Llibertats sindicals

Eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

juntes de personal eleccions sindicals 2022

PDF

Eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

juntes de personal eleccions sindicals 2018

PDF

Pacte d’acció sindical subscrit per la Conselleria i sindicats

RESOLUCIÓ d'11 de setembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es procedeix a la publicació del Pacte d'acció sindical subscrit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals STEPV-IV, FE-CCOO-PV i FeSP-UGT-PV.

stepv sindicats resolució pacte conselleria d'educació 2017

PDF

Regulació de les eleccions sindicals del personal docent de 2014

ORDE 87/2014, de 18 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat que se celebraran en 2014.

normativa electoral eleccions sindicals eleccions 2014

PDF

Eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2010, de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria d’Educació, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

resolució llibertats sindicals eleccions sindicals 2010

PDF

Normes en relació a les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari

ORDE de 22 de setembre de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual s'establixen normes en relació amb les eleccions a òrgans de representació del personal docent no universitari al servici de la Generalitat.

orde llibertats sindicals eleccions sindicals 2006

PDF

Reglament de les elecciones sindicals del personal de l’administració pública

Real Decreto 1846/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación del personal al servicio de la Administración General del Estado.

reial decret reglament llibertats sindicals eleccions sindicals 1994

PDF

Òrgans de representació i participació del personal de les administracions públiques

Llei 9/1987 de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació de personal al servici de les Administracions Públiques.

òrgans de representació llibertats sindicals llei eleccions sindicals 1987

PDF

Llibertats sindicals

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical

llibertats sindicals llei orgànica eleccions sindicals

PDF