Comissions de servei 2019: resolucions definitives

26 / 07 / 2019

Cos de mestres


Secundària i resta de cossos

Recursos de reposició
Contra la resolució definitiva de les comissions de serveis es pot presentar recurs de reposició en el termini d’un mes (fins el 29 d’agost). En l‘Espai de l’afiliació tens els models.
Si ets afiliat/da i no recordes la contrassenya o tens problemes per accedir a l’espai de l’afiliació, envia un mail a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) i t’ho solucionarem.


Llistat provisional comissions de serveis

23 / 07 / 2019

Cos de mestres

  Resolució
    Annex I: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució.
  Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa.
  Annex III: Llistat provisional de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base tercera de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades.
  Annex IV: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base tercera.
  Annex V: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera amb indicació de la causa.
  Annex VI: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l’exercici del càrrec de director d’un centre públic docent.

Secundària i resta de cossos

  Resolució
  Annex I: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis de conformitat amb la base segona de la Resolució.
  Annex II: Llistat de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base segona de la resolució amb indicació de la causa.
  Annex III: Llistat provisional de funcionaris i f uncionarias admesos al procediment regulat en la base tercera de la Resolució, per ordre de puntuació obtinguda atenent al barem publicat, les causes al·legades així com la documentació presentada per les persones interessades.
  Annex IV: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries als quals s’adjudica destinació en comissió de serveis, amb indicació de la destinació obtinguda, pel procediment regulat en la base tercera.
  Annex V: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries exclosos del procediment regulat a la base tercera amb indicació de la causa.
    Annex VI: Llistat provisional de funcionaris i funcionàries que han obtingut comissió de serveis per raó de l’exercici del càrrec de director d’un centre públic docent.

Reclamacions

Reclamacions telemàtiques: des de les 15:30 hores del 23 de juliol de 2019 fins a les 15:30 hores del 25 de juliol de 2019.

Davant els llistats dels annexos I i II els interessats podran presentar reclamacions a través del enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

Accés a OVIDOC

  Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
  Telèfon SAI: 961-207-685


Pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics: correcció d’errades als llistats definitius

19 / 07 / 2019

Correcció d’errors als llistats definitius de funcionaris i funcionàries que han obtingut la pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics.

 


Llistats definitius de funcionaris i funcionàries que han obtingut pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics

18 / 07 / 2019

Llistats definitius de funcionaris i funcionàries que han obtingut pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics.

  1. Resolució
  2. Annex I: docentes que prorroguen
  3. Annex II: docents que no prorroguen

 


Llistats provisionals de pròrroga de la comissió de serveis de llocs específics

16 / 07 / 2019

Llistats provisionals

 


Nova ampliació fins al dimecres 10 de juliol de 2019, a les 10.00

09 / 07 / 2019

El termini per a les peticions de places en comissió de serveis té una nova ampliació fins al dimecres 10 de juliol de 2019, a les 10.00.


Conselleria amplia el termini de peticions de Comissions de servei al 9 de juliol

04 / 07 / 2019

La Consellereria ha anunciat hui que ql termini de peticions de llocs de Comissions de serveis s’amplia fins al dimarts 9 de juliol de 2019, a les 10:00.


Convocatòria d’assemblees sobre les comissions de serveis

01 / 07 / 2019

STEPV convoca assemblees aquest dimecres 3 de juliol a les seus d’Alacant, València i Castelló a les12h per informar sobre el procediment i assessorar les persones assistents.

  • Alacant: Seu del Sindicat: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12
  • Castelló: Seu del Sindicat: Marqués de Valverde, 8
  • València: Seu del Sindicat: Juan de Mena, 18-baix

Obert el termini de les peticions telemàtiques de les Comissions de servei

01 / 07 / 2019

Comissions de serveis: El termini per a les peticions de places en comissió de serveis comença l’1 de juliol a les 10.00 i finalitza el 6 de juliol a les 10.00.

Accés a la petició telemàtica: http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/comisiones


Nomenament de la Comissió de Valoració de les Comissions de servei

03 / 06 / 2019

RESOLUCIÓ de 3 de juny 2019 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es nomena la comissió de valoració per a l’avaluació de les causes al·legades i/o mèrits presentats pels participants en la convocatòria d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis per a funcionaris i funcionàries docents durant el curs 2019/2020, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat.


Guia de les comissions de servei 2020

Presentació d'ajuda de les comissions de servei 2020

Regulació de les comissions de servei

Secundària i altres cossos: convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Cos de mestres: Convocatòria de comissions de servei 2020/21

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2019-2020, per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari, professorat tècnic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris i per a catedràtics i catedràtiques i professorat d'Ensenyament Secundari en centres públics de formació de persones adultes.

PDF

Convocatòria de les comissions de servei 2019/20: cos de mestres

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2019-2020, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de formació de persones adultes.

PDF