Borses docents

País Valencià

Borsa de matemàtiques de secundària: relació provisional d’integrants

Publicat 03 desembre 2018

Relació provisional d’integrants a la borsa de treball del cos de Professors d’Ensenyament Secundari de l’especialitat de Matemàtiques.

  1. Resolució
  2. Llistat Admesos
  3. Llistat Barem
  4. Exclosos

País Valencià

Borsa d’EOI: llistes definitives d’integrants

Publicat 30 novembre 2018

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Professors d’Escola Oficial d’Idiomes de l’especialitat de Valencià.

  1. Resolució
  2. Llistat Alfabètic
  3. Llistat Barem
  4. Exclosos

 

País Valencià

Actualització de Borses de Personal No Docent

Publicat 30 novembre 2018

Alacant
Llistats definitius actualitzats a data 30/11/2018 (Data de Publicació: 30/11/2018)

Castelló
Llistats definitius actualitzats a data 30/11/2018 (Data de Publicació: 30/11/2018)

València
Llistats definitius actualitzats a data 30/11/2018 (Data de Publicació: 30/11/2018)

 

País Valencià

Incorporació a borses de participants que no van superar la primera fase de l’oposició 2018: correcció d’errades

Publicat 22 novembre 2018

Correcció d’errades de la resolució per a la incorporació a borsa dels participants en el procediment selectiu convocat per l’Ordre 12/2018 que no van superar la primera prova (parts A+B) de la fase d’oposició.

Incorporació a les borses
Incorporació a les bosses dels participants de les oposicions convocades per l’Orde 12/2018, de 17 d’abril, que no han superat la primera prova (part A + B) de la fase d’oposició de l’especialitat per la qual es van presentar.

País Valencià

Borsa d’Improvisació i Acompanyament: llista definitiva d’integrants

Publicat 20 novembre 2018

Llistes definitives d’integrants de la borsa de treball del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques de l’especialitat d’Improvisació i acompanyament.

País Valencià

Incorporació a borses d’opositors/es de 2018

Publicat 19 novembre 2018

Incorporació a borses de participants en les oposicions de 2018 que no es trobaven en el supòsit d’incoprporació directa.

Incorporació a les borses dels participants de les oposicions convocades per l’Orde 12/2018, de 17 d’abril, que no han superat la primera prova (part A + B) de la fase d’oposició de l’especialitat per la qual es van presentar.

 

Oferta estatal! Aquesta és una informació publicada en la web de la Confederació d'STES i recopilada automàticament des del lloc Bolsas docentes. Fes clic als títols per veure la informació en una pestanya nova.