2022

DECRET 21/2022 que regula l’admissió en els centres docents d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

DECRET 21/2022, de 4 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

admissió 2022

 Alumnat

PDF

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2022, que extableix els procediments, documents i models de gestió de la FP Dual

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableixen els procediments, documents i models de gestió de la Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana.

fp-dual fp 2022

 FP Cicles Formatius

PDF

Reial Decret 157/2022, d’1 de març, pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’Educació Primària

Per a legislació educativa: Reial Decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Primària

educació primaria 2022

 Educació Primària

PDF

RESOLUCIÓ de la Sotssecretaria Autonòmica d’Educació, sobre delegació de competències

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2022, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

resolució conselleria d'educació competències 2022

 Conselleria d’Educació

PDF