Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: ampliació o ajornament fase de pràctiques

24 febrer 2020

S’obri el termini de sol·licituds per a l’ampliació o l’ajornament de la fase de pràctiques per als cossos:

  • Cos de professors d’Ensenyament Secundari
  • Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes
  • Cos de professors tècnics de Formació Professional
  • Cos de professors de Música i Arts Escèniques
  • Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny
  • Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques

El termini de presentació de sol·licituds serà del 24 de febrer de 2020 al 30 d’abril de 2020, tots dos inclosos.

Les persones interessades en una ampliació de la duració de la fase de pràctiques o un ajornament d’aquesta, hauran de presentar la sol·licitud des del 24 de febrer de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 a través de OVIDOC.


Oposicions País Valencià

Oposicions Inspecció: sorteig dels organs de selecció

20 febrer 2020

OPOSICIONS COS INSPECTORS D’EDUCACIÓ 2020 - sorteig òrgans de selecció
Publicació de l’anunci del sorteig dels òrgans de selecció del procediment selectiu d’accés al cos d’Inspectors d’educació regulat per l’ORDRE 1/2020:
El sorteig tindrà lloc el dia 25 de febrer de 2020 a las 13:00 hores, a la Sala de Juntes (escala 3) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Oposicions Comunitats Autònomes

Castella-La Manxa: convocatòria d’oposicions 2020

17 febrer 2020
Oposicions País Valencià

Oposicions 2018: nomenament de funcionaris/es de carrera del cos de mestres

05 febrer 2020

Publicat al BOE el nomenament de funcionaris i funcionàries de carrera del cos de mestres de les oposicions de 2018:
Orden EFP/88/2020, de 23 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 12/2018, de 17 de abril.


Oposicions País Valencià

Oposicions Inspecció 2020: ampliació del termini de presentació de sol·licituds

29 gener 2020

OPOSICIONS INSPECTORS D’EDUCACIÓ 2020 - nou termini de presentació de sol·licituds.

Es publica la RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual s’obri nou termini de presentació de sol·licituds en el procediment selectiu convocat per l’Ordre 1/2020, de 7 de gener de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a accés al cos d’inspectors d’Educació, per la qual s’obri un nou termini de de presentació de sol·licituds.

Nou termini: del 30 de gener de 2020 al 8 de febrer del 2020, tots dos inclosos.


Oposicions País Valencià

Oposicions 2020: convocatòria del cos d’inspecció

16 gener 2020

Publicada al DOGV la convocatòria d’oposicions per al cos d’inspectors d’Educació:
ORDRE 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’Educació.


Guies