Comissions de serveis provisionals

19 / 07 / 2018

COS DE MESTRES


Resolució
Annex I: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució. (personal que repeteix per segona vegada)
Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per segona vegada)
Annex III: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base tercera de la Resolució. (personal que repeteix per primera vegada)
Annex IV: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per primera vegada)
Annex V: Llistat provisional de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base quarta de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VI: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base quarta. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VII: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base Quarta amb indicació de la causa. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VIII: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l'exercici del càrrec de director d'un centre públic docent.

Reclamacions

Reclamacions telemàtiques: des de les 20:00 hores del 19 de juliol de 2018 fins a les 20:00 hores del 21 de juliol de 2018.

Davant els llistats dels annexos I, II, III i IV els interessats podran presentar reclamacions a través del enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

Accés a OVIDOC

Davant els llistats dels annexos V, VI, VII i VIII els interessats podran presentar reclamacions a través de l'enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

MESTRES: Accés a reclamació telemàtica


SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

Resolució
Annex I: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució. (personal que repeteix per segona vegada)
Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per segona vegada)
Annex III: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base tercera de la Resolució. (personal que repeteix per primera vegada)
Annex IV: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera de la resolució amb indicació de la causa. (personal que repeteix per primera vegada)
Annex V: Llistat provisional de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base quarta de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VI: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base quarta. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VII: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base Quarta amb indicació de la causa. (persones que no volen repetir o participen per primera vegada per causes socials)
Annex VIII: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l'exercici del càrrec de director d'un centre públic docent .

Reclamacions

Reclamacions telemàtiques: des de les 20:00 hores del 19 de juliol de 2018 fins a les 20:00 hores del 21 de juliol de 2018.

Davant els llistats dels annexos I, II, III i IV els interessats podran presentar reclamacions a través del enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

Accés a OVIDOC

Davant els llistats dels annexos V, VI, VII i VIII els interessats podran presentar reclamacions a través dels enllaços següents, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

PROFESSORS I CATEDRÀTICS D'ENSENYANÇA SECUNDÀRIA
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D'ESCOLES D'IDIOMES
CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
PROFESSORS I CATEDRÀTICS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY


Llistes provisionals del personal funcionarial que ha obtingut la pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics

17 / 07 / 2018

Llistats provisionals


Convocatòria assemblees comissions de serveis (peticions telemàtiques)

12 / 06 / 2018

- Alacant: dijous 14 de juny, a les 17:30h. Seu del Sindicat (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12)
- València: dijous 14 de juny, a les 17:30h. Seu d’STAS (Juan de Mena, 14-baix)
- Castelló: dijous 14 de juny, a les 17:30h. Seu del Sindicat (Marqués de Valverde, 8)

Període peticions telemàtiques
En compliment de les resolucions de 30 d’abril quant als procediments per a la concessió de la Comissió de serveis en els cossos docents diferents de llocs de treball, s’obre el període d’aplicació telemàtica de centres de destinació de la Dia 14 de juny (0:00 h) fins al 18 de juny (23:59 h) a través del web de la CEICE.


Nomenament de les comissions de valoració i tècnica de les comissions de servei

24 / 05 / 2018


Correcció d’errades de la convocatòria de comissions de servei

24 / 05 / 2018

El DOGV de hui publica les següents correccions d’errades a les convocatòries de les comissions de servei:


Assemblees informatives sobre Comissions de servei

07 / 05 / 2018

El Sindicat convoca assemblees informatives sobre Comissions de Serveis. Es realitzaran:

