Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Oposicions: proves prèvies de llengües

13 maig 2019

STEPV INFORMA:
PROVES PRÈVIES LLENGÜES OPOSICIONS 2019 I CÀTEDRES 2018*
*DOGV 13/05/19

PROVA PRÈVIA CASTELLÀ OPOSICIONS 2019
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca els aspirants no exempts de la realització de la prova de castellà per a estrangers i es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de castellà per a estrangers, en el marc del procediment selectiu convocat per les Ordres 7/2019 i 6/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4840.pdf
*17 de maig de 2019, a les 09.30 hores, a l’Aula 5.3 de l’Escola Oficial d’Idiomes de València, carrer Pla de Saïdia, número 9, 46009 a València*
Annex I: descriu com és la prova
Annex II: nomena membres tribunals. 3 dies hàbils per a manifestar abstenció o recusació

PROVA PRÈVIA CAPACITACIÓ VALENCIÀ OPOSICIONS 2019 I CÀTEDRES 2018
RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques, convocat per Ordre 6/2019, de 28 de febrer
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4841.pdf

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professor d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4842.pdf

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment d’accés al cos de catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Ordre 15/2018, de 30 d’abril
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4843.pdf

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d’avaluar-la, en el marc del procediment d’accés als cossos de catedràtics d’Ensenyament Secundari i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, convocat per Ordre 14/2018, de 30 d’abril
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4846.pdf
*18 de maig a les 9.30 h, en l’Aulari Nord del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València*

Annex I: nomena membres tribunals. 5 dies hàbils per a manifestar abstenció o recusació
Annex II: descriu com és la prova

IMPORTANT Qui entre data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds de participació en el procediment i el 18 de maig de 2019, haja obtingut i s’haja expedit el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, i encara no haja sigut registrat en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, haurà de presentar-se davant el tribunal el dia 18 de maig a les 09.00 hores en l’Aulari Nord del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: Consulta i reclamacions resultats prova C1 valencià realitzada 13/04/19

09 maig 2019

Consulta del detall de notes de la prova de coneixements de Valencià nivell C1 realitzada el 13/04/2019
Disponible instància de sol·licitud de reclamació al web
Termini de presentació de reclamacions: fins al 10 de maig de 2019
Lloc de presentació: registres d’entrada oficials. Per a agilitar la seua tramitació, es deurà també remetre via correu electrònic còpia de la sol·licitud registrada a l’adreça .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: anunci del sorteig de vocals dels tribunals

08 maig 2019

Anunci de la realització del sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d’ingrés i adquisició de noves especialitats.

Tindrà lloc el 13 de maig a les 10.00 hores, en la Sala de Juntes (escala 3) de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques: Procés d’impugnació. Cos de mestres-Convocatòria 2018

07 maig 2019

Actualitzat el 6/5/19
INFORMACIÓ I TRÀMIT A REALITZAR PER LES PERSONES QUE HAN MANIFESTAT L’INTERÉS A COMPARÈIXER EN ELS PROCEDIMENTS D’IMPUGNACIÓ ALS NOMENAMENTS DE FUCIONARIS/IES EN PRÀCTIQUES

Havent conclòs el passat dia 2 de maig el termini de recollida de Fitxes Personals, volem comunicar des dels Serveis Jurídics de STEPV, que hem remés per correu electrònic, document amb informació a més del primer tràmit a realitzar per les persones que han manifestat el seu interés a comparéixer en els procediments d’impugnació dels nomenaments de Funcionaris/ies en Pràctiques del Cos de Mestres. Convocatòria 2018.

Si alguna persona no ha rebut, aquest primer tràmit, que contacte amb el Sindicat.

ACTUACIONS A REALITZAR PER AQUELLS QUE VULGUEN PERSONAR-SE EN ELS PROCEDIMENTS CONTRA LA LLISTA DE NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES.CONVOCATÒRIA 2018:

 1. Emplenar Fitxa Personal del Procés d’Impugnació Funcionaris en Pràctiques Cos de Mestres ( model elaborat pel Sindicat, que adjuntem), la qual deurà ser emplenada, signada, escanejada i remesa, única i exclusivament, a la següent adreça de correu electrònic: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).
  Sols seràn admeses les que hagen segut rebudes a través d’aquest mitjà,
  Aquest correu es per a ús exclusiu de tramitació de les fitxes personals.
  La fitxa personal estarà disponible en la pàgina web del sindicat.
 2. Una vegada arreplegades les fitxes personals dels interessats/des, en el moment que corresponga, donarem les instruccions a portar a terme.
 3. El termini màxim per a traslladar-nos la fitxa personal es fixa el 02.05.2019.
 4. Atorgament de poders,  ” Apud Acta ” , de representació processal, quan sigueu avisats per part de la nostra procuradora. En eixe moment us traslladare’m les instruccions escaients (INSTRUCCIONS SOBRE COM PROCEDIR EN L’ATORGAMENT DE PODERS “APUD ACTA” DE REPRESENTACIÓ PROCESSAL)
  Al present document us adjunte’m la fitxa que teniu que emplenar amb les dades que consten en la mateixa. (1)
  El Sindicat, en funció del nombre de persones interessades que hagen remés la fitxa personal de dades, determinarà el cost econòmic del procediment.

