Adjudicacions: preguntes freqüents

Actualitzat el 29 juliol 2020 / 19:18 h


 1. Qui hi ha de participar?

  Totes les persones que formen part de les borses, tant amb serveis prestats com sense serveis prestats.

 2. He d’estar contínuament participant i pendent de les adjudicacions?

  No és obligatori, ja que les Adjudicacions Contínues sempre tenen activa l’última petició que hem efectuat (més info en l’adjudicació contínua).

 3. Si hi ha places a temps complet i no m’interessen, què puc fer?

  Les que no t’interessen, no les demanes: recorda que totes les places són de petició voluntària. Això sí, si ens adjudiquen d’ofici les hem d’acceptar obligatòriament (+ info), a no ser que tinguem una causa sobrevinguda que puga permetre que demanem una desactivació temporal (+ info).

 4. Si hi ha places a temps parcial o itinerant i no m’interessen, què puc fer?

  Les que no t’interessen, no les demanes.
  Les places a temps parcial i les itinerants només s’adjudiquen de manera voluntària i mai no d’ofici, ja que són voluntàries absolutes.

 5. Em poden adjudicar places d’ofici?

  Només en el cas que hi haja alguna plaça a temps complet no itinerant que no haja triat ningú, s’adjudicarà d’ofici començant pel final de la llista convocada i tenint en compte la preferència provincial que vam posar en les adjudicacions de juliol.

 6. Si hi ha places a temps complet i no en demane, m’exclourien de la borsa?

  No, no t’exclourien de la borsa. Totes les vacants són de petició voluntària; per tant, pots demanar només allò que t’interessa. Ara bé, si t’adjudiquen, has d’acceptar obligatòriament l’adjudicació, a no ser que tingues una causa sobrevinguda que puga donar a lloc a una desactivació temporal.

 7. Què passa si no m’interessa cap plaça oferida en l’adjudicació

  Si no t’interessa cap plaça, i corres el risc que t’adjudiquen d’ofici, el millor és que et desactives. Si en l’adjudicació següent sí que hi ha llocs que t’interessen, pots tornar-te a activar. Recorda que després de la desactivació, quan et tornes a activar tindràs el mateix lloc a la borsa que tenies.

 8. Què passa si no presente la instància de participació en l’adjudicació

  Ara mateixa, amb l’adjudicació contínua, sempre tenim una petició presentada.

 9. Què passa si tinc un altre treball

  Segons l’acord de professorat interí de 2010 i l’addenda de 2015, pots pots desactivar-te en qualsevol moment i sense al·legar cap motiu, i mantindre el teu lloc a la borsa. Si tens altre treball, doncs, el millor és que es desactives. Quan pugues o vulgues tornar a l’ensenyament, pots activar-te sense problemes.

 10. Com puc desactivar-me sense perdre el lloc a la borsa

  Amb l’addenda de l’Acord de 2010, signada en 2015, la desactivació es pot fer des del programa sense necessitat d’aportar cap tipus de motiu o documentació i sense cap penalització del nostre lloc a la borsa. A més, la desactivació també es fa des del programa, sense cap altre tràmit.

 11. On puc consultar la normativa que regula el funcionament de les borses del professorat interí


  En aquest link trobaràs tota la normativa sobre professorat interí que hi ha publicada.

 12. On pots trobar tota la informació dins de la web del STEPV

 13. Què podem fer si hi ha hagut alguna errada i per agilitzar les gestions de reclamació

  Anar a Conselleria per fer una reclamació del cas i ens feu arribar una copia de la documentació presentada per registre d’entrada.
  Abans de fer una reclamació cal que ens informem bé i que justifiquem documentalment:

  • Respecte  a les places que ixen en el llistat de vacants però desprès no adjudiquen: És possible que en el llistat provisional hagueren aparegut places que realment no existeixen, o que estigueren mal catalogades (p.e., que una itinerant apareguera com a no itinerant, que una completa apareguera com a una parcial, o viceversa, que la persona de baixa s’haja incorporat, etc). Com a personal afectat d’eixa especialitat podeu telefonar als centres per vore que ha passat i, si no està mal catalogada i no ha eixit en l’adjudicació, ens feu arribar la informació per poder fer les gestions oportunes.
  • Respecte a les irregularitats en les adjudicacions per número d’ordre, feu la reclamació i adjunteu tota la documentació que justifique el cas i ens feu arribar una còpia.
 14. M’han adjudicat plaça: què faig?

  Si t’han adjudicat un lloc de treball en el procediment de juliol, has de realitzar els següents passos:

  1. T’has de descarregar i imprimir la credencial (disponible a la web de la Conselleria “Accés a la credencial telemàtica”) i entregar la credencial al centre de destinació.
  2. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ÍTACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.
   “Enllaç a les Instruccions visat del personal docent”, d’interés per als equips directius.
  3. El procediment per a l’alta en nòmina i entrega de documentació es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

  IMPORTANT: llegir prèviament i detingudament les “Instruccions del director general de Centres i Personal Docent de data 24 de juliol de 2018 i 31 de juliol de 2018”, relatives a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. És totalment necessari per poder completar el tràmit electrònic obligatori fins a l’últim pas de registre electrònic de la sol·licitud i així evitar cometre possibles errades.

  Enllaç a les Instruccions presentació de documentació i alta en nòmina”, d’interés per al professorat interí.

  NOTA: Només en el cas que el professorat no autoritze la consulta de les seues dades d’identitat, titulació universitària al·legada i accés al Registre central de Delinqüents Sexuals, o bé no puga obtindre’s electrònicament d’altres administracions públiques, haurà de presentar presencialment la dita documentació (original i còpia) en el registre d’esta Conselleria per a la seua compulsa.
  TERMINI: accés al tràmit telemàtic de presentació de documentació i alta en nòmina: a partir del 6 de setembre fins al 30 de juny, segons avís ajornament publicat en la web de Conselleria.

  RESUM NOVETATS:

  • El tràmit de Presentació de documentació i alta en nòmina és telemàtic mitjançant la Cl@ve o altres certificats electrònics admesos. Més informació (Instrucció, Guia d’usuari i Ajuda).
  • Quan us presenteu al centre, sols cal que dugueu la credencial.
  • Aquesta es quedarà custodiada en el propi centre i l’enviament en paper a la Direcció Territorial queda substituït per l’anotació en ÍTACA de l’alta del docent i la data d’incorporació.

  Com puc obtindre la Cl@ve?

  En general, es pot obtindre a les Oficines de l’Agència Tributària, de la Tresoreria de la Seguretat Social o a les Subdelegacions del govern. A la següent adreça, podreu trobar el lloc més proper al vostre domicili, per poder aconseguir-la:
  http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm#.WtYk-pexXIU
  També podem obtindre-la per Internet, encara que no ens ho recomanen, en:
  http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
  Per a més informació sobre com obtindre la “Cl@ve permanente” podeu telefonar al 060.

 15. No m’han adjudicat: què faig?

  A partir del mes de setembre, es tornaran a realitzar actes d’adjudicació telemàtics. Els primers actes que es faran seran per al cos de mestres i secundària. Més endavant, també per a EOI i ensenyaments artístics. Les dates estan encara per determinar.

Top