conselleria d'educació sempre teua
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa i per a les persones jurídiques públiques i privades que realitzen projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social. Signat pel Director General de Política Lingüística en data 23/06/2022. Quantia: 3.729,92 euros.

sempre teua
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ per la qual s'adjudiquen les ajudes al foment de l'ús de valencià en les revistes de temàtica especialitzada corresponent a la convocatòria de l'any 2022. Quantia: 3.438'66 €.