Instruccions per a la sol·licitud de pròrroga de les destinacions per Comissió de Serveis Específics

03 / 04 / 2019

  • Tot aquell funcionari o funcionària que està ocupant un d’aquests llocs i vol optar a prorrogar el seu destí, hi haurà d’accedir des del dia 4 fins al 17 d’abril de 2019 a l’URL corresponent al lloc específic i formular la seua sol·licitud de permanència en la vacant que ocupa en l’actualitat, durant el curs 2019-2020. Els URL d’accés personalitzades, s’enviaran per correu electrònic a l’adreça de correu corporatiu de les persones interessades i dels centres.
    Hi haurà d’omplir també, en el mateix termini, el qüestionari d’autoavaluació, Annex I, corresponent al seu lloc de treball.
  • Les direccions dels centres, les subdireccions de les seccions o les persones inspectores encarregades de centres o llocs on hi haja persones en comissions de serveis específiques rebran un correu electrònic amb l’URL personalitzada per omplir telemàticament el qüestionari indicat a l’Annex II (recopilació d’informació de la funció docent exercida en els llocs de treball específics). Termini: del 2 al 9 de maig.
  • A partir del dia 10 de maig de 2019 es publicarà a la web de la Conselleria d’Educació,Investigació, Cultura i Esport el llistat provisional d’aquells funcionaris o funcionàries que han obtingut pròrroga.
    Es podran presentar reclamacions a aquest llistat provisional, únicament per via telemàtica, en un termini de 48 hores des de la data i hora de la publicació d’aquest llistat.

La CONVOCATÒRIA DE COMISSIONS PER MOTIUS MÈDICS, SOCIALS I FAMILIARS encara no s’ha negociat. En tindre informació sobre aquest procediment, la compartirem.

Instruccions de 3 d’abril de 2019 per a la sol·licitud de pròrroga de les destinacions obtingudes per Comissió de Serveis Específics.


Resolució definitiva després dels recursos de reposició

20 / 12 / 2018

Cos de mestres

Secundària i altres cossos


Sobre els informes mèdics de les comissions de servei

27 / 09 / 2018

Ja es poden arreplegar els informes mèdics de les comissions de servei.
Els informes propis estan a les DT i cal demanar-los per registre a la inspecció mèdica.
Els informes de familiares a càrrec, s’arrepleguen a Conselleria. També cal demanar-los per registre.
Respecte a les publicacions i altres documents originals presentats x al concurs de trasllats.
El termini establert a la norma és de l’1 al 15 d’octubre.
Possiblement la Direcció Territorial de València ampliarà el termini. En tindre-ho confirmat informarem.


Correcció d’errors de comissions de servei de llocs específics 2018/19

26 / 07 / 2018

Text de la correcció d’errades
Annex I-E: Serveis Psicopedagògics Escolars de Sector (SPE)
Annex II: docents que no prorroguen


Llistats definitius Comissions de servei 2018/19

25 / 07 / 2018

COS DE MESTRES

Resolució

Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució. (personal que repeteix per segona vegada)

Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per segona vegada)

Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base tercera de la Resolució. (personal que repeteix per primera vegada)

Annex IV: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per primera vegada)

Annex V: Llistat definitiu de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base quarta de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VI: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base quarta. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VII: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base Quarta amb indicació de la causa. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VIII: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l’exercici del càrrec de director d’un centre públic docent.


COS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

Resolució
 
Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució. (personal que repeteix per segona vegada)

Annex II: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per segona vegada)

Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base tercera de la Resolució. (personal que repeteix per primera vegada)

Annex IV: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per primera vegada)

Annex V: Llistat definitiu de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base quarta de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VI: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base quarta. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VII: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base Quarta amb indicació de la causa. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)

Annex VIII: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l’exercici del càrrec de director d’un centre públic docent .


Els llistats definitius de les comissions, demà 25 de juliol

24 / 07 / 2018

La data prevista, per la Conselleria, per la publicació dels llistats definitius de les comissions de servei per causes socials, mèdiques i familiars serà el dimecres 25 al final del matí.


Pròrroga de comssions de serveis de llocs específics: llistes definitives

23 / 07 / 2018

Llistes definitives del personal funcionarial que ha obtingut la pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics.


Comissions de serveis provisionals

19 / 07 / 2018

COS DE MESTRES


Resolució
Annex I: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució. (personal que repeteix per segona vegada)
Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per segona vegada)
Annex III: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base tercera de la Resolució. (personal que repeteix per primera vegada)
Annex IV: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per primera vegada)
Annex V: Llistat provisional de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base quarta de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VI: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base quarta. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VII: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base Quarta amb indicació de la causa. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VIII: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l'exercici del càrrec de director d'un centre públic docent.

Reclamacions

Reclamacions telemàtiques: des de les 20:00 hores del 19 de juliol de 2018 fins a les 20:00 hores del 21 de juliol de 2018.

Davant els llistats dels annexos I, II, III i IV els interessats podran presentar reclamacions a través del enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

Accés a OVIDOC

Davant els llistats dels annexos V, VI, VII i VIII els interessats podran presentar reclamacions a través de l'enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

MESTRES: Accés a reclamació telemàtica


SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

Resolució
Annex I: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució. (personal que repeteix per segona vegada)
Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per segona vegada)
Annex III: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base tercera de la Resolució. (personal que repeteix per primera vegada)
Annex IV: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per primera vegada)
Annex V: Llistat provisional de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base quarta de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VI: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base quarta. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VII: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base Quarta amb indicació de la causa. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VIII: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l'exercici del càrrec de director d'un centre públic docent .

Reclamacions

Reclamacions telemàtiques: des de les 20:00 hores del 19 de juliol de 2018 fins a les 20:00 hores del 21 de juliol de 2018.

Davant els llistats dels annexos I, II, III i IV els interessats podran presentar reclamacions a través del enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

Accés a OVIDOC

Davant els llistats dels annexos V, VI, VII i VIII els interessats podran presentar reclamacions a través dels enllaços següents, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

PROFESSORS I CATEDRÀTICS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D'ESCOLES D'IDIOMES
CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


Llistes provisionals del personal funcionarial que ha obtingut la pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics

17 / 07 / 2018

Llistats provisionals


Convocatòria assemblees comissions de serveis (peticions telemàtiques)

12 / 06 / 2018

- Alacant: dijous 14 de juny, a les 17:30h. Seu del Sindicat (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12)
- València: dijous 14 de juny, a les 17:30h. Seu d’STAS (Juan de Mena, 14-baix)
- Castelló: dijous 14 de juny, a les 17:30h. Seu del Sindicat (Marqués de Valverde, 8)

Període peticions telemàtiques
En compliment de les resolucions de 30 d’abril quant als procediments per a la concessió de la Comissió de serveis en els cossos docents diferents de llocs de treball, s’obre el període d’aplicació telemàtica de centres de destinació de la Dia 14 de juny (0:00 h) fins al 18 de juny (23:59 h) a través del web de la CEICE.


Guia de les comissions de servei 2017


Regulació de les comissions de servei

Comissions de serveis: convocatòria per a secundària i resta de cossos 2018

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2018-2019, per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

Correcció d'errades del 24 de maig.

PDF

Comissions de serveis: convocatòria per al cos de mestres 2018

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2018-2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes. Correcció d'errades.

PDF