 • La Vall d’Uixò, dimecres 9 de maig a les 17’30h. Seu OSUT (C/. Almenara, 11-B)
 • Vinarós, dimecres 9 de maig a les 17’30. Casa de la Cultura
 • Castelló, dimecres 9 de maig a les 17’30h. Seu de Castelló (Marqués de Valverde, 8)
 • Castelló, dijous 10 de maig a les 10’30h. Seu STEPV (Marqués de Valverde, 8)
 • Alacant, dimecres 9 de maig, a les 12h i a les 17:30h, seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12)
 • Elx, dimecres 9 de maig, a les 17:30h., seu STEPV (Maximilià Thous, 121)
 • Alcoi, dimecres 9 de maig, a les 17:30h., seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta)
 • Torrevella, dimecres 9 de maig, a les 17:30h., IES Mare Nostrum
 • Petrer, dimecres 9 de maig, a les 17:30h., IES Azorín
 • Dénia, dimecres 9 de maig, a les 17:30h., IES María Ibars
 • Benidorm, dimecres 9 de maig, a les 17:30h., IES Beatriu Fajardo
 • Port de Sagunt, dijous 10 de maig, a les 17:30h, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI).
 • Massamagrell, dijous 10 de maig, a les 17:30h, Centre de la Joventut (Av. Blasco Ibáñez, 8, junt a l’IES).
 • València, dijous 10 de maig, a les 12h i a les 17:30h, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix).
 • Alzira, dimecres 9 de maig, a les 17:30h, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.)
 • Gandia, dijous 10 de maig, a les 17:30h, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r).
 • Xàtiva, dijous 10 de maig, a les 17:30h, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n).
 • Ontinyent, dijous 10 de maig, a les 17:30h, CEIP Martínez Valls.
 • Bunyol, dijous 10 de maig, a les 17:30h, CEIP Cervantes.
 • Llíria, dijous 10 de maig, a les 17:30h, IES Camp de Túria/EOI.

 


Convocatòria de comissions de servei 2018

04 / 05 / 2018

Termini de sol·licituds de participació

 1. El funcionariat de carrera al servei de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, així com el funcionariat de carrera al servei d’altres administracions educatives, haurà de presentar les sol·licituds de participació en aquest procediment, juntament amb la documentació exigida des de l’endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV, i, en tot cas, fins al 18 de maig de 2018.
 2. L’anunci de participació en el procediment de provisió de llocs de treball per mitjà de comissió de serveis per al funcionariat de carrera en situació de servei actiu o d’excedència per atenció de familiars dependents d’altres administracions educatives haurà de presentar des del dia següent a la publicació de la present resolució al DOGV i, en tot cas, fins al 11 de maig de 2018, segons annex VII.

En breu STEPV publicarà una guia de les Comissions de serveis i convocarà les assemblees informatives corresponents.

El Sindicat vol destacar que s’ha aconseguit la nostra proposta que tot el funcionariat de carrera puga participar en les comissions de serveis encara que no tinga cap motiu i podrà sol·licitar un canvi de centre a una altra localitat sense aportar cap documentació  (Base cinquena, apartat 9: Per interés particular).


Convocatòria d’assemblees sobre comissions de servei i adjudicació extraordinària de juliol

25 / 04 / 2018

STEPV convoca les assemblees comarcals següents per a tractar les comissions de serveis (encara no s’ha publicat la normativa) i la proposta del Sindicat d’adjudicació extraordinària de juliol per tal que el funcionariat de carrera puga optar a places per un curs i acordar les accions a dur a terme per efectiva la negociació de la proposta.

Les assemblees són totes a les 17:30h., excepte a Alacant, Vaència i Castelló que n’hi haurà també a les 12h.

