Llocs específics en les UEO (actualització calendari procediment Fase 2)

30 / 06 / 2022

S’ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei en llocs específics en les UEO:


Llocs específics en els establiments penitenciaris

28 / 06 / 2022

S’ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei en llocs específics en els establiments penitenciaris:

II. CENTRES DOCENTS EN ESTABLIMENTS PENITENCIARIS

  Anunci fase de lliurament i defensa
  Convocatòria de participants en la fase 2


Llocs específics en les UEO

27 / 06 / 2022

S’ha publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal que participa en el procediment de comissions de servei en llocs específics en les UEO:

 

V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ

 
 
Publicació de calendari del procediment Fase 2
  Indicacions per a les persones participants en la fase 2 de la convocatòria de provisió de comissions especifiques de les unitats especialitzades d’orientació
  Convocatòria de participants en la fase 2 de la convocatòria de provisió de comissions especifiques de les unitats especialitzades d’orientació dels dies:
      Dia 29 de juny de 2022
      Dia 30 de juny de 2022
      Dia 1 de juliol de 2022


Comissions de servei llocs específics: Publicat el calendari i la convocatòria per a la realització de la Fase 2 del personal del CEED

23 / 06 / 2022

IV. Centre específic d’educació a distància (CEED).


Pròrroga Extraordinària de les comissions de serveis específiques

22 / 06 / 2022

Dels destins obtinguts en comissió de serveis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent.

Consulta ací la resolució i emplena l’Annex I

TERMINI SOL·LICITUD PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA: Set dies naturals. Emplenar l’ANNEX I des del 22/06/2022 fins al 28/06/2022.


Comissions de servei llocs específics: comissions de baremació i comissions tècniques de selecció

21 / 06 / 2022

RESOLUCIÓ per la qual es nomena la comissió de baremació valoració.
RESOLUCIÓ per la qual es nomenen els membres que formen part de les comissions tècniques de selecció.

Més informació a: https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/puestos-especificos


Nou termini sol·licitud participació a les Comissions de Serveis Específiques

13 / 06 / 2022

Conselleria acaba d’enviar-nos aquest missatge:
Davant les incidències del personal participant que hi han arribar aquest cap de setmana, es prorrogarà 24 hores més el termini per a presentar sol•licitud de participació al procediment de comissions de serveis específiques, i per tant, es tancarà a les 12.00 hores del dimarts 14 de juny.


Comissions de servei llocs específics: ampliació de termini

06 / 06 / 2022

El termini per a sol·licitar les Comissions de Servei en llocs específics finalitzarà el dia 13/06/2022 a les 12 hores.

  Ampliació termini

 


Comissions de serveis a llocs específics: correcció d’errades de la convocatòria

02 / 06 / 2022

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de serveis.

  • Podran participar en la convocatòria les persones funcionàries de carrera i/o en pràctiques…
  • TIPUS V. UNITATS ESPECIALITZADES D’ORIENTACIÓ «Fase 2: fase de selecció (valorada de 0 a 20 punts) 1. Només podran participar en aquesta fase les persones aspirants que hagen superat la fase anterior.

Convocatòria d’assemblees de comissions de serveis a llocs específics

23 / 05 / 2022

El Sindicat convoca assemblees telemàtiques sobre les comissions de serveis a llocs específics el pròxim dimecres 25 de maig a les hores i enllaços següents:

A les 11:30h en aquest enllaç
A les 17:30h en aquest enllaç


Guia de les comissions de servei 2022


Guia de les comissions de servei 2021

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF