Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2021: esmenes i reclamacions als llistats provisionals.

18 novembre 2022

Esmena i reclamació als llistats provisionals de la RESOLUCIÓ 25 d’octubre de 2022 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment per a l’acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d’ingrés en el cos de mestres convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i que no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, per a la seua incorporació a la borsa del cos de mestres

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’esmena i reclamació als llistats provisionals abastarà des de les 00:00 hores del dia 21 de novembre de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 25 de novembre de 2022.

  •   Accés al tràmit telemàtic de reclamació i subsanació
  •   Correu electrònic de contacte:.(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)[/email]

 


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022. Correcció errades acreditacions titulacions

26 octubre 2022

Correcció d’una errada sobre la Resolució de 25 d’octubre de 2022 de les acreditacions dels requisits de titulació oposicions 2022 de les persones que no van superar la primera prova de la fase d’oposició (A+B)

Adjuntem enllaç amb la resolució corregida que afecta l’enllaç d’una pàgina web de la base segona.

Oposicions País Valencià

Accés a càtedres Secundària i EOI: Resultat del sorteig dels òrgans de selecció

12 octubre 2022

S’ha publicat el resultat del sorteig de vocals dels òrgans de selecció del procediment selectiu regulat per l’Ordre 44/2022.

Consulta ací el resultat:
- Resultat del sorteig per ordre alfabètic
- Resultat del sorteig per tribunals


Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques 2022/23: Convocatòria d’assemblea informativa

10 octubre 2022

STEPV convoca assemblea per a explicar la regulació de la fase de pràctiques del curs 2022/23.

- Dijous 13 d’octubre, a les 18h en aquest enllaç


Oposicions Comunitats Autònomes

País Basc: convocat el concurs de mèrits derivat dels processos d’estabilització

06 octubre 2022

Consulta ací la convocatòria


Oposicions País Valencià

Accés a Càtedres Secundària i EOI. Anunci prova de C1 de valencià

01 octubre 2022

Data i hora de realització de les proves
PROVA ESCRITA: 15 d’octubre de 2022, a les 9:00h
PROVA ORAL: 22 d’octubre de 2022

Hora concreta en la web de la JQCV

Centres de realització de totes les proves

    Alacant: Universitat d’Alacant. Aulari 2. Ctra. Sant Vicent, s/n. Sant Vicent del Raspeig
    Castelló: Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Av. Vicent Sos Baynat, s/n. Castelló de la Plana
    València: Fira de Mostres. (Fòrum Centre) Av. de les Fires, s/n. València

AVÍS: El dia 5 d’octubre es publicarà en el DOGV la resolució i en la web el llistat de persones que han de realitzar la prova.
També es publicarà el llistat de les persones que tenen registrat un C1 de valencià en la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

 
Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assemblees sobre l’accés a càtedres de secundària i EOI

13 setembre 2022

STEPV convoca les assemblees següents per a informar sobre l’accés a càtedres convocat.

Dijous 15 de setembre, a les 17:30h, en aquest enllaç
Divendres 16 de setembre, a les 11h, en aquest enllaç

Recordem que el termini de presentació d’instàncies de participació està actiu i finalitza el 26 de setembre de 2022,


Oposicions Comunitats Autònomes

Catalunya: convocat el concurs de mèrits dels processos d’estabilització de la Llei Iceta

05 setembre 2022

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d’agost, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent.

Formalització de la sol·licitud de participació
Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.
Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d’aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d’una especialitat de les sol·licitades. Una vegada s’hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l’ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Aquest formulari i canal de presentació són d’ús obligatori per a l’admissió a la participació en la convocatòria; no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d’acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d’agost.

En el procés de sol·licitud es carreguen automàticament les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació. La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació s’ha d’introduir manualment, així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació.

L’aspirant pot al·legar altres mèrits que consideri, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius. Només es valoraran els mèrits que s’al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se’n podran al·legar de nous.
Amb l’emplenament del formulari de participació es genera un document d’autobarem provisional, d’acord amb la informació al·legada per les persones aspirants que queda supeditada a la comprovació i validació.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què es trameti per via telemàtica i s’hagi pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s’hagi comprovat el pagament efectiu d’aquests drets.
Les dades personals, el número de telèfon i l’adreça electrònica declarades per l’aspirant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l’efecte de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

Pàgina web del Departament d’Educació de Catalunya amb tota la informació: entra ací


Oposicions País Valencià

Procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes.

05 setembre 2022

ORDRE 44/2022, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca unl procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics i catedràtiques d’Ensenyament Secundari i catedràtics i catedràtiques d’escoles oficials d’idiomes.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació acreditativa de mèrits serà del 12 al 26 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Participació: Les persones que desitgen prendre part en aquest procés selectiu hauran d’omplir el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/inici) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).


Oposicions País Valencià

Models de recurs d’alçada per les puntuacions dels apartats 2.4.2 i 3.1

28 juliol 2022

Com hem explicat aquest matí en l’assemblea sobre la no puntació dels certificats d’idiomes o dels certificats de Capacitació en Valencià, en Llengua Estrangera i el Diploma de Mestre en els apartats 2.4.2 i 3.1, respectivament, del barem de mèrits de les oposicions 2022, facilitem els recursos d’alçada específics perquè les persones afectades el puguen presentar en el termini establert (un mes des de la publicació de les notes al barem de mèrits i a la llista de persones seleccionades).
Són dos recursos d’alçada, per tant. Un al barem de mèrits definitiu i un altre a la llista de persones seleccionades.
Cal presentar-los en la plataforma facilitada per la Conselleria d’Educació. Ací teniu els enllaços:

Tràmit de recurs telemàtic

  Guia d’usuari per a interposar un recurs telemàtic.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica
  Recurs d’alçada telemàtic (disponible a partir del 27 de juliol) - accés al tràmite telemàtic

Models de recurs

Ací teniu els dos models de recurs. Heu d’emplenar els espais en blanc amb les vostres dades i casuística i triar les opcions corresponents i esborrar les altres. En els recursos us va indicant el que cal fer. Cal presentar els dos recursos.
- Model 13. Recurs d’alçada al barem de mèrits definitiu
- Model 13 bis. Recurs d’alçada a la llista de persones seleccionades.

Si la Conselleria contesta desestimant el recurs d’alçada caldrà interposar recurs contenciós administratiu. Per això és important que ens feu arribar els recursos que presenteu i, sobretot, la resposta de Conselleria quan us contesten i tornarem a convocar assemblea per a continuar el procés.


Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies