Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Lliurament de l’autobarem i de la documentació acreditativa dels mèrits per al concurs oposició del cos de mestres

14 juny 2024

El termini de presentació de la declaració responsable de mèrits (autobarem) i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, serà del 17 de juny al 21 de juny de 2024.

Més informació clicant ACÍ.

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Sorteig de l’exercici a realitzar corresponent a la part B de la primera prova

12 juny 2024

El pròxim dia 15 de juny (dissabte) a les 7 hores, es procedirà a realitzar el sorteig per a obtindre el número del sobre en què es troba l'exercici a realitzar, corresponent a la part B de la primera prova de la majoria d'especialitats convocades. Este sorteig es realitzarà en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (Av. Campanar, 32 València).

Més informació clicant ACÍ.

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Actes i crides dels tribunals de les oposicions del cos de mestres

11 juny 2024

Consulta les actes i crides per especialitats en el següent ENLLAÇ.

La informació s’actualitza regularment.Oposicions País Valencià

Ràtio persones aspirants i places en les oposicions i altres informacions d’interés

04 juny 2024

STEPV publica les ràtios de persones aspirants per plaça en cada especialitat.

Consulta ací el document amb les ràtios

Recordeu el següent:

Inici de les proves (Part A de la Primera Prova): Dissabte 8 de juny de 2024, a les 9 hores.

Lloc de realització de les proves: consulta aquest annex

Informació d’interès per a l’especialitat de Música (només a València): Per motius d’organització, les dues parts de la primera prova (PART A i PART B) es realitzaran en l’IES TIRANT LO BLANC situat al carrer FRAY LUIS AMIGÓ, 41 de TORRENT.  La seu oficial dels tribunals i la resta d’actuacions del procediment tindran lloc en el CPM de Torrent. 

Accés per diversitat funcional: Les persones que participen per accés de DIVERSITAT FUNCIONAL realitzaran la primera prova (PART A i PART B) a la província que van triar com a província de preferència en la seua sol·licitud d’inscripció, independentment que en les llistes definitives conste que el seu tribunal és el V1. Així:

    Les persones que van triar Alacant com a província de preferència hauran d’acudir a la seu del tribunal A1 de la seua especialitat, excepte l’especialitat de Pedagogia Terapèutica que haurà d’acudir a l’A2.
    Les persones que van triar Castelló com a província de preferència hauran d’acudir a la seu del tribunal C1 de la seua especialitat.
    Les persones que van triar València com a província de preferència hauran d’acudir a la seu del tribunal V1 de la seua especialitat


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Llistats definitius d’aspirants admesos i exclosos i seus d’actuació de les oposicions del cos de mestres 2024

31 maig 2024

S'han publicat leș llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos al concurs oposició del cos de mestres 2024:

Consulta els llistats en el següent ENLLAÇ.

- Resolució
- Noves especialitats admesos
- Noves especialitats exclosos
- Ingrés lliure admesos
- Ingrés lliure exclosos


DATA DE COMENÇAMENT DE LES PROVES SELECTIVES: PART A DE LA PRIMERA PROVA: Dissabte 8 de juny de 2024, a les 9 hores.

LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES: Seus d'actuació dels tribunals de les diferents especialitats. CLICA ACÍ.

- Seus d'actuació

INFORMACIÓ D'INTERÉS ESPECIALITAT MÚSICA PROVÍNCIA VALENCIA: Per motius d'organització, les dues parts de la primera prova (PART A i PART B) es realitzaran en el centre 46008753 IES TIRANT LO BLANC situat al carrer FRAY LUIS AMIGÓ, 41 de TORRENT (46900). La seu oficial dels tribunals i la resta d'actuacions del procediment tindran lloc en el CPM de Torrent.

ACCÉS PER DIVERSITAT FUNCIONAL: Les persones que participen per accés de DIVERSITAT FUNCIONAL realitzaran la primera prova (PART A i PART B) a la província que van triar com a província de preferència en la seua sol·licitud d'inscripció, independentment que en les llistes definitives conste que el seu tribunal és el V1. Esta manera:

- Les persones que van triar Alacant com a província de preferència hauran d'acudir a la seu del tribunal A1 de la seua especialitat, excepte l'especialitat de Pedagogia Terapèutica que haurà d'acudir a l'A2.
- Les persones que van triar Castelló com a província de preferència hauran d'acudir a la seu del tribunal C1 de la seua especialitat.
- Les persones que van triar València com a província de preferència hauran d'acudir a la seu del tribunal V1 de la seua especialitat.

RECURS DE REPOSICIÓ: Contra la present resolució, les persones interessades, podran interposar, recurs de reposició davant la directora general de Personal Docent. El termini de presentació de recursos de reposició serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la resolució (de l'1 de juny de 2024 al 30 de juny de 2024, tots dos inclosos).

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Termini de lliurament de la programació d’aula. Oposicions cos de mestres 2024

31 maig 2024

El termini de lliurament de la programació d'aula, serà de l'1 de juny de 2024 al 25 de juny de 2024 a les 12 hores.

Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d'alçada pendent de resolució, hauran de presentar telemàticament la programació d'aula, d'acord amb la base 7.2.1.2.A.1.1) de la convocatòria.

Tràmit telemàtic:

Una vegada s'accedix a l'oferta d'ocupació cal buscar l'etapa "Lliurament de material 2a prova", que es troba en l'apartat "Llistat d'etapes".

Més informació clicant ACÍ.

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Resultats de la prova de valencià nivell C1 i termini de revisió i reclamació de la qualificació

27 maig 2024

Ja es poden consultar els resultats de la prova de valencià nivell C1 realitzada l'11 de maig de 2024.

Més informació en l'apartat "Proves d'idiomes": 2023 - Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats).

Consulta'ls clicant ACÍ.

Els tràmits de reclamació de la qualificació i revisió de la prova de nivell C1 es presentaran exclusivament de manera telemàtica. Termini de presentació de reclamacions: del 28 al 30 de maig de 2024 (tots dos inclosos).

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Crida a la segona part de la prova de la fase d’oposició d’Inspecció Educativa.

21 maig 2024

S'ha publicat la crida per a la segona part de la prova, que tindrà lloc el dissabte 25 de maig de 2024 a les 9 hores en la Universitat Miguel Hernández d'Elx - edifici Arenals: aulas 1.1, 1.2 i 1.3.

- CONVOCATÒRIA SEGONA PART DE LA PROVA DE LA FASE D'OPOSICIÓ


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Resultat del sorteig dels tribunals del concurs oposició del cos de mestres 2024

10 maig 2024

Resolució:

- RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocats per l’Orde 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, modificada per l’Orde 4/2024, de 12 de març

Detectat error en l'especialitat d'Educació Física de l'Annex I publicat, en el qual apareix incomplet l'últim tribunal de l'especialitat, es publica l'Annex I complet, a títol informatiu, pendent de la publicació del tribunal afectat en el Diari Oficial (DOGV).

- ANNEX I

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució, del dia 13 de maig de 2024 al 17 de maig de 2024. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

Correcció d'errades tribunal d'Educació Física

-CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 de maig de 2024, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocats per l’Or- de 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Edu- cació, Universitats i Ocupació, modificada per l’Orde 4/2024, de 12 de març

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Dates dels dos exercicis de la primera prova del concurs oposició del cos de mestres 2024

07 maig 2024

Les dates dels dos exercicis que formen part de la primera prova del procediment selectiu del cos de mestres seran respectivament el 8 i 15 de juny de 2024.


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Criteris d’avaluació del concurs oposició d’Inspecció Educativa

07 maig 2024

S'han publicat les pautes, criteris i orientacions amb les quals el tribunal avaluarà cadascuna de les proves del concurs oposició d'Inspecció Educativa.

Més informació:

- Criteris d'avaluació

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Sorteig públic per a la designació dels vocals dels tribunals de les oposicions del cos de mestres 2024

05 maig 2024

El sorteig públic per a la designació dels vocals voluntaris i ordinaris que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar els procediments d’ingrés i d’adquisició de noves especialitats tindrà lloc el dia 6 de maig a les 12.00 hores, al Saló d’Actes de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, a l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

- Anunci del sorteig

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies