DOGV Capçaleres

DOGV del 28 novembre 2017

DOGV de 28/11/2017, Núm 8179

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Sabor y origen de la materia.CPI-17-328», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Macrófitos y cambio global: Red trófica horizontal. CPI-17-331», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Comprendiendo la biogénesis y el plegamiento de las proteínas de membrana. CPI-17-330», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del Rectorat, per la qual es fa pública la llista amb el nom de la persona aprovada de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, escala tècnica superior d’informació -perfil: web-màrqueting-, sector d’administració especial d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 12 de desembre de 2016.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 5 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre autoritzat de nova creació d’ensenyaments esportius denominat Ceneted, a Benicarló

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2017, del director general d’Esport, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, per a la realització de projectes d’esport, activitat física i salut (PEAFS) que estiguen integrats en el projecte educatiu del centre en el curs 2016-2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/TE40S/73. Obres de conservació i restauració de pintures murals del Complex Educatiu Monte Tossal d’Alacant.