Escola rural

Arxiu Educació Infantil

Cambiar la escuela rural

Sylvia Schmelkes

Idioma Castellà

Ressenya del llibre "Cambiar la escuela rural. Evolución cualitativa del PARE, apareguda en la Revista Mexicana de iNvestigación Educativa (2001)

PDF

Recull bibliogràfic de l’escola rural

Idioma Castellà

Bibliogràfia hispanoamericana diversa sobre diferents aspectes que afecten a l'escola rural.

PDF

Acord Catalunya 97 Escoles Rurals

Govern de Catalunya i sindicats

Idioma Català

Acord referent a les condicions de treball dels mestres adscrits a les escoles rurals, definició de plantilles dels centres ubicats en l'àmbit rural, assignació de mestres especialistes itinerants, sistema de provisió de llocs de treball itinerants, complements retributius, indemnitzacions i reduccions horàries per itinerància i d'altres.

Text

Red escolar en la escuela rural

Marco Antonio Navarro Bram

Idioma Català

Aquest document presenta un context de l'escola Emiliano Zapata de Guanajuato (Mèxic)Marco Antonio Navarro Bram, així com una percepció dels beneficis del programa Xarxa escolar i una percepció des del propi centre de treball.

PDF

Los niños campesinos de Colombia

Margarita María Niño Torres

Idioma Castellà

Els nens i les nenes colombianes de les escoles rurals creixen sense cap contacte amb llibres, revistes ni periòdics i no tenen l'expriència quotidiana de vore els pares o mares llegir gens.

Text

Escuela Rural y la enseñanza del inglés

Emma de Dios Alvarez (Univ. Valladolid)

Idioma Castellà

Trball que analitza l'aprenentatge de vocabulari de l'anglés en el camp de la informàtica al si d'un CRA i el compara amb els resultats obtinguts en un centre urbà.

PDF

Normes del ROF sobre les escoles d’infantil i primària CRA

Ordre de 10 de maig de 1999, per la qual s'adapten les normes contingudes en el ROF de les escoles d'educació infantil i dels col·legis d'educació primària als col·legis rurals agrupats.

  Escola Rural
PDF 889
Regulació de la constitució dels col·legis rurals agrupats d’educació infantil i primària

Ordre de 15 de maig de 1997, per la qual es regula la constitució dels col·legis rurals agrupats d'educació infantil i primària a la Comunitat Valenciana.

  Escola Rural
PDF 888
Adscripció dels mestres dels col·legis rurals agrupats

Resolució de 8 de maig de 2000, per la qual s'estableix el procediment d'adscripció dels mestres amb destinació definitiva en la constitució dels col·legis rurals agrupats d'Educació Primària i Infantil.

  Adscripció de mestres
PDF 551