FP Cicles Formatius

Currículum del cicle formatiu de FPB corresponent al títol en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives

DECRET 67/2024, de 21 de juny , del Consell, pel qual s'establix el currículum del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica corresponent al títol professional bàsic en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

formació professional bàsica currículum accés i conservació en instal·lacions esportives

PDF

Currículum del cicle formatiu de Tècnic o Tècnica Superior en Organització i Control d’Obres de Construcció

DECRET 68/2024, de 21 de juny, del Consell, pel qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Organització i Control d'Obres de Construcció.
CORRECCIÓ d'errades del Decret 68/2024, de 21 de juny.

organització i control d'obres de construcció grau superior cicle formatiu

PDF

Desenvolupament dels currículums dels cicles formatius del País Valencià

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la directora general de Formació Professional, per la qual se sotmet a tràmit de consulta pública el projecte d'ordre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es desenvolupen per a la Comunitat Valenciana els currículums dels cicles formatius de grau bàsic de totes les famílies professionals ja implantats, segons el que disposa la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional i el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional.

país valencià desenvolupament currículums cicles formatius

PDF

Desenvolupament dels currículums dels cicles formatius de totes les famílies professionals ja implantats al País Valencià

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la directora general de Formació Professional, per la qual se sotmeten al tràmit de consulta pública els projectes d'ordre de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per les quals es desenvolupen per a la Comunitat Valenciana els currículums dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de totes les famílies professionals ja implantats, segons el que disposa la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional i el Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.

totes les famílies grau superior grau mitjà currículum cicles formatius

PDF

Implantació de cicles d’Arts Plàstiques i Disseny pertanyents a la família Comunicació Gràfica i Audiovisual en l’IES Misteri d’Elx

RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2023, del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'implanten cicles del grau mitjà i superior d'Arts Plàstiques i Disseny pertanyents a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'Institut d'Educació Secundària Misteri d'Elx, codi 03014538, d'Elx, i en l'Institut d'Educació Secundària Benlliure, codi 46013062, de València.

implantació ies misteri d'elx grau superior grau mitjà elx comunicació gràfica i audiovisual cicles formatius

PDF

DECRET 195/2023 s’estableix el currículum del CFGS Gestió de l’Aigua

DECRET 195/2023, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Gestió de l'Aigua.

gestió de l'aigua decret 1952023 currículum cfgs

PDF

Es modifica el currículum experimental de Comerç Internacional, perfil professional de Logística Portuària

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum experimental de Comerç Internacional, perfil professional de Logística Portuària, establit en la Resolució d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

logística portuària currículum experimental comerç internacional

PDF

Correcció d’errades per la qual es crea la Xarxa Coeducacentres

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es crea la Xarxa Coeducacentres i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents adherits a aquesta en la Comunitat Valenciana durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.

xarxa coeducacentres fp 2024-2025 2023-2024

PDF

Correcció d’errades procediment específic per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals

...de la Resolució de 16 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, el procediment específic per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Fusta, Moble i Suro, per a la qualificació MAM059_2 Instal·lació de mobles.

experiència laboral competència professional 2023

PDF

l’Institut de Formació Professional Superior Marítim- Pesquer del Mediterráneo es transforma en centre Integrat

DECRET 97/2023, de 29 de juny, del Consell, pel qual s'estableix l'adscripció orgànica de l'Institut de Formació Professional Superior Marítim- Pesquer del Mediterráneo, amb seu a la ciutat d'Alacant, a la conselleria competent en matèria d'Educació, es transforma en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim-Pesquer del Mediterrani d'Alacant i es disposa el seu funcionament.

formació professional centre integrat públic

PDF

Correcció d’errades: obtenen reconeixement determinats centres docents en la Xarxa Novigi de Formació Professional

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual obtenen reconeixement determinats centres docents en la Xarxa Novigi de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

xarxa novigi

PDF

Es declara inhàbil el mes d’agost de 2023, a l’efecte del còmput de terminis en els procediments per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, a l'efecte del còmput de terminis en els procediments per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats per aquesta direcció general i gestionats per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

labora agost 2023

PDF

S’actualitza la relació d’especialitats de professorat per cicles formatius de Formació Professional la dedicació del qual és susceptible de desdoblament en centres públics

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'actualitza la relació d'especialitats de professorat per cicles formatius de Formació Professional la dedicació del qual és susceptible de desdoblament en centres públics.

desdoblament cicles formatius

PDF

Correcció d’errors en implantació de projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de FP

Correcció d'errors de la Resolució de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l'oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents.

flexibilització oferta

PDF

Se sotmet al tràmit d’informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s’estableixen els currículums de diferents cicles formatius

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s'estableixen els currículums de diferents cicles formatius en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

currículums cicles formatius

PDF

Llistes provisionals de personal d’integració del PTFP al cos de secundària

Llistats provisionals de personal funcionari proposat i personal funcionari exclòs per a la seua integració Llistat provisional

Termini de presentació de reclamació i esmena a través d'OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/ovidoc). El tràmit estarà disponible des de les 00.00 hores del dia 12 de juny de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 23 de juny de 2023.

ptfp

PDF

Es modifiquen les resolucions de concessió de les ajudes convocades per la Resolució de 4 d’abril de 2022

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifiquen les resolucions de concessió de les ajudes convocades per la Resolució de 4 d'abril de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

ajudes

PDF

Es designen els centres docents que conformen la Xarxa d’Instituts d’Excel·lència de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es designen els centres docents que conformen la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

instituts d'excel·lència formació professional

PDF

S’adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

adaptació curricular

PDF">PDF

Nova implantació de projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l'oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents.

oferta modular flexibilització

2023_5161.pdf">PDF

S’ordenen els cursos d’especialització a la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen i s'ordenen els cursos d'especialització a la Comunitat Valenciana.

formació professional

2023_4695.pdf">PDF

S’estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d’ingrés i d’accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el calendari per a la inscripció i la realització de les proves d'ingrés i d'accés als ensenyaments elementals i professionals de Música i de Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024.

música i dansa

PDF

LLEI 5/2023, de 13 d’abril, de la Generalitat, integral de mesures contra el despoblament i per l’equitat territorial a la Comunitat Valenciana.

LLEI 5/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, integral de mesures contra el despoblament i per l'equitat territorial a la Comunitat Valenciana. Article 16. Accés a l’educació pública Article 17. Mesures relatives a la formació professional

fp accés educació pública

PDF

Correcció d’errades de la resolució per la qual s’adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 14 de març de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional convocats per la Resolució de 4 de juliol de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, corresponents al curs 2021-2022.

premis extraordinaris

PDF

Nou currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Condicionament Físic

DECRET 39/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Condicionament Físic.

condicionament físic

PDF

S’estableix el currículum del CFGS corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

DECRET 24/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions.

manteniment currículum cfgs

PDF

Es convoca el procediment d’integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de Formació Professional en el cos de professores i professors d’Ensenyament Secundari.

ORDRE 7/2023, de 15 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de Formació Professional en el cos de professores i professors d'Ensenyament Secundari.

professorat tècnic integració

PDF

Convocatòria de proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023: correcció d’errades.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l'any 2023.

proves d'accés

PDF

Es convoca un procediment per a la provisió de llocs de directors o directores de centres integrats públics de FP

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

formació professional directors o directores

PDF

Nou currículum del CGFS de tècnic o tècnica superiors en Mediació Comunicativa.

DECRET 11/2023, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Mediació Comunicativa.

mediació comunicativa

PDF">PDF

Procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de formació professional a la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es determina el procediment per a flexibilitzar els ensenyaments de formació professional a la Comunitat Valenciana.

formació professional flexibilització

PDF

Tràmit d’informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s’estableixen els currículums de diferents cicles formatius

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmeten al tràmit d'informació pública diferents projectes de decrets del Consell pels quals s'estableixen els currículums de diferents cicles formatius en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

fp currículums cicles formatius

PDF

S’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Electromedicina Clínica

DECRET 226/2022, de 23 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Electromedicina Clínica a la Comunitat Valenciana.

electromedicina clínica

PDF

DECRET 233/2022 pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Navegació i Pesca de Litoral

DECRET 233/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Navegació i Pesca de Litoral.

navegació i pesca

PDF

Relació de cicles formatius susceptibles de desdoblaments en 2022/23 en centres públics

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es publica la relació d'especialitats de professorat per cicles formatius de Formació Professional la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament en centres públics.

fp desdoblaments

PDF

Nou currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Postimpressió i Acabats Gràfics

DECRET 196/2022, de 18 de novembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Postimpressió i Acabats Gràfics.

nou currículum 2022-23

PDF

RESOLUCIÓ per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte que regulen l’oferta integrada de Formació Professional en instituts d’Educació Secundària autoritzats.

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen el Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell; el Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, i l'Ordre 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que regulen l'oferta integrada de Formació Professional en instituts d'Educació Secundària autoritzats.

tràmit formació professional

PDF

Nou currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

DECRET 134/2022 de 7 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

fp ensenyament i animació socioesportiva currículum cicles formatius

PDF

Correcció d’errades: Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de Formació Professional.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i cursos d'especialització.

organització de l'activitat docent instruccions sobre ordenació acadèmica

PDF

Correcció d’errades en la implantació de projectes de flexibilització de l’oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional

CORRECCIÓ d'erradesde la Resolució de 16 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza la implantació de projectes de flexibilització de l'oferta modular dels cicles formatius de Formació Professional en determinats centres docents.

projectes de flexibilització cicles formatius 2022

PDF

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica2022-2023

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. https://dogv.gva.es/datos/2022/07/22/pdf/2022_6903.pdf

qualificació bàsica organització instruccions 2022-2023

PDF

Gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir el

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2021-2022, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen els ensenyaments de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats.

formació professional carnets professional

PDF

Currículum dels ensenyaments artístics professionals d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Impresa

DECRET 84/2022, de 17 de juny, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments artístics professionals corresponents al títol de tècnic o tècnica superiors d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Impresa, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

currículum arts plàstiques i disseny

PDF

Adaptació amb caràcter experimental del curriculum del CFGS de Comerç Internacional

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Logística Portuària.

logística portuària comerç internacional adaptació

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica.

DECRET 63/2022, de 20 de maig, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Disseny i Gestió de la Producció Gràfica.

disseny i gestió de la producció gràfica currículum cicles formatius

PDF

Expedient del procediment d’accés als cossos de catedràtiques i catedràtics d’Ensenyament Secundari, i de catedràtiques i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtiques i catedràtics d'Ensenyament Secundari, i de catedràtiques i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Ordre 14/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

expedient accés cossos de catedràtics

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Coordinació d’Emergències i Protecció Civil.

DECRET 52/2022, de 13 de maig, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil.

currículum coordinació d'emergències i protecció civil

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Ortopròtesi i Productes de Suport.

DECRET 47/2022, de 29 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Ortopròtesi i Productes de Suport.

currículum cfgs

PDF

Correcció d’errades del currículum del CFGS de Tècnic o Tècnica Superiors en Radioteràpia i Dosimetria.

CORRECCIÓ d'errades del decret del Consell pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Radioteràpia i Dosimetria (DOGV 9335, de 10 de maig de 2022). [2022/4132]

currículum cicles formatius

PDF

Adaptació amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

formació profesional adaptació curricular

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superiors en Radioteràpia i Dosimetria.

DECRET 47/2022, de 29 de abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superiors en Radioteràpia i Dosimetria.

currículum cicles formatius

PDF

Reconeixement determinats centres docents de la Xarxa Novigi de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual obtenen reconeixement determinats centres docents de la Xarxa Novigi de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.

xarxa novigi

PDF

Currículum CFGS: Tècnic o Tècnica Superior en Documentació i Administració Sanitàries.

DECRET 41/2022, de 8'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Documentació i Administració Sanitàries.

formacio professional currículum cicles formatius

PDF

Currículum CFGS: Tècnic o Tècnica Superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

DECRET 40/2022 d'8 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

currículum

PDF

Currículum del CFGM: Tècnic o Tècnica en Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües.

DECRET 35/2022, d'1 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües.

currículum cicles formatius

PDF

Currículum CFGS: Tècnic o Tècnica Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

DECRET 39/2022, de 8 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins.

formació profesional currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

DECRET 38/2022, de 8 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic.

formació profesional currículum cicles formatius

PDF

DECRET 23/2022, de 4 de març, del Consell, d’establiment del currículum de diversos cicles de formació professional

DECRET 23/2022, de 4 de març, del Consell, d'establiment del currículum dels cicles de formació professional corresponents als títols professionals bàsics en Activitats Maritimopesqueres, Activitats de Forn i Pastisseria, Activitats Domèstiques i de Neteja d'Edificis, Manteniment d'Habitatges, Fabricació d'Elements Metàl·lics, Instal·lacions Electrotècniques i Mecánica, i Manteniment d'Embarcacions Esportives i de Recreació.

currículum

PDF

ORDRE 17/2022, de 25 de març que regula l’oferta de la Formació Professional

ORDRE 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana.

oferta fp 2022-23

PDF

Real Decreto 151/2022, por el cual se actualizan y suprimen cualificaciones profesionales

Real Decreto 151/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Marítimo-Pesquera, Seguridad y Medio Ambiente, y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

qualificacions professionals cicles formatius

PDF

Real Decreto 150/2022, por el cual se actualizan y suprimen cualificaciones profesionales

Real Decreto 150/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Imagen Personal, Industrias Alimentarias, Industrias Extractivas, Informática y Comunicaciones, e Instalación y Mantenimiento, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Imagen Personal, Industrias Extractivas e Informática y Comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

qualificacions professionals cicles formatius

PDF

Real Decreto 149/2022, por el cual se actualizan y suprimen cualificaciones profesionales

Real Decreto 149/2022, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Energía y Agua, y Hostelería y Turismo, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

qualificacions professionals cicles formatius

PDF

Real Decreto 148/2022, por el cual se actualizan y suprimen cualificaciones profesionales

Real Decreto 148/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen, actualizan y suprimen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Artes Gráficas, Hostelería y Turismo, Industrias Alimentarias y Química, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

qualificacions professionals cicles formatius

PDF

RESOLUCIÓ d’11 de març de 2022, que extableix els procediments, documents i models de gestió de la FP Dual

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableixen els procediments, documents i models de gestió de la Formació Professional Dual a la Comunitat Valenciana.

fp-dual fp 2022

PDF

ORDRE 12/2022, que regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT)

ORDRE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d'Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

fp fct

PDF

Programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2021-2022, no finançats amb fons públics.

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2021-2022, no finançats amb fons públics. [2021/9873]
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de setembre de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritzen programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2021-2022, no finançats amb fons públics. [2021/9965]

fp

PDF

Límit màxim de presencialitat exigible en mòduls d’FP a distància i semipresencials

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’estableix el límit màxim de presencialitat exigible per a l’alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana.

fp cicles formatius fp a distància

PDF

Annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es publiquen els annexos dels cicles de Formació Professional Bàsica.

resolució fp bàsica fp annexos 2018

PDF

Calendari i procediment d’admissió en FP bàsica, de grau mitjà i superior per al curs 2018/19

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centres públics i centres privats amb cicles formatius sostinguts amb fons públics no universitaris; en els programes formatius de qualificació bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, dirigits a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2018-2019.

procediment fp bàsica fp cicles formatius calendari admissió alumnat

PDF

Obtenció del títol d’FP bàsica i, si és el cas, el Graduat en ESO

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el procediment per a l’obtenció del títol de Formació Professional bàsica i, si és el cas, el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l’obtenció del títol de Formació Professional bàsica.

títol obtenció graduat en eso fp bàsica

PDF

Currículum de Tècnic/a Superior de Tècnic o Tècnica Superior en Estètica i Bellesa

DECRET 158/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Estètica i Bellesa.

tècnic o tècnica en estètica i bellesa grau mitjà currículum cicle formatiu

PDF

Currículum de Tècnic/a Superior de Tècnic o Tècnica Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell

DECRET 157/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.

tècnic superior disseny tècnic en tèxtil i pell currículum cicle formatiu

PDF

Currículum de Tècnic/a Superior en Màrqueting i Publicitat

DECRET 156/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Màrqueting i Publicitat.

tècnica superior màrqueting i publicitat grau superior currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle de grau mitjà de Tècnic/a en Conformació per Emmotllament de Metalls i Polímers

DECRET 155/2017 de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Conformació per Emmotllament de Metalls i Polímers

grau mitjà currículum conformació per emmotllament de metalls i polímers cicle formatiu

PDF

Currículum del cicle de grau superior de tècnic/a superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials

DECRET 154/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials.

tècnic superior gestió de vendes i espais comercials currículum cicles formatius

PDF

Currículum de Tècnic/a Superior en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques

DECRET 121/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques.
Correcció d'errades.

tècnic superior operacions subaquàtiques i hiperbàriques grau superior currículum cicles formatius

PDF

Currículum de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística

DECRET 120/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Animació Sociocultural i Turística.

tècnic superior en animació sociocultural i turística grau superior currículum cicles formatius animació sociocultural i turística

PDF

Currículum de Tècnic/a Superior en Calçat i Complements de Moda

DECRET 119/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic o Tècnica en Calçat i Complements de Moda.
Correcció d'errades.

tècnica superior grau superior currículum cicles formatius calçat i complements de moda

PDF

Currículum de Tècnic/a Superior en Paisatgisme i Medi Rural

DECRET 118/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Paisatgisme i Medi Rural.

tècnica superior paisatgisme i medi rural currí cicles formatius

PDF

Currículum del cicle de grau superior de Tècnic o Tècnica Superior en Assistència a la Direcció

DECRET 117/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Assistència a la Direcció.

tècnic superior en assistència a la direcció grau superior currículum cicles formatius assistència a la direcció

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic/a en Activitats Comercials

DECRET 100/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Activitats Comercials.
Correcció d'errades.

tècnic grau mitjà decret currículum cicles formatius activitats comercials

PDF

Obtenció de determinats carnets professionals

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2016-2017, de l’Acord de 2 de juliol de 2004 entre la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s’encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l’última que realitzen els ensenyaments de Formació Professional que permeten l’accés als esmentats carnets.

obtenció cicles formatius carnet professional

PDF

Relació de cicles formatius susceptibles de desdoblaments en 2017/18 en centres públics

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2017-2018 en centres públics.
Correcció d'errades.

relació fp desdoblaments cicles formatius centres públics 2017-18

PDF

Currículum del cicle de grau superior de Tècnic/a Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere

DECRET 43/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere. [2017/2685] (pdf 962KB)

tècnica superior en promoció d'igualtat de gènere grau superior fp currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle de grau mitjà de Tècnic/a en Manteniment de Material Rodant Ferroviari

DECRET 42/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Manteniment de Material Rodant Ferroviari. [2017/2684] (pdf 1.165KB)

tècnica en manteniment de material rodant ferroviari grau mitjà fp currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle de grau superior de tècnic/a superior en caracterització i maquillatge

DECRET 41/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic/a superior en caracterització i maquillatge professional. [2017/2683] (pdf 1.186KB)
Correcció d'errades.

tècnica superior en caracterització i maquillatge professional grau superior fp currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle de grau mitjà de Tècnic/a en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils

DECRET 40/2017, de 24 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils. [2017/2681] (pdf 921KB)

tècnica en fabricació i ennobliment de productes tèxtils grau mitjà fp currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic/a en Impressió Gràfica

DECRET 36/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Impressió Gràfica [2017/2678] (pdf 883KB)

tècnica en impressió gràfica grau mitjà fp decret currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle de grau superior de Tècnic/a en Aprofitament i Conservació del Medi Natural

DECRET 35/2017 de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Aprofitament i Conservació del Medi Natural. [2017/2760] (pdf 1.088KB)

tècnica en aprofitament i conservació del medi natural grau mitjà fp currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau superior de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental

DECRET 34/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic/a Superior en Educació i Control Ambiental. [2017/2677] (pdf 1.033KB)

tècnica superior en educació i control ambiental grau superior fp currículum cicles formatius

PDF

Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic/a en Operacions de Laboratori

DECRET 33/2017, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de Tècnic/a en Operacions de Laboratori. [2017/2676] (pdf 930KB)

tècnica en operacions de laboratori grau mitjà fp currículum cicles formatius

PDF

Règim de contracta­ció de professors especialistes

DECRET 296/1997, de 2 de desembre, del Govern, pel qual es regula el règim de contracta­ció de professors especialistes. [97/X12675]

règim de contractació professorat especialista formació professional decret 2961997

PDF

Desdoblaments en determinats mòduls de cicles formatius per al curs 2016-2017

Resolució de 8 de juliol de 2016, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2016-2017 en centres públics.

resolució desdoblaments curs 2016-2017 cicles formatius

PDF

Ampliació de desdoblaments en determinats mòduls de cicles formatius

RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2015, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per la qual s’amplia i es publica la relació de mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2015-2016 en centres públics.

resolució desdoblaments cicles formatius 2015-16

PDF

Conveni MEC-País Valencià per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

país valencià mec lomqe itinerari fp bàsica conveni

PDF

Conveni MEC-Madrid per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

mec madrid lomqe itinerari fp bàsica conveni

PDF

Conveni MEC-Astúries per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

mec lomqe itinerari fp bàsica conveni astúries

PDF

Conveni MEC-Illes Balears per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

mec lomqe itinerari illes balears fp bàsic conveni

PDF

Conveni MEC-La Rioja per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

mec lomqe la rioja itinerari fp bàsica conveni

PDF

Conveni MEC-Galícia per a la implantació de FP Bàsica i nous itineraris en 3r i 4t d’ESO

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

mec lomqe itinerari galícia fp bàsica conveni

PDF