Comissions de serveis a llocs específics: convocatòria

23 / 05 / 2022

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i sport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis.

 1. Unitats Pedagògiques Hospitalàries (UPH).
 2. Centres de Formació de Persones Adultes dels establiments penitenciaris.
 3. Seccions d’educació secundària en establiments penitenciaris o en centres de reeducació.
 4. El Centre Específic d’Educació a Distància (CEED).
 5. Unitats especialitzades d’orientació
 6. Escola Oficial d’Idiomes Virtual Valenciana (EOI_VV)
 7. Centres de recepció de menors
 8. Centres singulars que desenvolupen accions comunitàries

Cossos i especialitats: Annex I.
Sol·licituds: OVIDOC.

Documentació:

 1. Document d’autobaremació, ben emplenat, segons el model de l’annex II-A.
 2. Documentació escanejada que acredite estar en possessió dels mèrits al·legats.

Termini de presentació: 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació.


Comissions de serveis 2022: Nomenament de la comissió de valoració

23 / 05 / 2022

Nomenament de la comissió de valoració per a l’avaluació de les causes al·legades i/o mèrits presentats pels participants en la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis per a funcionaris i funcionàries docents durant el curs 2022/2023, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat.

Comissions

  Nomenament de la Comissió de Valoració  (mestres, secundària i altres cossos)


Comissions de serveis 2022: correcció d’errors - S’amplia el termini de presentació de sol·licituds de participació fins al dia 25 de maig

20 / 05 / 2022

S’amplia el termini de presentació de sol·licituds de participació fins al dia 25 de maig de 2022, a les 10.00 hores

Més informació:

  Mestres
  Secundària i altres cossos


Comissions de serveis 2022: correcció d’errors - Es canvia l’anex IV (localitats i centres) de la convocatoria

20 / 05 / 2022

Correcció d’errades de la Resolució de 26 d’abril de 2022, de la Direcció General de Personal Docent.

Es canvia l’anex IV (localitats i centres) de la convocatoria.


Convocatòria d’assemblees comarcals sobre les comissions de serveis

04 / 05 / 2022

Alacant

 • Baix Vinalopó. Dimarts 10 de Maig. Seu STEPV Elx 17:00 h.
 • Vega Baja. Lloc i dia a determinar.
 • Marina Alta. Dimecres 11 de maig. LLoc per confirmar
 • Valls del Vinalopó. Dimecres 11 de maig. Petrer IES Valle de Elda 17:30 h.
 • Marina Baixa Dijous 12 de maig. IES Beatriu Fajardo 17:00 h.
 • Alcoià-Comtat . Dimecres 11 de maig. 17:00 h. Lloc per confirmar
 • L’Alacantí. Dimecres 11 de maig. Alacant Seu STEPV. 17:30 h. Canvi d’última hora

Marina Alta, Marina Baixa i Alcoià-Comtat ANUL.LADES

Castelló

 • Benicarló, dimarts 10 de maig. MUCBE 17:30h
 • La Vall d’Uixó, dimarts 10 maig. Seu d’OSUT (C/Almenara, 11 baix), 17:30h
 • Castelló, dimecres 11 de maig, Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8), 17:30h.

València

 • L’horta i València. (Seu de València). Dimarts 10, 18:00h.
 • Camp de Morvedre. (Escola de Música Camp de Morvedre, Sagunt, c/ Papa Alexandre VI)  Dimarts 10. 17:30h.
 • La Safor. (Seu de Gandia). Dimarts 10, 17:30h.
 • El Camp de Túria i la Serrania. (Espai Jove, Llíria, c/ Andoval). Dimecres 11, 17:30h.
 • La Ribera. (Seu d’Alzira). Dimecres 11, 17:30h.
 • Plana d’Utiel-Requena. (Seu de Bunyol). Dimecres 11, 17:30h.
 • Costera, Vall d’Ayora i Canal de Navarrés. (Seu de Xàtiva). Dijous 12, 17:30h.
 • Vall d’Albaida. (CEIP Martínez Valls, Ontinyent). Dijous 12, 17:30h.

En breu concretarem els llocs que falten per confirmar. No descartem convocar noves assemblees més endavant, dins el termini d’inscripcions, per arribar la màxim nombre de persones possible.

Si la vostra assemblea no s’ha pogut celebrar, STEPV convoca assemblees informatives telemàtiques sobre les comissions de servei:


Comissions de serveis 2022: publicada les bases de la convocatòria

02 / 05 / 2022

Convocatòria:

Participació

Tots els FUNCIONARIS DE CARRERA DEPENDENTS D’ALTRES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES, abans de sol·licitar RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ hauran de presentar l’anunci de participació mitjançant la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana des de les 10 hores del dia 2 de maig de 2022 fins a les 10 hores de dia 9 de maig de 2022, tots dos inclusivament, i haurà d’adjuntar la certificació expedida l’any 2022 per l’òrgan competent de l’administració de la qual depén el centre en el que tinga el seu destí, amb indicació expressa de les següents dades:

 • Nom, cognoms i DNI.
 • Cos al qual pertany.
 • L’especialitat o especialitats de les quals és titular i té reconegudes.
 • Situació administrativa actual.
 • Destinació definitiva o, en defecte d’això, documentació acreditativa de la seua reincorporació o destí definitiu a data 1 de setembre de 2022.

També hauran d’adjuntar a l’anunci de participació la documentació acreditativa del coneixement del valencià exigida d’acord amb el que s’estableix en la base sisena.

No són vàlids expedients personals, fulls de serveis, cessaments i preses de possessió,…ni qualsevol altre document que no siga específicament la certificació expedida per la seua Administració d’origen, amb el seu contingut.

Després de realitzar l’anunci de participació, i una vegada comprovat que la persona interessada compleix amb tots els requisits, se li donarà accés a la plataforma OVIDOC https://ovidoc.edu.gva.es; per a accedir al tràmit de RENOVACIÓ O SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, la persona usarà com a credencial d’accés el seu certificat digital.

El personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives únicament podrà participar en el procediment de comissions de servei per causes socials pels motius establits en els punts 1 a 7 de la base tercera de la present convocatòria.

   
 •   Anunci de participació per al personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives.

   

 •   Sol·licitud general de participació.

  • Termini: des de les 12 hores del 9 de maig fins a les 13 hores del 23 de maig de 2022
  •        
  • plataforma OVIDOC
     
   • Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
   •          
   • Telèfon SAI: 961-207-685
   •          
   • Correu: .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Concurs de trasllats: llistats definitius d’admesos i exclosos

18 / 01 / 2022

Llistes definitives d’admesos i exclosos:

Mestres

 

Secundària i altres cossos

Inspecció

 


Nomenament de les comissions de valoració

23 / 11 / 2021

Nomenament de les comissions de valoració per a l’avaluació dels merits al·legats pels participants en la convocatòria de concurs de trasllats:


comissions de servei: directors i directores

28 / 07 / 2021

RESOLUCIÓ de la directora general de Personal Docent, en relació amb la concessió de comissió de servei com a director o directora, durant el curs 2021 – 2022, de persones funcionàries amb destinació definitiva en un altre centre diferent en el qual exercirà la direcció, regulat en la base novena, apartat tres, de la Resolució de 4 de març de 2021, de la directora general de Personal Docent.


Comissions de serveis definitives

26 / 07 / 2021

Cos de mestres

  Resolució
  Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destí en comissió de servei de conformitat amb la base quarta i cinquena de la resolució
  Annex II: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat en la base quarta i cinquena de la resolució amb indicació de la causa
  Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries admesos al procediment regulat en la base quarta i cinquena de la resolució per ordre de prioritat

Secundària i resta cossos

  Resolució
  Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destí en comissió de servei de conformitat amb la base quarta i cinquena de la resolució
  Annex II: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat en la base quarta i cinquena de la resolució amb indicació de la causa
  Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries admesos al procediment regulat en la base quarta i cinquena de la resolució per ordre de prioritat

En l’espai de l’afiliació pots descarregar-te els models de recurs de reposició, que es pot interposar en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la seua publicació.


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF