Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: publicació criteris d’avaluació

25 maig 2022

S’han publicat els criteris d’avaluació de les diferents especialitats convocades en el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, regulat per l’Ordre 45/2021.

Criteris d’avaluació

Accessos LLIURE i DIVERSITAT FUNCIONAL:

Accés NOVES ESPECIALITATS:

 


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: llistes definitives persones admeses i excloses; recurs de reposició; lliurament programació didàctica

11 maig 2022

S’han publicat les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i en el procediment per a l’adquisició de noves especialitats pel personal funcionari del mateix cos, convocats per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre. [2022/3920].

 

Consulta també la ubicació dels tribunals a la resolució

.

Recurs de reposició a les llistes definitives

El termini per a interposar un recurs de reposició serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (del 12 de maig de 2022 al 13 de juny de 2022, tots dos inclosos).

Tràmit de recurs telemàtic

  Guia d’usuari per a interposar un recurs de reposició telemàtic.
  Ajuda per a la tramitació telemàtica.
  Recurs de reposició telemàtic (disponible a partir del 12 de maig) - accés al tràmit telemàtic.

Lliurament programación didàctica

El termini de lliurament de la programació didàctica serà del 12 de maig del 2022 al 22 de juny de 2022 (tots dos inclosos).


Les persones aspirants admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs d’alçada pendent de resolució, hauran de lliurar telemàticament la programació didàctica, d’acord amb la base 7.2.1.2.A.1) de la convocatòria.

Tràmit telemàtic per al lliurament de la programació didàctica

Data començament proves selectives!

Data de començament de la primera prova de la fase d’oposició: 11 de juny de 2022 a les 9.00 hores, en els llocs d’actuació publicats en l’annex de la RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2022.


L’endemà a la publicació de les llistes definitives s’obri el període perquè les persones admeses en el procediment selectiu, així com les excloses que hagen interposat recurs pendent de resolució, puguen lliurar la seua programació didàctica, d’acord amb la base 7.2.1.2.A.1 de la convocatòria.


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: resultat de la prova valencià nivell C1

28 abril 2022

Resultats de la prova de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 2 d’abril de 2022

 • Resultats prova de coneixements de Valencià nivell C1
 • Els certificats dels aspirants que han resultat APTES s’enviaran en format digital per correu electrònic a partir del dia 13 de maig. Els certificats es registraran d’ofici en la base de dades del Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. No cal que les persones interessades sol·liciten cap tipus de registre per a continuar en el procediment selectiu.

Reclamacio i revisió dels resultats de la prova de coneixements de valencià nivell C1 realitzada el 2 d’abril de 2022

 • Els tràmits de reclamació de la qualificació i revisió de la prova de nivell C1 es presentaran exclusivament de manera telemàtica:
  •   Termini de presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2022 (ambdós inclosos)
  •   Tràmit de revisió de la prova - accés al tràmit
  •   Tràmit de reclamació de la qualificació de la prova - accés al tràmit

 


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: nova correcció d’errors nomenament òrgans de selecció

12 abril 2022

S’ha publicat una nova CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 10 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocats per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2022/3172].

Més informació a l’apartat “Tribunals” del cos convocat:

2022 Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE DISPENSES I ABSTENCIONS

El termini de presentació de dispenses i abstencions serà del dia 23 de març de 2022 al 29 de març de 2022. Aquelles dispenses i abstencions que es presenten en data posterior no seran tingudes en compte.

 Oposicions País Valencià

Actualització convocatòria de les proves de valencià vinculades a les oposicions

01 abril 2022

S’ha publicat l’actualització de la llista de persones convocades per a participar en la prova extraordinària de coneixements de valencià nivell C1.

Més informació a l’apartat “Proves d’idiomes” del cos convocat:

  2022 Cos de Mestres (ingrés i noves especialitats)


Oposicions País Valencià

Guia de les oposicions 2022

30 març 2022

Ja tens la guia de les oposicions en format PDF: 

 

 Oposicions OposicionsPaís Valencià

Convocatòria de les proves de valencià vinculades a les oposicions

24 març 2022

RESOLUCIÓ de 16 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià de nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

En la pàgina web de la Conselleria d’Educació es publicarà la llista dels aspirants convocats en cadascuna de les seus previstes en l’annex I. No s’admetrà cap canvi de seu una vegada publicades les llistes.

Seus de realització de la prova (Annex I)

 • Alacant. IES Maria Blasco. C. Enric Valor, 4, Sant Vicent del Raspeig,
 • Castelló de la Plana. Escola Oficial d’Idiomes. Carrer de José Pradas Gallén, 8.
 • València. Complex Educatiu Misericòrdia. C. Casa de la Misericòrdia, 34.

Horari de la prova
A partir de les 09.00 h, Àrea d’expressió i interacció orals. Les persones aspirants podran consultar individualment en el web de Personal Docent l’hora de realització d’aquesta part de la prova.
A les 16.00 h Àrea de comprensió escrita, Àrea d’estructures lingüístiques i Àrea d’expressió i interacció escrites

Més informació sobre les proves en l’annex II de la resolució
Oposicions OposicionsPaís Valencià

Resultat del sorteig dels tribunals

10 març 2022

STEPV ha estat l’únic sindicat que ha assistit al sorteig de les persones vocals, titulars i suplents, dels tribunals d’oposició, i a les reserves.
Prèviament al sorteig, la Conselleria ha donat les dades següents:
- S’hi han inscrit 20600 persones
- Hi ha 393 tribunals (145 a Alacant, 53 a Castelló i 195 a València)
- Les sol·licituds de renúncia a ser membre dels tribunals només es poden realitzar quan es publiquen els tribunals en el DOGV, previst per al 22 de març, no abans.

Consulta ací el resultat del sorteig:

Acta del sorteig

Resultat del sorteig per ordre alfabètic

Resultat del sorteig per tribunalsf


INFORMACIÓ D’INTERÉS

Es publica el resultat del sorteig a efectes informatius. D’acord amb el punt 5.1 de la convocatòria, els òrgans de selecció seran nomenats per la Directora General de Personal Docent i publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Una vegada publicat el nomenament dels òrgans de selecció en el DOGV i d’acord amb els punts 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 de la convocatòria, s’obrirà un termini per a presentar dispenses, abstencions i recusacions al nomenament de manera telemàticament utilitzant un tràmit que es publicarà exclusivament per a aquest fi i l’enllaç del qual es publicarà en la pàgina web de Conselleria.


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions de 2017, 2019 i 2020: acreditació requisits titulació

08 març 2022

Acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball provinents de les oposicions de 2017. 2019 i 2020

1. Convocatòria

  Resolució de 7 de març de 2022
  Annex I. Personal que ha de presentar documentació (actualitzat el 08/03/2022 15:00)
  Annex II. Personal que compleix els requisits de titulació corresponents

2. Tràmit
El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 8 de març de 2022 fins a les 10 hores del dia 28 de març de 2022.

    Accés al tràmit telemàtic d’acreditació de titulació
  Correu electrònic de contacte: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  NOTA:Només poden accedir al tràmit telemàtic les persones incloses en l’annex I. Únicament s’haurà de presentar la documentació indicada en la plataforma


Oposicions País Valencià

Oposicions Mestres 2022: anunci sorteig vocals d’òrgans de selecció

03 març 2022

El sorteig tindrà lloc el dia 10 de març de 2022 a les 12:00 horas, al saló d’actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Anunci del Sorteig.Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies