Fons mrr

Assignacions econòmiques per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l’equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l'equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional implantats en la Comunitat Valenciana mitjançant fons MRR, convocades per la Resolució de 16 d'agost de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

formacio professional fons mrr

 Infraestructures educatives

PDF