Què faig després de les adjudicacions?

Petita guia per als passos a seguir, tant si t'han adjudicat com si no.

Adjudicacions

Nova adjudicació provisionals i en pràctiques de conservatoris

01 / 08 / 2017

La Conselleria repetirà les adjudicacions de conservatoris a finals d’agost

31 / 07 / 2017
Detectades nombroses errades en les adjudicacions de conservatoris, com vam informar dissabte passat, la Conselleria ha acceptat la proposta de STEPV de suspendre l'adjudicació de divendres passat i ajornar-la a finals d'agost. Aquesta proposta ha estat ratificada en una assemblea improvisada que s'ha dut a terme a la porta de la Conselleria aquest matí on s'ha concentrat una cinquantena de docents de conservatoris.
STEPV ha traslladat la proposta a la Conselleria i l'administració té previst fer el següent:
En primer lloc revisaran les adjudicacions de professorat provisional i en pràctiques per si els ha afectat alguna de les errades detectades. Entre avui i demà tornaran a publicar aquestes adjudicacions.
A partir del 15 d'agost, quan finalitza el termini perquè el professorat d'accés al cos de catedràtics decidisca en quin cos es queda i quines places allibera, es tornarà a repetir l'adjudicació de professorat interí que previsiblement serà el 30 d'agost.
La Conselleria atribueix a un problema informàtic el fet que moltes places ofertades no han sigut adjudicades.
STEPV critica que ja són tres cursos consecutius amb problemes en les adjudicacions del professorat de conservatoris i s'haurien de depurar responsabilitats per evitar noves errades en el futur. Per al Sindicat, mentre el professorat d'accés a càtedres no tinga una destinació definitiva, les adjudicacions de juliol per a aquest professorat hauria de ser presencial i les places que alliberen passar a les vacants immediatament, de manera que no es bloquegen per al professorat que demana destí en juliol i que té dret a optar a aquestes places.

Sobre les adjudicacions de conservatoris

29 / 07 / 2017
STEPV ha detectat nombroses errades en les adjudicacions de places a conservatoris. A més, el bloqueig de les places del professorat d’accés als conservatoris superiors ha fet que es reduira l’oferta de places en les adjudicacions de juliol.
STEPV va detectar ahir, amb la col·laboració del professorat afectat, nombroses errades en les adjudicacions de conservatoris. D’una banda hi ha places que no s’han adjudicat i estaven ofertades en les llistes de vacants. D’altra banda, moltes places s’han bloquejat per la problemàtica del procediment d’accés a catedres, que encara no està resolt.
Quina és aquesta problemàtica? Com sabeu, en 2015 es va posar en marxa el procediment d’accés a càtedres en els conservatoris superiors de música i dansa per als funcionaris de carrera del cos de professorat de música i arts escèniques, que es va resoldre en 2016. El personal que va superar aquest procediment pertany a dos cossos, el de professorat i el de catedràtics. Aquest professorat ha de triar en quin cos es queda. Si passa del cos de professorat al cos de catedràtics obté un destí provisional fins que siga adjudicat en concurs de trasllats definitivament en el cos de catedràtics. Fins que no es produïsca aquesta adjudicació definitiva, aquest professorat ha de triar en cada adjudicació de juliol com a provisional la plaça que vol ocupar el curs següent.
En el concurs de trasllats del present curs no es va ofertar cap plaça en el cos de catedràtics perquè la Conselleria està esperant que es resolguen els recursos interposats contra l’ordre de convocatòria del procediment d’accés a càtedres de 2015.
Fins que no es resolguen aquests recursos les places ocupades pel professorat d’accés a càtedres en els conservatoris professionals estan bloquejades, ja que si es resolen a favor dels demandants i s’anul·la el procediment d’accés, el professorat afectat ha de tornar als seus llocs en els conservatoris professionals. I, mentrestant, aquest professorat pot triar entre places dels dos cossos, és a dir, romandre en el conservatori professional o passar al superior. D’aquesta manera, les places del professional que "pertanyen" al professorat d'accés no s’han ofertat en les adjudicacions de juliol, la qual cosa fa que s’haja reduït considerablement l’oferta en aquest cos. A més, si en aquestes adjudicacions han optat per places del superior tenen fins el 15 d'agost per a renunciar-hi. Les places que alliberen, siguen del professional o del superior, seran adjudicades en setembre.
Això perjudica greument el professorat que participa en les adjudicacions de juliol que perd oportunitats per a optar a places.
Per a STEPV hi ha dues solucions mentre es manté aquesta situació. Que s’adjudiquen primer les places al professorat d’accés de forma presencial, de manera que les places que alliberen passen a les adjudicacions de juliol (aquesta possibilitat ja arriba tard). O bé que s’adjudiquen l’1 de setembre totes les places de conservatoris i es puguen afegir les que han alliberat el professorat d’accés a càtedres.
Així i tot, STEPV ha recollit les incidències de places no adjudicades o mal adjudicades i les ha traslladat a Conselleria perquè les resolga, al marge de la problemàtica explicada sobre les places d’accés a catedràtics.
Dilluns 31 de juliol el Sindicat es posarà en contacte amb conselleria perquè se solucionen aquestes totes les incidències d’aquestes adjudicacions.

Llistats de les ADJUDICACIONS DE JULIOL

28 / 07 / 2017
Publicats els llistats de les adjudicacions d'inici de curs

Consulta ací els llistats oficials:

FUNCIONARIAT DE CARRERA I EN PRÀCTIQUES
-Cos de Mestres
-Cossos de Secundària, FP, Ensenyaments de Règim Especial

FUNCIONARIAT INTERÍ
-Cos de Mestres
-Cossos de Secundària, FP, Ensenyaments de Règim Especial

Termini per fer reclamacions: cal interposar recurs de reposició fins el 29 d’agost. A l’Espai de l’Afiliació trobareu el model


Nous llistats de vacants i participants adjudicacions juliol

26 / 07 / 2017
VACANTS
Professorat provisional i en pràctiques:

- Cos de mestres
Relació actualitzada de vacants a proveir en el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional i en pràctiques en el cos de mestres per al curs 2017-2018.

-Secundària i resta de cossos
Relació actualitzada de vacants a proveir en el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional i en pràctiques, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2017-2018.

Professorat interí
Relació actualitzada de vacants a proveir en el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter interí, en els cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2017-2018.

PARTICIPANTS
Funcionaris de carrera i en pràctiques
- Cos de mestres:
Relació definitiva de participants en el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el cos de mestres per al curs 2017-2018.

- Secundària i resta de cossos:

Relació definitiva de participants en el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2017-2018.


Professorat interí

Relació definitiva de participants en el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyança Secundària, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2017-2018.

Vacants adjudicacions de juliol i llistes definitives de qui repeteix centre

25 / 07 / 2017
Llistes definitives professorat provisional i en pràctiques que repeteixen centre:
- Cos de mestres:
Resolució
Llistat
- Secundària i resta de cossos
Resolució
Llistat


Vacants professorat provisional, en pràctiques:
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos

Vacants professorat interí:
- Cos de mestres
- Secundària i resta de cossos


Convocatòria adjudicació aspirants seleccionats en el procediment d’accés al cos d’inspecció

25 / 07 / 2017
Convocatòria
Resolució de la convocatòria

Participants
Es convoca els aspirants seleccionats en el procediment d'accés convocat per Orde 12/2016 i als aspirants per a la provisió de llocs de caràcter temporal:

Annex I

Annex II

Acte d'adjudicació
L'acte serà presencial i se celebrarà en La Sala d'Actes de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de València en l'Av. Campanar, 32, el dia 27 de juliol de 2017.

Els funcionaris en pràctiques queden convocats a les 9:30 hores.
Els aspirants seleccionats en l'annex II queden convocats a les 10 hores.

ATENCIÓ: es prorroga el termini de peticions telemàtiques de les adjudicacions d’inici de curs

21 / 07 / 2017
El termini de presentació d'instàncies via telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a les adjudicacions d'inici de curs, es prorroga fins al dia 27 de juliol de 2017 a les 10:00 hores.

NOU LLISTAT PROVISIONAL d’adjudicacions professorat funcionari de carrera i en pràctiques

19 / 07 / 2017
Després de detectar errades en les comissions de serveis que afecta també les adjudicacions de professorat provisional i en pràctiques que opta a repetir, la Conselleria ha publicat un nou llistat.

1a fase: confirmació de destinació
Cos de mestres


Resolució
Llistat


Cos de secundària i altres cossos

Resolució
Llistat

IMPORTANT: si hem reclamat al llistat anterior i en el llistat actual no s'ha atés la nostra reclamació, CAL QUE TORNEM A RECLAMAR EN EL TERMINI ACTUAL
Reclamacions telemàtiques: fins les 21:30 del 21 de juliol

La reclamació telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:

Plataforma ovidoc

Adjudicacions provisionals professorat funcionari de carrera i en pràctiques

19 / 07 / 2017

1a fase: confirmació de destinació

Cos de mestres

Cos de secundària i altres cossos

Reclamacions

Reclamacions telemàtiques: des de les 20:45 horas del 18 de juliol de 2017 fins a les 20:45 horas del 20 de juliol de 2017.
La reclamació telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:

Plataforma ovidoc


Instruccions sobre la capacitació en valencià per a llicenciats en Filologia Catalana

12 / 07 / 2017
La Conselleria ha penjat unes instruccions, tal i com va sol·licitar STEPV, perquè el professorat llicenciat en Filologia Catalana tinga homologada la capacitació en valencià.
El professorat esmentat haurà de presentar el títol de Filologia Catalana o equivalent en el termini de 8 dies naturals (fins el 20 de juliol), a la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià (Av. Campanar, 32 a València) per tal de registrar la competència professional per a l'ensenyament en valencià.
Enllacem ací les instruccions

Llistes provisionals de participants adjudicacions juliol

11 / 07 / 2017
Llistes provisionals de participants:
- Cos de mestres: funcionaris de carrera
- Secundària i resta de cossos: funcionaris de carrera
- Cos de mestres, Secundària i resta de cossos: professorat interí

Es poden presentar reclamacions per mail a: provision_edu@gva.es
Per a més informació sobre reclamacions consulteu les resolucions en la web de conselleria.

Oposicions

La situació administrativa del professorat no definitiu i opositor

Documentació que cal presentar per a donar-se d’alta en nòmina

Funcionariat de carrera i en pràctiques en situació d’alta, el 31 d’agost de 2012, en la nòmina docent de qualsevol de les tres direccions territorials d’Educació.

 • Sense canvi d’especialitat. La diligència d’incorporació que figura al peu de la credencial de presentació al centre s’ha de formalitzar i remetre’s a la secció de personal corresponent. Termini: tres primers dies de setembre. En les direccions territorials solen habilitar un punt per poder entregar la credencial i no haver d’agafar número i fer cua de registre.
 • Funcionariat en pràctiques (que estiga repetint o haja prorrogat les pràctiques). A més, fotocòpia compulsada del títol acadèmic o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Amb canvi d’especialitat. A més del procediment anterior, dues fotocòpies compulsades del títol o certificació acadèmica de finalització dels estudis.
 • Canvi de província. A més dels documents dels supòsits anteriors, imprés normalitzat d’actualització de domicili i actualització de dades bancàries, si cal.Funcionariat de carrera que el 31 d’agost de 2012 no es troba d’alta en la nòmina de qualsevol de les tres direccions territorials.

 • Imprés normalitzat de recollida de dades personals i bancàries.
 • Imprés normalitzat de declaració per raó de la llei d’incompatibilitats i de no haver sigut separat ni inhabilitat de l’exercici de funcions públiques.
 • Imprés normalitzat de declaració per a l’IRPF.
 • Imprés normalitzat de jurament o prometença de lleialtat al rei i de guardar la Constitució.
 • Dues fotocòpies del document oficial d’identitat i dues més del NIF si en el carnet d’identitat no figura la lletra del codi fiscal.
 • Diligència d’incorporació original que figura al peu de la credencial de presentació.
 • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis o compte corrent, per consignar correctament els codis i els números de compte de l’entitat bancària corresponent.
 • Dues fotocòpies compulsades del títol acadèmic o de la certificació acadèmica de finalització d’estudis.
 • Certificat mèdic oficial en què es faça constar que no es pateix cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les corresponents funcions.
 • Si no han cotitzat mai abans cal donar-se d’alta en la Seguretat Social.Notes importants

 • Els impresos normalitzats estan a la disposició de les persones interessades en els negociats d’informació i registre de les direccions territorials on s’han de donar d’alta en la nòmina, i en la web de la Conselleria (http://www.cefe.gva.es/per/val/adjudicaciones.htm) i del sindicat.
 • Per a fer efectiva la inclusió en la nòmina al setembre, és imprescindible la presentació de tota la documentació degudament emplenada abans del dia 5 d’aquest mes, en el negociat d’Informació i Registre de la direcció territorial corresponent.


