Proposta d’arranjament escolar per al curs 2024/25 i guia per a presentar al·legacions

07 / 05 / 2024

Enllacem ací la proposta d’arranjament escolar que ha enviat la Conselleria d’Educació, juntament amb les instruccions per a presentar al·legacions, si és el cas.

Aquesta proposta ha estat comunicada als consells escolars municipals, o directament als ajuntaments en els casos en què no hi ha consell escolar municipal, que podran presentar les seues al·legacions, també telemàtiques, fins el 21 de maig.


Proposta d’arrranjament:

Accedeix ací a la Guia per a la presentació d’al·legacions. (al final trobareu un model d’al·legacions) i normativa a tindre en compte.

Si envieu al·legacions feu-nos arribar una còpia a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per fer-ne el seguiment.

Gràcies.

 


Proposta d’arranjament escolar per al curs 2023/24 i guia per a presentar al·legacions

22 / 02 / 2023

Enllacem ací la proposta d’arranjament escolar que ha enviat la Conselleria d’Educació, juntament amb les instruccions per a presentar al·legacions, si és el cas.
Aquesta proposta ha estat comunicada als consells escolars municipals, o directament als ajuntaments en els casos en què no hi ha consell escolar municipal, que podran presentar les seues al·legacions, també telemàtiques, fins el 10 de març.

Proposta d’arranjament:

  Proposta Alacant
  Proposta Castelló
  Proposta València

Accedeix ací a la Guia per a la presentació d’al·legacions. (al finl trobareu un model d’al·legacions) i normativa a tindre en compte.
Si envieu al·legacions feu-nos arribar una còpia a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per fer-ne el seguiment.
Gràcies

 


Arranjament escolar definitiu curs 2022/23

12 / 01 / 2023

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es relaciona el catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat.


Arranjament escolar curs 2022/23 i guia per a presentar al·legacions

07 / 03 / 2022

Enllacem ací la proposta d’arranjament escolar que ha enviat la Conselleria d’Educació, juntament amb les instruccions que van facilitar fa uns dies:
Els documents adjunts, un per cada Direcció Territorial, contenen el llistat de centres en què es preveu que hi haja variació en el nombre d’unitats en funcionament. Això inclou les unitats de catàleg i les habilitades.

En cada cas s’ha especificat el criteri aplicat per fer la proposta de disminució d’unitats.

Aquesta proposta ha estat comunicada als consells escolars municipals, o directament als ajuntaments en els casos en què no hi ha consell escolar municipal, que podran presentar les seues al·legacions, també telemàtiques, fins el 22 de març en el cas de Castelló i fins el 25 de març en el cas de València i Alacant.

Proposta d’arranjament:

Accedeix ací a la Guia per a la presentació d’al·legacions. (inclou model d’al·legacions), els criteris publicats recentment per Conselleria i normativa a tindre en compte.
Si envieu al·legacions feu-nos arribar una còpia a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per fer-ne el seguiment
Gràcies


Instruccions sobre criteris d’arranjament escolar 2022-2023

18 / 02 / 2022

Instruccions de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per les quals es fixen els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2022-23


Publicat al DOGV nova correcció d’errors de l’arranjament definitiu 2021/22

09 / 02 / 2022

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 de gener de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es recull el Catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents, i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2022/962]


Publicat al DOGV l’arranjament definitiu 2021/22 i correcció d’errors

08 / 02 / 2022

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es relacionen el catàleg d’unitats i les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents, i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


Arranjament escolar curs 2021/22 i guia per a presentar al·legacions

01 / 04 / 2021

Enllacem ací la proposta d’arranjament escolar que ha enviat la Conselleria d’Educació, juntament amb les instruccions que han facilitat:
Els documents adjunts, un per cada Direcció Territorial, contenen el llistat de centres en què es preveu que hi haja variació en el nombre d’unitats en funcionament. Això inclou les unitats de catàleg i les habilitades. No es proposa cap supressió i les unitats que no siguen necessàries per a l’escolarització d’alumnat es posaran en No funcionament.

En cada cas s’ha especificat el criteri aplicat per fer la proposta de disminució d’unitats.

Aquesta proposta ha estat comunicada, per mitjans telemàtics, als consells escolars municipals, o directament als ajuntaments en els casos en què no hi ha consell escolar municipal, que podran presentar les seues al·legacions, també telemàtiques, fins el 21 d’abril.

Proposta d’arranjament:
- Alacant
- València
- Castelló

Accedeix ací a la Guia per a la presentació d’al·legacions (inclou model d’al·legacions) i normativa a tindre en compte
Si envieu al·legacions feu-nos arribar una còpia a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per fer-ne el seguiment
Gràcies


Proposta d’arranjament escolar 2020/21 i criteris

21 / 02 / 2020

Segons ens acaba d’informar la Conselleria, Ahir, 19 de febrer, es va procedir a comunicar als centres la proposta d’arranjament escolar per al curs 2020-2021, que adjuntem.
També ens han enviat els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2020-2021.

- Consulta ací els criteris

- Consulta ací la proposta d’arranjament:
Proposta Alacant
Proposta Castelló
Proposta València

- Termini per a presentar al·legacions: fins el 6 de març, mitjançant Xarxa Entitats.
Feu-nos arribar les vostres al·legacions a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per a defensar-les en les direccions territorials.
Gràcies


Publicat al DOGV l’arranjament definitiu 2019

08 / 05 / 2019

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


Normativa