escola

4 de desembre Eleccions sindicals

Propostes electorals

Propostes comunes

Propostes electorals comunes a tots els ensenyaments: escola pública, condicions laborals, valencià.

Accedeix »

Infantil i primària

Propostes electorals per a l'ensenyament infantil, la primària i l'educació especial.

Accedeix »

Secundària i FP

Propostes electorals per a l'ensenyament secundari, el batxillerat i la formació professional.

Accedeix »

Ensenyament d'idiomes

Propostes electorals per a la millora de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI).

Accedeix »

Ensenyaments artístics

Condicions laborals específiques, plantilles, organització i ordenació dels Ensenyaments Artístics Elementals, Professionals i Superiors.

Accedeix »

Formació de persones adultes

Propostes electorals per alprofessorat i els centres de Formació de Persones Adultes (FPA).

Accedeix »