DOGV Capçaleres

DOGV del 29 novembre 2017

DOGV de 29/11/2017, Núm 8180

II. AUTORITATS I PERSONAL

A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Comprendiendo la biogenesis y el plegamiento de las proteinas de membrana. CPI-17-329», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa para promoción y apoyo de proyectos H2020 en la Universitat de València. CPI-17-332».

Universitat de València
RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2017, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Programa para promoción y apoyo de proyectos H2020 en la Universitat de València, CPI-17-333».

V. ANUNCIS

B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/PL11A/71. Enquesta sobre l’ús i el coneixement del valencià en l’Administració local valenciana. 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Licitació número CNMY17/VT00A/63. Reforma lavabos, substitució de fusteria exterior i substitució elements de fibrociment en el CEIP San Clemente de Sedaví (Valencia)