DOGV Capçaleres

DOGV del 14 novembre 2017

DOGV de 14/11/2017, Núm 8169

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial/a de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Obtención de bionutrientes y energía del agua residual urbana mediante cultivo de microalgas, tratamiento anaerobios, cristalización de fósforo, absorción de NH3 y compostaje. CPI-17-311», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dos places de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Modulación del magnetismo en cristales semi-metálicos análogos al grafeno. CPI-17-319». Programa SEJI 2017 (Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors) (SEJI/2017-010).

Universitat de València
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 d’octubre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dos places d’investigador/a en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Precise phenomenology in the LHC ERA, CPI-17-302». Programa SEJI 2017 (Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors) (SEJI/2017/019).

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/CD81S/83. Contracte d’assegurança per a assistència sanitària dels auxiliars de conversació per al curs escolar 2017-2018.

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/CD81S/84. Servei d’assegurança de repatriació per als auxiliars de conversació durant el curs escolar 2017-2018.