Fitxa personal procés impugnació funcionaris en pràctiques cos mestres convocatòria 2018


(1) Avís de confidencialitat:
Aquest correu amb els seus documents annexos és privat i confidencial. Va dirigit exclusivament al seu destinatari. Aquesta Consultoria informa a qui pugui haver rebut per error aquest correu, que conté informació confidencial l’ús de la qual, còpia, reproducció o distribució està expressament prohibit. Si no és Vostè el destinatari del correu i el rep per error, li preguem el posi en coneixement de l’emissor i l’elimini sense copiar-lo, imprimir-lo o utilitzar-lo de cap manera. 


D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i de la normativa d’aplicació vigent, se l’informa que les seves dades personals, recollits en qualssevol dels nostres mitjans, seran tractats pel SINDICAT DE TREBALLADORSI TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT DEL PAIS VALENCIÀ – INTERSINDICAL VALENCIANA la finalitat de la qual és la gestió contractual i professional,per la qual cosa no se cediran a tercers, excepte obligació legal. Es posa en el seu coneixement el dret d’accés, rectificació i/o supressió, limitació de tractament, així com de cancel·lació o portabilitat del tractament de les seves dades personals, enviant comunicació al correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

 
Oposicions País Valencià

Catedràtics de Música i Arts Escèniques: Acta per a l’elecció de l’obra obligada de la prova pràctica (part B de la primera prova de la fase d’oposició)

02 maig 2019

Acta de l’elecció de l’obra obligada de la prova pràctica (part B de la primera prova de la fase d’oposició).


Oposicions País Valencià

Catedràtics 2018: prova de coneixements de valencià C1

12 abril 2019

CATEDRÀTICS 2018 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVELL C1

Enllaç per a la consulta de l’horari de la segona prova de coneixements de Valencià nivell C1, que es realitzarà el dissabte 13 d’abril de 2019.


Oposicions País Valencià

Oposicions 2019: prova de coneixements de valencià C1

12 abril 2019

OPOSICIONS 2019 - PROVA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ NIVEL C1

Enllaç per a la cosulta de l’horari de la segona part de la prova de coneixements de Valencià nivell C1, la qual es realitzarà el dissabte 13 d’abril de 2019.

 


Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques: convocatòria d’assemblees

10 abril 2019

STEPV convoca assemblees per a informar sobre els recursos presentats contra la llista de nomenaments com a funcionaris en pràctiques el pròxim 15 i 16 d’abril, a Alacant, València i Castelló. També informarem sobre la suspensió provisional d’aquests recursos, fet que va ser comunicat ahir al sindicat per part del Tribunal Superior de Justícia.

Les assemblees seran els dies, llocs i hores següents (Atenció: a València s’ha canviat la data inicial per disponibilitat del centre):

 • Alacant, dilluns 15 abril, saló d’actes de l’IES Cavanilles (Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell, 32-34), 18h
 • València, dimarts 16 d’abril, saló d’actes de l’IES Lluís Vives (C. Sant Pau, 4, enfront de l’Estació del Nord) , 18h
 • Castelló, dilluns 15 d’abril, seu del Sindicat (Marqués de Valverde, 8), 18h

Oposicions País Valencià

Catedràtics de Música i Arts escèniques: sorteig dels tribunals

10 abril 2019

Sorteig públic per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment d’accés selectiu d’ingrés al cos de catedràtics i catedràtiques de Música i Arts Escèniques.

Tindrà lloc el dia 11 d’abril a les 14.00 hores, en la Sala de Juntes (escalera 3) de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.Oposicions País Valencià

Ràtios places/aspirants per especialitat

05 abril 2019

Adjuntem un dcument amb les ràtios per especialitat i cos arran de la llista provisional.
Ràtios per especialitat i cos 2019


Oposicions País Valencià

Professorat en pràctiques: convocatòria d’assemblees

05 abril 2019

STEPV convoca assemblees per a informar sobre els recursos presentats contra la llista de nomenaments com a funcionaris en pràctiques
El pròxim 15 d’abril el Sindicat convoca assemblees a Alacant, València i Castelló per a informar sobre el procediment judicial respecte a les oposicions de 2018.
Com ja vam informar, el Sindicat va anunciar que convocaria aquestes assemblees quan tinguera accés als expedients per poder informar amb més detall sobre la situació. El dia 15 ja estarem en disposició d’informar amb coneixement de causa.
Les assemblees seran dilluns 15 d’abril, a les 18h, els llocs estan per determinar excepte a Castelló, ja que pel volum de gent afectada estem concertant salons d’actes d’instituts.

 • Alacant, lloc per determinar
 • València, lloc per determinar
 • Castelló, seu del Sindicat (Marqués de Valverde, 8)


Aclariment sobre la personació en el procés judicial
Moltes persones ens estan preguntant si han de personar-se o no. Aquest tema l’abordarem en les assemblees, però cal aclarir que la personació es pot dur a terme en qualsevol moment.
La diferència és que si et persones dins dels 9 dies tens accés a tot l’expedient, també de forma retroactiva des de l’inici del procés. Si és després dels 9 dies només a partir del moment en què et persones tindràs accés a tot el que passe a partir d’eixe moment. Però com ja hi ha afiliació personant-se dins el termini, el Sindicat tindrà accés a tot l’expedient.
Per a personar-se cal comptar amb advocat/a i procurador/a i té uns costos. Per això preferim tractar aquest tema en les assemblees i, en cas que s’opte per una personació massiva, ordenar tot el procediment i els possibles costos econòmics que puga tindre.Guies