Borsa única en el cos de mestres

Actualitzat el 07 juny 2017 / 10:38 h


 1. Sobre la borsa única en el cos de mestres

  La Conselleria d’Educació recupera la llista única en les borses de treball del cos de mestres. STEPV ha elaborat aquesta guia per a resoldre els dubtes que pot generar la seua aplicació.

 2. Un poc d’història…

  L’article 4.1 de l’acord de professorat interí de 2010 estipula que en la borsa de treball del cos de mestres es configurarà una única llista per a totes les especialitats. És més, absolutament tots els acords de professorat interí (incloent també el del 2013) han recollit la llista única del cos de mestres.

  En canvi, les llistes publicades des de desembre de 2012 per la Conselleria d’Educació trenquen de facto amb l’acord, ja que apareixen ordenacions diferents i separades per especialitats i no per llista única com estava acordat. Aquest fet incompleix l’acord de professorat interí de 2010, vigent en aquell moment i en l’actualitat.

  El motiu pel qual les llistes apareixien diferenciades per especialitats va ser per un problema del programa informàtic en desembre de 2012, pel bolcatge massiu de les borses extraordinàries que es van convocar al final del curs anterior. Des del moment en què es va produir aquesta incidència, el sindicat ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació el retorn a la borsa única en el cos de mestres. Fet que s’acaba de produir.

 3. Per què una borsa única al cos de mestres?

  Que la llista del cos de mestres siga única té tot el sentit normatiu i pedagògic, ja que el RD 1594/2011 d’especialitats del cos de mestres s’aplica també al professorat interí a l’hora de desenvolupar les seues tasques docents als centres. Una volta adjudicats/des, els/les mestres arriben a les escoles i amb molta probabilitat tenen càrrega lectiva no només de l’especialitat que figura a la credencial, sinó d’altres especialitats que tenen habilitades. Aquesta situació ha estat agreujada des de la publicació de les plantilles retallades pel govern anterior, ja que si es perd un lloc de treball de Primària en cada centre, són mestres especialistes (d’anglès, audició i llenguatge, educació física, pedagogia terapèutica i música) qui s’han de fer càrrec de la tutoria que queda òrfena. Per tant, ja que quan estem als centres som una única persona, però se’ns pot assignar docència en qualsevol de les nostres especialitats, és lògic que puguem optar a treballar per qualsevol d’elles en les mateixes condicions.

  A més, cal establir també un paral·lelisme amb el funcionariat de carrera, que al concurs de trasllats pot accedir indistintament a places de qualsevol de les especialitats que tenen habilitades, amb la mateixa puntuació per a totes elles, independentment que hagen treballat o no en alguna.

 4. Quina situació tenim en l’actualitat?

  Amb la sentència guanyada per STEPV contra l’acord de 2013 i la recuperació de l’acord de 2010, el Sindicat va tornar a exigir a la Conselleria l’aplicació de la borsa única.

  Per altra banda, en la negociació de l’addenda a l’acord de professorat interí, signada en desembre de 2015, la Conselleria es va comprometre a aplicar la borsa única en el cos de mestres, tal i com estableix l’acord.

  Des d’aleshores, els tècnics de la Conselleria d’Educació han estat treballant per tal disposar d’una llista única per a les adjudicacions de juliol, l’elaboració de la qual ha estat seguint estrictament els criteris que estipula la normativa. A més, s’ha fet un treball important per depurar les errades en la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí.

 5. Com s’ordenarà la nova llista?

  Per configurar-la tècnicament, cal agafar els llistats anteriors al canvi de desembre de 2012 (com a base, s’han utilitzat els del curs 2010/2011) i afegir a continuació a les persones que han treballat amb posterioritat. Aquesta incorporació pot ser o bé per borsa extraordinària, o bé per oposicions. Segons l’acord, aquestes incorporacions s’han d’ordenar tenint en compte l’any en que es convocaren les borses extraordinàries o les oposicions, i dins de cada any, quin és l’ordre que cada persona tenia: si és per oposició, cal tindre en compte la nota obtinguda; i si és per borsa extraordinària cal tindre en compte la puntuació obtinguda. De cara a la incorporació, el que compta és l’ordre que tenim dins de l’oposició o la borsa extraordinària, i no el dia exacte en què vam començar a treballar perquè els serveis prestats durant un curs es bolquen en el sistema en el mes de juny, perquè estiguen a punt per les adjudicacions de juliol. Posem un exemple senzill: fruit de les oposicions de 2012 entren en borsa Laia i Jaume. Laia té més nota que Jaume. En octubre de 2012 Jaume agafa una plaça a temps parcial, però Laia no treballa fins març de 2013. A l’hora d’incorporar-los a la borsa a final del curs 2012/13, Laia estarà per davant de Jaume ja que en el procediment pel qual ella entra en borsa està per davant d’ell.

  Posteriorment a les persones que tenen serveis prestats, s’ordenaran les persones sense serveis, amb ordre descendent. És a dir: les persones que s’han presentat a les últimes oposicions són les primeres de la llista. En el moment en què presten serveis, passaran a tindre una ordenació fixa, que no dependrà del fet de presentar-se a les oposicions de nou.

  Així es configurarà una única llista, en la que cada persona tindrà un únic número i, per tant, ocuparà un únic lloc, amb totes les especialitats del cos de mestres de què dispose.

