Projecte experimental infantil 2 anys

Actualitzat el 29 setembre 2015 / 13:45 h


 1. Què és el projecte experimental d’incorporació́ del nivell educatiu de 2 a 3 anys?

  És un projecte que té com a finalitat la incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en determinats col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat Valenciana.

 2. Quins professionals donaran classe en aquests nivell de 2 a 3 anys?

  En cada classe hi haurà un mestre/a d’Educació Infantil i un educador/a d’Educació Infantil.

 3. Com es realitzarà la contractació del professionals?

  Els docents d’Educació Infantil depenen de la Conselleria d’Educació i seran contractats mitjançant la borsa de professorat interí de la Conselleria d’Educació. Els educadors i les educadores d’Educació Infantil depenen de Funció Pública i seran contractats mitjançant una borsa d’educadors/ores creada en 2011.

 4. Em puc apuntar a alguna borsa d’educadors i educadores?

  Ara com ara no s’ha obert cap procés d’incorporació a la borsa d’ocupació temporal de personal educador d’infantil.

 5. Quan es realitzaran les adjudicacions del personal educador?

  Es preveu convocar tres actes d’adjudicació, un en cada capital de província abans de finalitzar setembre. A tot estirar, durant la primera setmana d’octubre.

 6. Fins quan estaran contractats els professionals que siguen adjudicats?

  El contracte serà fins a 31 d’agost de 2016.

 7. Quina serà la ràtio per aula?

  18 alumnes.

 8. En quants centres i en quines localitats s’implantarà aquest projecte experimental?

  En 35 centres de diverses localitats. En l’annex II de l’ordre es detalla la relació de centres públics d’educació infantil i primària que aplicaran aquest projecte.

 9. Quan començaran les classes?

  Les classes començaran el dia 13 d’octubre.

 10. Com podrem matricular als nostres fills o filles?

  La sol·licitud de matrícula es troba a l’Annex III de l’Ordre. També es pot fer mitjançant el següent enllaç.

 11. Quina vigència té el projecte?

  Al finalitzar el curs 2015-2016 s’avaluarà el projecte, i es podrà ampliar la seua vigència per a posteriors cursos acadèmics.

 12. Què puc fer si tinc algun dubte?

  • Si ets docent d’Educació Infantil pots contactar amb .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).
  • Si ets educador/a d’Educació Infantil pots contactar amb .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).
Top