Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Resultat del sorteig dels tribunals

10 març 2022

STEPV ha estat l’únic sindicat que ha assistit al sorteig de les persones vocals, titulars i suplents, dels tribunals d’oposició, i a les reserves.
Prèviament al sorteig, la Conselleria ha donat les dades següents:
- S’hi han inscrit 20600 persones
- Hi ha 393 tribunals (145 a Alacant, 53 a Castelló i 195 a València)
- Les sol·licituds de renúncia a ser membre dels tribunals només es poden realitzar quan es publiquen els tribunals en el DOGV, previst per al 22 de març, no abans.

Consulta ací el resultat del sorteig:

Acta del sorteig

Resultat del sorteig per ordre alfabètic

Resultat del sorteig per tribunalsf


INFORMACIÓ D’INTERÉS

Es publica el resultat del sorteig a efectes informatius. D’acord amb el punt 5.1 de la convocatòria, els òrgans de selecció seran nomenats per la Directora General de Personal Docent i publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Una vegada publicat el nomenament dels òrgans de selecció en el DOGV i d’acord amb els punts 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 de la convocatòria, s’obrirà un termini per a presentar dispenses, abstencions i recusacions al nomenament de manera telemàticament utilitzant un tràmit que es publicarà exclusivament per a aquest fi i l’enllaç del qual es publicarà en la pàgina web de Conselleria.


Oposicions OposicionsPaís Valencià

Oposicions de 2017, 2019 i 2020: acreditació requisits titulació

08 març 2022

Acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball provinents de les oposicions de 2017. 2019 i 2020

1. Convocatòria

  Resolució de 7 de març de 2022
  Annex I. Personal que ha de presentar documentació (actualitzat el 08/03/2022 15:00)
  Annex II. Personal que compleix els requisits de titulació corresponents

2. Tràmit
El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 8 de març de 2022 fins a les 10 hores del dia 28 de març de 2022.

    Accés al tràmit telemàtic d’acreditació de titulació
  Correu electrònic de contacte: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
  NOTA:Només poden accedir al tràmit telemàtic les persones incloses en l’annex I. Únicament s’haurà de presentar la documentació indicada en la plataforma


Oposicions País Valencià

Oposicions Mestres 2022: anunci sorteig vocals d’òrgans de selecció

03 març 2022

El sorteig tindrà lloc el dia 10 de març de 2022 a les 12:00 horas, al saló d’actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a l’avinguda de Campanar, núm. 32, de València.


Anunci del Sorteig.

Oposicions Comunitats Autònomes

Oposicicions Murcia: convocatoria

28 febrer 2022

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el año 2022, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023.Oposicions OposicionsPaís Valencià


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: Correcció d’errors convocatòria

27 gener 2022


CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment selectiu d’ingrés en el cos de Mestres i un procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos
.
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_577.pdf


Oposicions País Valencià

Oposicions mestres 2022: publicació del calendari

21 gener 2022

S’ha publicat el calendari del procediment selectiu al cos de mestres convocat per ORDRE 45/2021.

Més informació a l’apartat “Calendari i informació d’interés”:


Oposicions País Valencià

CATEDRÀTICS 2018 - Correcció d’errors de persones seleccionades després d’execució dels recursos estimats

19 gener 2022

Especialitats: Llengua Castellana i Literatura, i Matemàtiques

https://ift.tt/3GKz94i

Via Novetats RRHH

https://ift.tt/3GKz94iOposicions País Valencià

CATEDRÀTICS 2018 - Llista de persones seleccionades després d’execució dels recursos estimats. Recurs. Presentació de documentació.

10 gener 2022

Publicades les llistes de persones seleccionades en els procediments selectius convocats per Ordre 14/2018 i Ordre 15/2018, després d’execució dels recursos d’alçada estimats per resolució de la Directora General de Personal Docent, amb la consegüent obertura de termini de recurs i presentació de documentació per al seu nomenament.

Més informació als apartats “Llista de persones aspirants seleccionades després d’execució dels recursos d’alçada interposats” i “Presentació de documentació”:

  Catedràtics d’Ensenyament Secundari i Escoles Oficials d’Idiomes

Tràmit de presentació de documents

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: telèfon 961040504. Horari d’atenció (juliol): de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h. Horari d’atenció (agost): de dilluns a divendres de 8h a 15h.

  Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)


Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Guies