DOGV Capçaleres

DOGV del 23 novembre 2017

DOGV de 23/11/2017, Núm 8176

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-17-322».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Análisis de la implantación de tres cepas de Saccharomyces cerevisiae seleccionadas en las vinificaciones de Cabernet-Sauvignon, CPI-17-325», a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica». (APOTIP/2017/020).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Chemical engineering of functional stable metal-organic frameworks: porous crystals and thin film devices (CHEM-FS-MOF). CPI-17-323».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «In vitro assay to test the effect of discontinued compounds or marketed drugs in a myotonic dystrophy type 1 cell model. CPI-17-326».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Componentes y láseres de fibra óptica. CPI-17-327, a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica». (APOTIP/2017/018).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Síntesis avanzada de nanofluoroforos incoloros (NANOFOR) CPI-17-324, a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica». (APOTIP/2017/021).

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, complementària de la Resolució de 28 de juliol de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per la Resolució de 28 d’abril de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al curs 2017-2018.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Primària corresponents al curs 2016-2017.

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CAF/01/47A, per a la contractació del servei de bar cafeteria de diversos centres docents públics de la província d’Alacant.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número CNMY17/CD70S/35. Subministrament de 75 exemplars de l’escala d’intel·ligència de Weschler per a la seua distribució entre els serveis psicopedagògics escolars.