Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions Comunitats AutònomesOposicions País Valencià

Convocatòria d’oposicions docents de la Diputació de València

25 novembre 2019

El BOE d’avui publica els terminis per a presentar les sol·licituds de participació i el BOP del 24 de juliol la convocatòria.
Termini: 20 dies hàbils a comptar des de demà, 26 de novembre

Lloc de presentació de les sol·licituds: com diu la convocatòria publicada al BOP, preferentment en en el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Consulta el BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/25/pdfs/BOE-A-2019-16915.pdf
Consulta el BOP amb les diferents convocatòries: https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll

Places convocades

  • Tres plazas de Profesor/a Técnico/a (Ingeniería Técnica Forestal), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a Técnico/a (Ingeniería Técnica Agrícola), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Una plaza de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Música), perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnico/a Medio/a, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Pedagogía Terapéutica), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Tres plazas de Profesor/a de Primaria (Maestro/a con la especialidad de Educación Infantil), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Medios/as, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Cuatro plazas de Profesor/a de Secundaria (Ingeniero/a Agrónomo/a), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Superiores, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • Dos plazas de Profesor/a de Secundaria (Inglés Técnico), pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos/as Superiores, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre

Sol·licituds i admissió d’aspirants

En les sol·licituds per a prendre part en la present oposició, les quals hauran d’estar omplides degudament, els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base tercera i, si és el cas, en la base quarta, referides a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds; es dirigiran al Sr. president de la Diputació i hauran de presentar-se en el Registre General (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, degudament reintegrades, dins del termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

La sol·licitud per a prendre part en el present procés haurà d’omplir-se preferentment per mitjans telemàtics a través del tràmit que es troba en la pàgina web, http://www.dival.es/personal. Una vegada omplida haurà de ser impresa, firmada i presentada en format paper en el termini fixat a aquest efecte i en els llocs descrits en el paràgraf anterior. Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i els modes previstos no conferiran cap dret per al sol·licitant.

Així mateix, el personal aspirant podrà utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d’Atenció i Informació de Personal (carrer Hug de Montcada, núm. 9, València).Oposicions País Valencià

Directrius a la Inspecció d’Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques

24 octubre 2019

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals s’estableixen directrius a la Inspecció d’Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques i l’avaluació de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2019/2020


Oposicions País Valencià

Assemblees professorat en pràctiques en situació d’embaràs, maternitat o paternitat i altres situacions especials

18 octubre 2019

STEPV convoca assemblees específiques per al funcionariat en pràctiques en determinades situacions especials previstes en la normativa: embaràs, embaràs de risc, maternitat, paternitat, baixes per accident laboral, etc.

Elx, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121),  17:30h
Benidorm, dimarts 22 d’octubre, IES Beatriu Fajardo, 17:30h
Algorfa, dimarts 22 d’octubre, CEIP Miguel de Cervantes, 17:30h
Alacant, dilluns 21 d’octubre, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 11:30h i 17:30h
Alcoi, dimecres 23 d’octubre, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h
Petrer, dimecres 23 d’octubre, IES Azorín, 17:30h
Dénia, dimecres 23 d’octubre, IES Maria Ibars, 17:30h

Castelló, dimarts 22 d’octubre, Seu de STEPV (Marqués de Valverde, 8), 11h i 17:30h

Port de Sagunt, dimarts 22 d’octubre, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30h
València, dimarts 22 d’octubre, Seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix), 11h
València, dijous 24 d’octubre. Seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix), 17:30h.
Alzira, dimecres 23 d’octubre, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.). 17:30h
Gandia, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r). 17:30h
Xàtiva, dimarts 22 d’octubre, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n). 17:30h
Ontinyent, dijous 24 d’octubre, CEIP Martínez Valls. 17:30h
Bunyol, dimecres 23 d’octubre, CEIP Cervantes, 17:30h
Llíria, dimecres 23 d’octubre, IES Camp de Túria/EOI. 17:30h


Oposicions País Valencià

Assemblees de professorat en pràctiques

11 octubre 2019

STEPV convoca assemblees informatives per a informar sobre la regulació de la fase de pràctiques que s’acaba de publicar al DOGV. El Sindicat convocarà assemblees específiques entre el 22 i el 24 d’octubre per a les funcionàries en pràctiques embarassades o en permís maternal.

Elx, dimarts 15 d’octubre, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121),  17:30h
Benidorm, dimarts 15 d’octubre, IES Beatriu Fajardo, 17:30h
Algorfa, dimarts 15 d’octubre, CEIP Miguel de Cervantes, 17:30h
Alacant, dimecres 16 d’octubre, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 11:30h i 17:30h
Alcoi, dimecres 16 d’octubre, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h
Petrer, dimecres 16 d’octubre, IES Azorín, 17:30h
Dénia, dimecres 16 d’octubre, IES Maria Ibars, 17:30h

La Vall d’Uixó, dimarts 15 d’octubre, Seu OSUT C/Almenara,11), 17:30h
Castelló, dimarts 15 d’octubre, IES Penyagolosa, 11h i 17:30h
Vinaròs, dimarts 15 d’octubre, Casa Cultura (Avinguda de la llibertat,1), 17:30h

Port de Sagunt, dimarts 15 d’octubre, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 17:30h
El Puig, dimarts 15 d’octubre, IES El Puig de Santa Maria, 17:30h Anul·lada per causes alienes al Sindicat
València, dimarts 15 d’octubre. 11h Seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix), i 17:30h a l’IES Abastos.
Alzira, dimecres 16 d’octubre, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.). 17:30h
Gandia, dimarts 15 d’octubre, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r). 17:30h
Xàtiva, dimarts 15 d’octubre, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n). 17:30h
Ontinyent, dijous 17 d’octubre, CEIP Martínez Valls. 17:30h
Requena, dimecres 16 d’octubre, CEIP Lucio Gil Fagoaga. 17:30h
Llíria, dimecres 16 d’octubre, IES Camp de Túria/EOI. 17:30h


Oposicions País Valencià

Publicada la regulació de la fase de pràctiques

10 octubre 2019

El DOGV de hui publica la la regulació de la fase de pràctiques de les oposicions 2019.Oposicions País Valencià

Procediment per donar-se d’alta en muface per a les persones que van aprovar les oposicions en 2019

16 setembre 2019

La totalitat del professorat amb plaça és mutualista de MUFACE. No es pot triar ser o no de MUFACE. En canvi, on volem que se’ns facen l’atenció sanitària podem triar entre la Seguretat Social o qualsevol de les entitats privades conveniades amb MUFACE.

Què implica ser mutualista de MUFACE?
Implica el dret a poder rebre una sèrie de prestacions tan sanitàries com socials que podem consultar al seu web https://www.muface.es/muface_Home/va/muface_Index.html

Quan puc donar-me d’alta?
Ja podem donar-nos d’alta i encara que no hi ha una data límit és recomanable fer-ho com més prompte millor.

Rebré informació per part de MUFACE?
Sí. MUFACE ha enviat la informació a tot el funcionariat en pràctiques a través del correu electrònic corporatiu de gva, explicant el procediment a seguir.

Puc fer el tràmit telemàticament o he d’anar en persona?
El tràmit es telemàtic a través del sistema CL@VE al següent enllaç: https://muface.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/515
Encara que, si hem de donar d’alta a més beneficiaris, haurem de presentar la documentació pertinent a la seu de MUFACE o a través de correu postal.

Quan rebré la meua documentació sanitària?
Una vegada fem les gestions telemàtiques ens enviaran carnet de MUFACE i talonari. De la mateixa manera, si hem triat una entitat mèdica privada, aquesta entitat també ens enviarà la targeta corresponent.

https://www.muface.es/muface_Home/dam/jcr:aef49d52-96a5-4c0a-bc85-d0a7747447fe/Guia-para-Nuevos-Mutualistas-2019-1009.pdf”>En aquesta guia podem trobar respostes a tots els dubtes que ens puguen sorgir.

Quines implicacions hi ha per a la jubilació?
Totes les persones mutualistes MUFACE amb ingrés posterior al 31 de desembre de 2010, ja no cotitzen a classes passives, sinó al Règim General de la Seguretat Social a efectes de la futura pensió de jubilació i per tant, es jubilen amb les condicions generals de la Seguretat Social.


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: Llistats d’aspirants seleccionats

30 juliol 2019

Llistes de persones aspirants seleccionades turnos LLIURE, DIVERSITAT FUNCIONAL i NOVES ESPECIALITATS

Secundària

Diligència de publicació

EOI

Professorat tècnic d’FP

Música i Arts escèniques

Arts plàstiques i disseny

Catedràtics de Música i Arts Escèniques


Les persones aspirants seleccionades hauran de presentar la documentació requerida per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques tal com es detalla en l’apartat corresponent de la web: Presentació de documentació per a nomenament i alta en nòmina.

Recurs d’alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades
El termini per a interposar el recurs d’alçada serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de les llistes de persones aspirants seleccionades. Des del 31 de juliol de 2019 fins al 2 de setembre de 2019.

Les persones aspirants que així ho desitgen podran interposar el recurs davant la Direcció General de Personal i Centres Docents, per via telemàtica.

