4 de desembre Eleccions sindicals / Propostes

Formació de Persones Adultes

Per la millora de la formació de persones adultes


  • Centres específics de FPA, amb un ROF propi, i homologats als centres de secundària, FP, EOI i conservatoris pel que fa al tractament administratiu i la seua dotació de recursos tant personals com materials i econòmics. No a la nova llei de les administracions locals, que pot limitar els ensenyaments de FPA.
  • Un pla de construcció i d’adequació dels centres a fi de poder garantir l’oferta de tota l’etapa educativa en condicions dignes i de qualitat. Instem la Generalitat i l’administració local perquè negocien el manteniment dels locals municipals com a responsabilitat compartida.
  • Mantindre les plantilles actuals i ampliar-les en aquells centres en què calga. S’ha de reconéixer el professorat de la diputació i de l’ajuntament com a plantilla del centre, tot integrant-hi les seues unitats. Denunciem l’arbitrarietat, l’opacitat i el desconeixement dels criteris que utilitza l’administració per a adjudicar plantilles, comissions de serveis i places habilitades.
  • Personal administratiu i ordenances, així com la dotació d’equips multiprofessionals per a atendre l’orientació i la promoció de la formació integral de les persones.
  • El reconeixement dels programes formatius, com es fa en l’ensenyament reglat. En aquest sentit, exigim el compliment del currículum de la FPA i la millora del decret d’hores.
  • Autonomia dels centres per a gestionar la demanda i les prioritats de l’oferta.
  • El pagament del complement per càrrec directiu com a centres de secundària, EOI i conservatoris, tal com preveu l’acord de la Mesa Sectorial del 19 de febrer de 2008.
  • Full electoral en PDF