Els graus del parentiu

Actualitzat el 11 març 2015 / 19:09 h


 1. Càcul del parentiu

  Per a calcular el grau de parentiu, per consanguinitat o per afinitat, tenim en compte les regles següents:

  • Cada pas que fem des de la nostra situació o la del/la cónjuge és un grau.
  • Amb els nostres ascendents, hem de pujar sempre de pare/mare a pare/mare, i després descendir pels fills fins arribar a germans/es, oncles, ties, cosines…
   Així, per arribar a la nostra tia, hem de pujar al nostre pare o mare, després als avis i, per últim, als fills d’aquests, entre les quals està la nostra tia. Són per tant, tres graus, perquè hem fet tres passos.
  • Entre els nostres descendents, baixarem de fills/es a fills/es.
  • El grau d’afinitat i de consanguinitat es calculen igual però, en eixe cas, el punt de partida és el o la nostra cónjuge.
 2. Esquema gràfic dels graus de parentiu i afinitat

  Els graus del parentiu
  Punxa en la imatge per fer-la gran.

Top