Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià


Oposicions País Valencià

Subgrup superior secundària: llistes definitives d’admeses i excloses

07 juliol 2020

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari, convocat per l’Ordre 4/2020, de 27 de febrer.

Recurs potestatiu de reposició a les llistes definitives El termini per a interposar un recurs potestatiu serà serà d’un mes comptat a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (del 8 de juliol de 2020 al 10 d’agost de 2020, tots dos inclosos).

Data de realització de la primera prova de la fase d’oposició: 17 d’octubre de 2020 a les 9.00 hores en l’Institut d’Educació Secundària Conselleria, carrer Monestir de Poblet, s/n, 46015 València i en l’Institut d’Educació Secundària Mare Nostrum, carrer Panamà, 22, 03008 Alacant.


Oposicions País Valencià


Oposicions País Valencià

Subgrup superior secundària: proves d’idiomes i sorteig de tribunals

30 juny 2020

Prova de coneixements de Valencià nivell C1
DATA I HORA DE REALITZACIÓ: 7 de juliol de 2020 a les 9:00 hores
LLOC DE REALITZACIÓ: Edifici prinicpal de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, situat en l’avinguda de Campanar, 32 de València.

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes de la realització de la prova de valencià nivell C1 i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari. [2020/4920]


Sorteig de tribunals
El sorteig tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2020 a les 10.00 hores, a la sala de juntes (escala 3) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

Anunci del sorteig

 


Oposicions País Valencià

Llistes provisionals d’admesos i exclosos en l’accés al cos docent de subgrup superior de Secundària

10 juny 2020

Publicades al DOGV les llistes provisionals d’admesos i exclosos en l’accés al cos docent de subgrup superior de Secundària:
RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en el procediment selectiu d’accés al cos docent de subgrup superior per al cos de professors d’Ensenyament Secundari.

Reclamació i correcció d’errors
El termini de presentació de reclamacions i correccions d’errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de la resolució (de l’11 de juny de 2020 al 25 de juny de 2020, tots dos inclosos).

Les persones aspirants excloses que apareguen en els llistats i desitgen sol·licitar l’esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió i les persones aspirants admeses que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals i desitgen manifestar-lo hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica.

Si la reclamació està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere o de diversitat funcional i cal entregar documentació que acredite aquestes situacions, s’haurà d’entregar, a més del tràmit de reclamació, un tràmit addicional per a la presentació de documentació sensible. Per tant, en aquestes situacions s’hauran d’emplenar i registrar dos tràmits telemàtics: el tràmit de reclamació i el tràmit de presentació de documentació sensible.

Tràmit telemàticOposicions País Valencià

Oposicions 2019: ampliació o ajornament fase de pràctiques

24 febrer 2020

S’obri el termini de sol·licituds per a l’ampliació o l’ajornament de la fase de pràctiques per als cossos:

  • Cos de professors d’Ensenyament Secundari
  • Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes
  • Cos de professors tècnics de Formació Professional
  • Cos de professors de Música i Arts Escèniques
  • Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny
  • Cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques

El termini de presentació de sol·licituds serà del 24 de febrer de 2020 al 30 d’abril de 2020, tots dos inclosos.

Les persones interessades en una ampliació de la duració de la fase de pràctiques o un ajornament d’aquesta, hauran de presentar la sol·licitud des del 24 de febrer de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 a través de OVIDOC.Guies