Tràmit de recurs telemàtic


Oposicions País Valencià

Més informació sobre els recursos a les proves d’oposició i al barem de mèrits

30 juliol 2019

1.- Recursos a les proves (Part A i part B) de les oposicions
Si durant el procediment de les oposicions has presentat al·legacions als tribunals per les qualificacions de les proves i han desestimat o no han atés la teua reclamació, ara pots presentar recursos d’alçada, si no ho has fet ja, a cada una de les proves. Tens un mes des de la publicació de les qualificacions de cadascuna de les proves que vulgues recórrer.
En l’Espai de l’Afiliació, apartat Serveis Jurídics, tens els models per a presentar els recursos d’alçada. Localitza el corresponent, emplena’l i presenta’l a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones), tal i com especifica la convocatòria d’oposicions.
Aclariment: en cas que no hages presentat en el seu moment al·legacions de la o les proves corresponents, ara no pots presentar els recursos d’alçada, perquè és requisit haver presentat prèviament les al·legacions al tribunal.
El següent pas que cal fer, segons recull la convocatòria d’oposicions, és presentar un recurs d’alçada a la llista de persones aspirants seleccionades. És un altre requisit si després es vol continuar en el procediment judicial. D’aquest recurs també hi ha models en l’espai de l’afiliació. Hem de deixar clar que no és un recurs contra les persones que han aprovat les oposicions, sinó per manifestar que no formes part d’eixa llista perquè no has superat el procediment i que no estàs d’acord amb eixa decisió, motiu pel qual presentes els recursos corresponents.

2. Recurs al barem
Segons la convocatòria de les oposicions, contra la resolució definitiva de la fase de concurs, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el director general de Centres i Personal Docent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seua publicació en els taulers d’anuncis, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).
Aquest recurs està a disposició de l’afiliació en en l’espai de l’afiliació del web STEPV (apartat Serveis Jurídics). Localitza el corresponent, emplena’l i presenta’l.
Com en el cas dels recursos a les proves, també cal presentar un recurs d’alçada a la llista de persones aspirants seleccionades. Aquest recurs estarà a disposició de l’afiliació en l’espai de l’afiliació. Insistim, no és contra les persones que han aprovat l’oposició, sinó per a manifestar que no formem part de la llista, fet amb el qual no estem d’acord.

3.- Següent pas
La Direcció General de Personal, que és a qui has d’adreçar els recursos d’alçada, té tres mesos per a contestar. I poden passar tres coses:
  a) Que contesten estimant el recurs i et donen la raó. En eixe cas, depenent del que has reclamat es resoldrà d’una manera o d’una altra. Si tens qualsevol dubte posa’t en contacte amb el Sindicat perquè t’ajudem.
  b) Que contesten desestimant el recurs. A partir d’eixe moment tens dos mesos per a presentar un recurs contenciós administratiu si vols continuar. Cal apuntar-se la data exacta en què hem rebut la notificació.
  c) Que passen els tres mesos i l’administració no conteste. A partir d’eixe moment tens 6 mesos per a presentar un recurs contenciós administratiu.

En els casos b) i c), cal demanar cita amb els Serveis Jurídics del Sindicat per a preparar el contenciós administratiu. Si no esteu afiliats/des al Sindicat informeu-vos dels costos quan demaneu la cita.


Oposicions País Valencià

Convocatòria d’assembles per a les persones que s’incorporen per primera vegada a les borses de treball

26 juliol 2019

STEPV convoca les assemblees següents per a les persones que s'incorporen a les borses de treball després de les oposicions.
Les assemblees seran a les 11h els dies i llocs següents:
En cas de molta assistència, haurem d'establir dos torns (disculpeu les molèsties si passa això).

Alacant, IES Cavanilles (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34), dilluns 29 de juliol, 11h
Castelló, Escola Oficial d'Idiomes (C/ José Pradas Gallén, 8), dimarts 30 de juliol, 11h
València, Escola Oficial d'Idiomes (C/ Pla de Zaidia, 19), dilluns 29 de juliol, 11h

Oposicions País Valencià

Previsió de la publicació del llistat de persones aspirants seleccionades

25 juliol 2019

Segons ha informat la Conselleria aquest matí, la publicació del llistat de persones seleccionades de les oposicions 2019 serà el pròxim dimarts 30 de juliol.


Oposicions País Valencià

Noves incorporacions a la borsa de professorat interí

25 juliol 2019

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2019 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació a partir del dia 30 de juliol.

Els aspirants que estiguen en la borsa i s’incorporen per un altre cos o especialitat i vullguen estar desactivats de totes les borses, hauran d’entrar en l’aplicació telemàtica i desactivar-se de les mateixes, i els que es troben desactivats hauran activar-se i, si ho desitgen, tornar a desactivar-se.

Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent:

Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià.
Diploma de Mestre en Valencià.
Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.


La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí, mitjançant aquest enllaç.

En breu STEPV convocarà assemblees per a la setmana que ve per a les persones de nova incorporació a les borses. Estigueu atents!!!Guies