2022

Autorització  per a fer cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià a la JQCV.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

jqcv cursos de formació i evaluació 2022

 Formació

PDF

Correcció d’errades en la implantació de projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional

CORRECCIÓ d'erradesde la Resolució de 16 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l'oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents.

projectes de flexibilització cicles formatius 2022

 FP Cicles Formatius

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari.

juntes de personal eleccions sindicals 2022

 Llibertats sindicals

PDF

Ajudes per a estades de formació en empreses del professorat d’FP i Arts Plàstiques i Disseny

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i en Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius en empreses, organitzacions o institucions situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant el curs acadèmic 2022-2023.

formació professional formació permanent formació en empreses estades formació arts plàstiques i disseny 2022

 Formació

PDF

Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ORDRE 53/2022, de 7 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. https://dogv.gva.es/datos/2022/09/12/pdf/2022_8084.pdf

reglament orgànic i funcional conselleria d'educació, cultura i esport 2022

 Conselleria d’Educació

PDF

DECRET 21/2022 que regula l’admissió en els centres docents d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

DECRET 21/2022, de 4 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

admissió 2022

 Alumnat

PDF

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2022, que extableix els procediments, documents i models de gestió de la FP Dual

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableixen els procediments, documents i models de gestió de la Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana.

fp-dual fp 2022

 FP Cicles Formatius

PDF

Ordenació i ensenyaments mínims de l’Educació Primària

Reial Decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Primària

educació primaria 2022

 Educació Primària

PDF

RESOLUCIÓ de la Sotssecretaria Autonòmica d’Educació, sobre delegació de competències

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2022, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

resolució conselleria d'educació competències 2022

 Conselleria d’Educació

PDF