Concurs de trasllats (Mestres): Adjudicació definitiva

12 / 05 / 2023

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats del personal funcionari docent del cos de mestres, convocat per la Resolució d’11 d’octubre de 2022.

 


Concurs de trasllats de secundària. Llistes definitives

04 / 05 / 2023

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Direcció General Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució d’11 d’octubre de 2022.

Els participants que hagen obtingut destinació en més d’un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d’aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d’optar per un d’aquests del 5 de maig al 14 de maig de 2023, a través d’OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s’haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

 


Concurs de trasllats d'inspecció. llistes definitives

04 / 05 / 2023

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació, convocat per Resolució d’11 d’octubre de 2022.

 


Cos de mestres: vacants definitives concurs de trasllats

18 / 04 / 2023

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants definitives a proveir en el procediment de concurs de trasllats de àmbit estatal del personal funcionari docent del cos de mestres, convocat mitjançant la Resolució d’11 d’octubre de 2022.

  Resolució
  Llistat definitiu
  Llistat definitiu de vacants amb itinerància

 


Secundària i inspecció: Vacants definitivies del concurs de trasllats

03 / 04 / 2023

Relació de vacants definitives:

  Secundària i altres cossos
  Inspecció

 


Publicada l'adjudicació provisional del cos de mestres (Conselleria)

07 / 03 / 2023

  Resolució
  Adjudicats per especialitat i destinació
  Adjudicats per orde alfabètic
  Participants exclosos
  Participants que no continuen en el procés

  Informació sobre l’adjudicació en la web del Ministeri (totes les comunitats)

Nota: la web del Ministeri no publica la sobrepuntuació del subapartat 6.7 que es produeix en aquelles comunitats on existeix llengua cooficial.

Reclamacions
Les reclamacions es presentaran en la comunitat autònoma des de la qual es participe.
El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 8 de març de 2023 i conclourà el 22 de març de 2023. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 8 de març de 2023 i conclourà el 9 de març de 2023. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC (Consulta de destinacions, reclamacions o renúncies): plataforma OVIDOC

  Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica
  Telèfon SAI: 961-207-685


Publicada l'adjudicació provisional del cos de mestres (Ministeri)

07 / 03 / 2023

  Entra a Consulta per DNI si vols conéixer la teua destinació, sense entrar als llistats.

  Llistat alfabètics de tot l’estat:

  Cognoms A-B
  Cognoms C-D
  Cognoms E-G
  Cognoms H-K
  Cognoms L-M
  Cognoms N-P
  Cognoms Q-R
  Cognoms S-Z

Quan la Conselleria publique el llistat del País Valencià us informarem.


Concurs de trasllats (Inspecció): adjudicació provisional de destins

24 / 02 / 2023

Informació sobre l’adjudicació en la web del Ministeri (totes les comunitats)

Reclamacions

Les reclamacions es presentaran en la comunitat autònoma des de la qual es participe.

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 27 de febrer de 2023 i conclourà el 10 de març de 2023. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 27 de febrer de 2023 i conclourà el 28 de febrer de 2023. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Consulta de destinacions, reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC


Concurs de trasllats (Secundària): adjudicació provisional de destins

24 / 02 / 2023

Reclamacions

Les reclamacions es presentaran en la comunitat autònoma des de la qual es participe.

El termini per a formular reclamacions contra les relacions provisionals començarà el 27 de febrer de 2023 i conclourà el 10 de març de 2023. El termini perquè els participants voluntaris renuncien a la destinació obtinguda començarà el 27 de febrer de 2023 i conclourà el 28 de febrer de 2023. La gestió es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC:

Consulta de destinacions, reclamacions o renúncies: plataforma OVIDOC


Concurs de trasllats: relació de vacants provisionals mestres

27 / 01 / 2023

Vacants provisionals