Oposicions

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Oposicions

Oposicions docents

Informacions i actualitzacions sobre les oposicions docents al País Valencià i altres comunitats autònomes.

El certificat digital o cl@ve

Davant la publicació de la convocatòria d’oposicions del Cos de Mestres 2018, previsiblement al llarg del mes d’abril, la Conselleria d’Educació va a implementar com a novetat la inscripció en línia a les proves de l’oposició. No serà possible cap inscripció en format paper.

Com ho faig

Oposicions País Valencià

Oposicions Art i Disseny: aclariment sobre els blocs temàtics

20 març 2019

La convocatòria d’oposicions planteja, en el cas d’Art i Disseny, l’elaboració d’una guia docent en el cas dels ensenyaments superiors, la qual ha de contindre “blocs temàtics”.
STEPV ha demanat un aclariment a l’ISEA sobre la definició de blocs temàtics perquè les persones aspirants ho tinguen en compte si opten per la presentació d’una guia docent.
Adjuntem l’explicació que ha enviat l’ISEA al Sindicat.

Document Blocs Temàtics

Oposicions País Valencià

Pràctiques: finalització de la fase de pràctiques del cos de mestres

07 març 2019

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 8.2 de la Resolució de 5 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques de les persones aspirants seleccionades en el procediment selectiu per a l’ingrés al cos de mestres i mestras convocat per l’Ordre 12/2018, el pròxim 15 de març de 2019 es donaran per finalitzades, amb caràcter general, les pràctiques per a aquells mestres o mestras que hagen prestat serveis durant un període de sis mesos.

D’altra banda, l’article 5.3 de la mateixa Resolució disposa que les persones aspirants hauran d’elaborar, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de la finalització, un informe final, que s’ajustarà al contingut que es fixa en l’annex IV, la presentació del qual es formalitzarà a través de la plataforma electrònica habilitada a aquest efecte.
Referent a això, convé informar les persones candidates que la plataforma informàtica tramitadora de l’informe final serà OVIDOC, a la qual s’accedirà mitjançant les claus d’ÍTACA. En aquesta plataforma s’habilitaran els espais necessaris per a l’emplenament del text corresponent al model d’informe final establert en l’annex IV de la Resolució anteriorment nomenada.

Per a l’emplenament de l’informe final s’informen les següents orientacions:

 1. En la plataforma OVIDOC es disposaran els espais coincidents amb el model d’informe final establert en l’annex IV per al seu emplenament mitjançant text. Per tant, la persona candidata no haurà d’adjuntar en aquesta plataforma un document de text o pdf.
 2. Les persones candidates disposaran de 4000 caràcters per a l’emplenament de cadascun dels subapartats de l’informe final.
 3. La plataforma electrònica tindrà habilitada la funcionalitat que permeta traslladar el contingut de l’informe final mitjançant la fórmula de còpia des d’un document de text.

Oposicions País Valencià

Assemblees informatives sobre les oposicions 2019

07 març 2019

STEPV convoca assemblees informatives sobre la convocatòria d’oposicions, per a informar i resoldre qualsevol dubte que puga sorgir.
També convoquem assemblees pel matí per al professorat que treballa per la vesprada a les seus d’Alacant, València i Castelló, els dies següents:

 • Alacant, dimecres 13 de març, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 11h
 • Castelló, dimecres 13 de març, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8),  12h
 • València, dimecres 13 de març, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix). 11h

La resta d’assemblees (per la vesprada) són les següents:

 • Dénia,  dimarts 12 de març, IES Maria Ibars, 17:30h
 • Elx, dilluns 11 de març, Seu STEPV (Maximilià Thous, 121),  17:30h
 • Torrevella, dimarts 12 de març, IES Mare Nostrum, 17:30h
 • Alacant, dimecres 13 de març, Seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12), 17:30h
 • Alcoi, dimecres 13 de març, Seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta), 17:30h
 • Petrer, dilluns 11 de març, IES Azorín, 17:30h
 • Benidorm, dijous 14 de març, IES Beatriu Fajardo, 17:30 h
 • Castelló, dimecres 13 de març, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8),  17:30h
 • La Vall d’Uixò, dimecres 13 de març, Seu del OSUT (C/Almenara, 11 baix), 17:30h
 • Vinaròs, dijous 21 de març, Casa de la Cultura, 17:30h
 • Port de Sagunt, dimarts 12 de març, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI), 18h
 • Massamagrell,  dilluns 11 de març, Centre de la Joventut (Av. Blasco Ibáñez, 8, junt a l’IES). 18h
 • València, dimarts 12 de març, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix). 18h
 • Alzira, dimecres 13 de març, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.). 18h
 • Gandia, dimarts 12 de març, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r). 17:30h
 • Xàtiva, dijous 14 de març, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n). 17:30h
 • Ontinyent, dijous 14 de març, CEIP Martínez Valls. 17:30h
 • Requena, dilluns 11 de març, CEIP Lucio Gil Fagoaga. 17:30h
 • Bunyol, dimarts 12 de març, CEIP Cervantes. 17:30h
 • Llíria, dimecres 13 de març, IES Camp de Túria/EOI. 18h

Oposicions País Valencià

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a les oposicions 2019

05 març 2019

S’obri el termini de presentació de sol·licituds per als processos selectius d’ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional; i, per al procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

El termini finalitzarà el 29 de març de 2019.
Oposicions País Valencià

Publicació del requisits tècnics per a tramitacions telemàtiques

15 febrer 2019

Lectura indispensable prèvia a la publicació de la convocatòria oposicions i a que estiga obert el termini inscripció corresponent.

La persona aspirant que desitge inscriure’s en els procediments selectius haurà d’assegurarse de:

 • Disposar d’un ordinador que complisca els requisits detallats
 • Un certificat electrònic i el programa Autofirma instal·lat.
 • Estar registrat en el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).

Està a la vostra disposició un “Tràmit de proves”.

Per a més informació:
http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones


Suport i incidències que ofereix Conselleria

 • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d’Espanya)
 • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfons 902482481 o 963985300. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacto
 • Altres problemes tècnics amb el tràmit d’inscripció: telèfon 961040504
 • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana). S’atendran dubtes una vegada publicada la convocatòria.
 • Ajuda presencial per a realitzar la inscripció al procediment: CEFIRES territorials.
 • Necessitat d’acudir amb certificat electrònic o registre previ en el sistema .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).Guies