Proposta arranjament 2014/15

19 / 12 / 2013

Consulta ací la proposta i entra a la guia per a presentar les al·legacions. Envieu-les a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
Gràcies


Modificació de l’arranjament escolar 2013

02 / 07 / 2013

El DOCV d’avui publica el nou arranjament dos dies abans de les adjudicacions de professorat suprimit, pràcticament com l’any passat. Consulta ací el document.


Publicat l’arranjament escolar d’infantil, primària i EE en el DOCV

05 / 04 / 2013

Consulta’l ací
En els pròxims dies STEPV farà un estudi comparatiu entre la publicació definitiva en el DOCV i la proposta inicial per comprovar si s’han atés les desenes d’al·legacions presentades pel sindicat.


Arranjament escolar 2013/14

28 / 01 / 2013

El termini per a presentar al·legacions és el 12 de febrer de 2013.
Feu-nos arribar les vostres al·legacions a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i les defensarem en les Direccions Territorials.
Arranjament Escolar 2013/14

Què cal fer?

De no estar conforme amb la proposta cal fer al·legacions que han de passar pel Consells Escolars de Centre i pel Consell Escolar Municipal. Una vegada passen pels Consells Escolars les al·legacions, cal enviar una copia de la mateixa a la Direcció General de Centres, altra a la inspecció de zona i altra al STEPV, per poder donar-vos suport.

Què es pot al·legar?

En l’escrit d’al·legacions que ha de fer el Consell Escolar (de centre o municipal) podem al·legar qüestions com els metres quadrats de les aules (consulta ací el Reial Decret de requisits mínims dels centres), els programes lingüístics, el número d’unitats del centre, o la denominació del centre.
La Conselleria ha modificat els criteris de l’arranjament augmentant la ràtio a 30 alumnes per aula, amb la qual cosa se suprimeixen moltes unitats, especialment en infantil. Consulta ací els nous criteris de l’arranjament, amb l’augment de ràtios.
Després que l’administració revise les al·legacions, es publicarà l’arranjament definitiu (que es preveu que siga a partir del 4 de març). Una vegada estiguen establertes quantes unitats tindrà el centre per al curs 2013-2014, podrem veure la plantilla que hi correspon. Enguany, a més de la retallada per l’augment de ràtio, tenim també la retallada de la modificació de les plantilles: en el curs actual, les plantilles estan establertes mitjançant un acord del 1996 (que podeu veure ací); a partir del curs que ve, en canvi, l’administració pretén canviar la configuració de les plantilles de primària i retallar 400 llocs de treball. Consulta ací la proposta de la Conselleria.

Si teniu cap dubte, no dubteu en telefonar als responsables comarcals del STEPV. O a qualsevol de les seus del STEPV.


Criteris definitius d’arranjament escolar i enquesta

12 / 12 / 2012

Document enviat divendres 7 de desembre

Us enllacem al final d’aquest correu el darrer document enviat per Conselleria divendres passat amb els criteris definitius de l’arranjament escolar per al curs que ve.
Com podreu observar, el document inclou tots aquells aspectes que recollien les instruccions del 2009 que no estaven en els document de la Mesa Tècnica (referències a l’augment i consolidació d’unitats, a les plantilles i llocs de treball per número d’unitats, als CEE i unitats específiques, als CAES, als projectes educatius i als CRA, entre d’altres), i posa en negre sobre blanc l’augment generalitzat de ràtio.
No obstant, la proposta inicial de retallades va ser rebaixada gràcies a la pressió sindical: l’agrupació de cursos, cicles, nivells o etapes no es podrà fer en centres complets, i la ràtio màxima d’alumnat per agrupar unitats en centres incomplets ha disminuït.
Així i tot, STEPV rebutja aquestes instruccions, ja que s’han modificat a l’alça per aplicar l’augment de ràtio, augment que suposarà la disminució d’unitats i llocs de treball docents i el deteriorament de l’escola pública, que tindrà menys recursos per atendre a més alumnat.
En eixe sentit, el Sindicat està fent un estudi sobre com quedaran els centres amb l’aplicació d’aquests criteris.
És per això que us demanem que contesteu l’enquesta que trobareu ací.
Descarrega’t ací les instruccions definitives
Gràcies per la vostra atenció i col·laboració.


Publicada la modificació de l’arranjament escolar

04 / 07 / 2012

Publicada la RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per la qual es modifica parcialment la Resolució de 22 de febrer de 2012, referida a canvis en el catàleg d’unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2012/6654].
Aquesta nova modificació de l’arranjament escolar d’infantil i primària és fruit de la nova normativa de retallades en educació. STEPV presentarà el corresponent recurs conta la resolució per no complir els tràmits necessaris i no donar els terminies corresponents per a presentar les al·legacions per part dels centres i els Consells Escolars Municipals.


Publicada la resolució de l’arranjament de primària

14 / 03 / 2012

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2012, de la consellera d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es modifica el catàleg d’unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat.
D’acord amb el punt Sext, la resolució podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé cabrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
– El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant del conseller d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de ser publicada.


Proposta d’arranjament per al curs 2012 / 13

22 / 12 / 2011

Conselleria ha facilitat a STEPV la proposta d’arranjament escolar per al curs 2012-2013.
Aquesta primera fase del procés d’arranjament finalitzarà el 20 de gener.


Què cal fer?

De no estar conforme amb la proposta cal fer al·legacions que han de passar pel Consells Escolars de Centre i pel Consell Escolar Municipal. Una vegada passen pels Consells Escolars les al·legacions, cal enviar una copia de la mateixa a la Direcció General de Centres, altra a la inspecció de zona i altra al STEPV, per poder donar-vos suport.

Què es pot al·legar?

Es pot al·legar qüestions com la denominació del centre, els programes lingüístics i el número d’unitats del centre.
Una vegada coneixeu quantes unitats tindrà el centre per al curs 2012-2013, per saber quina serà la plantilla del centre només cal aplicar els criteris de l’arranjament que us adjuntem. Es tracta del document del curs 2008-2009, però és totalment vàlid.
A més, us adjuntem també la guia de l’arranjament elaborada pel STEPV.
La Conselleria no ha negociat aquest curs els criteris de l’arranjament, i per tant l’imposa sense haver escoltat les organitzacions sindicals. STEPV respecte dels criteris vol recordar-vos les reivindicacions següents:

  • Cal una reducció de la ràtio mestre/alumnes per a les unitats d’Educació infantil i Educació Especial
  • Cal una adequació de la ràtio dels centres incomplets (CRAs) de manera que es puguen atendre adequadament les característiques de l’alumnat d’aquestes etapes i centres.
  • Cal el trasllat definitiu de tot l’alumnat de primer cicle de l’ESO que encara roman en els col·legis públics de Primària 21 anys després de la promulgació de la LOGSE.
  • Cal una modificació de la normativa que regula l’admissió de l’alumnat per tal de que siga efectiva una equilibrada i equitativa distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials i compensació educativa i immigrants entre tots el centres sostinguts amb fons públics siguen públics o privats concertats.
  • Dotació de personal d’administració en tots els centres públics.

Si teniu cap dubte, no dubteu en telefonar als responsables comarcals del STEPV. O a qualsevol de les seus del STEPV.

Arranjament del curs 2012/13


Normativa

Catàleg d’unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es relaciona el catàleg d'unitats, les creacions, supressions i modificacions de llocs de treball docents i es publica la plantilla orgànica del cos de mestres dels centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat.
PDF