Professorat opositor de 2011 i/o provisional

Ordre de les llistes
El professorat d’ordena per any d’oposició, i nota obtinguda. Hi apareixeran llistats amb les persones ordenades per especialitats. En el cas d’adjudicar places a les quals hi poden optar diverses especialitats (per exemple, les especialitats de FPA de secundària), la Conselleria entrecreuarà l’ordre de cada llistat d’origen.
La nova situació
El professorat que durant el curs 2011/12 ha superat la fase de pràctiques s’incorpora als centres com a funcionari/a provisional o en expectativa de destinació. Al llarg del curs escolar 2011/12, caldrà tindre presents les qüestions següents:
Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs, es convocaran els respectius concursos de trasllats per a cada cos. És obligatori participar-hi.
Funcionariat de carrera
Les persones que aproveu les pràctiques després d’una pròrroga o suspens, eixireu nomenades en el DOCV i en el BOE. Els últims anys, la publicació ha sigut en novembre.
Triennis i sexennis

 • Després del nomenament com a funcionaris de carrera, se’n pot sol·licitar el reconeixement si es poden completar triennis i sexennis amb l’addicció dels serveis públics anteriors.
 • Per als triennis, valen els serveis prestats en totes les administracions públiques, en qualsevol escala.
 • Per als sexennis, valen només els serveis prestats en les administracions públiques educatives com a docent.
 • Quant als triennis, a partir del segon, el reconeixement és automàtic i per al primer s’aportarà la documentació acreditativa dels serveis relacionats correlativament en la sol·licitud (Annex II).
 • Quant als sexennis, recordeu que el Decret-Llei 1/2012 en paralitza el seu reconeixement fins el 2014. No obstant això, el més recomanable és sol·licitar-los quan ens pertoque per poder encetar la via de recurs.


Les retallades han afectat també les oposicions

Els Pressupostos Generals de l’Estat
En els pressupostos per a l’any 2012 es prohibeixen les Ofertes Públiques d’Ocupació. Enguany només s’han fet les oposicions en aquelles comunitats autònomes que havien publicat la seua OPO amb anterioritat als pressupostos. Aquesta mesura té un objectiu clar més enllà que estalviar diners: anar reduïnt el número de docents en el sistema públic de manera permanent. Com que el funcionariat de carrera ha de tindre garantit el seu lloc de treball, això pot ser un relatiu obstacle per eliminar vacants: sempre n’hauràs de tindre suficients per tot el funcionariat de carrera. Si, a més, afegim que l’administració valenciana s’ha negat a acordar un pla d’estabilitat per al professorat interí, el resultat és una minva de llocs de treball que no respon a una situació cojuntural de crisi, sinó al propòsit d’eliminar vacants permanents i, per tant, professorat.
El Reial Decret Llei 14/2012
Les retallades de Wert afegeixen un altra variable enverinada a la manca d’oposicions: mentre estiguen congelades totalment (com ocorre ara) o la taxa de reposició siga del 50%, les administracions educatives podran incrementar la ràtio d’alumnat per aula un 20%. O siga, menys vacants, menys professorat i més alumnat per aula. Una equació que només comporta menys treball, menys condicions laborals i menys qualitat educativa.

Temps Parcial

Horari setmanal d'obligada permanència en el centre Resta d'horari
Hores lectives Hores complementàries Total Hores compl. còmput mensual Hores lliure disposició Jornada laboral Percentatge

Jornada completa en els cossos de secundària

18 7 25 5 7,5 37,5 100%

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de secundària

13 4 17 4 5 26 72,22
12 4 16 4 5 25 66,66
11 4 15 3 4,5 22,5 61,11
10 3 13 3,5 4 20,5 55,5
9 3 12 3 3,5 18,5 50
8 3 11 2,5 3 16,5 44,4
7 2,5 9,5 2 3 14,5 38,88
6 2 8 2 2,5 12,5 33,33
5 1,5 6,5 2 2 10,5 27,77
4 1 5 1,5 1,5 8 22,22
3 1 4 1 1 6 16,66

Itineràncies

Nova regulació de les itineràncies

Normativa


Ordre 44/2012, d’11 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el règim aplicable al professorat que presta servicis en més d’un centre docent públic d’ensenyança no universitària de titularitat de la Generalitat. (DOCV 17/07/2012).
Altres normes d’aplicació: Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell (DOCV 30/05/2011), pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17/02/1997), sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, que el desplega (DOGV de 15/09/1998).

