Sexennis: reclamacions

Actualitzat el 27 octubre 2014 / 11:50 h


 1. Campanya de reclamacions pel no reconeixement dels sexennis en aplicació de la nova ordre

  Si no t’han reconegut el sexenni perquè amb l’aplicació amb efecte retroactiu de la nova ordre de formació per als sexennis (Ordre 54/2014, d’1 de juliol en DOCV 3/07/2014) no t’arriben els 100 crèdits però amb la normativa anterior sí (especialment per la limitació a 10 crèdits per sexenni de les extraescolars), t’animem que presentes un recurs.

 2. Antecedents

  Recordeu que durant els darrers 6 anys hi hagut fins a tres normatives sobre les activitats de formació vàlides per als sexennis. La que estava en vigor fins 2010, en què les activitats extraescolars i de millora de la qualitat educativa valien 20 crèdits anuals. La que ve entrar en vigor en 2010, que establia uns percentatges per a les activitats de formació i una pròrroga.

  En gener de 2012 va entrar en vigor el decret Vela i va paralitzar el reconeixement (i el pagament) dels sexennis que es complien durant la seua aplicació (fins desembre 2013). El 23 d’octubre de 2013 (un dia abans de la vaga general educativa) la resta de sindicats i l’administració van signar un acord que prorrogava el reconeixement del sexenni a juliol i el pagament a agost de 2014.

  En juliol de 2014, la Conselleria publica un nou decret de sexennis i una nova ordre que s’aplica amb efectes retroactius i que a moltes persones ha perjudicat, especialment per la limitació a 10 crèdits per sexenni de les activitats extraescolars i de millora de la qualitat educativa.

  En la negociació del decret i l’ordre, STEPV va proposar una disposició transitòria perquè la gent que no complira els nous requisits no es veiera perjudicada per l’aplicació retroactiva de la nova ordre, però com el text del decret i l’ordre ja estava pactat anteriorment amb la resta de sindicats, no es va voler acceptar aquesta proposta, que haguera resolt fàcilment aquest problema.

 3. Com presente el recurs?

  STEPV ha presentat recurs contra l’ordre, per aplicar-se de forma retroactiva i crear un perjudici al professorat afectat.

  Així i tot, aconsellem al professorat afectat que també presente recursos individuals. Per a fer-ho, heu de posar-vos en contacte amb els serveis jurídics del Sindicat i demanar cita. Caldrà aportar la documentació necessària (informació del compte formació, certificats que acrediten les activitats extraescolars i la resta d’accions formatives, etc.).

  Mentre es presenten els recursos, STEPV ja ha aconsellat al professorat afectat que realitze activitats de formació per a arribar als 100 crèdits exigits i poder percebre el sexenni corresponent. Els recursos serviran per a recuperar el cobrament del sexenni en la data que es van complir originalment i no en la nova data de reconeixement una vegada obtingut els 100 crèdits corresponents, d’acord amb la nova ordre.

Top