4 de desembre Eleccions sindicals

Propostes electorals 2018

Propostes comunes

Propostes electorals comunes a tots els ensenyaments.

Accedeix-hi

Infantil i Primària

Propostes electorals per a l'ensenyament infantil, la primària i l'educació especial.

Accedeix-hi

Secundària i Batxillerat

Propostes electorals per a l'ensenyament secundari, el batxillerat i la formació professional.

Accedeix-hi

Formació Professional

Propostes electorals per a la formació professional.

Accedeix-hi

Ensenyaments d’idiomes

Per la millora i potenciació dels Ensenyaments d’Idiomes

Accedeix-hi

Ensenyaments artístics

Condicions laborals específiques, plantilles, organització i ordenació dels Ensenyaments Artístics Elementals, Professionals i Superiors.

Accedeix-hi

Inspecció educativa

Propostes electorals per a la inspecció educativa.

Accedeix-hi

Formació de persones adultes

Accedeix-hi