Definicions


Es diferencien tres tipus de llocs de treball que combinen docència en més d’un centre:
A) completats: si completem horari amb un altre centre de la nostra localitat, o de localitats limítrofes per evitar un desplaçament o supressió. Si són centres de localitats diferents, tindrem indemnització per quilometratge.
B) compartits: si són en centres de la mateixa localitat.
C) itinerants: si són en centres de localitats diferents.
Atés que els llocs docents itinerants i compartits tenen caràcter singular, l’adscripció a aquestes places és voluntària.

Règim i horari del professorat

 
El professorat complirà, en cada un dels centres, la part proporcional de l’horari complementari setmanal d’obligada permanència i complementari mensual al centre.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
L’horari del docent es configurarà, preferentment, atenent cada centre en dies i/o en jornades distintes. Així mateix, no hi haurà obligació de començar i de finalitzar la jornada al centre d’adscripció.
El calendari laboral serà el que correspon al del centre d’adscripció.
La reducció horària de l’horari complementari serà la següent: fins a 60 km setmanals, dues hores de reducció; de 60 a 120 km, tres hores; de 120 a 160 km, quatre hores; de 160 a 200 km, cinc hores; de 200 a 240 km, cinc hores.
Quan el desplaçament setmanal supere els 200 quilòmetres setmanals, el professorat tindrà dret a la reducció d’una hora lectiva a més de les complementàries.
El nombre màxim de centres per a atendre és tres, excepte en el cas de centres rurals agrupats, en què el nombre màxim és cinc.
Els horaris seran elaborats, coordinadament, per les direccions d’estudis dels centres en què impartisca les seues ensenyances. En cas de desacord, els fixarà la Inspecció Educativa.

Càlcul i cobrament de les indemnitzacions


El professorat itinerant i el professorat d’horari completat en un altre centre de distinta localitat percebrà les indemnitzacions per quilometratge d’acord amb aquesta taula: 0,19€/km en el cas de turismes i 0,078€/km en el cas de motocicletes.
Quan en el mateix dia el professorat haja de desplaçar-se entre diversos centres, es computarà el desplaçament d’anada entre el centre d’adscripció i el més allunyat d’aquest, i només si hi ha docència posterior en el mateix dia al seu centre d’adscripció, podrà computar-se el desplaçament de tornada a aquest.
En cas d’accident de circulació, el professorat tindrà dret a les indemnitzacions que puguen correspondre per l’aplicació de l’article 6 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, que comprendran els danys propis no coberts per l’assegurança del professorat.

Centres


El professorat itinerant formarà part dels claustres de tots els centres en què impartisca la docència. En cas de coincidència horària, preferentment assistirà a la sessió del claustre del seu centre d’adscripció.

L’opinió del sindicat


La nova normativa d’itineràncies està directament relacionada amb les retallades provocades per l’augment de ràtios i de l’horari lectiu perquè ha provocat molts desplaçaments i supressions i la multiplicació de docents que han d’impartir docència en més d’un centre. L’ordre empitjora greument les condicions laborals del professorat com, entre altres aspectes, els següents:

 • la reducció ja no serà d’hores lectives sinó complementàries, quan és palés que el professorat itinerant i compartit ha de multiplicar l’atenció a l’alumnat i a famílies per a poder atendre tots els centres.
 • es continua sense actualitzar la normativa d’indemnitzacions pel que fa a la quantitat per quilòmetre (l’última revisió és del 2008).
 • les interines a partir del sisé mes d’embaràs, ja no podran suspendre transitòriament les itineràncies, amb el conseqüent perill per la seua salut.
 • es creen les compartides, però sense cap tipus d’indemnització per quilometratge.
Adjudicacions: preguntes freqüents

Espai de l'afiliació

Descarrega't tots els PDF de les distintes adjudicacions a l'espai de l'afiliació.


Guia de les àrees i subàrees

Aplicació d'ajuda en la localització geogràfica de les àrees i subàrees de les adjudicacions.

Accedeix
Com fer l'adjudicació contínua el curs 2013/14
portada
Allioli - Adjudicacions 2013
Juny 2013

Guia per al professorat interí, no definitiu i en pràctiques.

portada
Guia del professorat interí 2012
Juny 2012

Història recent del nou acord de professorat interí subscrit el 23 de novembre de 2010. Aprovació i publicació del decret llei 1/2012 de mesures per a la reducció del dèficit. Preguntes freqüents i qüestions generades per l’aplicació d’aquest decret llei.