual es corregeixen errors en la de 8 d’abril de 2019, per la qual es convoquen deu places pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat. [2019/3857] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctors sèniors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astropartículas y Física de las altas energías. CPI-19-120». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-165). [2019/3878] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudios tridimensionales de ductos mamarios para determinar el papel de las calpaínas en la remodelación del tejido mamario. Implicaciones biomédicas. CPI-19-119». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2018-167). [2019/3877] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Micropartículas de sílice mesoporosa modificadas químicamente, para el transporte y liberación selectiva y controlada de fármacos sobre la mucosa colonica. CPI-19-121». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2017/093). [2019/3879] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evolución, epidemiologia experimental e ingeniería terapèutica de la microbiota. CPI-19-122». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, (GVPROMETEO/2018/133). [2019/3880] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Descifrando los mecanismos del léxico mental: desde el aprendizaje ortográfico hasta la integración semántica. CPI-19-124», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/3882] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Astrofísica relativista computacional. CPI-19-123», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa». [2019/3881] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 d’abril 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del pla formatiu del personal al servei de la Generalitat de 2019. [2019/3980] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)

RESOLUCIÓ 9 d’abril de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Service agreement. CPI-19-125». [2019/3884] (DIARI nº 8531, de 17.04.2019)