Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Prova de valencià de nivell C1 per a les oposicions del cos de mestres 2024

03 maig 2024

Resolució:

- RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià C1 i es nomenen els tribunals que han d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu per a ingressar en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos

Data:

- La prova es realitzarà el dia 11 de maig de 2024, tant en horari de matí com de vesprada.

Hora:

- A partir de les 09.00 h, Àrea d’expressió i interacció orals. Les persones aspirants podran consultar individualment en el web de Personal Docent l’hora de realització d’aquesta part de la prova.
- A les 16.00 h Àrea de comprensió escrita, Àrea d’estructures lingüístiques i Àrea d’expressió i interacció escrites.

Seus:

- Alacant. IES Maria Blasco. C. Enric Valor, 4, Sant Vicent del Raspeig.
- València. Complex Educatiu Misericòrdia. C. Casa de la Misericòrdia, 34 València.

Mes informació

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2023-cos-de-mestres-ingres-i-noves-especialitats

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Llistat definitiu de persones admeses i excloses al concurs oposició d’Inspecció Educativa i data d’inici de les proves

30 abril 2024

Resolució:

- Resolució

Llistats:

- Llistat de persones admeses
- Llistat de persones excloses

Reclamació i correcció d'errors:

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució (del 5 d'abril de 2024 al 19 d'abril de 2024, tots dos inclosos)

Sol·licitud telemàtica de reclamació (disponible a partir del 5 d'abril):

- Més informació

DATA DE COMENÇAMENT DE LES PROVES SELECTIVES:

PRIMER EXERCICI

Dia: Dissabte 18 de maig de 2024 a les 10.00 hores.
Lloc: Universitat Miguel Hernández d'Elx-Altabaix: Aules 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 i 0.7

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Actualització del document de preguntes freqüents del concurs oposició del cos de mestres 2024

26 abril 2024

Consulta el document:

Llistat actualitzat de preguntes freqüents

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Llistat de persones admeses i excloses de les oposicions del cos de mestres 2024

22 abril 2024

S'ha publicat el llistat de persones admeses i excloses del concurs oposició del cos de mestres de 2024.

Consulta la resolució:

- Resolució de 22 d ́abril de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu de concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l'adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos, convocat per l'Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, modificada per l'Ordre 4/2024, de 12 de març

Consulta els llistats:

- Llistat provisional de persones admeses d'accés lliure i diversitat funcional
- Llistat provisional de persones excloses d'accés lliure i diversitat funcional

- Llistat provisional de persones admeses de noves especialitats
- Llistat provisional de persones excloses de noves especialitats

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució (del 23 d'abril de 2024 al 7 de maig de 2024, tots dos inclosos).

Per a més informació i enllaç a la sol·licitud telemàtica clica ACÍ.

Oposicions País Valencià

Resultats de la prova de valencià nivell C1 (Concurs-oposició Inspecció Educativa 2024)

18 abril 2024

S’han publicat els resultats de la prova de valencià nivell C1 relativa al procediment selectiu d’accés al cos d’Inspectors d’Educació, convocada per Ordre 1/2024 i Ordre 3/2024.

Més informació en l’apartat “Prova de valencià nivell C1” del cos convocat: 2024 - Cos d’Inspectors d’Educació


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Ampliació dels terminis de la fase de pràctiques

16 abril 2024

Vistos els terminis previstos en l'Annex V de la Resolució de 5 d'octubre de 2023, publicada en el DOGV número 9702, d'11 d'octubre de 2023, i tenint en compte les incidències tècniques per a poder aportar la documentació requerida, Conselleria ha resolt:

- Ampliar el termini d'avaluació de la persona funcionària en pràctiques per part de la persona tutora i la direcció del centre, fins al 19 d'abril.
- Ampliar el termini d'avaluació de la persona funcionària en pràctiques per part de la Inspecció d'Educació fins al 8 de maig.

- RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT PER LA QUAL S'AMPLIEN ELS TERMINIS ESTABLITS EN LA RESOLUCIÓ DE 5 D'OCTUBRE DE 2023, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT, PER LA QUAL ES REGULA LA FASE DE PRÀCTIQUES DEL PERSONAL SELECCIONAT I NOMENAT FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES DERIVADA DEL PROCEDIMENT SELECTIU D'INGRÉS EN ELS COSSOS DOCENTS NO UNIVERSITARIS CONVOCAT PER L'ORDE 72/2022, DE 26 DE DESEMBRE, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTOposicions País Valencià

Actualització persones convocades a la prova de valencià nivell C1 per a les oposicions d’Inspecció Educativa

11 abril 2024

S’ha actualitzat la relació de persones convocades a la prova de valencià nivell C1 relativa al procediment selectiu d’accés al cos d’Inspectors d’Educació, convocada per Ordre 1/2024 i Ordre 3/2024.


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Convocatòria de prova de nivell de valencià C1 per a les oposicions d’accés a Inspecció Educativa

05 abril 2024

S'ha nomenat el tribunal que apareix en l’annex d’aquesta resolució per a realitzar la prova de nivell C1 de coneixements de valencià prevista en la base 7.1.2 de la convocatòria, per a aquelles persones que no l'han acreditat.

Es realitzarà el dia 12 d’abril de 2024 en horari de matí.

Lloc de realització de la prova

València, Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. Av. Campanar, 32, escala 5, primer pis, porta A, 46015.

Horari de la prova

A partir de les 09.00 h, àrea d’expressió i interacció orals; àrea de comprensió escrita; àrea d’estructures lingüístiques i àrea d’expressió i interacció escrites.

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’accés al cos d’inspectors d’educació

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Llistats provisionals de persones admeses i excloses en el concurs oposició d’Inspecció Educativa

04 abril 2024

S'han publicat els llistats de persones admeses i excloses en el concurs oposició del cos d'Inspecció Educativa.

- Resolució
- Llistat de persones admeses
- Llistat de persones excloses

Reclamacions i correccions:

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució (del 5 d'abril de 2024 al 19 d'abril de 2024, tots dos inclosos).

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Nou sorteig públic per a la designació de persones vocals per als tribunals de les oposicions d’Inspecció Educativa

04 abril 2024

La realització del sorteig públic per a la designació de les persones vocals, que han de formar part de l’òrgan de selecció que han de jutjar el procediment d’accés a Inspecció Educativa, tindrà lloc el dia 9 d ́abril a les 12:00 hores, en la Saló d ́Actes de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Anunci del sorteig

Oposicions OposicionsPaís Valencià

Ordre d’intervenció en les oposicions de 2024 (lletra “H”)

27 març 2024

El dia 11 de març es va celebrar el sorteig corresponent en les dependències de la Direcció General de Funció Pública, i va resultar extreta per insaculació la lletra «H», grafia per la qual començaran les esmentades proves, i se seguirà l’ordre alfabètic de cognoms d’aquella en avant.

Consulta la resolució:

- RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la lletra per a fixar l’ordre d’intervenció de les persones aspirants i, si és el cas, dirimir els empats en tots els processos selectius que es convoquen durant l’any 2024 en el conjunt de les administracions públiques valencianes.


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Modificació de la convocatoría del concurs oposició del cos de mestres

14 març 2024

S'ha publicat al DOGV l'ordre que modifica la convocatòria del concurs oposició del cos de mestres de 2024 i que introdueix canvis en:

- La base 7.2.1.2. Segona prova.

- L’annex III. Programació d’aula.

- L'annex IV. Característiques de la prova de contingut pràctic.

S'habilita un nou termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquest procés selectiu, que serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’aquesta ordre de modificació.

No hauran de presentar nova sol·licitud les persones que ja ho van fer en el termini inicial previst en la convocatòria.

Tots els requisits hauran de posseir-se en el dia de finalització del nou termini de presentació de sol·licituds.

Revisa les modificacions:

ORDRE 4/2024, de 12 de març, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es modifica l’Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició per a ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies