Transparència 2015

Actualitzat el 15 març 2021 / 13:39 h


 1. Sobre la llei de transparència

  En el context actual d’enduriment de la lluita de classes, la classe treballadora s’ha sentit indignada pels casos de corrupció i malversació de recursos públics, mentre patia els efectes d’una crisi que no ha contribuït a crear ni gestionar.
  Davant la creixent virulència amb què es posava en qüestió els privilegis d’una classe política, econòmica i sindical, assetjada judicialment i políticament, s’hi han promulgat algunes lleis adreçades a contindre i reprimir el descontentament. Mentre que la llei de seguretat ciutadana, la llei mordassa, posa els mitjans legals per criminalitzar la protesta al carrer, la llei de transparència suposa, d’una banda, una llavada de cara per a aquelles organitzacions que s’han finançat abundantment amb recursos públics, de l’altra articula uns mecanismes de control i de sanció contra aquelles organitzacions que, com la nostra, no se sotmeten barata subvencions o alliberaments.
  El Sindicat sempre ha respost davant la seua afiliació i el conjunt dels treballadors i treballadores, i els seus comptes han sigut sempre sotmesos al control i la fiscalització dins dels seus òrgans, que són participatius i assemblearis. Per imperatiu legal, ens hem d’adaptar als requeriments de la llei i publicar la següent informació en el format i lloc on altres, que no són els treballadors i treballadores que el Sindicat representa, han decidit.
  STEPV denuncia una llei de transparència que no respon a la voluntat i al dret dels treballadors i treballadores, sinó a l’interés dels òrgans de control i de repressió de l’Estat.

 2. Organigrama de STEPV

  El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) és un sindicat de classe que basa el seu funcionament en el procés assembleari de presa de decisions. Per tant, l’assemblea dels treballadors i treballadores és la base del seu funcionament.

  Els seus òrgans estatutaris són:

  • El Congrés; cada quatre anys se’n celebra un d’ordinari. Debat les línies d’acció sindical i elegeix el secretariat nacional.
  • El Consell nacional; és l’òrgan màxim entre congressos. Decideix les línies sindicals. Es reuneix ordinàriament una vegada per trimestre i, extraordinàriament, davant decisions rellevants.
  • El Secretariat nacional; es reuneix amb freqüència i decideix sobre el dia a dia del sindicat en l’àmbit nacional. Escolta les assemblees comarcals i els secretariats intercomarcals.
  • Els Secretariats intercomarcals; decideixen sobre tot allò que afecta cada intercomarcal: seus, alliberaments, pressupost, acció sindical… N’hi un per cadascuna dels territoris: Alacant, Castelló i València.
 3. Membres del secretariat nacional

  El Secretariat nacional elegit en el XII Congrés de 2015 i la trajectòria de les i els seus membres és:

  José Ignacio Amorós Galiana

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015).
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari d’Alacant 2010
  • Permanent sindical
  • Professor d’Ensenyament Secundari

  Súsica Cardona i Prats

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • Professora d’Ensenyament Secundari

  Immaculada Coret i Gimeno

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des des 2015
  • Membre de Consell de Direcció de ESMB des del 2015
  • Permanent sindical
  • Professora d’Ensenyament Secundari

  Marc Candela Ruiz

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2007, congrés 2011 i congŕes 2015)
  • President de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2011 fins al 2015
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des des 2011
  • Permanent sindical
  • Professor d’Ensenyament Secundari

  Lola Navarro

  • Coordinadora del sector d’Ensenyament Privat STEPV des del 2009
  • Membre del Secretariat Nacional de Privada des del 2009.
  • Membre Secretariat Nacional STEPV (congrés 2011 i congrés 2015).
  • Membre de la delegació de STEPV en els STEs confederació des del 2011.
  • Membre de Consell de Direcció de ESMB des del 2013.
  • Permanent sindical
  • Professora de Secundària

  Patricia Teruel Tomás

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Presidenta de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral de Castelló
  • Permanent sindical
  • Mestra de Pedagogia Terapèutica

  Xavier Izquierdo Cañego

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015 fins al Consell Nacional 28 de novembre del 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Delegat del Comité de Seguretat i Salut Laboral de València
  • Permanent sindical fins al
  • Professor de FP

  Héctor Monterde Bort

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés de 2015 fins al Consell Nacional 28 de novembre del 2015)
  • Professor universitari

  Carlos Ortiz Ramon

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés de 2015 fins al Consell Nacional 28 de novembre del 2015)
  • PAS en la UPV

  Ferran Suay Lerma

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Professor universitari

  M.Carmen Gil Garcia

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari d’Alacant des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral d’Alacant
  • Permanent sindical
  • Mestra d’Infantil

  Beatriu Cardon Prats

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2011
  • Presidenta de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professora d’EOI

  Alícia Martí Climent

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professora de secundària

  Salvador Benavent Martínez

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Manuela Ferrer Montoliu

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral de València
  • Permanent sindical
  • Professora de Secundària

  Josep Coll Sáez

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • President de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Francesc Antoni Cerdá Dimas

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Germán Nando Rosales

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • PAS en la UVEG
 4. Personal laboral de STEPV

  Al llarg de 2015, en el Sindicat hi han treballat nou persones amb contracte laboral. Les seues funcions es detallen a continuació.

  • Advocada. Amb contracte des de 01/09/1999.
  • Conserge. Amb contracte des de 01/09/2003.
  • Personal de neteja. Amb contracte des de 01/10/2007 a 28/02/2015.
  • Informàtic. Amb contracte des de 15/07/2009.
  • Gestió de base de dades. Amb contracte des de 01/10/2012.
  • Administratiu. Amb contracte des de 01/09/2013 a 16/01/2015.
  • Recepció. Amb contracte des de a 14/09/2014.
  • Administratiu 2. Amb contracte des de 14/11/2014 a 16/01/2015.
  • Recepció 2. Amb contracte des de 15/09/2014 a 31/12/2014.
  • Finances. Amb contracte des de 01/04/2015.
  • Recepció 3. Amb contracte des de 07/01/2015.
  • Recepció 4. Amb contracte des de 15/07/2015.
 5. Informe de l’acció sindical 2015

    ACCIÓ SINDICAL ANY 2015

    GENER

    Reclamació dels 44 dies de la paga extra de 2012

          Novetats reclamació dels 44 dies de la paga extra 2012 (jubilacions, excedències i hereus)  

    Denúncia supressions unitats en infantil

          La Conselleria suprimeix 277 unitats en infantil en 4 anys  

    Balanç de l’arranjament escolar

          El saldo de l’arranjament escolar resulta positiu després de dos anys de retallades brutals  

    Reclamació dels 44 dies de la paga extra de 2012 en concertada

          STEPV reclamarà demà l’abonament dels 44 dies de l’extra 2012 al professorat de concertada  

    Concentració en Conselleria per les condicions laborals

          Permanents de STEPV es concentren en l’interior de la Conselleria d’Educació  

    Informació sobre l’afectació de les oposicions en el professorat interí

          Les oposicions de 2015 comportaran la segona onada de rebaremacions del professorat interí  

    Informació sobre la distribució per especialitats de les oposicions

          Conselleria publica la distribució per especialitats de les oposicions de 2015  

    Informació sobre la negociació d’un nou acord de professorat interí

          El Director General de Personal es nega a negociar un nou acord d’interins  

    Campanya del Consell Nacional sobre condicions laborals

          El consell nacional engega una campanya per recuperar les condicions laborals del professorat  

    Convocatòria de vaga del professorat interí

          Es registra en Treball la convocatòria de vaga de professorat interí el 25 de febrer  

    Plantilles del contracte programa

          STEPV reclama convertir en estable la plantilla del contracte programa  

    Sobre els temaris de les oposicions de catedràtics de Música i AE

          Les oposicions a catedràtics de música i arts escèniques, pendents dels temaris  

    Concentració de professorat interí

          El professorat interí reclama un nou acord abans de la convocatòria d’oposicions  

    Signatures per un nou acord de professorat interí

          Signatures per un nou acord de professorat interí  

    Denúncia privatitzacions a les universitats

          El ministre Wert reformarà les universitats per decret  

    FEBRER

    Manifestació per l’escola pública i el valencià

          Milers de persones reclamen un altre model d’escola en els carrers de València  

    Resolució per la negociació d’un nou acord de professorat interí

          Les juntes de personal aproven una resolució per la negociació d’un nou acord de professorat interí  

    Precarització de l’escola pública

          Wert contracta professorat becari per a substuir el professorat interí acomiadat  

    Oferta pública ocupació

          STEPV condiciona l’oferta pública d’ocupació a la negociació d’un nou acord de professorat interí  

    Suport vaga estudiantil a les universitats

          STEPV-Intersindical Valenciana dóna suport a la vaga estudiantil  

    Campanya contra les revàlides

    Mobilitzacions   /         La Trobada de Plataformes Comarcals llançarà una campanya contra les revàlides  

    Concentració professorat interí

          Concentració dimecres 18 de febrer en Conselleria en la negociació de l’Oferta Pública d’Ocupació  

    MARÇ

    Oposicions   /         STEs demana al MEC que no canvie els temaris d’oposicions de Música i Arts escèniques  

    Informació sobre sexennis, adjudicacions, extra i deutes

    Condicions laborals   /         Novetats sobre sexennis, adjudicacions, extra i deutes en la Direcció Territorial de València  

    Suport vaga estudiantil

          STEPV amb la jornada de vaga estudiantil universitària  

    Suport mobilització infraestructures

          STEPV dóna suport a la protesta del CEIP Playas de Orihuela  

    Mobilització professorat interí

          El professorat interí es mobilitza per un nou acord en una nova jornada de vaga  

    Recurs lactància

          STEPV guanya un recurs que reconeix el dret d’una interina a l’acumulació de lactància per un mes  

    Plataforma estatal universitats

          La Plataforma estatal d’universitats exigeix consens en les reformes  

    Vaga universitats

    Seguiment majoritari de la vaga a la UVEG

    Denúncia mala fe negociació

          La Conselleria torna a demostrar la seua mala fe negociadora  

          STEPV abandona la Mesa Tècnica per la mala fe negociadora de la Conselleria  

    Assemblees plantilles secundària

          Convocatòria d’assemblees sobre currículum i plantilles secundària  

    Negociació jornada contínua

          STEPV insta a la Conselleria que negocie l’ordre de jornada i que deixe d’enganyar  

    Negociació plantilles

          La Conselleria pretén negociar currículum i plantilles de secundària d’esquenes al professorat  

    Sentència sobre els English Helpers

          Una sentència reconeix la naturalesa laboral dels becaris d’anglés  

    Informació comissions de serveis

          STEPV sol·licita que el professorat provisional puga optar a les comissions de serveis  

    ABRIL

    Sentències cobrament sexennis professorat interí

          STEPV guanya vuit sentències que reconeixen el dret del personal interí al cobrament dels sexennis  

    Denúncia ampliació dels concerts

          La Conselleria d’Educació amplia els concerts mentre retalla unitats en la pública  

    Signatures per un nou acord de professorat interí

          STEPV, AFID i CPI presenten més de 22.000 signatures per un nou acord de professorat interí  

    Plantilles secundària i FP

          Conselleria mantindrà unes plantilles insuficients en secundària i FP  

    Calendari mobilitzacions professorat interí

          STEPV, CPI i AFID acorden un calendari de mobilitzacions per un nou acord de professorat interí  

    MAIG

    Retallades d’unitats a Burjassot

          STEPV acusa Educació de tancar d’amagat unitats escolars a Burjassot  

    Mobilitzacions per l’escola pública

          La comunitat educativa torna a eixir al carrer  

    Informe sobre l’evolució de les unitats

          Presentació de l’informe sobre evolució d’unitats i campanya revàlides i diagnòstiques  

    Informació sobre accés a càtedres

          Sobre el procediment d’accés a càtedres en els conservatoris superiors de música i dansa  

    Reclamació nou decret de permisos i llicències

          STEPV exigeix la negociació d’un nou decret de permisos i llicències per al professorat  

    Mobilitzacions professorat interí

          Per la negociació d’un nou acord de professorat interí  

    Suport mobilització a Rojales

          STEPV dóna suport a les mobilitzacions del CEIP Príncipe de España de Rojales  

    Campanya revàlides

          STEPV denuncia la pressió de la Conselleria a les famílies que rebutgen les revàlides  

    Reclamació professorat provisional

          STEPV reclama millorar la situació del professorat provisional  

    Informació sobre plantilles docents

          Proposta de plantilles dels centres d’ensenyaments artístics superiors  

    Manifestació professorat interí

          El professorat interí es manifesta a Alacant per un nou acord  

    Assemblees oposicions

    Assemblees informatives sobre les oposicions

    Denúncia condicions en centres

          La calor torna a alterar el funcionament dels centres educatius  

    JUNY

    Sentència acord professorat interí

          STEPV guanya la sentència sobre l’acord de professorat interí  

          STEPV demana al nou govern que aplique la sentència i recupere els 5.000 llocs de treball retallats  

          STEPV exigeix l’aplicació immediata de la sentència de l’acord d’interins  

    Normativa d’inici de curs

          STEPV rebutja negociar amb la Conselleria en funcions la normativa d’inici de curs  

    Recol·locació professorat concertada

          STEPV demana una reunió de la comissió de seguiment per la recol·locació  

    Campanya recursos oposicions

          URGENT: Campanya de recursos de reposició a l’article 14 de la convocatòria d’oposicions  

    Denúncia calendari escolar

          La Consellera pretén començar el curs el 3 de setembre, novament  

    Aplicació LOMQE

          STEPV exigeix al govern espanyol la paralització de l’aplicació de la LOMQE el curs que ve  

    Campanya revàlides

          Els centres educatius planten cara a les revàlides i les proves diagnòstiques  

    Informació sobre les oposicions

          16.297 aspirants per a 645 places en les oposicions 2015  

    Trobada l’Educació que volem

          Les Marees per l’Educació Pública celebren la trobada “L’educació que volem” a Màlaga  

    Campanya calendari escolar

          STEPV inicia una campanya en els centres perquè manifesten el seu rebuig a l’inici el 3 de setembre  

    Campanya LOMQE

          STEPV se suma a les propostes d’algunes autonomies d’aturar la LOMQE  

    Sentència acord professorat interí

          La Conselleria d’Educació recorre la sentència que anul·la l’acord de professorat interí  

    Informació sobre les conseqüències de la sentència

          Quina és la situació de l’acord de professorat interí a partir de la sentència?  

    Plantilles secundària

          Conselleria aplica les noves plantilles de secundària sense haver-se publicat en el DOCV  

    JULIOL

    Campanya LOMQE

          STEPV continuarà demanant al govern valencià la no aplicació de la LOMQE  

    Reclamacions oposicions

    Campanya de reclamacions oposicions 2015

    Informació mesa sectorial

          Recuperació unitats, aplicació sentència interins i minimització LOMQE  

          El conseller d’Educació, Vicent Marzà, anuncia que no hi haurà rebaremació en 2015  

    Informació sobre triennis

          Sobre el cobrament de l’antiguitat en els càrrecs unipersonals (triennis)  

    Modificació normativa

          Modificació dels currículums, recuperació d’unitats i ampliació de cicles formatius  

          STEPV considera insuficient la modificació del currículum de secundària proposat per Conselleria  

    Campanya LOMQE

          La Plataforma Estatal per l’Escola Pública exigeix al Ministeri que paralitze la LOMQE  

    Jornada professorat interí

          Jornada de celebració del 3r Aniversari de la CPI  

    Informació oposicions

          Sobre la puntuació del nivell avançat de valencià en EOI en les oposicions  

    Informació borses de treball

          Llistats ordenació borses interins en aplicació de la sentència guanyada per STEPV  

    Informació sobre Plantilles docents

          Sobre la situació de desplaçats i suprimits de Dibuix  

    Informació conservatoris superiors

          STEPV exigeix el manteniment de les comissions de serveis en els conservatoris superiors  

    Informació adjudicacions

          La Conselleria oferta 600 places més que el curs passat en les adjudicacions de juliol  

    Proposta desdoblaments FP

          STEPV proposa ampliar desdoblaments en FP per a garantir llocs de treball al professorat reordenat  

    AGOST

    Convocatòria d’assemblees

          Assemblees de professorat interí de conservatoris  

    Reunió conseller educació

          STEPV sol·licita una reunió al conseller Marzà per a traslladar-li les propostes sindicals  

          STEPV insta al conseller Marzà a baixar les ràtios en els centres educatius  

    Campanya LOMQE

          El ministre ignora l’exigència majoritària de les noves conselleries de paralitzar la LOMQE  

    Escola pública

          STEPV aposta per prioritzar la xarxa pública de centres educatius  

    Informació inici curs

          Professorat interí i en pràctiques: novetats sobre la documentació a presentar al setembre  

    SETEMBRE

    Desdoblaments FP

          La Conselleria amplia desdoblaments d’FP tal i com demanava STEPV  

    Propostes conservatoris

          La Conselleria i l’ISEA estudiaran les propostes plantejades per STEPV sobre conservatoris  

    Debat educación infantil

          STEPV demana un debat pedagògic sobre el model educatiu d’infantil  

    Reunió amb rector UPV

          STEPV-Iv es reuneix amb el rector de la Universitat Politècnica de València  

    Universitats públiques

          La Plataforma en Defensa de la Universitat Pública denuncia els problemes existents des de fa anys  

    Educació infantil

          El programa pilot d’educació infantil 2 anys no s’ha negociat en Mesa Sectorial  

    OCTUBRE

    Convocatòria d’assemblees

          STEPV i CPI convoquen assemblees conjuntes de professorat interí  

    Reunió CEV

          STEPV es reuneix amb la presidenta de Consell Escolar Valencià  

    Retallades ministerials

          El ministre d’Educació proposa mesures insuficients de recuperació de les condicions educatives  

    Informació sobre cobrament nòmines

          Centenars de docents no han cobrat la nòmina de setembre  

    Nòmines docents

          STEPV convoca concentracions dijous 29 d’octubre pels impagaments de les nòmines  

          La pressió de STEPV i CPI aconsegueix l’abonament de les nòmines pendents  

    Convocatòria assemblees

          STEPV convoca assemblees professorat conservatoris  

    Reunió amb el conseller d’educació

    STEPV es reuneix amb el Conseller d’Educació

    Assemblees professorat interí

          Les assemblees de professorat interí exigeixen la recuperació dels llocs de treball retallats  

    NOVEMBRE

    Reunió Junta de Portaveus

          STEPV exigirà la reversió de les retallades en educació en la Junta de Portaveus  

    Convocatòria manifestació escola pública

          La Plataforma crida a la mobilització contra la LOMQE i les retallades  

    Informació màster secundària

          El professorat interí de FP que no tinga el Màster en formació pedagògia no serà expulsat  

    Denúncia sobre la no aplicació acord 2010

          La Conselleria no aplica l’acord de 2010 quant al pagament de l’estiu del professorat interí  

    Carrera professional PAS universitats

          Desapareix dels pressupostos la partida per a la carrera professional del PAS  

    Denúncia caos pel temporal

          El temporal crea el caos en molts centres educatius  

    Impagament nòmines

          Sobre impagament nòmines de l’1 a l’11 de setembre al professorat interí de conservatoris  

    Normativa renovació direccions

          STEPV aconsegueix que el claustre participe en la renovació de la direcció del centre  

    Addenda acord interins

          La Conselleria proposa un document per a millorar la cobertura de places  

    Comissió seguiment acord concertada

          Conselleria convocarà la Comissió de Seguiment de l’acord de concertada  

    Proposta ràtios

          STEPV proposa un pacte de legislatura per reduir, encara més, les ràtios  

    Reunió amb la DG Universitats

          STEPV es reunirà amb la Directora General d’Universitats, Josefina Bueno  

    Informació sobre negociacions

          Es negociarà la jornada continua, les plantilles de secundària i un nou model de plurilingüisme  

    DESEMBRE

    Informació sobre paga extra

          Sobre la quantitat pendent 25% de la paga extraordinària 2012 al professorat de la concertada  

    Addenda acord interins

          La Conselleria accepta les propostes de STEPV en l’addenda a l’acord d’interins  

    Concentració PAS Universitats

          El PAS de la UVEG es concentra per reclamar l’abonament de la carrera professional  

    Aprovació Pla Acció Sindical STEPV

          El Consell Nacional de STEPV aprova el pla d’acció sindical per al curs 2015/16  

    Endarreriments concertada

          Reclamació dels endarreriments dels triennis 2009/13  

          STEPV registra les reclamacions sobre els endarreriments en concepte de triennis entre 2009 i 2013  

    Assemblees professorat interí

    STEPV convoca assemblees de professorat interí

    Informació oposicions

          Conselleria modifica el repartiment de places en EOI i ensenyaments artístics  

          Conselleria proposa una oferta pública d’ocupació docent de 1055 places  

    Retribucions concertada

          STEPV exigeix l’abonament de les nòmines al professorat d’FP Bàsica  

    Addenda professorat interí

          STEPV signa l’Addenda a l’acord de professorat interí de 2010  

   

 6. Situació econòmica 2015

  CONCEPTE INGRESSOS DESPESES BALANÇ
  INGRESSOS PROPIS 824.221,24 857.950,68 -33.729,44
  INGRESSOS SUBVENCIONS 89.718 89.718 0
 7. Balanç de situació 2015: actiu

  IMMOBILITZAT MATERIAL 383.191,85
  TOTAL ACTIU 383.191,85
  DEUTORS EXTERNS 15.651,60
  DIPÒSITS CURT TERMINI 232.707
  TRESORERIA 634.748,19
  TOTAL ACTIU CIRCULANT 883.106,79
  TOTAL ACTIU 1.266.298,64
 8. Balanç de situació 2015: passiu

  Passiu patrimoni net

  FONS SOCIAL 979.703,53
  RESERVES VOLUNTÀRIES 0
  EXCEDENTS D’EXERCICI -33.729,44
  TOTAL PATRIMONI NET 945.974,09

  Passiu corrent i no corrent

  DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 283.982,92
  CREDITORS COMERCIALS 36.341,63
  TOTAL PASSIU 320.324,55
 9. Detall de partides comptables

  1. Despeses

   • Aportació Fons Solidaritat (0,7%)
   • Aportació Fons Patrimoni
   • Aportacions Reserves Congrés
   • Aportacions Reserves Eleccions
   • Despeses: lloguers, subministraments, personal, centraleta, impostos, informàtica, servidors, material, Prevenció de Riscos Laborals, etc.

   Personal

   • Salaris, càrregues socials i complements
   • Reserves I Provisions de Riscos

   Despeses per activitat

   • Viatges I dietes
   • Consums, compres, reproducció, correus, reparacions
  2. Ingressos

   Ingressos propis

   Altres operacions

   • Subvencions
 10. Situació econòmica: ingressos

 11. Situació econòmica: despesa

 12. Subvencions rebudes en 2015

  Per promoció de l’ús del valencià

  Atorga
  Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
  Programa
  Realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià
  Any
  2010
  Data recurs contencions interposat
  15.02.2010
  Data de la resolució
  29.08.2013
  “RESOLUCIÓ d’execució de sentència, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’atorga subvenció per la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià durant 2010 a la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià Intersindical Valenciana STEPV-IV.”
  Sentència
  NÚM. 676/12
  Quantia
  5.460 euros

  Realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià

  Atorga
  Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
  Programa
  Realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià
  Any
  2014
  Resolució
  T29/09/14 AJ
  Quantia
  6.000

  Subvenció finalista

  Atorga
  SEPIE-Agència Nacional Espanyola d’Erasmus+ Espanya
  Convocatòria
  Resolución SEPIE 2014 KA1 2015-1-ES01-KA102-0014722
  Programa
  Projecte destinant amb fons finalistes. La totalitat de la quantia rebuda ha sigut utilitzada per subvencionar beques a alumnat per a la realització de pràctiques laboras a l’estranger (FCTs).
  Any
  2015
  Quantia
  78.258
Top