CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de juny de 2021

18 / 06 / 2021

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de juny de 2021, per la qual s’estableix el procediment per a la pròrroga extraordinària de les destinacions obtingudes en comissió de serveis, en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent. [2021/6867]

Atés que aquesta correcció afecta les sol·licituds del personal docent que desitge optar per la pròrroga en els centres amb programa experimental plurilingüe, s’obri un termini de 7 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, perquè aquest personal docent, si els interessa, presente la seua sol·licitud de permanència en el lloc que ocupa en l’actualitat.

Termini: des del dia 19/06/2021 fins al 25/06/2021


Comissions de serveis: nomenament de la comissió de valoració

07 / 06 / 2021

Nomenament de la comissió de valoració per a l’avaluació de les causes al·legades i/o mèrits presentats pels participants en el procediment de comissió de serveis.


Comissions de serveis: correcció d’errades

02 / 06 / 2021

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treballen comissió de serveis, durant el curs 2021-2022

Cos de Mestres

Cos de Secundària i altres cossos


Enllaç assemblea SPES sobre comissions de serveis

29 / 05 / 2021

El Sindicat convoca assemblea específica sobre les comissions de serveis per al professorat dels SPES, atenent la situació provocada pel decret d’orientació, encara no publicat, però que suprimeix els SPES, com sabeu.

L’assemblea serà dilluns 31 de maig a les 18h en aquest enllaç
Recordeu que el termini de sol·licitud de participació s’ha ampliat fins al 2 de juny.


Comissions de serveis: Assemblees telemàtiques dia 25 i 26 de maig

24 / 05 / 2021

Assemblees per qui opta des de fora del País Valencià
Exclusivament per a les persones que tenen destinació definitiva en altres territoris i per als que acaben d’adjudicar en el concurs de trasllats des de fora i sol·liciten comissió de serveis a centres del País Valencià:
Dimarts 25 de maig
- 11h, en aquest enllaç
- 18h, en aquest enllaç

Assemblees per a la resta de persones
Dimecres 26 de maig
Alacant
- 11h, en aquest enllaç
- 18h, en aquest enllaç

Castelló
- 11h, en aquest enllaç
- 18h, en aquest enllaç

València
- 11h, en aquest enllaç
- 18h, en aquest enllaç


Comissions de servei:  S’amplia els terminis de procediment del cos de Mestres i cos de Secundària i altres cossos

24 / 05 / 2021

 • Anunci de participació per al personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives.
  •   Termini: del 21 al 25 de maig de 2021 S’AMPLIA EL TERMINI AL 28 DE MAIG DE 2021

   

 • Sol·licitud general de participació.
  •   Termini: del 21 al 31 de maig de 2021 S’AMPLIA EL TERMINI AL 2 DE JUNY DE 2021

   


Comissions de serveis 2021: publicada les bases de la convocatòria

20 / 05 / 2021

Convocatòria:
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos

 • Anunci de participació per al personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives.
  •   Termini: del 21 al 25 de maig de 2021
 • Sol·licitud general de participació.
  •   Termini: del 21 al 31 de maig de 2021

Comissions de serveis 2020: llistats definitius

05 / 08 / 2020

Llocs específics

Resta de comissions de serveis

Mestres

Secundària i altres cossos

Recursos de reposició
Contra el llistat definitiu es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, o bé caldrà plantejar directament
un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant de la directora general de Personal Docent d’aquesta conselleria en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació.

Nota: Des de STEPV recomanem interposar el recurs de reposició primer, abans d’anar al contenciós (que es resoldrà d’ací dos anys). La Conselleria resol els recursos de reposició normalment a finals d’agost. En aquest enllaç, les persones afiliades poden descarregar-se els models de recurs (si teniu cap problema per accedir a l’espai envieu un correu a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i us el farem arribar):

- Accés als recursos de reposició des de l’Espai de l’Afiliació


Comissions de servei 2020: llistats provisionals

31 / 07 / 2020

Mestres


Secundària i altres cossos

Reclamacions
Reclamacions telemàtiques: des de les 19:00 hores del 31 de juliol de 2020 fins a les 19:00 hores del 4 d’agost de 2020.

Davant aquests llistats els interessats podran presentar reclamacions a través del enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud.

Accés a reclamacions per a participants que figuren en els annexos I i II:

Accés a reclamacions per a participants que figuren en els annexos III a VI: es realitzaran mitjançant el correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).

En el missatge de reclamació hauran d’indicar:

 • Cognoms i Nom
 • DNI
 • Telèfon i correu de contacte
 • Objecte de la reclamació

A partir del dilluns 3 d’agost s’habilitarà la plataforma de tramitació telemàtica per a realitzar la reclamació.

Seguiment de reclamacions per part del Sindicat
Enllacem ací unes instruccions per a fer el seguiment de les reclamacions a les comissions de serveis. Per favor llegiu-lo atentament i seguiu les instruccions perquè altrament no podrem fer-ne el seguiment:
INSTRUCCIONS STEPV PER A FER EL SEGUIMENT DE LES COMISSIONS DE SERVEIS 2020/2021


Adjudicació provisional de les comissions de serveis de llocs específics

31 / 07 / 2020

  Resolució
 
Llistats provisionals
      A. Unitats Específiques de Comunicació i Llenguatge (aules CIL).
      B. Unitats Pedagògiques Hospitalàries.
      C. Centres amb Programa Experimental Plurilingüe.
      D. Centres d’FPA en Establiments Penitenciaris.
      E. Serveis Psicopedagògics Escolars de Sector (SPE).
      F. Seccions d’Educació Secundària en Centres de Reeducació.
      G. Centres Integrats Públics de Formació Professional.
      H. Centre Específic d’Educació a Distància (CEED).
      I. Centre de les Residències del Complex Educatiu de Cheste.
      J. Llocs catalogats d’especial dificultat en centres d’educació secundària, així com els llocs d’acció compensatòria catalogats en els centres d’acció educativa singular (CAES).

Reclamacions
Davant del present llistat provisional es podran interposar en un termini de 48 hores des de la data i hora de publicació del mateix, reclamacions únicament per via telemàtica a través de l’adreça de correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF