Devolució de l’IRPF del permís de maternitat i paternitat

Actualitzat el 01 febrer 2019 / 08:04 h


 1. Devolució de l’IRPF del permís de maternitat i paternitat

  La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com doctrina legal que

  “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

  La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social.
  En l’aplicació d’aquesta doctrina poden distingir-se els supòsits següents:

 2. Prestacions percebudes o que s’estan percebent durant l’any 2018

  En la propera campanya de renda les persones afectades hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls oferisquen. No cal fer cap altre tràmit abans de la propera declaració de la renda. El programa d’ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant automàticament les deduccions.
  Una volta publicada la sentència, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha d’haver deixat de fer retencions sobre les prestacions que s’estan abonant ara. Recomanem que comproveu a les nòmines si se’ns està aplicant correctament.

 3. Prestacions percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017

  Les persones afectades podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en què hagen cobrat la prestació per maternitat o paternitat.
  Si les rendes van ser percebudes en més d’un any natural, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de cada any.
  S’ha habilitat un formulari específic per facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i 2015, disponible en la pàgina web de l’Agència Tributària (https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/va_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml), en què cal indicar en quins d’aquests anys ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seua titularitat, on s’abonarà la devolució que siga procedent.
  En gener de 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.
  IMPORTANT: No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, ja que en l’AEAT demanarà directament de la Seguretat Social tota la informació necessària per a la resolució del procediment.
  El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@vePIN o Certificat electrònic.
  També es pot realitzar la reclamació en paper presentant per registre de l’AEAT el formulari oficial que està disponible a les oficines i també en aquest enllaç: https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/Formulario_maternidad.pdf
  ATENCIÓ: recomanem que s’utilitze el procediment electrònic, ja que serà de resposta més àgil

 4. Sol·licituds prèviament presentades que es troben pendents de resolució d’un recurs o reclamació

  L’aplicació de l’exempció correspondrà a l’òrgan que estiga tramitant el recurs o reclamació, sense que siga necessari que presentem cap sol·licitud addicional.
  Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres a les nostres seus perquè et puguem ajudar o escriu directament a l’email .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic).

 5. Devolució de l’IRPF per maternitat i paternitat del personal adscrit a MUFACE

  Les persones adscrites a MUFACE ja poden sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en les que hagueren inclòs les rendes derivades dels permisos per maternitat / paternitat des 2014.
  L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha establert ja la via perquè les persones incloses en l’àmbit del mutualisme administratiu puguen sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en les que hagueren inclòs les rendes derivades dels permisos per maternitat / paternitat, d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre.
  Per a això, els i les mutualistes poden presentar la seva sol·licitud tant per via electrònica com en paper. Per presentar la sol·licitud de manera electrònica a través de la via especialment habilitada per a això en la pàgina web de l’AEAT, es pot accedir al següent enllaç:
  Web AEAT
  Passos senzills
  Aquest formulari de sol·licitud és el mateix que el de les persones incloses en el Règim General de la Seguretat Social, i no cal acompanyar documentació addicional. Els passos per omplir-lo són molt senzills. Per a qualsevol dubte, es poden seguir aquestes breus instruccions:

  Des de 2014
  Cal recordar que podran sol·licitar la devolució aquelles persones que hagen gaudit permisos de maternitat i paternitat durant 2014, 2015, 2016 i 2017.
  En la propera campanya de renda dels contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seues declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls oferisquen. El programa d’ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant aquestes prestacions / retribucions com a rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles.

  Termini
  Així mateix, és important subratllar que, amb caràcter general, el termini per a sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de l’exercici 2014 prescriu als quatre anys a comptar des del 30 de juny del 2015.

Top