Adscripció de mestres

Convocatòria del procés d’adscripció i recol·locació en el cos de mestres

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adscripció-recol·locació en el cos de mestres.

resolució recol·locació cos de mestres adscripció de mestres adscripció cos de mestres 2013

PDF

Adscripció dels mestres dels col·legis rurals agrupats

Resolució de 8 de maig de 2000, per la qual s'estableix el procediment d'adscripció dels mestres amb destinació definitiva en la constitució dels col·legis rurals agrupats d'Educació Primària i Infantil.

resolució cra adscripció cos de mestres 2000

PDF

Adscripció del funcionaris i funcionàries del Cos de Mestres

Ordre de 23/01/1997, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció del funcionaris i funcionàries del Cos de Mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del sistema educatiu.

ordre adscripció cos de mestres 1997

PDF