Transparència 2016

Actualitzat el 15 març 2021 / 13:38 h


 1. Sobre la llei de transparència

  En el context actual d’enduriment de la lluita de classes, la classe treballadora s’ha sentit indignada pels casos de corrupció i malversació de recursos públics, mentre patia els efectes d’una crisi que no ha contribuït a crear ni gestionar.
  Davant la creixent virulència amb què es posava en qüestió els privilegis d’una classe política, econòmica i sindical, assetjada judicialment i políticament, s’hi han promulgat algunes lleis adreçades a contindre i reprimir el descontentament. Mentre que la llei de seguretat ciutadana, la llei mordassa, posa els mitjans legals per criminalitzar la protesta al carrer, la llei de transparència suposa, d’una banda, una llavada de cara per a aquelles organitzacions que s’han finançat abundantment amb recursos públics, de l’altra articula uns mecanismes de control i de sanció contra aquelles organitzacions que, com la nostra, no se sotmeten barata subvencions o alliberaments.
  El Sindicat sempre ha respost davant la seua afiliació i el conjunt dels treballadors i treballadores, i els seus comptes han sigut sempre sotmesos al control i la fiscalització dins dels seus òrgans, que són participatius i assemblearis. Per imperatiu legal, ens hem d’adaptar als requeriments de la llei i publicar la següent informació en el format i lloc on altres, que no són els treballadors i treballadores que el Sindicat representa, han decidit.
  STEPV denuncia una llei de transparència que no respon a la voluntat i al dret dels treballadors i treballadores, sinó a l’interés dels òrgans de control i de repressió de l’Estat.

 2. Organigrama de STEPV

  El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV) és un sindicat de classe que basa el seu funcionament en el procés assembleari de presa de decisions. Per tant, l’assemblea dels treballadors i treballadores és la base del seu funcionament.

  Els seus òrgans estatutaris són:

  • El Congrés; cada quatre anys se’n celebra un d’ordinari. Debat les línies d’acció sindical i elegeix el secretariat nacional.
  • El Consell nacional; és l’òrgan màxim entre congressos. Decideix les línies sindicals. Es reuneix ordinàriament una vegada per trimestre i, extraordinàriament, davant decisions rellevants.
  • El Secretariat nacional; es reuneix amb freqüència i decideix sobre el dia a dia del sindicat en l’àmbit nacional. Escolta les assemblees comarcals i els secretariats intercomarcals.
  • Els Secretariats intercomarcals; decideixen sobre tot allò que afecta cada intercomarcal: seus, alliberaments, pressupost, acció sindical… N’hi un per cadascuna dels territoris: Alacant, Castelló i València.
 3. Membres del secretariat nacional

  El Secretariat nacional elegit en el XII Congrés de 2015 i la trajectòria de les i els seus membres és:

  José Ignacio Amorós Galiana

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015).
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari d’Alacant 2010
  • Permanent sindical
  • Professor d’Ensenyament Secundari

  Súsica Cardona i Prats

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • Professora d’Ensenyament Secundari

  Immaculada Coret i Gimeno

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des des 2015
  • Membre de Consell de Direcció de ESMB des del 2015
  • Permanent sindical
  • Professora d’Ensenyament Secundari

  Marc Candela Ruiz

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2007, congrés 2011 i congŕes 2015)
  • President de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2011 fins al 2015
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des des 2011
  • Permanent sindical
  • Professor d’Ensenyament Secundari

  Lola Navarro

  • Coordinadora del sector d’Ensenyament Privat STEPV des del 2009
  • Membre del Secretariat Nacional de Privada des del 2009.
  • Membre Secretariat Nacional STEPV (congrés 2011 i congrés 2015).
  • Membre de la delegació de STEPV en els STEs confederació des del 2011.
  • Membre de Consell de Direcció de ESMB des del 2013.
  • Permanent sindical
  • Professora de Secundària

  Patricia Teruel Tomás

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Presidenta de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral de Castelló
  • Permanent sindical
  • Mestra de Pedagogia Terapèutica

  Xavier Izquierdo Cañego

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015 fins al Consell Nacional 28 de novembre del 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Delegat del Comité de Seguretat i Salut Laboral de València
  • Permanent sindical fins al
  • Professor de FP

  Héctor Monterde Bort

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés de 2015 fins al Consell Nacional 28 de novembre del 2015)
  • Professor universitari

  Carlos Ortiz Ramon

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés de 2015 fins al Consell Nacional 28 de novembre del 2015)
  • PAS en la UPV

  Ferran Suay Lerma

  • Membre de Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Professor universitari

  M.Carmen Gil Garcia

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari d’Alacant des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral d’Alacant
  • Permanent sindical
  • Mestra d’Infantil

  Beatriu Cardon Prats

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2011
  • Presidenta de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professora d’EOI

  Alícia Martí Climent

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professora de secundària

  Salvador Benavent Martínez

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2011 i congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Manuela Ferrer Montoliu

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Delegada del Comité de Seguretat i Salut Laboral de València
  • Permanent sindical
  • Professora de Secundària

  Josep Coll Sáez

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • President de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Francesc Antoni Cerdá Dimas

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Membre de la Junta de Personal docent no universitari de València des de 2015
  • Permanent sindical
  • Professor de Secundària

  Germán Nando Rosales

  • Membre del Secretariat Nacional (congrés 2015)
  • Permanent sindical
  • PAS en la UVEG
 4. Personal laboral de STEPV

  Al llarg de 2016, en el Sindicat hi han treballat nou persones amb contracte laboral. Les seues funcions es detallen a continuació.

  • Advocada. Amb contracte des de 01/09/1999.
  • Conserge. Amb contracte des de 01/09/2003.
  • Personal de neteja. Amb contracte des de 01/09/2015.
  • Informàtic. Amb contracte des de 15/07/2009.
  • Gestió de base de dades. Amb contracte des de 01/10/2012.
  • Administratiu. Amb contracte des de 01/09/2015.
  • Recepció. Amb contracte des de a 09/11/2015.
  • Finances. Amb contracte des de 01/04/2015.
  • Administratiu 2. Amb contracte des de 14/11/2014 a 16/01/2015.
  • Recepció 2. Amb contracte des de 07/01/2015.
  • Recepció 3. Amb contracte des de 01/12/2015.
 5. Acció sindical 2016

  ACCIÓ SINDICAL ANY 2016

  GENER

  LOMQE

  STEPV participa en la campanya virtual per la derogació de la LOMQE

  Paga extraordinària

  Sobre la paga extraordinària 2012 per al personal que no està en actiu

  Negociació

  STEPV exigeix la reducció de les ràtios en l’arranjament escolar

  Plataforma ensenyament públic

  La reversió de l’actual política educativa ha de ser una urgència per al nou congrés dels diputats

  Fòrum Mundial Educació

  STEPV participa en el Fòrum Mundial d’Educació

  Professorat interí

  STEPV guanya una sentència que fa extensible el cobrament dels sexennis al professorat interí

  Assemblees

  Assemblees comarcals de professorat interí

  Negociació

  Informació sobre la Mesa Tècnica

  Infraestructures

  STEPV reclama una comissió d’investigació pels sobrecostos de CIEGSA

  STEPV reclama una reunió per a analitzar el Mapa d’Infraestructures Escolars

  Retribucions

  Instruccions als centres per a reduir els 10 dies lectius per a cobrir substitucions

  Actualització del complement retributiu valencià

  FEBRER

  Oposicions

  STEPV proposa la paralització de l’oferta pública d’ocupació per a 2016

  Nòmines

  Continuen els retards en el pagament de les nòmines de professorat interí

  Oposicions

  La Conselleria es compromet a resoldre el procediment de càtedres de secundària i EOI

  Sexennis

  Professorat interí: passes per a reclamar els sexennis

  Infraestructures

  STEPV celebra que el Parlament Valencià cree una comissió d’investigació pels sobrecostos de CIEGSA

  Professorat provisional

  La Conselleria garanteix que tot el professorat provisional obtinga destí definitiu

  Càtedres

  STEPV insta a la Conselleria a resoldre satisfactòriament el procés de Càtedres de Secundària i EOI

  EOI

  Conselleria establirà les proves de certificació a les EOI a setembre només per a alumnat oficial

  Jornada continua

  STEPV insta a la Conselleria a negociar urgentment la jornada continuada

  Oposicions

  La Conselleria presenta l’oferta pública d’ocupació definitiva

  Borses de treball

  el 26 de febrer es posa en funcionament la desactivació voluntària de les borses

  MARÇ

  Vaga estudiantil

  STEPV dóna suport a la vaga estudiantil del 3 de març

  LOMQE

  La Plataforma Estatal per l’Educació Pública exigeix la derogació de la LOMQE

  Centres docents

  El TSJ dóna la raó a STEPV al recurs sobre la classificació dels centres docents

  Jornada contínua

  STEPV aporta propostes per a fer viable l’aplicació de la jornada contínua

  FPA

  La Conselleria d’Educació torna a convocar el Consell Valencià de Formació de Persones Adultes

  Arranjament escolar

  L’arranjament escolar recupera unitats en totes les etapes educatives

  ABRIL

  Proves extraordinàries

  Mantenir les proves extraordinàries en juliol no millora el rendiment escolar

  Borsa única

  STEPV demana a Conselleria l’aplicació immediata de la borsa única

  Comissió de seguiment

  STEPV-Iv sol·licita amb caràcter d’urgència una reunió de la Comissió de Seguiment

  Reunió

  STEPV es reuneix amb el DG Personal per tractar temes pendents

  Oposicions

  Es negocia en Mesa Tècnica la convocatòria d’oposicions

  FP

  STEPV s’oposa al desplegament de la LOMQE en Formació Professional

  ISEA

  STEPV es reuneix amb el director de l’ISEA

  Comissions de serveis

  Es negocien les comissions de servei

  MAIG

  Condicions laborals

  STEPV exigeix a la Conselleria solucionar els temes pendents

  Reunions

  STEPV es reuneix amb el Director General de Política Lingüística per tractar sobre les EOI

  STEPV es reuneix amb el secretari autonòmic per conéixer els criteris de l’arranjament

  Oposicions

  STEPV proposa l’ajornament de les oposicions als conservaris superiors de l’oferta 2016

  Conservatoris

  La Conselleria descompta de la nòmina els 10 primers dies de setembre als interins de conservatoris

  Assemblees

  Assemblees de professorat interí

  Atenció a la diversitat

  STEPV sol·licita que les places dels nous programes d’atenció a la diversitat siguen estables

  Difícil provisió

  Procediment per a la cobertura de places de difícil provisió i cobrament de l’estiu

  Revàlides

  Els sindicats d’ensenyament i els pares i mares exigeixen la retirada de les revàlides

  Educació especial

  STEPV denuncia una retallada del personal complementari d’Educació Especial

  Assemblea

  Assemblea informativa oposicions catedràtics de Música i Arts Escèniques

  Retribucions

  STEPV signa un acord per permetre el cobrament de l’estiu al professorat interí

  Avaluació

  STEPV insta als centres a no realitzar la prova final d’avaluació

  JUNY

  Inici de curs

  STEPV proposa que el curs comence el 12 de setembre i no el 8

  Reunió

  STEPV es reuneix amb el Conseller d’Educació

  LOMQE

  Per l’educació pública, no a la LOMQE

  Burocràcia

  Malestar entre el professorat per la càrrega de tasques burocràtiques

  Llengua

  Cal garantir els mateixos drets lingüístics a tota la ciutadania

  Oposicions

  Comencen les oposicions als cossos docents

  Reunió

  STEPV i la Confederació de Pares i Mares Gonzalo Anaya es reuneixen

  JULIOL

  Nomenaments

  Nou llistat modificació nomenaments fins el 31 d’agost

  Projecte lingüístic

  STEPV guanya una sentència sobre el projecte lingüístic dels centres

  Consell Nacional

  El CN exigeix la negociació urgent de millores en les condicions laborals del professorat

  Consell Escolar Valencià

  STEPV exigeix la modificació del Consell Escolar Valencià

  Reunió

  Reunió amb el Secretari Autonòmic d’Educació per a tractar el calendari de negociació

  Concentració

  STEPV es concentra per reclamar millores en les condicions laborals del professorat

  Oposicions

  Continuen els mateixos problemes de sempre en les oposicions

  Universitats

  Es constitueix la Mesa negociadora del Conveni Col·lectiu de les Universitats públiques valencianes

  Paga extra

  Model de reclamació del 50% de la paga extra 2012

  CEFIRE

  Mesa sectorial: CEFIRE i permanents sindicals

  Adjudicacions

  Accés a catedràtics de Música i AE: La conselleria repetirà, telemàticament, l’adjudicació

  La Conselleria oferta 1.300 places més que el curs passat en les adjudicacions de juliol

  AGOST

  Conservatoris

  Professorat de conservatoris: Recurs d’alçada al requeriment dels 10 dies de setembre

  LOMQE

  Marees per l’educació pública contra les revàlides de la LOMQE i les retallades en ensenyament

  Càtedres

  Recursos de reposició al nomenament de catedràtics de secundària i EOI (2009)

  Escola Pública

  STEPV impulsarà un acord social i ciutadà per l’escola pública

  SETEMBRE

  Calor

  STEPV celebra les instruccions donades per Conselleria sobre la calor en els centres

  Càtedres

  14 de setembre: convocatòria assemblea sobre recursos càtedres 2009

  Inici de curs

  Continuen els mateixos problemes de sempre en l’inici del curs 2016/17

  Jornada continua

  STEPV celebra els resultats de les votacions sobre la jornada contínua

  Assemblees

  Convocatòria d’assemblees comarcals

  Universitats

  STEPV sol·licita una reunió amb la DG d’Universitats sobre Professors Ajudants Doctors

  Plurilingüisme

  El Decret de Plurilingüisme no garanteix l’extensió de l’ensenyament en valencià

  Internacional

  STEPV se solidaritza amb Egitim Sen i el professorat de Turquia

  OCTUBRE

  Impagaments

  Docents interins no cobren, novament, el mes de setembre

  Plataformes comarcals

  La Trobada de Plataformes Comarcals planteja mobilitzacions en defensa de l’ensenyament públic

  Reunió

  STEPV es reuneix amb el Director General de Personal per tractar l’accés a càtedres 2009

  Valencià

  STEPV presenta l’informe El valencià en l’ensenyament 2016

  LOMQE

  STEPV, amb l’alumnat dels instituts valencians contra les revàlides i la LOMQE

  Premi

  El Bloc de Progrés de l’Alcúdia premia STEPV-Intersindical Valenciana

  Plurilingüisme

  Decret de plurilingüisme: una oportunitat perduda en la recuperació del valencià

  Revàlides

  STEPV demana a la Conselleria que no aplique les revàlides

  Assemblees

  Assemblees adjudicacions de places de difícil cobertura i noves incorporacions

  Condicions laborals

  STEPV proposa millorar les condicions laborals del professorat i la qualitat de l’ensenyament

  Mobilitzacions

  La comunitat educativa es mobilitza a la tardor contra la LOMQE i les revàlides

  Acord de legislatura

  STEPV proposa un acord de legislatura en la Junta de Portaveus

  Retallades

  El Govern en funcions pot augmentar les retallades educatives

  Consolidació

  STEPV proposa un procés de consolidació per al professorat interí

  Retribucions

  Professorat interí i el PAS d’universitats cobraran sexennis i carrera professional, respectivament

  NOVEMBRE

  Borsa única

  L’aplicació de la borsa única recupera drets del professorat interí del cos de mestres

  Sexennis

  S’inicia la negociació que permetrà l’abonament dels sexennis al professorat interí

  PECEPI

  STEs-i, FEDI, CPI i AFID decideixen constituir la plataforma PECEPI

  Assemblees

  Convocatòria d’assemblees de professorat interí

  Càtedres i FP

  Informació sobre càtedres 2009 i personal d’FP sense el B1 per al màster

  Pressupostos

  STEPV presenta esmenes als pressupostos 2017 als grups parlamentaris

  Campanya retribucions

  Campanya de reclamacions de les retribucions dels equips directius (sentència classificació centres)

  Borses de treball

  Proposta modificació requisits i barem mèrits borses ensenyaments artístics superiors

  Consell Nacional

  El Consell Nacional aprova el pla d’acció sindical per al curs 2016/17

  Pacte educatiu

  Un pacte per l’educació... pública?

  Revàlides

  Davant la pressió social i política, el Ministeri retrocedeix en la implantació de les revàlides

  IRPF maternitat

  Una sentència del TSJ de Madrid eximeix d’aplicar l’IRPF a la prestació per maternitat

  DESEMBRE

  Professorat en practiques

  Convocatòria d’assemblees de professorat en pràctiques

  Mobilitzacions

  STEPV anima a la comunitat educativa a participar en les manifestacions de demà

  Classificació de centres

  La sentència de STEPV permet recuperar la classificació de centres educatius

  Jornada contínua

  La Conselleria publica una resolució que aclareix qüestions de l’aplicació de la jornada contínua

  Consolidació

  STEPV trasllada a la Mesa Sectorial la proposta de consolidació i estabilitat del professorat interí

 6. Situació econòmica 2016

  CONCEPTE INGRESSOS DESPESES BALANÇ
  INGRESSOS PROPIS 964.991 817.701 147.290,47
  INGRESSOS SUBVENCIONS 35.700 35.700 0
 7. Balanç de situació 2016: actiu

  IMMOBILITZAT MATERIAL 390.408,87
  TOTAL ACTIU 390.408,87
  DEUTORS EXTERNS 37.295,66
  DIPÒSITS CURT TERMINI 50.000
  TRESORERIA 953.408,47
  TOTAL ACTIU CIRCULANT 1.040.704,13
  TOTAL ACTIU 1.431.113
 8. Balanç de situació 2016: passiu

  Passiu patrimoni net

  FONS SOCIAL 623.446,67
  RESERVES VOLUNTÀRIES 160.896,64
  EXCEDENTS D’EXERCICI -34.929,53
  TOTAL PATRIMONI NET 819.272,84

  Passiu corrent i no corrent

  DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT 257.092,43
  PASSIU NO CORRENT 257.092,43
  CREDITORS COMERCIALS 10.556,73
  REMUNERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 0
  TOTAL PASSIU CIRCULANT 10.556,73
  TOTAL PASSIU 267.649,16
 9. Detall de partides comptables

  1. Despeses

   • Aportació Fons Solidaritat (0,7%)
   • Aportació Fons Patrimoni
   • Aportacions Reserves Congrés
   • Aportacions Reserves Eleccions
   • Despeses: lloguers, subministraments, personal, centraleta, impostos, informàtica, servidors, material, Prevenció de Riscos Laborals, etc.

   Personal

   • Salaris, càrregues socials i complements: 237.374,45
   • Reserves I Provisions de Riscos

   Despeses per activitat

   • Viatges I dietes: 109.947,09
   • Consums, compres, reproducció, correus, reparacions: 470.378,49
   • Donacions: 5.830,56
 10. Situació econòmica: ingressos

 11. Situació econòmica: despesa

 12. Subvencions rebudes en 2016

  Atorga: SEPIE
  Programa: Mobilitat personal per motiu d’aprenentatge (KA 102)
  Any: 2016
  Quantia: 35.700
  Resolució: 14/12/2016

Top