DOGV Capçaleres

DOGV del 16 novembre 2017

DOGV de 16/11/2017, Núm 8171

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2017, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2017/2018.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 18 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova creació de Formació Professional denominat Instede Castellón FP, a Castelló de la Plana.

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de programes per a la reducció de l’abandonament escolar, per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats per al desenvolupament de la compensació educativa, per al curs 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 d’octubre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les subvencions a l’edició electrònica de llibres.

Universitat Miguel Hernández d’Elx
Extracte de la Resolució de 26 d’octubre de 2017, del rector, per la qual es convoquen beques per a estudiant assessor i de cooperació acadèmica per a la millora de la qualitat percebuda dels estudiants en els estudis de grau en el curs acadèmic 2017/2018.