Subvencions


sempre teua

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha col·laborat en la creació de material divulgatiu segons la Resolució de 2 d’octubre de 2018, dins les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. [2018/9162] Quantia: 3.821'73€.

logo conselleria d'educació