  Per exemple, una persona amb serveis al llistat de juliol de 2012 que tenia només primària i que es presentà a la borsa extraordinària d’anglès amb posterioritat, hauria de tindre només el número de primària, però les dos especialitats. L’ordre a la llista única el determinarà l’especialitat per la que va treballar en primer lloc, en aquest cas, Primària.

 6. Em pot perjudicar la llista única?

  Rotundament no. La llista única mai ha ocasionat cap problema per a les persones que la integraven i cap col·lectiu s’hi ha vist perjudicat. De fet, en absolutament tots els acords de professorat interí ha estat present i cap sindicat ha posat mai cap objecció, ni tan sols els que ara posen pegues (ho fan perquè han vist una nova oportunitat per confondre, dividir i enfrontar el col·lectiu i treure’n un rendiment partidista).

  Si comparem amb altres territoris, la llista única és la més habitual per al cos de mestres i, fins i tot, en algunes comunitats autònomes la borsa única existeix també per a la resta de cossos (secundària, FP, EOI, etc.).

  La llista única és una tornada a la legalitat i quan les coses estan ben fetes, totes i tots en som beneficiats: tots els acords de professorat interí estipulen que la borsa del cos de mestres ha de ser en format de la llista única i, per un problema tècnic, la Conselleria anterior ho va canviar sense buscar cap altra solució. Una volta solucionat eixe problema, cal tornar al sistema d’ordenació acordat per tots els sindicats i l’administració.

  A més, i açò és especialment important, amb la recuperació de la llista única del cos de mestres, es torna a tindre el dret de poder sol·licitar habilitacions en les mateixes condicions que el funcionariat de carrera, donant un pas més en l’equiparació de drets, cavall de batalla del col·lectiu. Que puguem habilitar-nos segons la formació que anem adquirint vol dir que disposarem de més opcions a l’hora de realitzar les peticions per a les adjudicacions.

 7. Però jo he vist que tinc centenars de persones per davant. Que ha passat?

  És molt possible que amb el canvi a la llista única el nostre número a la borsa canvie, ja que totes les persones del cos de mestres estarem en un únic llistat. Però hem de partir que cada persona tindrà UN ÚNIC NÚMERO, per tant, ocuparà UN ÚNIC LLOC a la llista amb les seues especialitats i se li adjudicarà UN ÚNIC lloc de treball per una ÚNICA ESPECIALITAT.

  La referència que hem de tindre no és la del número que ens donen ara, sinó la de les persones que tenim davant que tenen les mateixes especialitats. Per exemple: jo, que tinc només anglés, tinc en la llista única el número 4321, però no totes les 4320 persones que tinc per davant tenen l’especialitat d’anglés. O siga, en la pràctica jo NO tinc a 4320 persones per davant: només tinc per davant aquelles que també tenen anglés, i no totes les persones que tenen l’especialitat d’anglés agafen una plaça d’anglés (ja que la poden agafar d’altra especialitat que tinguen).

  Al remat, les persones que formen la llista aniran distribuint-se en les diferents especialitats a mesura que siguen adjudicades i, per tant, la nostra posició dins de les diferents especialitats serà pràcticament la mateixa, ja que generalment es tendeix a treballar per la mateixa especialitat (normalment la d’origen).

 8. Podré adquirir noves especialitats?

  Conseqüentment, si apliquem el RD 159/2011 d’especialitats del cos de mestres a l’hora de configurar les càrregues lectives als centres i les places a cobrir, cal aplicar-lo en tota la seua extensió i permetre l’habilitació en noves especialitats si es compleixen els requisits establerts en l’annex de l’esmentat RD.

  Per eixe motiu, el sindicat està reclamant a la Conselleria d’Educació, a més de l’aplicació de la borsa única, l’obertura d’un període d’habilitacions en el qual les persones que estan en borsa puguen presentar les titulacions de les que disposen per tal de poder habilitar-se en altres especialitats del cos de mestres.

 9. Per què altres sindicats critiquen ara la borsa única?

  Com hem dit abans, hi ha sindicats que ara critiquen el retorn a l’ordenació de tota la vida, amb la qual sempre hi han estat d’acord. Fins i tot, quan es va plantejar per primera vegada al nou govern el retorn a la borsa única en la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí del 4 de desembre de 2015, cap sindicat s’hi va oposar. És més, el sindicat que més s’hi oposa ara va criticar en aquella reunió el canvi de desembre de 2012, ja que, segons consta a l’acta, “cap sindicat va donar la seua conformitat” a la borsa per especialitats.

  Que ara s’oposen a recuperar la borsa única respon a un interés mesquí de treure un rendiment partidista i de desgastar el sindicat majoritari –STEPV- amb l’estratègia d’intentar confondre i dividir el col·lectiu i d’erigir-se en defensor dels drets del professorat interí. D’aquesta manera intenten compensar el cost d’afiliació i electoral que els va comportar la signatura del nefast acord de professorat interí de 2013, de trista memòria per al col·lectiu, ja que va comportar tant l’exclusió social de centenars de docents interins en el cos de mestres. L’Acord de 2013 va ser una jugada mestra del PP, que en plenes retallades de plantilla i augment de ràtio, va aconseguir desviar l’atenció i fomentar la divisió entre companyes i companys, que es culpaven els uns als altres del fet de no treballar. Ara, algun sindicat està fomentant la mateixa estratègia.

Top