DOGV Capçaleres

DOGV del 05 desembre 2017

DOGV de 5/12/2017, Núm 8184

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 d’octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment d’ingrés al cos de mestres, convocat per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Effects of phenolic antioxidants (pterostilbene and 3-hydorlytyrosol) and nicotinamide riboside as radioprotectors and mitigators against gamma and proton ratiation exposure. CPI-17-345».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Red en Terapia Celular TERCEL (RD16/0011/0026), (Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Economia, Industria y Competitividad). CPI-17-346», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2017, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: Evaluación de riesgos y factores psicosociales en el Ayuntamiento de Castellón; codi: 17I270, Grup d’investigació WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables.