Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions País Valencià

Oposicions 2021:  publicats resultats de la tancada

07 juliol 2021

S’estan publicant resultats de la tancada a la web:

https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/actas-de-tribunales-de-oposiciones-docentesOposicions País Valencià

Assemblea sobre la presentació i valoració dels mèrits

06 juliol 2021

STEPV convoca les assemblees següents sobre la presentació dels mèrits en les oposicions
Seran dimecres 7 de juliol als enllaços i hores següents:

Matí
València: a les 11:30h en aquest enllaç
Alacant: a les 11h en aquest enllaç
Castelló: a les 10:30h en aquest enllaç

Vesprada
València: a les 17:30h en aquest enllaç
Alacant: a les 17:30h en aquest enllaç
Castelló: a les 17h en aquest enllaç


Oposicions País Valencià

Oposicions 2021: relació de persones que han publicat la programació didàctica o guia docent

28 juny 2021

S’ha publicat el llistat de persones que van presentar telemàticament la programació didàctica o la guia docent.

Més informació a l’apartat “Presentació de la programació didàctica o guia docent” de cada cos convocat:

 


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Models d’al·legacions a les qualificacions de les proves de les oposicions 2021

25 juny 2021

Una vegada els tribunals publiquen les notes, la normativa permet fer diferents accions a aquelles persones que vulguen fer qualsevol mena de reclamació:

Primer: Al·legacions a les notes provisionals de la primera part (Tema i cas pràctic). Entre les 9:00 i les 14:00 de dilluns 28 de juny. No hi ha resposta del tribunal; canviaran, o no, la nota i això serà la seua manera de respondre. En aquest punt trobareu dos models, el primer per aquelles persones que no han superat la prova i l’altre document per aquelles persones que han superat la prova, però no estan d’acord amb la qualificació obtinguda:

Model 1. Prova no superada.
Model 2. Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.

Segon: Al·legacions a les notes provisionals de la segona part (Programació o Guia Docent). Entre les 9:00 i les 14:00 de l’endemà a la publicació. No hi ha resposta del tribunal, canviaran, o no, la nota i això serà la seua manera de respondre. En aquest punt també trobareu dos models, el primer per aquelles persones que no han superat la prova i l’altre document per aquelles persones que han superat la prova però no estan d’acord amb la qualificació obtinguda:

Model 3. Prova no superada.
Model 4. Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.


Tercer: Una vegada finalitzat el procediment d’oposició i publicades les notes globals, les persones podran interposar un recurs d’alçada tant a primera part, com a la segona, com a tots dos en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació definitiva. En aquest punt trobareu quatre models:

Model 5. Primera Prova no superada.
Model 6. Primera Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.
Model 7. Segona Prova no superada.
Model 8. Segona Prova superada, però no estic d’acord amb la qualificació.

Si decidim interposar aquest recurs, serà necessari, també, tramitar el recurs d’alçada contra la llista definitiva de persones seleccionades.

Quart: Al·legacions a la puntuació provisional obtinguda en la fase de concurs (Barem). Entre les 9:00 i les 14:00 de l’endemà a la publicació. No hi ha resposta del tribunal, canviaran, o no, la puntuació del barem i això serà la seua manera de respondre.

Model 9. Al·legacions barem

Cinqué: Una vegada resoltes les al·legacions, podem presentar un recurs d’alçada en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació definitiva de la puntuació.

Si decidim interposar aquest recurs, serà necessari, també, tramitar el recurs d’alçada contra la llista definitiva de persones seleccionades.

Model 10. Recurs al concurs de mèrits

Sisé: Recurs d’alçada contra la llista de persones seleccionades en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva. Sempre que s’haja presentat un recurs d’alçada a qualsevol de les parts del procediment, caldrà interposar, també, aquest recurs.La presentació d’aquest recurs és requisit per a continuar després, si escau, amb el contenciós administratiu.

Model 11. Per nota en la fase d’oposició.
Model 12. Per puntuació en la fase de concurs.


Recomanem que les al·legacions i els recursos estiguen fonamentats el màxim possible. Per això, també recomanem que s’argumente amb l’esquema desenvolupat que vam seguir a l’hora de fer la prova, entrant un poc en matèria i relacionant-ho amb els criteris d’avaluació que Conselleria té penjats el web, les discrepàncies que considerem amb la qualificació obtinguda, a més de tota aquella informació que la persona interessada considere adient per a justificar la seua argumentació.

Podem fer al·legacions a cadascuna de les parts de la prova. Adjunteu una foto o, si és el cas, la qualificació de la nota penjada en la web pel tribunal, com a DOCUMENT NÚMERO 1, tal com apareix en el model del recurs.

A qui es presenta les al·legacions?
Les al·legacions cal presentar-les directament al tribunal en el termini establit (de les 9:00h a les 14:00 de l’endemà de la publicació dels resultats).

A qui es presenta el recurs?
El recurs d’alçada s’ha d’interposar davant la Direcció General de Personal i Centres Docents (no al tribunal) en el termini d’un mes, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).
A partir d’aquest moment, per aclarir com continua el procediment, poseu-vos en contacte amb el Sindicat a partir del mes de setembre.


Oposicions País Valencià

Notes de la part A de les oposicions i models d’al·legacions

25 juny 2021

STEPV Informa:

Comencen a publicar-se les notes provisionals de la primera prova de les oposicions
https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/actas-de-tribunales-de-oposiciones-docentes

Les persones aspirants podran presentar per escrit al·legacions al tribunal corresponent des de les 9h fins a les 14h del següent dia hàbil. (Dilluns 28 juny)

Es podran presentar al·legacions tant si la persona aspirant està suspesa com si no està d’acord amb la qualificació obtinguda.

Pots descarregar-te els models d’al·legacions del nostre espai d’afiliació:
https://stepv.intersindical.org/espai/article/33263Oposicions País Valencià

Oposicions 2021: aclaració calendari tribunals Castelló (ciutat)

15 juny 2021

Tenint en compte les peticions d’alguns tribunals d’estudiar la possibilitat d’ampliar el termini de correcció d’exàmens, atés que el període lectiu finalitza el dia 23 de juny i que en diverses poblacions de la Comunitat Valenciana aquesta setmana té dies no lectius i dies festius, perquè el calendari d’oposicions avance de manera comuna i paral·lela s’adapta aquest calendari a aquestes circumstàncies.


Més informació a l’apartat “Calendari, indicacions i informació d’interés” de cada cos convocat:


Oposicions País Valencià

Oposicions 2021: actualització calendari procediment

14 juny 2021

Tenint en compte les peticions d’alguns tribunals d’estudiar la possibilitat d’ampliar el termini de correcció d’exàmens, atés que el període lectiu finalitza el dia 23 de juny i que en diverses poblacions de la Comunitat Valenciana aquesta setmana té dies no lectius i dies festius, perquè el calendari d’oposicions avance de manera comuna i paral·lela s’adapta aquest calendari a aquestes circumstàncies.


Oposicions País Valencià

Oposicions 2021: nova ampliació termini lliurament programació didàctica o guia docent

11 juny 2021

AVÍS AMPLIACIÓ DE TERMINI: Atés que persisteixen els problemes d’accés per a la identificació en els tràmits electrònics mitjançant el sistema Cl@ve Firma, que depén del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Administració Digital, s’amplia el termini de presentació de programacions didàctiques o de guies docents, fixant-se el nou termini fins al dia 15 de juny de 2021 a les 23 hores i 59 minuts.

Ordre de 10 de juny de 2021

Més informació a l’apartat “Presentació programació didàctica” de cada cos convocat:

 


Oposicions País Valencià

Model de queixa per les condicions de treball dels tribunals d’oposició

09 juny 2021

Davant les queixes que estem rebent per part dels tribunals referides a les condicions de treball per poder complir amb el calendari de les oposicions, STEPV ha preparat aquest model perquè els tribunals el feu arribar a la Conselleria d’Educació.
En el model s’avisa de la impossibilitat de mantindre el ritme de treball imposat i, per tant, de la impossibilitat de complir amb el calendari previst per Conselleria.
Volem recordar-cos dues coses als tribunals:
1.- El calendari és orientatiu. En la convocatòria de les oposicions, que és la normativa d’obligat compliment, no fixa en cap lloc la data de lliurament de les notes o la finalització de les oposicions (només ha marcat l’inici de les proves).
2.- Els tribunals sou lliures d’organitzar el calendari d’actuacions una vegada iniciat el procediment, segons l’article 6 del Reial Decret 276/2007 pel qual es regulen les oposicions.

El model de queixa és una proposta oberta, que podeu modificar per adaptar-lo a la vostra situació.
Us demanem que l’envieu per registre Z a la Direcció General de Personal mitjançant aquest enllaç, independentment que també el feu arribar a la vostra comissió de selecció. També us demanem que ens feu arribar una còpia al sindicat per fer-ne el seguiment: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
Descarrega’t ací el model de queixa


Oposicions País Valencià

Oposicions 2021: ampliació termini lliurament programació didàctica o guia docent

08 juny 2021

AVÍS AMPLIACIÓ DE TERMINI: El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Administració Digital ha vingut informant des del matí de hui 8 de juny 2021 de problemes en el servei @firma per a la identificació en els tràmits electrònics de la GVA. Per això, s’amplia el termini de presentació de programacions didàctiques o guies docents en 48 hores, fixant-se la fi del termini de presentació el dia 10 de juny de 2021. El tràmit de lliurament estarà disponible a partir del 9 de juny de 2021 a les 9 hores.

Ordre de 8 de juny de 2021,

Més informació a l’apartat “Presentació programació didàctica” de cada cos convocat:

 •   Cos de professors d’Ensenyament Secundari
 •   Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes
 •   Cos de professors de Música i Arts Escèniques
 •   Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny
 •     Cos de professors tècnics de Formació Professional
 •  


  Oposicions País Valencià

  Oposicions 2021: acta sorteig part B de la primera prova

  29 maig 2021

  S’ha publicat l’acta del sorteig de la part B de la primera prova.


  Més informació a l’apartat “Calendari, indicacipons i informació d’interés” de cada cos convocat:

    Cos de professors d’Ensenyament Secundari
    Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes
    Cos de professors de Música i Arts Escèniques
    Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny
    Cos de professors tècnics de Formació Professional  Oposicions docents

  Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

  El certificat digital o cl@ve

  Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

  Com ho faig

  Guies