Borses docents

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 30 abril 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

Borses de treballPaís Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 01 març 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací.

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent.

Publicat 07 gener 2021

Actualització Borses de Personal No Docent.
Consulta la situació d’aquestes ací

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 octubre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

València
Llistats definitius actualitzats a data 29/10/2020 (Data de Publicació: 29/10/2020)

País Valencià

Actualització Borses de Personal No Docent

Publicat 28 setembre 2020

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 28/08/2020

València
Llistats definitius actualitzats a data 28/09/2020

País Valencià

Modificació de l’Addenda de l’acord d’Interins i instruccions sobre baixes per COVID-19 anteriors a la incorporació al lloc de treball

Publicat 01 setembre 2020

Acord de modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat, aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010.

HI incorpora la COVID-16 a les causes d’incapacitat laboral per a la reincorporació al lloc adjudicat, a més de les ja reconegudes de maternitat, paternitat, adopció o acollida.

INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT SOBRE INCORPORACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DOCENT INTERÍ ADJUDICAT PRÈVIAMENT A l’INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES I QUE PRESENTE INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER LA COVID-19 PRÈVIA A LA SEUA PRESA DE POSSESSIÓ

 1. El personal funcionari docent interí al qual se li haja adjudicat lloc de treball prèviament a l’inici de les activitats lectives i presente incapacitat laboral transitòria per la Covid-19 prèvia a la seua presa de possessió i tenint en compte que no podrà prendre possessió de la plaça adjudicada per estar en situació d’IT.
  D’acord amb la modificació de l’Addenda subscrita per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals per la qual es modifica el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat aprovat per Resolució de 26 de novembre de 2010; se li reservarà la plaça adjudicada fins al moment de la seua alta mèdica. Durant aquest període el lloc de treball s’oferirà com una substitució indeterminada i serà cobert per una altra persona funcionària interina.
 2. El tràmit a efectuar per part del personal funcionari interí afectat per la Covid-19 que es troba en IT serà:
  • Comunicació a la Direcció Territorial corresponent, fins al dijous dia 3 de setembre a les 23,59 hores, a través dels següents correus electrònics:
   València
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Alacant
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
   Castelló
   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  • Adjuntaren baixa mèdica i/o certificat mèdic sobre aquest tema.
  • Comunicaran aquesta situació al centre docent assignat.
 3. Una vegada el personal funcionari interí estiga d’alta mèdica haurà de comunicar-ho a la Direcció Territorial corresponent a través del mateix correu electrònic i presentar-se en el centre docent assignat per a la seua presa de possessió, aportant còpia de l’alta mèdica

Instruccions en PDF

País Valencià

Actualització dels requisits de titulació de l’especialitat de Llengua Castellana i Literatura

Publicat 29 juliol 2020

País Valencià

Incorporació a les borses de personal que ha treballat en el curs 2019/2020 en llocs difícil cobertura

Publicat 28 juliol 2020

Incorporació a les borses de treball de personal docent de les persones que han accedit a llocs docents en el curs 2019/2020 a través del procediment de difícil cobertura:

País Valencià

Regulació del llistat d’adjudicació de Cultura Clàssica

Publicat 16 juliol 2020

Reclamacions
Contra el llistat provisional d’adjudicació de Cultura Clàssica es podran presentar reclamacions des de les 00.00 hores del 17 de juliol de 2020 fins a les 23.59 hores del 21 de juliol de 2020, a través del correu electrònic de provisió de Personal Docent: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.

Bolsas Docentes – STES Intersindical

 • Exterior. Italia | Sustitución para Maestros/a de Música, en Roma

  OFERTA A PROFESORES INTERESADOS EN OCUPAR UNA PLAZA DE MAESTRO, ESPECIALIDAD MÚSICA, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, EN EL LICEO ESPAÑOL CERVANTES DE ROMA (ITALIA).

  Plaza a cubrir:

  • Centro: Liceo Español Cervantes (Roma)
  • Cuerpo: Maestros, especialidad Música.
  • Horario: A tiempo completo.
  • Duración: Del 3 al 23 de junio de 2021 (o hasta la incorporación de su titular).

  DOCUMENTO COMPLETO Solicitud de participación.

