M’han adjudicat plaça: què faig?

Si t’han adjudicat un lloc de treball en el procediment de juliol, has de realitzar els següents passos:

  1. T’has de descarregar i imprimir la credencial (disponible a la web de la Conselleria “Accés a la credencial telemàtica”) i entregar la credencial al centre de destinació.
  2. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ÍTACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.
    “Enllaç a les Instruccions visat del personal docent”, d’interés per als equips directius.
  3. El procediment per a l’alta en nòmina i entrega de documentació es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.

IMPORTANT: llegir prèviament i detingudament les “Instruccions del director general de Centres i Personal Docent de data 24 de juliol de 2018 i 31 de juliol de 2018”, relatives a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. És totalment necessari per poder completar el tràmit electrònic obligatori fins a l’últim pas de registre electrònic de la sol·licitud i així evitar cometre possibles errades.

Enllaç a les Instruccions presentació de documentació i alta en nòmina”, d’interés per al professorat interí.

NOTA: Només en el cas que el professorat no autoritze la consulta de les seues dades d’identitat, titulació universitària al·legada i accés al Registre central de Delinqüents Sexuals, o bé no puga obtindre’s electrònicament d’altres administracions públiques, haurà de presentar presencialment la dita documentació (original i còpia) en el registre d’esta Conselleria per a la seua compulsa.
TERMINI: accés al tràmit telemàtic de presentació de documentació i alta en nòmina: a partir del 6 de setembre fins al 30 de juny, segons avís ajornament publicat en la web de Conselleria.

RESUM NOVETATS:

  • El tràmit de Presentació de documentació i alta en nòmina és telemàtic mitjançant la Cl@ve o altres certificats electrònics admesos. Més informació (Instrucció, Guia d’usuari i Ajuda).
  • Quan us presenteu al centre, sols cal que dugueu la credencial.
  • Aquesta es quedarà custodiada en el propi centre i l’enviament en paper a la Direcció Territorial queda substituït per l’anotació en ÍTACA de l’alta del docent i la data d’incorporació.

Com puc obtindre la Cl@ve?

En general, es pot obtindre a les Oficines de l’Agència Tributària, de la Tresoreria de la Seguretat Social o a les Subdelegacions del govern. A la següent adreça, podreu trobar el lloc més proper al vostre domicili, per poder aconseguir-la:
http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm#.WtYk-pexXIU
També podem obtindre-la per Internet, encara que no ens ho recomanen, en:
http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
Per a més informació sobre com obtindre la “Cl@ve permanente” podeu telefonar al 060.

No m’han adjudicat: què faig?

A partir del mes de setembre, es tornaran a realitzar actes d’adjudicació telemàtics. Els primers actes que es faran seran per al cos de mestres i secundària. Més endavant, també per a EOI i ensenyaments artístics. Les dates estan encara per determinar.