Formacio professional

Assignacions econòmiques per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l’equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l'equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional implantats en la Comunitat Valenciana mitjançant fons MRR, convocades per la Resolució de 16 d'agost de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

formacio professional fons mrr

 Infraestructures educatives

PDF

Currículum CFGS: Tècnic o Tècnica Superior en Documentació i Administració Sanitàries.

DECRET 41/2022, de 8'abril, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Documentació i Administració Sanitàries.

formacio professional currículum cicles formatius

 FP Cicles Formatius

PDF

Currículum de cicles formatius de formació professional bàsica

Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de siete ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ministeri d'educació fp bàsica formacio professional cicles formatius

 FP Cicles Formatius

PDF

Regulació dels desdoblaments a Formació Professional curs 2014-2015

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, del secretari autonòmic d’Educació i Formació, per la qual es publica la relació d’especialitats i mòduls de cicles formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 2014- 2015.

fp formacio professional especialitats desdoblaments 20142015

 FP Cicles Formatius

PDF

Formació Professional

ORDE 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. DOCV 24/09/2013

ordenació general fp formacio professional

 FP Cicles Formatius

PDF

Reial Decret de titulacions de FP bàsica

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

reial decret fp bàsica fp formacio professional catàleg de titulacions

 FP Cicles Formatius

PDF

Ordre per la qual es regulen determinats aspectes de la FP Dual

ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331]

ordre fp dual formacio professional 2014

 FP Cicles Formatius

PDF

Ordenació de la Formació Professional

ORDE 46/2012, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2012/7407] (pdf 687KB)

ordre ordenació acadèmica fp formacio professional 2012

 FP Cicles Formatius

PDF