Arranjament escolar curs 2021/22 i guia per a presentar al·legacions

01 / 04 / 2021

Enllacem ací la proposta d’arranjament escolar que ha enviat la Conselleria d’Educació, juntament amb les instruccions que han facilitat:
Els documents adjunts, un per cada Direcció Territorial, contenen el llistat de centres en què es preveu que hi haja variació en el nombre d’unitats en funcionament. Això inclou les unitats de catàleg i les habilitades. No es proposa cap supressió i les unitats que no siguen necessàries per a l’escolarització d’alumnat es posaran en No funcionament.

En cada cas s’ha especificat el criteri aplicat per fer la proposta de disminució d’unitats.

Aquesta proposta ha estat comunicada, per mitjans telemàtics, als consells escolars municipals, o directament als ajuntaments en els casos en què no hi ha consell escolar municipal, que podran presentar les seues al·legacions, també telemàtiques, fins el 21 d’abril.

Proposta d’arranjament:
- Alacant
- València
- Castelló

Accedeix ací a la Guia per a la presentació d’al·legacions (inclou model d’al·legacions) i normativa a tindre en compte
Si envieu al·legacions feu-nos arribar una còpia a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per fer-ne el seguiment
Gràcies


Proposta d’arranjament escolar 2020/21 i criteris

21 / 02 / 2020

Segons ens acaba d’informar la Conselleria, Ahir, 19 de febrer, es va procedir a comunicar als centres la proposta d’arranjament escolar per al curs 2020-2021, que adjuntem.
També ens han enviat els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball docent i altres característiques, en centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen educació infantil (2n cicle), educació primària i educació especial i per a la proposta de modificació del nombre d’unitats concertades en centres privats concertats, per al curs 2020-2021.

- Consulta ací els criteris

- Consulta ací la proposta d’arranjament:
Proposta Alacant
Proposta Castelló
Proposta València

- Termini per a presentar al·legacions: fins el 6 de març, mitjançant Xarxa Entitats.
Feu-nos arribar les vostres al·legacions a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per a defensar-les en les direccions territorials.
Gràcies


Publicat al DOGV l’arranjament definitiu 2019

08 / 05 / 2019

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


Publicat al DOGV l’arranjament definitiu

18 / 05 / 2018

Consulta ací l’arranjament:
RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


Proposta d’arranjament escolar 2018/19

28 / 03 / 2018

Nota: Algunes de les comunicacions que ja s’han fet als ajuntaments han sofert modificacions. Les al·legacions s’han de lliurar en 10 dies. Com sempre, des del sindicat ajudarem als centres i als municipis perquè les al·legacions tinguen èxit.


Publicat al DOGV l’arranjament definitiu

21 / 05 / 2017

Consulta ací l’arranjament
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publica el catàleg d’unitats, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


Proposta d’arranjament escolar per al curs 2017/18

20 / 04 / 2017

Proposta Alacant
Proposta Castelló
Proposta València

Al·legacions: entre el 25 i el 28 d’abril cal convocar els CEMs per a presentar les al·legacions, si s’escau.
Feu-nos arribar les vostres al·legacions a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) per a defensar-les en les direccions territorials.
Gràcies


Publicat l’arranjament definitiu en el DOCV

21 / 06 / 2016

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’arreplega el catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.


Publicat l’arranjament definitiu

06 / 05 / 2016

RESOLUCIÓ  de 5 de maig de 2016,  de la Conselleria d’Educació,  Investigació,  Cultura i Esport,  per la qual es publica el catàleg d’unitats,  la denominació  i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació  Infantil,  Educació  Primària,  Educació  Infantil i Primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat


Arranjament escolar provisional 2016/17

16 / 03 / 2016

Consulta ací la proposta provisional i feu-nos arribar les vostres al·legacions.

Fes-nos arribar les al·legacions a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i les farem arribar a l’administració per a defensar-les.


Normativa