Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions Comunitats Autònomes

Navarra: OPE 2020

01 desembre 2020

DECRETO FORAL 83/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2020, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2020.
Oposicions País Valencià


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - crida tercera part de la prova

03 novembre 2020

El desenvolupament de la tercera part de la prova s’iniciarà el dia 4 de novembre de 2020 a les 8.15h, amb el següent ordre:

Ordre de cridament de la tercera part de la prova

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-inspectors


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS ACCÉS 2020 -  convocatòria PART B Orientació Educativa

30 octubre 2020

Data de realització de la part B Especialitat Orientació Educativa: Dissabte 7 de novembre de 2020 a las 9.00 hores.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - tercera part de la prova

26 octubre 2020

El desenvolupament de la tercera prova no s’iniciarà abans del dia 4 de novembre de 2020.
Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-inspectorsOposicions País Valencià

OPOSICIONS ACCÉS 2020 - publicació i actualització criteris d’avaluació

14 octubre 2020

S’han publicat els criteris d’avaluació de l’especialitat

i s’han actualitzat els criteris d’avalució de l’especialitat:


Més informació: http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari
14


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS ACCÉS 2020 - actualització criteris d’avaluació

13 octubre 2020

S’han actualitzats els criteris d’avaluació de l’especialitat:


Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS ACCÉS 2020 - distribució d’espais IES Conselleria

13 octubre 2020

Distribució d’espais per especialitats per a la realització de les proves, en l’IES Conselleria (València):

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS ACCÉS 2020 - criteris d’avaluació

07 octubre 2020

S’han publicat els criteris d’avaluació de les sigüents especialitats convocades:

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari

 


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - convocatòria segona part de la prova

06 octubre 2020

Es convoca a les persones aspirants per a la realització de la segona part de la prova, el proper dia 14 d’octubre a les 16h en el CIPFP Misericòrdia situat en C/ Casa de la Misericòrdia, 34 en València.

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-inspectors


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS ACCES 2020 - criteris d’avaluació

05 octubre 2020

S’han publicat els criteris d’avaluació de les sigüents especialitats convocades:

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-docent-subgrup-superior-ensenyament-secundari

 


Oposicions País Valencià

OPOSICIONS INSPECCIÓ 2020 - tercera prova: nou lloc d’actuació

05 octubre 2020

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es canvia la seu d’actuació per al tercer examen que ha de tindre lloc d’acord amb el procediment selectiu d’accés al cos d’inspectores o inspectors d’educació, convocat per Ordre 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2020/8002]

Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/2020-cos-inspectors

Avís important! Nou lloc d’actuació per a la tercera part de la prova de la fase d’oposició:
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport / Saló d’Actes de la Mesquita / Avinguda de Campanar, 32 / 46015 València


Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies