DOGV Capçaleres

DOGV del 04 desembre 2017

DOGV de 4/12/2017, Núm 8183

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas interacciones en la frontera de altas energías, CPI-17-341». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (GVPROMETEO2017-053).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor/a júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Nuevas interacciones en la frontera de altas energías, CPI-17-342. Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport» (GVPROMETEO2017-053).

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Biología sintética y de sistemas de endo y exosimbiontes para la intervención sobre hospedadores eucariotes. CPI-17-340», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A chemical approach to molecular spin qubits: decoherence and organisation of rare earth single ion magnets (DECRESIM). CPI-17-343».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Collective infectious units and the social evolution of viruses (VIS-À-VIS). CPI-17-344».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: Utilització de materials de canvi de fase nanoencapsulats per a la millora de les propietats tèrmiques de sales foses en aplicacions d’alta temperatura (ENE2016-77694-R) codi: 16I369.

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: Aplicaciones catalíticas de compuestos organometálicos inmovilizados en la superficie de grafenos CTQ2015-69153-C2-2-R codi: 16I132.

III. ACTES ADMINISTRATIUS

B) SUBVENCIONS I BEQUES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
DECRET 190/2017, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’estableixen les normes especials reguladores de la concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d’Educació Primària.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s’amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, del director general de Política Educativa, per la qual s’amplia el termini de justificació de la convocatòria de subvencions destinades a accions i programes transversals educatius i innovadors que promoguen l’educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2016-2017.

C) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del II Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració autonòmica, d’adhesió al contingut de la modificació del Pacte d’Acció Sindical de la Mesa Sectorial de Funció Pública, de 4 de juliol de 2017. Codi 80000062011986.