 • Exterior | Convocatoria para interinidades en Marruecos: se publican listas de admitidos/as con baremo provisional

  Convocatoria de la Consejería de Educación en Marruecos para la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad de los Cuerpos de Maestros, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en plazas docentes de los centros educativos de titularidad española en Marruecos para el curso 2021-2022.

  Listas de admitidas/os con baremo provisional, por cuerpo/especialidad. Convocatoria Profesorado Interino Marruecos Curso 2021-2022

  (publicado en la web el 24 de mayo de 2021)

 • Madrid | Se regulan las listas de aspirantes. Normativa

  SABIAS QUE

  En BOCM de 18 de mayo de 2021 se ha publicado la Resolución que regula las listas de aspirantes .

  Esta Resolución, junto con el Acuerdo de 12 de mayo de 2016 (incorporado al vigente Acuerdo Sectorial), recogen la normativa al respecto en la Comunidad de Madrid.

  ¿Quiénes forman parte de las listas?

  – Especialidades no convocadas a oposición: se prorrogan las listas existentes. Forma parte de ellas quien no haya decaído de las mismas.

  -Especialidades convocadas a oposición: se forman nuevas listas con quienes se presenten a examen en la Comunidad de Madrid. Se pertenecerá a la lista de la especialidad por la que se oposite y, además, a las listas ordinarias de las que se pudiera formar parte anteriormente.

  Ordenación de listas.

  Viene recogida en el Acuerdo de 2016. Se toma en cuenta la mejor nota de oposición de la última década (45 %), la experiencia docente (45%) y las titulaciones y formación continua (10 %). Hay bonificaciones por haber trabajado en Comunidad de Madrid o por notas altas en oposición. Ejercen un derecho preferente al nombramiento los mayores de 55 años con 10 años de experiencia, los aspirantes con minusvalía acreditada o víctimas de violencia de género o terrorismo.

  Puestos voluntarios.

  Son los nombramientos con jornada parcial o compartir centro en diferente localidad y distrito. También, UFILs, aulas penitenciarias u hospitalarias. Sólo se pueden adjudicar a quienes las soliciten. En el caso de la jornada parcial, la experiencia computa al 100 % pero el sueldo es proporcional. Se solicitan con el Procedimiento de asignación de vacantes provisionales, que se publica a lo largo de la segunda quincena de mayo. Es posible solicitar todas las modalidades o sólo algunas. Tras la publicación de las listas provisionales de aspirantes, se abre un plazo para renunciar a estos puestos.

  Puestos bilingües.

  Pueden ocupar estos puestos quienes hayan obtenido la habilitación correspondiente por la Consejería de Educación. Tal habilitación se logra concurriendo a examen o aportando la correspondiente titulación (C1 o equivalente, siempre que se haya obtenido en los últimos 5 años) junto con solicitud correspondiente. Quien obtenga la habilitación después de publicadas las listas de interinos, se le incorporará de oficio a la lista bilingüe. Los puestos bilingües tendrán preferencia sobre los ordinarios a la hora de adjudicarse.

  Solicitud de vacantes.

  De ben participar en el Procedimiento de asignación de vacantes provisionales todos los opositores. Se recomienda solicitar el mayor número posible de destinos. De no haber plaza en alguno de los solicitados, la Administración puede adjudicar otro de oficio. Quienes no obtengan puesto vacante en agosto, deberán estar al tanto de los llamamientos que se publican en el sistema ARes

  Cese temporal en listas.

  Es posible renunciar a ser llamado, pero manteniéndose en listas, en los siguientes supuestos.

  A TODAS LAS ESPECIALIDADES. Sin causa justificada A ALGUNA ESPECIALIDAD. Sin causa justificada CON CAUSA JUSTIFICADA
  PLAZO Antes de la asignación definitiva de vacantes. Hasta 28 de febrero en caso de no tener destino, Antes de la asignación Antes de tener llamamiento para cubrir puestos
  DURACIÓN Hasta el 30 de junio. Hasta que se solicite reincorporarse. Hasta el próximo curso. Mientras dure hecho causante
  CAUSAS JUSTIFICADAS QUE SE ADMITEN Contrato o beca Estudios Profesores visitantes Maternidad Cuidado de familiar
  REINCORPORACIÓN A lo largo del curso, mediante escrito. A comienzos próximo curso Tras comunicación a Recursos Humanos.

  Causas justificadas de renuncia.

  No tomar posesión de un destino conlleva decaer de todas las listas de las que se forme parte, hasta que vuelvan a constituirse otras nuevas con motivo de convocatoria de oposición.

  Sólo se admiten, como causas justificadas de renuncia:

  • Enfermedad.
  • Maternidad
  • Beca o contrato de trabajo concedido en los 5 días anteriores al llamamiento.

  Es necesario remitir justificante en los 5 días siguientes al llamamiento.

  Bájate el pdf

 • Exterior. Reino Unido e Irlanda | Bolsas para profesorado con contratación como personal laboral. Ministerio de Educación y FP. Varias especialidades Maestr@s y Secundaria

  CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE CANDIDATOS/AS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL INSTITUTO ESPAÑOL VICENTE CAÑADA BLANCH Y EN PROGRAMAS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO E IRLANDA, CON LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE PROFESOR/A:

  EN ENSEÑANZA INFANTIL O PRIMARIA:

  • -EDUCACIÓN FÍSICA
  • -EDUCACIÓN INFANTIL
  • -LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
  • -LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
  • -MÚSICA
  • -EDUCACIÓN PRIMARIA

  EN ENSEÑANZA SECUNDARIA O BACHILLERATO:

  • -FILOSOFÍA
  • -LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
  • -GEOGRAFÍA E HISTORIA
  • -MATEMÁTICAS
  • -FÍSICA Y QUÍMICA
  • -BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
  • -DIBUJO
  • -INGLÉS
  • -FRANCÉS
  • -EDUCACIÓN FÍSICA
  • -ORIENTACIÓN EDUCATIVA
  • -TECNOLOGÍA
  • -ECONOMÍA

  Convocatoria

  Plazo de presentación de solicitudes

  • Desde el 21 de mayo de 2021
  • Hasta el 02 de junio de 2021

  Plazo de presentación de solicitudes abierto

  Modelo(s) de solicitud

  Modelo de solicitud (Anexo III) PDF

  Documentación

  A la solicitud se acompañará:

  • Fotocopia del documento de identidad o pasaporte.
  • Fotocopia del título exigido para cada categoría/especialidades del anexo I, así como del título que, en su caso, acredite el conocimiento de idiomas requerido.
  • Curriculum vitae.
  • Fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos que se desee sean valorados.

  Presentación de la solicitud

  La presentación de solicitudes se realizará, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, de forma telemática a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. Excepcionalmente, en el caso de que no sea posible la presentación por medios electrónicos, las solicitudes podrán presentarse en papel en la Consejería de Educación, 20 Peel Street, Londres W8 7PD, y se deberán dirigir a la siguiente dirección: Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda, 20 Peel Street, London W8 7PD. Las solicitudes presentadas por correo postal deberán ser registradas en la oficina de correos en plazo y con el correspondiente sello de entrada en el impreso de solicitud (Anexo III). No se aceptará el matasellos ordinario ni el ticket de pago de correos como comprobante de la presentación en plazo. En caso de que la solicitud se presente por correo postal o en algún registro público distinto de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda, se recomienda que se adelante la misma por correo electrónico enviado a la dirección consejería.uk@educacion.gob.es e-mail, incluyendo escaneado el Anexo III con el correspondiente sello de entrada y el documento de identidad o pasaporte. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante del proceso selectivo.

  Web oficial del MEFP: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/206225/reino-unido/206225-iceblanch-profesor-2021.html

 • Exterior. Francia | Secundaria. Lengua castellana y literatura. Sección Inal. española en Hendaya

  Plaza a cubrir: Centros: Lycée Maurice Ravel de Saint Jean de Luz y Collège Irandatz de Hendaya
  Cuerpo: Profesores de Enseñanza Secundaria
  Especialidad: Lengua Castellana y Literatura
  Horario: A tiempo completo
  Duración: Seis semanas con incorporación el 17 de mayo previsiblemente.

  Acceder al documento e PDF: http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f6f9395c-74eb-482c-8ce9-68c561ee9982/oferta-sustituci-n-lengua-y-lite–sie-san-juan-2021.pdf