Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Ràtios places/aspirants per especialitat

05 abril 2019

Adjuntem un dcument amb les ràtios per especialitat i cos arran de la llista provisional.
Ràtios per especialitat i cos 2019


Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques: convocatòria d’assemblees

05 abril 2019

STEPV convoca assemblees per a informar sobre els recursos presentats contra la llista de nomenaments com a funcionaris en pràctiques
El pròxim 15 d’abril el Sindicat convoca assemblees a Alacant, València i Castelló per a informar sobre el procediment judicial respecte a les oposicions de 2018.
Com ja vam informar, el Sindicat va anunciar que convocaria aquestes assemblees quan tinguera accés als expedients per poder informar amb més detall sobre la situació. El dia 15 ja estarem en disposició d’informar amb coneixement de causa.
Les assemblees seran dilluns 15 d’abril, a les 18h, els llocs estan per determinar excepte a Castelló, ja que pel volum de gent afectada estem concertant salons d’actes d’instituts.

  • Alacant, lloc per determinar
  • València, lloc per determinar
  • Castelló, seu del Sindicat (Marqués de Valverde, 8)


Aclariment sobre la personació en el procés judicial
Moltes persones ens estan preguntant si han de personar-se o no. Aquest tema l’abordarem en les assemblees, però cal aclarir que la personació es pot dur a terme en qualsevol moment.
La diferència és que si et persones dins dels 9 dies tens accés a tot l’expedient, també de forma retroactiva des de l’inici del procés. Si és després dels 9 dies només a partir del moment en què et persones tindràs accés a tot el que passe a partir d’eixe moment. Però com ja hi ha afiliació personant-se dins el termini, el Sindicat tindrà accés a tot l’expedient.
Per a personar-se cal comptar amb advocat/a i procurador/a i té uns costos. Per això preferim tractar aquest tema en les assemblees i, en cas que s’opte per una personació massiva, ordenar tot el procediment i els possibles costos econòmics que puga tindre.


Oposicions País Valencià

Llistes provisionals d’admesos i exclosos en les oposicions 2019

04 abril 2019

  1. Secundària i resta de cossos
    RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius d’ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
  2. Catedràtics de Música i Arts Escèniques
    RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

El termini de presentació de reclamacions i correccions d’errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (del 5 d’abril de 2019 al 18 d’abril de 2019, tots dos inclosos).

Les persones aspirants excloses que apareguen en els llistats i desitgen sol·licitar l’esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió i les persones aspirants admeses que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals i desitgen manifestar-lo hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica.

Aquelles persones aspirants que no figuren en els llistats també podran realitzar el tràmit telemàtic exposant les circumstàncies que han motivat la no aparició en les llistes provisionals.

Les persones aspirants estrangeres que no disposen de NIE, hauran d’emplenar una instància de reclamació conforme al model oficial que els serà facilitat per la Direcció General de Centres i Personal Docent, sol·licitant-la al correu electrònic: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Tràmit telemàtic
Guia de l’usuari per a la reclamació i la correció d’errors telemàtica.
Ajuda per a la tramitació telemàtica.
Sol·licitud telemàtica (disponible a partir del 5 d’abril) - accés al tràmit telemàtic.
Avís important!
Les persones aspirants al procés selectiu que figuren a l’annex podran realitzar la corresponent subsanació d’erros, des de les 9:00 hores del dimecres dia 10 d’abril de 2019 fins les 23:59 hores del dijous dia 11 d’abril de 2019, l’annex podran realitzar la corresponent subsanació d’erros, des de les 9:00 hores del dimecres dia 10 d’abril de 2019 fins les 23:59 hores del dijous dia 11 d’abril de 2019,  a través de l’enllaç:


Oposicions País Valencià

Convocatòria de prova del C1 per a opositors no exempts de la prova de nivell de valencià

04 abril 2019


Oposicions País Valencià

Assemblees informatives sobre els recursos a les oposicions del cos de mestres de 2018

03 abril 2019

Davant les consultes al sindicat per part del professorat en pràctiques sobre la personació en el procés judicial arran d’un recurs contra el nomenament de funcionariat en pràctiques, STEPV anuncia que convocarà assemblees per a informar sobre les conseqüències que pot tindre aquests recursos en el personal afectat.
Aquestes assemblees es convocaran en el moment en què el sindicat tinga accés a l’expedient. D’aquesta manera podrà realitzar una valoració amb coneixement de causa i informar amb moltes més garanties el personal afectat ja que en aquests moments no disposem ni dels recursos presentats ni de les al·legacions de la Conselleria, que consten en l’expedient.
Moltes persones afiliades ja s’han posat en contacte amb STEPV per a personar-se en el procediment mitjançant els serveis jurídics del Sindicat i ja s’estan tramitant aquestes personacions.
Us demanem que estigueu atents i atentes a la convocatòria d’aquestes assemblees, on donarem la informació del procés i analitzarem la viabilitat del recurs.
Gràcies
Oposicions País Valencià

Oposicions Art i Disseny: aclariment sobre els blocs temàtics

20 març 2019

La convocatòria d’oposicions planteja, en el cas d’Art i Disseny, l’elaboració d’una guia docent en el cas dels ensenyaments superiors, la qual ha de contindre “blocs temàtics”.
STEPV ha demanat un aclariment a l’ISEA sobre la definició de blocs temàtics perquè les persones aspirants ho tinguen en compte si opten per la presentació d’una guia docent.
Adjuntem l’explicació que ha enviat l’ISEA al Sindicat.

Document Blocs Temàtics


Guies