4 de desembre Eleccions sindicals


Eleccions sindicals a l’ensenyament públic

Les eleccions sindicals de 2014, celebrades amb una Generalitat governada pel Partit Popular, van incrementar encara més l’hegemonia de l’STEPV. Des de 2015, les polítiques educatives del nou govern del Botànic han protagonitzat alguns progressos però han deixat també moltes expectatives frustrades. Els avanços rubricats per la Conselleria d’Educació s’expliquen, en bona part dels casos, per la pressió i la mobilització que ha seguit encapçalant l’STEPV.

Vos animen a informar-vos i a participar en totes les fases del procés.


Què triem?

Delegades i delegats de les juntes de Personal Docent. Són responsables de gestionar la negociació col·lectiva en l’àmbit de cada Direcció Territorial. També serveix per constituir els Comités de Salut laboral.
Les organitzacions que superen el 10% de les persones delegades formaran part de les meses sectorials d’Educació, que tenen com a missió participar i representar el professorat en múltiples aspectes de la negociació col·lectiva. Es constitueix una en l’àmbit de la Conselleria d’Educació i, una altra, en l’àmbit del Ministeri d’Educació. L’actual Mesa valenciana està integrada per STEPV-Iv i CCOO. UGT, que no arriba al 10%, està per irradació d’altres àmbits.


Com es vota

El dia 4 de desembre cal triar com a opció de vot una de les llistes (una papereta) dels sindicats que han presentat candidatura.
Enguany, contràriament a les passades eleccions de 2014, els cinc sindicats que han promogut les eleccions han acordat realitzar les eleccions sindicals en cada centre per afavorir la major participació en aquest dia. Així doncs, els centres comptaran amb una mesa parcial per cada centre amb sis o més unitats. Els centres amb menys de sis unitats i aquells com ara els SPEs, CEFIRES, professorat d’FPA de centres penitenciaris, docents destinats en centres hospitalaris, etc., votaran en la mesa electoral del centre educatiu més pròxim. Vegeu el document d’adscripcions de centres electorals. 
Les llistes són tancades, com en les eleccions municipals o generals.
Les paperetes estaran en les meses de votació on correspon votar. El Sindicat també us les enviarà, junt amb la propaganda electoral, al vostre centre.


Les meses electorals

En cada àmbit electoral –Alacant, Castelló, València– s’ha constituït una Mesa electoral coordinadora formada per tres persones triades entre totes les que tenen dret a vot: la més antiga del cens, que detenta la Presidència; la de més edat, com a vocal; i la més jove, com a secretària. A més, tenen el suport tècnic de personal funcionari de la Direcció Territorial i l’assessoria d’un membre de cada candidatura.
En l’àmbit de cada mesa electoral on s’ha de votar també s’ha de constituir una mesa electoral parcial amb els mateixos criteris de la mesa coordinadora. Per tant, també hi haurà un representant de l’administració, i els sindicats poden nomenar apoderats de la candidatura. Aquestes persones són les responsables de dirigir l’acte de votació el dia 4 de desembre.
Una de les tasques que s’ha de realitzar és l’exposició del cens provisional enviat des de conselleria per comprovar que està correcte o tramitar l’oportuna reclamació al correu habilitat per les meses electorals coordinadores de les respectives direccions territorials.
La regulació de la resta de tasques, obligacions i drets de les meses electorals està regulada per una legislació que podeu trobar en la secció de Legislació educativa en la nostra pàgina web.


El programa electoral i les propostes per a cada sector

El programa recull els nostres compromisos. El propers dies, totes les companyes i els companys dels centres rebran les nostres propostes generals i les de cada sector, així com les nostres candidatures, representades per persones com tu, proposades per les comarques i sectors, i que són la mostra del pluralisme del sindicat.

Propostes Ed. Pública no universitària

Propostes universitats públiques


Normativa de referència per a les eleccions sindicals de 2018

 


Calendari electoral orientatiu

 • Firma acord sobre la proposta de promoció generalitzada d’eleccions sindicals 16 de juliol
 • Preavisos unitaris. Comunicació a l’Administració de la promoció d’eleccions 4 de setembre
 • Constitució mesa electoral coordinadora 5 d’octubre
 • Publicació cens i reclamacions Fins 24 d’octubre
 • Resolució reclamacions 25 d’octubre
 • Publicació definitiva cens 26 d’octubre
 • Presentació de les candidatures Fins 9 de novembre
 • Proclamció de les candidatures 12 i 13 de novembre
 • Reclamacions contra la proclamació de candidatures 14 de novembre
 • Resolució de les reclamacions i proclamació definitiva de les candidatures 15 de novembre
 • Propaganda electoral 15 de novembre al 2 de desembre
 • Jornada de reflexió 3 de desembre
 • Votació 4 de desembre


Històric dels resultats electorals