Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

OposicionsOposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Concurs oposició: criteris d’avaluació i obres obligades cos de catedràtics de música i arts escèniques

23 juny 2023

Han quedat publicats els criteris d’avaluació de totes les especialitats convocades.

S’han publicat les obres obligades per a la prova pràctica del cos de catedràtics de música i arts escèniques. Tota la informació en en l’apartat “Criteris d’avaluació” del cos convocat: 2022 - Procediment extraordinari d’estabilització (concurs oposició)


Obra obligada per a prova pràctica de l’especialitat de Repertori amb piano per a veu

Obra obligada per a prova pràctica de l’especialitat de Repertori amb piano per a instruments

 


Oposicions Acces a catedres

Accés a càtedres secundària i EOI:  Llistes provisionals de puntuacions

16 juny 2023

  Diligència de publicació
  Llistes provisionals de puntuacions

Reclamació a les llistes provisionals de puntuacions
El termini per a presentar una reclamació contra les llistes provisionals de puntuacions serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seua publicació (del 19 de juny de 2023 al 30 de juny de 2023)
Tràmit de reclamació telemàtica

  Guia d’usuari per a presentar una reclamació telemàtica.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica.
  Reclamació telemàtica (disponible a partir del 19 de juny) - accés al tràmit telemàtic.

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica


  Llistat de preguntes freqüents

  Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d’Espanya)
  Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. O emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114
  Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)


Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Concurs oposició (procediment d’estabilització) - nomentament òrgans de selecció i termini d’abstenció

08 juny 2023

S’ha publicat en el DOGV Resolució de la Directora General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d’Arts Plàstiques i Disseny, convocats per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2023/6388]

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DISPENSAS I ABSTENCIONS

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, del dia 9 de juny de 2023 al 15 de juny de 2023. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

Tràmit telemàtic per a presentar dispenses, abstencions i recusacions

Una vegada s’accedisca al tràmit telemàtic cal buscar l’etapa “Nomenament de tribunal” que es troba en l’apartat “Llistat d’etapes”.


Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Concurs oposició (procediment d’estabilització) - termini de lliurament de la unitat didàctica

01 juny 2023

S’obri el termini per al lliurament de la unitat didàctica, bloc temàtic, programa d’intervenció o guia docent.


El termini de lliurament de la unitat didàctica, bloc temàtic, programa d’intervenció o guia docent, serà de l’1 de juny de 2023 al 20 de juny de 2023 (tots dos inclusives).

Tràmit telemàtic per al lliurament de la unitat didàctica, bloc temàtic, programa d’intervenció o guia docent

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  •   Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en https://www.accv.es/vl/contacta/
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari  o telefonant al número 961040504. Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)

 


Oposicions Procés d’estabilització extraordinari 2022-23 País Valencià

Concurs oposició (procediment d’estabilització) - nova data sorteig vocals òrgans de selecció

31 maig 2023

Es publica nou anunci del sorteig per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció del procediment selectiu regulat per l’Ordre 72/2022, fins a nova convocatòria.

El sorteig tindrà lloc el dia 1 de juny de 2023 a les 10:00 hores, a la sala de conferències (escala 3) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies