Oposicions: el màster i el certificat de capacitació en valencià

Actualitzat el 18 maig 2016 / 12:53 h


 1. Què necessite per presentar-me a les oposicions?

  Hi ha 3 opcions diferents:

  1. la Capacitació en Valencià
  2. un C1 en valencià expedit per la JQCV, EOI o Universitats Valencianes (amb la condició d’obtindre la Capacitació al llarg de la Fase de pràctiques si aproves les oposicions amb plaça). Qui dispose d’una acreditació equivalent al nivell C1 de coneixements de valencià no expedida per les entitats anteriors, obligatòriament ha de presentar-la el dia de la prova prèvia del 14 de juny.
  3. en cas de no tindre ni la Capacitació ni el C1, aprovar una prova prèvia de valencià (amb la condició d’obtindre la Capacitació si aproves les oposicions amb plaça). Aquesta prova prèvia es realitza 14 de juny a les 16h.
 2. Puc aprovar la fase de pràctiques sense la Capacitació en Valencià?

  No: la Capacitació en Valencià és imprescindible per aprovar la fase de pràctiques de l’oposició. Si has accedit a les oposicions amb les opcions 2 o 3, podràs participar en convocatòries de la Conselleria per l’obtenció del Certificat de Capacitació en Valencià durant la fase de pràctiques.

 3. Puc optar a un lloc de treball si NO tinc la Capacitació en Valencià?

  Depén de si estàs ja a la borsa o si eres de nova incorporació:

  1. si ja ESTÀS A LA BORSA, podràs continuar optant a llocs de treball:
   1. del cos de mestres podràs optar només a zones castellanoparlants fins el 2017
   2. de Secundària i FP podràs optar a llocs de treball fins l’1 de setembre de 2017, any en el qual s’acaba la moratòria de la catalogació dels llocs de treball
   3. d’EOI podràs optar a llocs de treball sense termini establert, ja que les places no estan catalogades
  2. si NO ESTÀS A LA BORSA, no podràs optar a llocs de treball fins que no acredites el Certificat de Capacitació en Valencià. Depenent del resultat de les oposicions, t’ordenaran en el lloc corresponent, però Conselleria et desactivarà fins que no tingues la Capacitació.

 4. Requisit de formació pedagògica i didàctica: el màster

  COS ENSENYAMENT SECUNDARI, FPRMACIÓ PROFESSIONAL I E.O.I.

  Aquest requisit SÍ que és obligatori.

  S’ha d’acreditar mitjançant:

  • El títol de màster per a professorat d’ESO, Batxillerat, FP i EOI.
  • L’antic CAP, obtingut abans de l’1 d’octubre de 2009.
  • Haver impartit docència en centres públics o privats, abans de l’1 d’octubre de 2009, almenys 2 cursos acadèmics complets o 12 mesos en períodes discontinus.
  • Estan exemptes d’aquest requisit les persones amb les titulacions de mestre/ra, llicenciatura en pedagogia o psicopedagogia obtinguts abans de l’1 d’octubre de 2009.
  COS PROFESSORAT MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

  Aquest requisit NO és exigible segons estableix la disposició transitòria única del R.D, 276/2007 fins que no es regule per aquests ensenyaments.

Top