Comissions de serveis a llocs específics: llistats provisionals de persones participants

18 / 07 / 2022

Llistats provisionals de persones participants

I. UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES (UPH) Consulta nou llistat més avall

II. CENTRES DOCENTS EN ESTABLIMENTS PENITENCIÀRIS

III. SECCIONS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EN ESTABLIMENTS PENITENCIÀRIS O EN CENTRES DE REEDUCACIÓ

IV. CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (CEED) Consulta nou llistat més avall

V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ (UEO) Consulta nou llistat més avall

VI. ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES VIRTUAL VALENCIANA (EOI_VV)

Reclamacions
Davant d’aquests llistats provisionals poden presentar-se reclamacions des de les 12:00 hores del 19 de juliol de 2022 fins a les 10:00 hores del 22 de juliol de 2022.

Detectats errors en els llistats publicats de les modalitats UPH, CEED i UEO es procedeix a substituir-los pels corregits (26 de juliol de 2022).

  I. UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES (UPH)
  IV. CENTRE ESPECÍFIC D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (CEED)
  V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ (UEO)

 


Llista provisonal de les pròrrogues en llocs específics per al curs 2022-2023 de conformitat amb la base sisena

18 / 07 / 2022

Llistats provisionals PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA

  Resolució
  Llistats:
      CIL
      UEO

Reclamacions: Aquells funcionaris o funcionàries que ho consideren podran presentar reclamacions a aquesta llista provisional, únicament per via telemàtica, a través de l’adreça de correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) en un termini de 48 hores des de la data i hora de publicació d’aquesta llista.


Comissions de servei - llocs específics - Unitats Pedagògiques hospitalàries

13 / 07 / 2022

S’han publicat les actes de constitució i de reunió de la comissió tècnica de les Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH):

I. UNITATS PEDAGÒGIQUES HOSPITALÀRIES


Comissions de servei - llocs específics - Unitats especialitzades d’orientació

13 / 07 / 2022

S’han publicat les actes de constitució i de reunió de la comissió de selecció de les Unitats Especialitzades d’Orientació (UEO):

  V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ


Fase 2 Llocs Específics EOI Virtual

08 / 07 / 2022

S’ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei de llocs específics a l’Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana (EOI_VV):

VI. ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES VIRTUAL VALENCIANA (EOI_VV)

Les persones aspirants hauran de connectar-se telemàticament en la data i l’hora fixades, d’acord amb els llistats publicats a l’espai web de la Direcció General de Personal. Decauran en el dret de participació les persones que no estiguen presents en el moment de la connexió, llevat de circumstàncies


Convocatòria d’assemblees informatives sobre la petició telemàtica de centres per a les comissions de servei per causes socials

01 / 07 / 2022

STEPV convoca assemblees coincidint amb el termini per a sol·licitar les places

- Dilluns 4 de juliol a les 17:30h en aquest enllaç
- Dimarts 5 de juliol a les 11:30h en aquest enllaç


Comissions de servei: causes socials - peticions telemàtiques

30 / 06 / 2022

S’informa que a partir de les 00:00 hores de l’1 de juliol de 2022 i fins a les 14:00 hores del 8 de juliol de 2022, es podran realitzar les peticions telemàtiques de comissions de serveis per causes socials per al curs 2022-2023, de conformitat amb la resolució de la Direcció General de Personal Docent de 26 d’abril de 2022. 


Llocs específics en les UEO (actualització calendari procediment Fase 2)

30 / 06 / 2022

S’ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei en llocs específics en les UEO:


Llocs específics en els establiments penitenciaris

28 / 06 / 2022

S’ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei en llocs específics en els establiments penitenciaris:

II. CENTRES DOCENTS EN ESTABLIMENTS PENITENCIARIS

  Anunci fase de lliurament i defensa
  Convocatòria de participants en la fase 2


Llocs específics en les UEO

27 / 06 / 2022

S’ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei en llocs específics en les UEO:

 

V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ

 
 
Publicació de calendari del procediment Fase 2
  Indicacions per a les persones participants en la fase 2 de la convocatòria de provisió de comissions especifiques de les unitats especialitzades d’orientació
  Convocatòria de participants en la fase 2 de la convocatòria de provisió de comissions especifiques de les unitats especialitzades d’orientació dels dies:
      Dia 29 de juny de 2022
      Dia 30 de juny de 2022
      Dia 1 de juliol de 2022


Guia petició telemàtica de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2023


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF