Borses docents

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 30 abril 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Borses de treballPaís Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 01 març 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 07 gener 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 octubre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

València
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 28 setembre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

València
Llistats definitius actualitzats a data 28/09/2020

País Valencià

Modificació de l’Addenda de l’acord d’Interins i instruccions sobre baixes per COVID-19 anteriors a la incorporació al lloc de treball

Publicat 01 setembre 2020

Acord de modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

HI incorpora la COVID-16 a les causes d’incapacitat laboral per a la reincorporació al lloc adjudicat, a més de les ja reconegudes de maternitat, paternitat, adopció o acollida.

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT SOBRE INCORPORACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DOCENT INTERÍ ADJUDICAT PRÈVIAMENT A l’INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES I QUE PRESENTE INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER LA COVID-19 PRÈVIA A LA SEUA PRESA DE POSSESSIÓ

 1. El personal funcionari docent interí al qual se li haja adjudicat lloc de treball prèviament a l’inici de les activitats lectives i presente incapacitat laboral transitòria per la Covid-19 prèvia a la seua presa de possessió i tenint en compte que no podrà prendre possessió de la plaça adjudicada per estar en situació d’IT.
  D’acord amb la modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010; se li reservarà la plaça adjudicada fins al moment de la seua alta mèdica. Durant aquest període el lloc de treball s’oferirà com una substitució indeterminada i serà cobert per una altra persona funcionària interina.
 2. El tràmit a efectuar per part del personal funcionari interí afectat per la Covid-19 que es troba en IT serà:
  • Comunicació a la Direcció Territorial corresponent, fins al dijous dia 3 de setembre a les 23,59 hores, a través dels següents correus electrònics:
   València
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Alacant
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Castelló
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  • Adjuntaren baixa mèdica i/o certificat mèdic sobre aquest tema.
  • Comunicaran aquesta situació al centre docent assignat.
 3. Una vegada el personal funcionari interí estiga d’alta mèdica haurà de comunicar-ho a la Direcció Territorial corresponent a través del mateix correu electrònic i presentar-se en el centre docent assignat per a la seua presa de possessió, aportant còpia de l’alta mèdica

Instruccions en PDF

País Valencià

Actualització dels requisits de titulació de l’especialitat de Llengua Castellana i Literatura

Publicat 29 juliol 2020

País Valencià

Incorporació a les borses de personal que ha treballat en el curs 2019/2020 en llocs difícil cobertura

Publicat 28 juliol 2020

Incorporació a les borses de treball de personal docent de les persones que han accedit a llocs docents en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura:

País Valencià

Regulació del llistat d’adjudicació de Cultura Clàssica

Publicat 16 juliol 2020

Reclamacions
Contra el llistat provisional d’adjudicació de Cultura Clàssica es podran presentar reclamacions des de les 00.00 hores del 17 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores del 21 de juliol de 2020, a través del correu electrònic de provisió de Personal Docent: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Bolsas Docentes – STES Intersindical

 • Castilla y Leon | Próxima apertura de listas dinámicas para maestras y maestros. Lengua Extranjera: Inglés

  La Consejería de Educación publica hoy esta convocatoria, pero el plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 8:00 horas del día 1 de octubre de 2021 y finalizará a las 14:00 horas del día 5 del mismo mes. Asimismo, mediante esta resolución se abren nuevos plazos de presentación de solicitudes todos los días 1 de los meses de noviembre de 2021 a mayo de 2022, finalizando el 5 del correspondiente mes.

  El día 1 de octubre publicaremos un recordatorio de la apertura de esta convocatoria.

  Publicamos enlace directo a los documentos, y la dirección de la web oficial donde están los enlaces para acceder a la aplicación para la presentación de solicitudes.

  CONVOCATORIA:

  La   Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos (431.7 KB) (8 páginas)  convoca la elaboración de listas dinámicas de aspirantes al desempeño de puestos docentes en régimen de interinidad del Cuerpo de Maestros, especialidad Lengua Extranjera: Inglés, en centros docentes públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad de Castilla y león, durante el curso 2021/2022.

  Anexos que acompañan a la resolución:

  El Anexo III corresponde a los integrantes de los listados resultantes de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, que convocó la elaboración de listas dinámicas del cuerpo de maestros, especialidad de lengua Extranjera: Inglés, durante el curso 2020/2021, y que formarán parte de la nueva lista resultante de la presente convocatoria SIN QUE DEBAN PRESENTAR NUEVA SOLICITUD.

  Plazo de presentación de solicitudes (apartado Cuarto de la convocatoria):

  • El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 8:00 horas del día 1 de octubre de 2021 y finalizará a las 14:00 horas del día 5 del mismo mes.
  • Nuevos plazos de presentación de solicitudes todos los días 1 de los meses de noviembre de 2021 a mayo de 2022, finalizando el 5 del correspondiente mes.

  Web de la Consejería de Educación

 • Castilla y León | Próxima apertura de listas dinámicas para profesorado de Ed. Secundaria. Varias especialidades

  La Consejería de Educación publica hoy esta convocatoria, pero el plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 8:00 horas del día 1 de octubre de 2021 y finalizará a las 14:00 horas del día 5 del mismo mes. Asimismo, mediante esta resolución se abren nuevos plazos de presentación de solicitudes todos los días 1 de los meses de noviembre de 2021 a mayo de 2022, finalizando el 5 del correspondiente mes.

  El día 1 de octubre publicaremos un recordatorio de la apertura de esta convocatoria.

  Publicamos enlace directo a los documentos, y la dirección de la web oficial donde están los enlaces para acceder a la aplicación para la presentación de solicitudes. Al mismo tiempo, os avisamos que en la web oficial suelen no poner muchas tildes porque es posible que no sepan, o que no lo corrijan, a pesar de tratarse de una Consejería de Educación. En esta web está corregido.

  La   Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos (550.4 KB) (11 páginas)  convoca la elaboración de listas dinámicas de aspirantes al desempeño de puestos docentes en régimen de interinidad en centros docentes públicos de enseñanza no universitaria de la comunidad de Castilla y León, durante el curso 2021/2022.

  Anexos que acompañan a la resolución:

  ANEXO I

  CUERPOS Y ESPECIALIDADES

    0590 – CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
  0590-009       DIBUJO
  0590-016       MÚSICA
  0590-103       ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL
  0590-107       INFORMÁTICA
  0590-111       ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
  0590-112       ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA
  0590-117       PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS
  0590-124       SISTEMAS ELECTRÓNICOS
  0590-125       SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS
    0591 – CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
  0591-202       EQUIPOS ELECTRÓNICOS
  0591-206       INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
  0591-209       MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
  0591-211       MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS
  0591-218       PELUQUERÍA
  0591-220       PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES
  0591-227       SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
  0591-229       TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO

  0592 – CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

  0592-008       FRANCÉS

  0592-011       INGLÉS

  Web Consejería Educación

 • Exterior. Alemania | Plaza de maestra/o a tiempo completo

  La Consejería de Educación de la Embajada de España en Alemania oferta una plaza de maestro a tiempo completo (21 horas semanales) por sustitución, y de incorporación inmediata, en el programa ALCE de clases de tarde de español como lengua materna en Hesse.

  Plazo: hasta las 23:59 horas del jueves 23 de septiembre

  Ver convocatoria

 • Madrid | Prof. de Educación Secundaria. Varias especialidades

  Plazo de presentación de solicitudes
  El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria (Se publicó el MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – B.O.C.M. Núm. 220)

  ANEXO I: ESPECIALIDADES CONVOCADAS

  102 – ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL
  103 – ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL
  107 – INFORMÁTICA
  111 – ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
  113 – ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS
  120 – PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
  124 – SISTEMAS ELECTRÓNICOS
  125 – SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS

  Enlace a la web de la Consejería de Educación

 • Madrid | Prof. Técnico de F.P. – Varias especialidades

  Plazo de presentación de solicitudes
  El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria (Se publicó el MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – B.O.C.M. Núm. 220)

  ANEXO I: ESPECIALIDADES CONVOCADAS


  202 – EQUIPOS ELECTRÓNICOS
  204 – FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
  205 – INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS
  206 – INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
  208 – LABORATORIO
  209 – MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
  211 – MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
  227 – SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
  228 – SOLDADURA