 • Alacant, dijous 3 de maig, a les 12h i a les 17:30h, seu STEPV (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 – 12)
 • Elx, dijous 3 de maig, a les 17:30h., seu STEPV (Maximilià Thous, 121)
 • Alcoi, dijous 3 de maig, a les 17:30h., seu STEPV (Oliver, 1-5é dreta)
 • Torrevella, dijous 3 de maig, a les 17:30h., IES Mare Nostrum
 • Petrer, dijous 3 de maig, a les 17:30h., IES Azorín
 • Dénia, dijous 3 de maig, a les 17:30h., IES María Ibars
 • Benidorm, dijous 3 de maig, a les 17:30h., IES Beatriu Fajardo
 • Castelló, dimecres 2 de maig, a les 12h i a les 17:30h. Seu de Castelló (Marqués de Valverde, 8)
 • Vinarós, dimecres 2 de maig a les 17’30h. Casa Cultura
 • Vall d’Uixò, dimecres 2 de maig a les 17’30h. Seu OSUT (C/. Almenara, 11-B)
 • Port de Sagunt, dimecres 2 de maig, a les 17:30h, Escola de Música (C/ Papa Alexandre VI).
 • Massamagrell,  dimecres 2 de maig, a les 17:30h, Centre de la Joventut (Av. Blasco Ibáñez, 8, junt a l’IES).
 • València, dimecres 2 de maig, a les 12h i a les 17:30h, Seu STEPV (Juan de Mena, 18-baix).
 • Alzira, dimecres 2 de maig, a les 17:30h, Seu STEPV (Plaça del Sufragi 11, Ent A i B.)
 • Gandia, dijous 3 de maig, a les 17:30h, Seu STEPV (Av. d’Alacant, 18, 1r).
 • Xàtiva, dijous 3 de maig, a les 17:30h, Seu STEPV (Portal del Lleó nº 8, 2n).
 • Ontinyent, dijous 3 de maig, a les 17:30h, CEIP Martínez Valls.
 • Bunyol, dijous 3 de maig, a les 17:30h, CEIP Cervantes.
 • Llíria, dijous 3 de maig, a les 17:30h, IES Camp de Túria/EOI.

LLISTATS DEFINITIUS DE LES COMISSIONS DE SERVEI PER CAUSES SOCIALS, MÈDIQUES I FAMILIARS

25 / 07 / 2017

Aquestos són els llistats DEFINITIUS de les comissions de servei per causes socials, mèdiques i familiars.

IMPORTANT: Si no han atés la nostra reclamació, CAL INTERPOSAR RECURS DE REPOSICIÓ
Termini per enregistrar el recurs: fins el 26 d’agost

Consulta els documents ací:

   Cos de mestres
   -persones que repeteixen
   -persones que no han pogut repetir
   -persones per ordre de prioritat (excloent les que han pogut repetir)
   -llistat definitiu de l’adjudicació de la comissió de servei
   -persones excloses i/o no adjudicades
   -direccions de centres

    Cos de secundària, FP, EOI, Música i Arts Escèniques, Arts i Disseny
    -persones que repeteixen
    -persones que no han pogut repetir
    -persones per ordre de prioritat (excloent les que han pogut repetir)
    -llistat definitiu de l’adjudicació de la comissió de servei
    -persones excloses i/o no adjudicades
    -direccions de centres

    IMPORTANT: de cara a fer el recurs, podem consultar la nostra puntuació concreta mitjançant la plataforma OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/


    NOVETAT: Llistats provisionals de les comissions de servei per causes socials

    19 / 07 / 2017

    Una volta corregides les errades informàtiques, aquestos són els llistats PROVISIONALS de les comissions de servei per causes socials, mèdiques i familiars.

    IMPORTANT: si hem reclamat al llistat anterior i en el llistat actual no s’ha atés la nostra reclamació, CAL QUE TORNEM A RECLAMAR EN EL TERMINI ACTUAL
    Reclamacions telemàtiques: fins les 21:15 del 21 de juliol

    Consulta els documents ací:

      Cos de mestres
      -persones que repeteixen
      -persones que no han pogut repetir
      -persones per ordre de prioritat (excloent les que han pogut repetir)
      -llistat provisional de l’adjudicació de la comissió de servei
      -persones excloses i/o no adjudicades
      -direccions de centres

       Cos de secundària, FP, EOI, Música i Arts Escèniques, Arts i Disseny
       -persones que repeteixen
       -persones que no han pogut repetir
       -persones per ordre de prioritat (excloent les que han pogut repetir)
       -llistat provisional de l’adjudicació de la comissió de servei
       -persones excloses i/o no adjudicades
       -direccions de centres

       IMPORTANT: de cara a fer reclamacions, podem consultar la nostra puntuació concreta mitjançant la plataforma OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/


       Guia de les comissions de servei 2019


       Regulació de les comissions de servei

       Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

       RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

       PDF

       Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

       RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

       PDF