Escola rural

Arxiu Educació Infantil

El bibliobús en l’escola

Assumpta Duran Oller

Idioma Català

Aquest article se centra, només, en el contacte amb la llengua escrita i, sobretot, en els llibres. Descriu l'experiència d'un autobús carregat de llibres que recorre els pobles d'una comarca sense biblioteques.

PDF

Poble educador: un projecte educatiu necessari per al reequilibri social, educatiu i cultural

Jordi Feu

Idioma Català

El concepte de "poble educador", tot i ser desconegut i estrany per a molts dels que treballen en l'àmbit educatiu, sembla que va prenent forma i embranzida.

Pàgina web

Política i legislació a l’entorn de l’escola unitària i cíclica

Ramon Bassa

Idioma Català

L'article de Ramon Bassa comença amb una citació de l'Escola Nova Unificada de Catalunya de l'any 1936, que diu: "El poble rural necessita la seva escola: una escola amb fesomia pròpia". Aquesta continua sent encara una reivindicació necessària, perquè el problema continua vigent

Pàgina web

Internet en l’escola rural

Josep Sors Sala

Idioma Català

Propostes de treball: activitats curriculars, activitats de correu electrònic, activitats de busca d'informació, activitats en un diari electrònic, activitats per a pares i mestres, altres activitats, enllaços educatius.

Pàgina web

Distribució de l’espai i recursos humans a les escoles rurals

Inés Querol, Gemma Ribas, Laura Doix, Angèlica Pedrerol

Idioma Català

Els dos elements organitzatius que s'hi analitzen són: la distribució de l’espai de l’escola rural i els recursos humans.

Presentació / Power point

Escola rural: un model d’escola i una escola model

Marta Barrera

Idioma Català

L'escola rural té trets diferencials que es podrien resumir en: Interacció entre alumnes de diferents nivells, cursos i edats i entre mestre/a i alumnes. Agrupaments flexibles i enriquiment, en una doble vessant ja que es dóna a l'escola; escola per la diferència de nivells i a la ZER amb la trobada amb companys del mateix cicle.

PDF

L’escola rural: un model exportable a la ciutat

USTEC

Idioma Català

El model de l'escola rural, l'anomenada escola de les tres «p» –petita, de poble i pública– pot aportar millores en el funcionament del sistema educatiu català en el marc de la nova llei que regularà el sector.

Pàgina web

L’educació en comunicació en una escola rural

Miquel Moyà i Altisent

Idioma Català

Els setze minuts del curtmetratge, “Flor de Lotus” s’argumenta en l’arribada del futur de dos xics sabedors que una fàbrica de piles tòxiques provocarà la destrucció del poble, Prats i Sampsor.

Pàgina web

Normes del ROF sobre les escoles d’infantil i primària CRA

Ordre de 10 de maig de 1999, per la qual s'adapten les normes contingudes en el ROF de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària als col·legis rurals agrupats.

  Escola Rural
PDF 889
Regulació de la constitució dels col·legis rurals agrupats d’educació infantil i primària

Ordre de 15 de maig de 1997, per la qual es regula la constitució dels col·legis rurals agrupats d'educació infantil i primària a la Comunitat Valenciana.

  Escola Rural
PDF 888
Adscripció dels mestres dels col·legis rurals agrupats

Resolució de 8 de maig de 2000, per la qual s'estableix el procediment d'adscripció dels mestres amb destinació definitiva en la constitució dels col·legis rurals agrupats d'Educació Primària i Infantil.

  Adscripció de mestres
PDF 551