Supressions i desplaçaments

Actualitzacions, guies i informació sobre el procés d'oposicions docents.

Novetats

Darrera actualització: 09 juliol 2018 / 17:59 h

Adjudicació de secundària i resta de cossos: supressions i desplaçaments

Adjudicació
Adjudicació de destinacions per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de catedràtics i professors d’ensenyament secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i professors de música i arts escèniques i de catedràtics i professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.


Darreres entrades

Adjudicació de destinacions per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres

09 juliol 2018 / 16:00 h

Adjudicació

Supressions i desplaçaments: llistats definitius de participants i vacants

06 juliol 2018 / 11:45 h

Cos de mestres

Secundària i resta de cossos

Presentació d’instàncies
La presentació d’instàncies per a l’adjudicació d’àmbit de localitat, província i comunitat serà telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.L’aplicació s’obrirà als participants el dia 6 de juliol a les 10:30 hores i es tancarà el 9 de juliol a les 10:30 hores.

Secundària i resta de cossos: vacants oferides provisionals

04 juliol 2018 / 09:48 h

Relació provisional de vacants oferides, en el procediment d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de catedràtics i professors d’ensenyament secundari, de catedràtics i professors de escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i professors de música i arts escèniques i, de catedràtics i professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat.

Cos de mestres: vacants oferides provisionals

04 juliol 2018 / 09:46 h

Relació provisional de vacants oferides, en el procediment d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera del cos docent de mestres que tinga la condició de suprimit o desplaçat.

Vacants provisionals

Secundària i resta de cossos: Llistat provsional de participants

03 juliol 2018 / 15:54 h

Relació provisional de participants convocats, per ordre d’adjudicació, en el procediment d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de catedràtics i professors d’ensenyament secundari, de catedràtics i professors de escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i professors de música i arts escèniques i, de catedràtics i professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, que tinga la condició de suprimit o desplaçat.

Participants provisionals

Cos de mestres: Llistat provisional de participants

03 juliol 2018 / 15:51 h

Relació provisional de participants convocats, per ordre d’adjudicació, en el procediment d’adjudicació de destinació provisional per al curs 2018/2019 per al personal funcionari de carrera del cos docent de mestres que tinga la condició de suprimit o desplaçat.

Participants provisionals

Convocatòria assemblees desplaçaments i supressions (peticions telemàtiques)

01 juliol 2018 / 18:23 h

STEPV convoca assemblees sobre el procediment telemàtic del professorat desplaçat i suprimit:
Totes les assemblees són divendres 6 de juliol a les 12h
- Alacant: seu del Sindicat (Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12)
- Castelló: seu del Sindicat (Marqués de Valverde, 8)
- València: seu del Sindicat (Juan de Mena, 18-baix)

Adjudicacions supressions i desplaçaments

27 juny 2018 / 14:51 h

L’acte presencial d’adjudicacions a centre seran el 2 de juliol en les direccions territorials

Acte presencial a centre
L’acte presencial d’adjudicació a centre previst en els articles 6 i 7 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regula la recol·locació i redistribució del personal docent amb destí definitiu en els centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria competent en matèria d’educació, en el cos de Mestres i exclusivament per a aquells que desitgen obtindre la recol·locació definitiva o provisional en el seu propi centre en el cas que existira vacant, se celebrarà amb la següent distribució territorial:

 • Acte cos de mestres CASTELLÓ. 2 de juliol., 10h
 • Acte secundària i altres cossos CASTELLÓ. 2 de juliol., 12h
 • Acte Alacant:  Secundària 2 de juliol 9’30h. Mestres 2 de juliol 10h.
 • València: 2 de juliol (consulta horaris)
 • Adjudicacions telemàtiques
  El termini de presentació d’instàncies serà des de les 10.00 hores del dia 6 de juliol de 2017 fins les 10.00 hores del dia 9 de juliol de 2018.

  Entra en aquest enllaç a partir del 6 de juliol per fer la petició.


  Guies