Subvencions


sempre teua logo conselleria d'educació

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha col·laborat en la creació de material divulgatiu segons la Resolució de 22 de juny de 2020, dins les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social. [2018/9162] Quantia: 3.247,10€.


sempre teua

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA: En relació a la subvenció concedida per l’acord adjunt (Acord 111/2019, de 17 de juliol, de la Junta de Govern de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua), en la convocatòria d’ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio, en les revistes d’investigació, de temàtica especialitzada o de caràcter local o comarcal corresponent a l'any 2019 (DOCV 8473 de 28/01/2019). Revista ALLIOLI STEPV-IV: quantia 2000 euros.